Silence

From Arknights VN WIKI
Revision as of 09:08, 28 August 2021 by Darkmoon (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


Họa sĩ NoriZC
VA Akari Kitou
Class Medic
Độ hiếm ★★★★★
Tag Healing

Chỉ số

Chỉ số cơ bản

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 1191 1435 1595
Sát thương 273 385 482 75
Phòng thủ vật lý 90 113 142
Kháng phép thuật 0 0 0
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 17 19 19
Số địch chặn được 1 1 1
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 2,85s
Tầm tấn công Range (11).png Range (12).png Range (12).pngPotential

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -4s
Pot3.png Sát thương +24
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent
Pot5.png Cost triển khai -1

Trait & Talent

Trị thương cho đồng đội{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Injection Enhancement Elite1.png Lv.1 Khi triển khai, tất cả operator 【Medic】 nhận tốc độ tấn công +6.
Injection Enhancement Elite1.png Lv.1 Pot4.png Khi triển khai, tất cả operator 【Medic】 nhận tốc độ tấn công +8 (+2).
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Injection Enhancement Elite2.png Lv.1 Khi triển khai, tất cả operator 【Medic】 nhận tốc độ tấn công +12.
Injection Enhancement Elite2.png Lv.1 Pot4.png Khi triển khai, tất cả operator 【Medic】 nhận tốc độ tấn công +14 (+2).
{{{talent3a}}} Elite2.png Lv.1 {{{talentDes3a}}}
{{{talent3b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_3}}}.png | 30px]] {{{talentDes3b}}}


Skill

Combat Skill

Healing strengthening type gamma.png Healing Strengthening·Type γ Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Sát thương +40% 20 40 30
Level 2 Sát thương +45% 20 40 30
Level 3 Sát thương +50% 20 40 30
Level 4 Sát thương +55% 20 35 30
Level 5 Sát thương +60% 20 35 30
Level 6 Sát thương +65% 20 35 30
Level 7 Sát thương +70% 20 32 30
Mastery1.png Sát thương +75% 20 32 30
Mastery2.png Sát thương +80% 20 32 30
Mastery3.png Sát thương +90% 20 30 30


Healing drone.png Healing Drone Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Nhận 1 drone chữa thương. Drone sẽ hồi HP cho đồng đội xung quanh khi được triển khai và tự hủy sau 10 giây. 0 30
Level 2 Nhận 1 drone chữa thương. Drone sẽ hồi HP cho đồng đội xung quanh khi được triển khai và tự hủy sau 10 giây. 0 29
Level 3 Nhận 1 drone chữa thương. Drone sẽ hồi HP cho đồng đội xung quanh khi được triển khai và tự hủy sau 10 giây. 0 28
Level 4 Nhận 1 drone chữa thương. Drone sẽ hồi HP cho đồng đội xung quanh khi được triển khai và tự hủy sau 10 giây. 0 26
Level 5 Nhận 1 drone chữa thương. Drone sẽ hồi HP cho đồng đội xung quanh khi được triển khai và tự hủy sau 10 giây. 0 25
Level 6 Nhận 1 drone chữa thương. Drone sẽ hồi HP cho đồng đội xung quanh khi được triển khai và tự hủy sau 10 giây. 0 24
Level 7 Nhận 1 drone chữa thương. Drone sẽ hồi HP cho đồng đội xung quanh khi được triển khai và tự hủy sau 10 giây. 0 22
Mastery1.png Nhận 1 drone chữa thương. Drone sẽ hồi HP cho đồng đội xung quanh khi được triển khai và tự hủy sau 10 giây. 0 21
Mastery2.png Nhận 1 drone chữa thương. Drone sẽ hồi HP cho đồng đội xung quanh khi được triển khai và tự hủy sau 10 giây. 0 21
Mastery3.png Nhận 1 drone chữa thương. Drone sẽ hồi HP cho đồng đội xung quanh khi được triển khai và tự hủy sau 10 giây. 0 18


Infastructure Skill

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill man spd1.png Rhine Technology·α Phòng Sản xuất Khi được bố trí trong Phòng Sản xuất, tốc độ sản phẩm +15%.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill man spd2.png Rhine Technology·β Phòng Sản xuất Khi được bố trí trong Phòng Sản xuất, tốc độ sản phẩm +25%.
32px


Material

Elite Material

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 20000, Chip medic small.png x 4, Oriron.png x 4, Orirock cube.png x 3
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip medic large.png x 3, Keton colloid.png x 7, Orirock cluster.png x 18
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 120000, Chip medic twin.png x 3, Keton colloid.png x 7, Orirock cluster.png x 18


Skill Material

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 4 2 → 3 Skill book 1.png x 4 Oriron shard.png x 5 3 → 4 Skill book 2.png x 6 Polyketon.png x 3
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 6 Device.png x 3 5 → 6 Skill book 2.png x 6 Grindstone.png x 3 6 → 7 Skill book 3.png x 6 Rma70 12.png x 2 Polyester pack.png x 3
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Orirock concentration.png x 3 Grindstone.png x 4 Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Sugar lump.png x 3 Rma70 12.png x 3 Mastery1.png
Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Polyester lump.png x 3 Orirock concentration.png x 6 Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Oriron block.png x 3 Sugar lump.png x 5 Mastery2.png
Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Polymerization preparation.png x 4 Manganese trihydrate.png x 4 Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Bipolar nanoflake.png x 4 Grindstone pentahydrate.png x 4 Mastery3.png

Gallery


Họa sĩ NoriZC
VA Akari Kitou
Class Medic
Độ hiếm ★★★★★
Tag Healing
Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Silence Thể lực Bình thường
Giới tính Nữ Cơ động Bình thường
Kinh nghiệm chiến đấu Không có Sức bền Bình thường
Nơi sinh Columbia Tư duy chiến thuật Đạt tiêu chuẩn
Ngày sinh 18/05 Kỹ năng chiến đấu Đạt tiêu chuẩn
Chủng tộc Liberi Khả năng đồng hóa Originium Xuất sắc
Chiều cao 154cm Tình trạng phơi nhiễm Dương tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :Lục Thủy Ngân
Hợp đồng tuyển dụng
Không có rủi ro nào trong thành quả của việc nghiên cứu. Vì sau tất cả, chúng chỉ là những phụ phẩm. Một mặt khác của việc thử nghiệm...

Silence, một chuyên gia y tế của Rhine Lab, cô sẽ mang đến chiến trường những thành quả nghiên cứu mới nhất.

Silence token.png Token
Món đồ trang sức được làm bằng một chiếc lông vũ có hoa văn. Đây là món quà thể hiện sự chân thành của các nhà nghiên cứu đến từ Libery, họ là những người không giỏi thể hiện cảm xúc nên đã bày tỏ chúng bằng cách tặng đi chiếc lông vũ được lấy từ chính bản thân.

Được sử dụng để cải thiện khả năng của Silence.

Hồ sơ cá nhân
Silence là một nhà nghiên cứu về Originium tại Rhine Lab, LLC. Cô đã tham gia nghiên cứu một số ứng dụng chưa được biết đến cũng như những thử nghiệm lâm sàng về căn bệnh Oripathy.

Hiên tại, cô làm việc cho Rhodes Island với tư cách là một nhân viên cứu hộ y tế trên chiến trường.

Hồ sơ y tế
Kết quả chụp X quang cho thấy đường viền nội tạng bị mờ, xuất hiện những điểm đen bất thường. Có dấu vết của hạt Originium trong hệ tuần hoàn, xác định cô ấy đã bị nhiễm Oripathy.

[Tỉ lệ đồng hóa của tế bào và Originium] 6%

Xuất hiện tinh thể nằm ở phần trên của mắt cá chân bên trái.

[Mật độ tinh thể trong máu] 0.24u/L

Mật độ tinh thể trong máu của bệnh nhân không cao. Tình trạng hiện tại tương đối ổn định.

[Các biến chứng của Originium]

Chủng tộc của bệnh nhân có xu hướng ngủ nhiều và chu kì ngủ trái ngược so với các chủng tộc khác. Căn bệnh đã khiên cô bị rối loạn giấc ngủ.

Tư liệu lưu trữ 1
Là một nhà nghiên cứu khoa học tài giỏi, Silence cũng tỉ mỉ như những người đồng nghiệp khác. Cô còn có con mắt tinh tường và sự kiên trì trong công việc. Khi mà Silence bắt tay vào công việc, cô sẽ hoạt động như một cái máy, không để lọt sai sót nào cho đến lúc kết thúc. Sự nghiêm túc của Silence trong công việc đã mang lại cho cô cùng với nhóm nghiên cứu dưới quyền của mình nhiều kết quả đáng khen ngợi.

Nhưng khi nói về vấn đề giao tiếp và các mối quan hệ thì Silence lại tỏ ra rất kém, đặc biệt là khi đối mặt với những nơi đông người. Chẳng hạn như khi Silence ở trong một bữa tiệc, cô sẽ im lặng như chính cái tên của mình. Tuy nhiên Silence lại không phải là một người hướng nội. Silence lấy năng lượng từ sự im lặng và tập trung nó vào công việc. Cô chỉ cảm thấy thực sự thoải mái khi nghiên cứu một mình trong yên tĩnh.

Trên thực tế, khi giao tiếp với các đồng nghiệp khác, Silence rất kiên nhẫn lắng nghe. Silence sẵn sàng trao đổi mọi thắc mắc liên quan đến nghiên cứu khoa học ở mọi khía cạnh, lắng nghe những khó khăn vướng mắc trong nghiên cứu và đưa ra những ý kiến, giải đáp thỏa đáng. Nhưng bởi vì Silence luôn bận rộn trong phòng thí nghiệm, nên ngoại trừ cấp dưới và một vài đối tượng thân cận, thì có rất ít người biết đến mặt này của cô.

Tư liệu lưu trữ 2
Những thông tin quý giá về Silence hầu hết đến từ các thành tựu và đóng góp cho lĩnh vực y tế và khoa học sự sống của cô. Do đó mọi thông tin của cô đều có liên quan đến nơi cô đã từng làm việc - Rhine Lab.

Thời gian cụ thể mà Silence gia nhập và làm việc trong Rhine Lab chưa được tiết lộ. Thông tin hiện tại đáng tin cậy nhất đến từ các bài viết của Silence về những trải nhiệm trong cuộc sống và một số tin tình báo khác.

Theo những gì Silence đồng ý kể thì mối quan hệ của cô với Rhine Lab và Originium bắt đầu từ ngày cô còn là sinh viên, khi đó cô đã đi cùng người hướng dẫn của mình tới Rhine Lab.

Vào thời điểm đó, Rhine Lab đang tổ chức một cuộc triển lãm để giới thiệu những kết quả nghiên cứu có được từ chuyến đi đến Columbia. Các thiết bị y tế mới mà Silence thấy, được tối ưu hóa hiệu năng truyền dẫn Originium dựa trên những thử nghiệm trực tiếp. Nó sẽ mở ra con đường mới không có giới hạn và chính điều này đã thu hút Silence đến với Rhine Lab.

Sau khi hoàn thành suất sắc chương trình học của mình, mong muốn của Silence đã được đáp ứng bằng việc có một vị trí trong Rhine Lab. Với tài năng phi thường về Originium Arts, Silence nhanh chóng có cơ hội tham gia vào một số dự án thử nghiệm liên quan đến Originium và thực nghiệm nghiên cứu quan trọng. Tuy nhiên, ngay cả khi sự nghiệp đang thăng tiến và được cấp trên khen thưởng, thì Silence cũng không quên ước muốn ban đầu của cô - tham gia vào dự án nghiên cứu ứng dụng của công nghệ Originium với khoa học sự sống.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cơ hội này lại tới sớm như vậy."

Silence khẽ mỉm cười một cách kín đáo, khi nhớ lại điều này.

Tư liệu lưu trữ 3
Máy bay y tế không người lái do Silence thiết kế đã được đưa vào sản suất bởi bộ phận cơ sở hạ tầng của Rhodes Island, nó thể hiện tất cả triết lý sống của Silence với tư cách một bác sĩ.

Đây là một máy bay y tế không người lái với thiết kế gọn nhẹ(cũng như giá cả hợp lý). Nó không được trang bị vũ khí mà thay vào đó chức năng duy nhất của nó là hỗ trợ y tế kịp thời cho các Operator trên chiến trường.

Các chế phẩm y tế đã trải qua nhiều vòng thử nghiệm của bộ phận dược phẩm thuộc Rhodes Island có thể lắp trên những hộp đựng thuốc của máy bay theo nhiều cách khác nhau. Máy bay không người lái có thể sử dụng bốn chế độ như: dạng khí dung, dạng phun, dạng tiêm và có thể mô phỏng phép trị liệu của nhân viên y tế. Các chế độ có thể được chuyển đổi linh hoạt tùy thuộc môi trường và địa hình, cũng như các mục tiêu và nhu cầu khác nhau.

Tuy nhiên, máy bay y tế không người lái này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Bởi vì nó cần phải nhẹ, tiện lợi, đơn giản, dễ vứt bỏ nếu cần thiết và có giá trị thấp. Ở một vài khu vực bị nhiễu tín hiệu mạnh và địa hình rất phức tạp cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của nó ở một mức độ nhất định.


Dù vậy, việc đưa vào sử dụng vẫn mang lại trải nghiệm khá tốt cho các Operator của Rhodes Island. Hơn nữa, đây chỉ là món quà đầu tiên mà Silence mang tới cho Rhodes Island.

Tư liệu lưu trữ 4
[Hồ sơ đặc quyền]

"Hãy tiếp tục chủ đề lần trước nào. Lần đó chúng ta đã nói về triển lãm công nghệ của Rhine Lab nhỉ."

"Vâng, cô nói rằng buổi triển lãm đã mang lại một tác động rất lớn cho mình."

"Đúng vậy, buổi triển lãm đó đã cho tôi những hiểu biết hoàn toàn mới về cuộc sống này..."

"Cô đã biết thêm được những gì?"

"Các câu hỏi."

""...Tôi không hiểu điều đó lắm."

"Tôi muốn biết cách sự sống này được hình thành và làm thế nào nó suất hiện trên mảnh đất này?"

"Quả thực, vẫn chưa có học giả nào đưa ra thành công một lý thuyết thống nhất. Nhưng...điều này thì liên quan gì đến Originium?"

"Tại sao Originium lại lây bệnh cho con người trên mảnh đất này?"

"...Tôi không biết."

"Tôi cũng không biết. Đó cũng là lí do mà tôi nóng lòng muốn gia nhập Rhine Lab."

"Hãy nói tiếp đi."

"Tôi đã suy ngẫm về nó sau đó, và điều khiến tôi sốc chỉ là một cuộc triển lãm mang mục đích thương mại của Rhine Lab thôi.

Sau khi vào đó, tôi mới nhận ra rằng sản phẩm tốt nhất... hay đúng hơn là sản phẩm đột phá nhất của họ vẫn còn đang nằm trên một bản kế hoạch và nó bị khóa sâu bên trong phòng thí nghiệm.

Họ vẫn chưa thể lấy nó ra, không phải vì nhân loại hiện tại, không phải vì trật tự hiện có cũng không phải vì mảnh đất này.

Điều đó có lẽ còn quá sớm. Đúng vậy, nó còn quá sớm.

Nhưng... khi dự án đó gặp được một người phù hợp với nó, một người mang trong mình một lý tưởng đúng đắn... hay nói cách khác, đó chính là tham vọng..."

"Ý của cô là...?"

"......Heh heh.......Đến đây thôi. Anh đã biết quá nhiều rồi đấy."

Hồ sơ thăng cấp

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary Doctor, đây là nhiệm vụ của ngày hôm nay. Vâng, đó là cả một núi công việc. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hoàn thành nó.
Conversation 1 Ifrit lại gây rắc rối ư? Xin lỗi, tôi sẽ bảo ban con bé sau.
Conversation 2 Zzzzz...Huh? Uh, tôi chỉ muốn chợp mắt một chút thôi... Rốt cuộc, tôi vẫn chưa quen làm việc vào ban ngày.
Conversation 3 Lý do mà tôi rời khỏi Rhine Lab ư? Đó là một câu chuyện dài, tôi nên bắt đầu từ đâu đây...
Elite Promotion Conversation 1 Anh đã bao giờ nghe đến cái tên Saria chưa? Cũng như tôi, cô ta từng là một nhà khoa học làm việc tại Rhine Lab và là một trong số những người đã cùng tôi tạo ra Ifrit...
Elite Promotion Conversation 2 Nghiên cứu về sự sống của chúng tôi ở Rhine Lab... đã đi xa đến mức cấy ghép chực tiếp các mảnh Originium vào cơ thể con người... Tôi xin lỗi, chúng ta đừng nói về nó nữa.
High Trust Conversation 1 Saria? Cô ta đang ở Rhodes Island ư? Cô ta đến đây để gặp lại Ifrit sao....? Lúc đó, rõ ràng cô ta đã rời đi mà không thèm quay đầu lại. Vậy, tại sao còn...?!
High Trust Conversation 2 Tôi sẽ không để Saria gặp được Ifrit. Điều đó là vì con bé, hãy tin tôi...!
High Trust Conversation 3 Cũng giống như tôi, anh đang tìm cách để loại bỏ căn bệnh Oripathy sao? Tôi nghe nói rằng anh đã có những đóng góp trong việc phát triển công nghệ y tế ở Rhodes Island. Fufu, đối với những nhà nghiên cứu như chúng tôi anh có thể là điều mà chúng tôi đang mong đợi.
Idle ...Doctor, anh ngủ quên ư? Được rồi, hãy để phần còn lại cho tôi.
Operator Reporting In Tôi là Olivia Silence, một nhà nghiên cứu Originium đến từ viện Y Học Rhine Lab. Mong ước của tôi là đưa thế giới thoát khỏi căn bệnh Oripathy... Cho dù có mạo hiểm cả mạng sống này.
Watching Combat Tape Tôi sẽ tận dụng sức mạnh mới này một cách hợp lý.
Elite 1 Thuốc tôi phát triển có hiệu quả tốt chứ? Thật tuyệt, điều đó còn khiến tôi vui mừng hơn cả việc được thăng chức.
Elite 2 Doctor, tôi đang mong chờ ngày mà căn bệnh Oripathy biến mất khỏi vùng đất này. Sát cánh chiến đấu và nghiên cứu cùng anh, tôi nghĩ ngày đó sẽ không còn xa nữa.
Assign To Team Được rồi, tôi sẽ làm tốt công việc hỗ trợ.
Assign To Team Leader Nào, mọi người, hãy chiến đấu hết mình.
Operation Sortie Trận chiến này là do Originium gây nên sao?
Operation Start Hãy chú ý loại lây nhiễm của chúng. Những thông tin này sẽ rất hữu ích cho các thì nghiệm.
Select Operator 1 Doctor, tôi đi đây.
Select Operator 2 Tình hình, bình thường.
Deploy 1 Hãy tập trung.
Deploy 2 Giữ bình tĩnh.
In Combat 1 Tôi sẽ chữa nó.
In Combat 2 Đừng hoảng loạn.
In Combat 3 Tiến lên.
In Combat 4 Tôi sẽ giúp những người khác.
Complete Operation With 4 Stars Để đánh bại kẻ thù mạnh hơn, ta sẽ cần phải sử dụng nhiều hơn nữa sức mạnh của Originium...?
Complete Operation With 3 Stars Đội ngũ y tế, vui lòng thu thập mô của những người bị nhiễm, chung ta sẽ dùng nó để xác định thành phần lây nhiễm ở khu vực này.
Complete Operation With 2 Stars Những người bị thương hãy bình tĩnh, đội ngũ y tế sẽ tới ngay bây giờ.
Failed Operation ...Bây giờ không phải lúc để thất vọng, chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Assign To Station Căn phòng này... Không, kiểu thiết kế này khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ!
Poke Huh?
Trust Poke Doctor, dạo này trông anh có vẻ tử tế hơn đấy.
Title Screen Arknights.
Greeting Chào buổi sáng, Doctor.


Điều hướng
Vanguard Siege, Saga, Bagpipe, Saileach, Grani, Reed, Elysium, Зима, Texas, Chiave, Myrtle, Beanstalk, Vigna, Scavenger, Courier, Plume, Fang, Vanilla, Yato
Guard Surtr, SilverAsh, Ch'en, Skadi, Blaze, Pallas, Thorns, Mountain, Hellagur, Tequila, Lappland, Tachanka, Bibeak, Franka, Akafuyu, Sideroca, Indra, Amiya (Guard), Whislash, Ayerscarpe, Swire, Savage, Astesia, Flamebringer, La Pluma, Specter, Flint, Broca, Frostleaf, Mousse, Beehunter, Arene, Utage, Matoimaru, Conviction, Jackie, Dobermann, Cutter, Estelle, Melantha, Popukar, Midnight, Castle-3
Defender Saria, Eunectes, Blemishine, Hoshiguma, Nian, Mudrock, Asbestos, Liskarm, Blitz, Vulcan, Heavyrain, Croissant, Bison, Ashlock, Hung, Nearl, Cuora, Matterhorn, Гум, Dur-nar, Bubble, Beagle, Spot, Cardigan, Noir Corne
Specialist Mizuki, Aak, Phantom, Weedy, Gladiia, Manticore, Bena, Waai Fu, Robin, FEater, Mr.Nothing, Frost (Rainbow), Projekt Red, Snowsant, Cliffheart, Kirara, Kafka, Ethan, Jaye, Shaw, Rope, Gravel, THRM-EX
Sniper Fartooth, Archetto, Schwarz, Ash, Exusiai, W, Ch'en the Holungday, Rosmontis, Poca, Sesa, Firewatch, Andreana, Provence, Meteorite, Platinum, April, Toddifons, Executor, Aosta, GreyThroat, Blue Poison, Pinecone, Ambriel, Shirayuki, Aciddrop, Meteor, Jessica, Vermeil, May, Kroos, Adnachiel, Catapult, Rangers
Caster Dusk, Eyjafjalla, Mostima, Passenger, Ifrit, Carnelian, Ceobe, Skyfire, Leizi, Purgatory, Nightmare, Beeswax, Absinthe, Amiya, Tomimi, Leonhardt, Mint, Iris, Haze, Indigo, Greyy, Click, Gitano, Lava, Steward, 12F, Durin
Supporter Magallan, Angelina, Suzuran, Skadi the Corrupting Heart, Pramanix, Истина, Glaucus, Shamare, Sora, Scene, Tsukinogi, Mayer, Deepcolor, Roberta, Earthspirit, Podenco, Orchid
Medic Kal'tsit, Shining, Nightingale, Ptilopsis, Breeze, Tuye, Silence, Warfarin, Ceylon, Folinic, Mulberry, Whisperain, Perfumer, Sussuro, Purestream, Gavial, Myrrh, Hibiscus, Ansel, Lancet-2