Silence

From Arknights VN WIKI
Revision as of 13:00, 27 August 2021 by Darkmoon (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


Họa sĩ NoriZC
VA Akari Kitou
Class Medic
Độ hiếm ★★★★★
Tag Healing

Chỉ số

Chỉ số cơ bản

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 1191 1435 1595
Sát thương 273 385 482 75
Phòng thủ vật lý 90 113 142
Kháng phép thuật 0 0 0
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 17 19 19
Số địch chặn được 1 1 1
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 2,85s
Tầm tấn công Range (11).png Range (12).png Range (12).pngPotential

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -4s
Pot3.png Sát thương +24
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent
Pot5.png Cost triển khai -1

Trait & Talent

Trị thương cho đồng đội{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Injection Enhancement Elite1.png Lv.1 Khi triển khai, tất cả operator 【Medic】 nhận tốc độ tấn công +6.
Injection Enhancement Elite1.png Lv.1 Pot4.png Khi triển khai, tất cả operator 【Medic】 nhận tốc độ tấn công +8 (+2).
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Injection Enhancement Elite2.png Lv.1 Khi triển khai, tất cả operator 【Medic】 nhận tốc độ tấn công +12.
Injection Enhancement Elite2.png Lv.1 Pot4.png Khi triển khai, tất cả operator 【Medic】 nhận tốc độ tấn công +14 (+2).
{{{talent3a}}} Elite2.png Lv.1 {{{talentDes3a}}}
{{{talent3b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_3}}}.png | 30px]] {{{talentDes3b}}}


Skill

Combat Skill

Healing strengthening type gamma.png Healing Strengthening·Type γ Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Sát thương +40% 20 40 30
Level 2 Sát thương +45% 20 40 30
Level 3 Sát thương +50% 20 40 30
Level 4 Sát thương +55% 20 35 30
Level 5 Sát thương +60% 20 35 30
Level 6 Sát thương +65% 20 35 30
Level 7 Sát thương +70% 20 32 30
Mastery1.png Sát thương +75% 20 32 30
Mastery2.png Sát thương +80% 20 32 30
Mastery3.png Sát thương +90% 20 30 30


Healing drone.png Healing Drone Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Nhận 1 drone chữa thương. Drone sẽ hồi HP cho đồng đội xung quanh khi được triển khai và tự hủy sau 10 giây. 0 30
Level 2 Nhận 1 drone chữa thương. Drone sẽ hồi HP cho đồng đội xung quanh khi được triển khai và tự hủy sau 10 giây. 0 29
Level 3 Nhận 1 drone chữa thương. Drone sẽ hồi HP cho đồng đội xung quanh khi được triển khai và tự hủy sau 10 giây. 0 28
Level 4 Nhận 1 drone chữa thương. Drone sẽ hồi HP cho đồng đội xung quanh khi được triển khai và tự hủy sau 10 giây. 0 26
Level 5 Nhận 1 drone chữa thương. Drone sẽ hồi HP cho đồng đội xung quanh khi được triển khai và tự hủy sau 10 giây. 0 25
Level 6 Nhận 1 drone chữa thương. Drone sẽ hồi HP cho đồng đội xung quanh khi được triển khai và tự hủy sau 10 giây. 0 24
Level 7 Nhận 1 drone chữa thương. Drone sẽ hồi HP cho đồng đội xung quanh khi được triển khai và tự hủy sau 10 giây. 0 22
Mastery1.png Nhận 1 drone chữa thương. Drone sẽ hồi HP cho đồng đội xung quanh khi được triển khai và tự hủy sau 10 giây. 0 21
Mastery2.png Nhận 1 drone chữa thương. Drone sẽ hồi HP cho đồng đội xung quanh khi được triển khai và tự hủy sau 10 giây. 0 21
Mastery3.png Nhận 1 drone chữa thương. Drone sẽ hồi HP cho đồng đội xung quanh khi được triển khai và tự hủy sau 10 giây. 0 18


Infastructure Skill

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill man spd1.png Rhine Technology·α Phòng Sản xuất Khi được bố trí trong Phòng Sản xuất, tốc độ sản phẩm +15%.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill man spd2.png Rhine Technology·β Phòng Sản xuất Khi được bố trí trong Phòng Sản xuất, tốc độ sản phẩm +25%.
32px


Material

Elite Material

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 20000, Chip medic small.png x 4, Oriron.png x 4, Orirock cube.png x 3
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip medic large.png x 3, Keton colloid.png x 7, Orirock cluster.png x 18
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 120000, Chip medic twin.png x 3, Keton colloid.png x 7, Orirock cluster.png x 18


Skill Material

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 4 2 → 3 Skill book 1.png x 4 Oriron shard.png x 5 3 → 4 Skill book 2.png x 6 Polyketon.png x 3
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 6 Device.png x 3 5 → 6 Skill book 2.png x 6 Grindstone.png x 3 6 → 7 Skill book 3.png x 6 Rma70 12.png x 2 Polyester pack.png x 3
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Orirock concentration.png x 3 Grindstone.png x 4 Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Sugar lump.png x 3 Rma70 12.png x 3 Mastery1.png
Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Polyester lump.png x 3 Orirock concentration.png x 6 Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Oriron block.png x 3 Sugar lump.png x 5 Mastery2.png
Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Polymerization preparation.png x 4 Manganese trihydrate.png x 4 Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Bipolar nanoflake.png x 4 Grindstone pentahydrate.png x 4 Mastery3.png

Gallery


Họa sĩ NoriZC
VA Akari Kitou
Class Medic
Độ hiếm ★★★★★
Tag Healing
Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Silence Thể lực Bình thường
Giới tính Nữ Cơ động Bình thường
Kinh nghiệm chiến đấu Không có Sức bền Bình thường
Nơi sinh Columbia Tư duy chiến thuật Đạt tiêu chuẩn
Ngày sinh 18/05 Kỹ năng chiến đấu Đạt tiêu chuẩn
Chủng tộc Liberi Khả năng đồng hóa Originium Xuất sắc
Chiều cao 154cm Tình trạng phơi nhiễm Dương tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :
Hợp đồng tuyển dụng
Không có rủi ro nào trong thành quả của việc nghiên cứu. Vì sau tất cả, chúng chỉ là những phụ phẩm. Một mặt khác của việc thử nghiệm...

Silence, một chuyên gia y tế của Rhine Lab, cô sẽ mang đến chiến trường những thành quả nghiên cứu mới nhất.

Silence token.png Token
Món đồ trang sức được làm bằng một chiếc lông vũ có hoa văn. Đây là món quà thể hiện sự chân thành của các nhà nghiên cứu đến từ Libery, họ là những người không giỏi thể hiện cảm xúc nên đã bày tỏ chúng bằng cách tặng đi chiếc lông vũ được lấy từ chính bản thân.

Được sử dụng để cải thiện khả năng của Silence.

Hồ sơ cá nhân
Silence là một nhà nghiên cứu về Originium tại Rhine Lab, LLC. Cô đã tham gia nghiên cứu một số ứng dụng chưa được biết đến cũng như những thử nghiệm lâm sàng về căn bệnh Oripathy.

Hiên tại, cô làm việc cho Rhodes Island với tư cách là một nhân viên cứu hộ y tế trên chiến trường.

Hồ sơ y tế
Kết quả chụp X quang cho thấy đường viền nội tạng bị mờ, xuất hiện những điểm đen bất thường. Có dấu vết của hạt Originium trong hệ tuần hoàn, xác định cô ấy đã bị nhiễm Oripathy.

[Tỉ lệ đồng hóa của tế bào và Originium] 6% Xuất hiện tinh thể nằm ở phần trên của mắt cá chân bên trái.

[Mật độ tinh thể trong máu] 0.24u/L Mật độ tinh thể trong máu của bệnh nhân không cao. Tình trạng hiện tại tương đối ổn định.

[Các biến chứng của Originium] Chủng tộc của bệnh nhân có xu hướng ngủ nhiều và chu kì ngủ trái ngược so với các chủng tộc khác. Căn bệnh đã khiên cô bị rối loạn giấc ngủ.

Tư liệu lưu trữ 1
Là một nhà nghiên cứu khoa học tài giỏi, Silence cũng tỉ mỉ như những người đồng nghiệp khác. Cô còn có con mắt tinh tường và sự kiên trì trong công việc. Khi mà Silence bắt tay vào công việc, cô sẽ hoạt động như một cái máy, không để lọt sai sót nào cho đến lúc kết thúc. Sự nghiêm túc của Silence trong công việc đã mang lại cho cô cùng với nhóm nghiên cứu dưới quyền của mình nhiều kết quả đáng khen ngợi.

Nhưng khi nói về vấn đề giao tiếp và các mối quan hệ thì Silence lại tỏ ra rất kém, đặc biệt là khi đối mặt với những nơi đông người. Chẳng hạn như khi Silence ở trong một bữa tiệc, cô sẽ im lặng như chính cái tên của mình. Tuy nhiên Silence lại không phải là một người hướng nội. Silence lấy năng lượng từ sự im lặng và tập trung nó vào công việc.

Cô chỉ cảm thấy thực sự thoải mái khi nghiên cứu một mình trong yên tĩnh. Trên thực tế, khi giao tiếp với các đồng nghiệp khác, Silence rất kiên nhẫn lắng nghe. Silence sẵn sàng trao đổi mọi thắc mắc liên quan đến nghiên cứu khoa học ở mọi khía cạnh, lắng nghe những khó khăn vướng mắc trong nghiên cứu và đưa ra những ý kiến, giải đáp thỏa đáng. Nhưng bởi vì Silence luôn bận rộn trong phòng thí nghiệm, nên ngoại trừ cấp dưới và một vài đối tượng thân cận, thì có rất ít người biết đến mặt này của cô.

Tư liệu lưu trữ 2
The valuable intelligence we have concerning Silence all comes from her contributions to the medical and life science fields. As a result, every piece of intelligence about her explores the company she used to work for - Rhine Lab.

The specific time and duration of her tenure at Rhine Lab is unpublished. The current, most reliable information comes from Silence's own writings about her experiences as well as other aspects of her life. According to her recollection, Silence's relationship with Rhine Lab and Originium began during her days as a student, when she accompanied her mentor to the company. At that time, Rhine Lab was holding a scientific exhibition to show off the results of its research from a tour of Columbia. The new medical equipment she saw optimized Originium transmission efficiency based upon new results obtained from live trials, making possible a whole new generation of dazzling treatments. After completing her studies, Silence's wish came true and she was allowed to join Rhine Lab as an employee. She had an extraordinary talent for Originium Arts, and soon got the opportunity to participate in several experimental projects related to important Originium technology and clinical treatment. But as well as her career was going, and as much as the upper levels of the company recognized her achievements, Silence never forgot her original dream - to join the Originium Technology and Life Science Applications project.

"I never thought the opportunity would come so soon." Looking back on this time, Silence let slip a sly smile.

Tư liệu lưu trữ 3
The medical drone designed by Silence and produced by the Rhodes Island Base Construction Department fully reflects Silence's philosophy as a doctor.

The drone was designed to be unpretentious (as well as highly affordable). It was not fitted with a weapon, instead its only designated function was to provide timely treatment for Operators on the battlefield. Medicine that has undergone several rounds of testing by the Rhodes Island Pharmaceutical Team can be assembled into the drone's kits in a variety of ways. The drone can use aerosolized medicine, it can spray, it can inject, and it can simulate a medic's treatment wand. It can switch between these modes depending on the needs of the terrain and the environment, and the specific situation of the Operator in need of healing. However, this medical drone is still in its experimental stages. Because it needs to be lightweight and convenient, it needs to be a kind of throwaway and relatively fragile low-value target. Additionally, in areas with strong signal interference and complex terrain, its efficiency will be affected to a certain degree. Even so, it still provides Rhodes Island Operators with quality treatment. Better still, this is only the first gift that Silence has brought to Rhodes Island.

Tư liệu lưu trữ 4
[Classified Log]

"Let's pick up where we left off. Last time we talked about Rhine Lab's technological exhibition." "Yes, you said that exhibition made a big impact on you." "That's right. With regard to life, that exhibition gave me a whole bunch of new..." "Insights?" "Questions." "...I don't understand." "I wanted to know how life came about. How did it form in this land?" "Indeed, scholars have yet to produce a unified theory on this matter. But...what does this have to do with Originium?" "Why has Originium infected the human life on this continent?" "...I'm not sure." "I'm not sure, either. That's why I couldn't wait to join Rhine Lab." "Go on." "I thought about it afterwards, and the one that shocked me the most was one of Rhine Lab's business exhibitions. After joining Rhine Lab, I realized that their best...rather, their most subversive product was still locked deep within the lab, resting on a proposal document. They couldn't bring it out yet, not for the people, not for the existing order, and not for this land. Perhaps it's still too soon. Yes, it's still too soon. But...once the right person comes along, a person with the right ideals...or, should I say, ambitions..." "Do you mean...?" "...... Heh heh....... All right. You already know too much."

Hồ sơ thăng cấp

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary Doctor, these are your tasks for the day. Yeah. A whole pile of work. Let's get to it.
Conversation 1 Is Ifrit making trouble again? Sorry. I'll discipline her later.
Conversation 2 Zzzzz... Huh? Um, I was taking a nap... I'm still not used to working during the day.
Conversation 3 My reasons for quitting Rhine Lab? So much happened since I signed on, I don't even know where to start...
Elite Promotion Conversation 1 Have you ever heard of a woman named Saria? Like me, she was once a scientist at Rhine Lab, and she was one of the people responsible for the creation of Ifrit...
Elite Promotion Conversation 2 Our biology research at Rhine Lab went so far as to implant Originium Shards into living bodies... Sorry, we'd better change the subject.
High Trust Conversation 1 Saria? You mean she's here at Rhodes Island too? Is she here for Ifrit...? She walked out without a second thought, so why has she returned...?!
High Trust Conversation 2 I will not allow Ifrit to see Saria. Please trust me, this is for Ifrit's own good...!
High Trust Conversation 3 Are you trying to cure Oripathy too? I heard that you were involved in the development of medical technology at Rhodes Island. Heheh... You may be what we researchers have been waiting for.
Idle ...Doctor, did you fall asleep? All right. Leave the rest of the work to me.
Operator Reporting In I am Olivia Silence, an Originium scientist from the Rhine Lab Medical Research Institute. My hope is to rid the world of Oripathy... even if it means risking my life in the process.
Watching Combat Tape I will make good use of this new power.
Elite 1 Is my medicine effective? Wonderful. This news brings me even greater joy than my promotion.
Elite 2 Doctor, I am looking forward to the day when the world is finally cured of Oripathy. In fighting and studying with you, I think that day may not be far off.
Assign To Team Understood. I'll focus on support.
Assign To Team Leader Come on, team, let's fight with all our might.
Operation Sortie Is Originium to be blamed for this battle?
Operation Start Observe and determine the form of Infection. Such data will be useful for my experiments.
Select Operator 1 Doctor, let me do it.
Select Operator 2 Situation normal.
Deploy 1 Concentrate.
Deploy 2 Stay calm.
In Combat 1 I'll heal you.
In Combat 2 Don't panic.
In Combat 3 Go.
In Combat 4 I'll help the others.
Complete Operation With 4 Stars In order to defeat stronger enemies, must we make further use of Originium's power...?
Complete Operation With 3 Stars Medical team, please take tissue samples from the Infected, we need to see the composition of the Infection in this area.
Complete Operation With 2 Stars All wounded personnel, please remain calm. The medical team will get to you.
Failed Operation ...Now is not the time for despair. We must withdraw immediately.
Assign To Station This room... No, this design makes me sleepy!
Poke Huh?
Trust Poke Doctor, you're kinder these days.
Title Screen Arknights.
Greeting Good morning, Doctor.


Điều hướng
Vanguard Siege, Saga, Saileach, Bagpipe, Texas, Chiave, Grani, Reed, Elysium, Зима, Courier, Myrtle, Beanstalk, Vigna, Scavenger, Plume, Fang, Vanilla, Yato
Guard Thorns, Mountain, Hellagur, Surtr, SilverAsh, Ch'en, Skadi, Blaze, Pallas, Flamebringer, Specter, La Pluma, Broca, Flint, Lappland, Tequila, Tachanka, Bibeak, Franka, Akafuyu, Sideroca, Indra, Amiya (Guard), Ayerscarpe, Whislash, Swire, Savage, Astesia, Cutter, Estelle, Mousse, Frostleaf, Beehunter, Arene, Utage, Matoimaru, Conviction, Dobermann, Jackie, Melantha, Popukar, Midnight, Castle-3
Defender Mudrock, Eunectes, Saria, Blemishine, Hoshiguma, Nian, Hung, Nearl, Asbestos, Blitz, Liskarm, Heavyrain, Vulcan, Croissant, Bison, Ashlock, Cuora, Matterhorn, Гум, Dur-nar, Bubble, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Mizuki, Aak, Phantom, Weedy, Gladiia, Snowsant, Kirara, Cliffheart, Kafka, Bena, Manticore, Robin, Waai Fu, FEater, Mr.Nothing, Frost (Rainbow), Projekt Red, Gravel, Ethan, Jaye, Shaw, Rope, THRM-EX
Sniper Ch'en the Holungday, Rosmontis, Poca, Fartooth, Archetto, Schwarz, Ash, Exusiai, W, GreyThroat, Blue Poison, Sesa, Andreana, Firewatch, Provence, Meteorite, Platinum, April, Toddifons, Executor, Aosta, Vermeil, May, Pinecone, Ambriel, Shirayuki, Aciddrop, Meteor, Jessica, Kroos, Adnachiel, Catapult, Rangers
Caster Carnelian, Ceobe, Dusk, Eyjafjalla, Mostima, Passenger, Ifrit, Iris, Skyfire, Purgatory, Leizi, Beeswax, Nightmare, Absinthe, Amiya, Tomimi, Leonhardt, Mint, Gitano, Haze, Indigo, Greyy, Click, Steward, Lava, Durin, 12F
Supporter Skadi the Corrupting Heart, Magallan, Angelina, Suzuran, Scene, Tsukinogi, Mayer, Pramanix, Истина, Glaucus, Shamare, Sora, Deepcolor, Roberta, Earthspirit, Podenco, Orchid
Medic Nightingale, Kal'tsit, Shining, Whisperain, Ptilopsis, Tuye, Breeze, Silence, Warfarin, Ceylon, Folinic, Mulberry, Myrrh, Perfumer, Sussuro, Purestream, Gavial, Hibiscus, Ansel, Lancet-2