Shamare

From Arknights VN WIKI
Revision as of 13:46, 17 October 2021 by Spiralies (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search5
Echo of the Horrorlair
                       
Trait

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
Debuff
Ranged
                       
Shamare
Limited
Akane Fujita
                               
下野宏铭
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   Họa sĩ 下野宏铭
VA Akane Fujita
Class Supporter
Độ hiếm ★★★★★
Tag Debuff

Chỉ số

Chỉ số cơ bản

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 996 1347 1728
Sát thương 263 338 408 65
Phòng thủ vật lý 70 92 105
Kháng phép thuật 15 20 25
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 10 12 12
Số địch chặn được 1 1 1
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 1,6s
Tầm tấn công Range (16).png Range (34).png Range (34).pngPotential

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -4s
Pot3.png Kháng phép thuật +8
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent
Pot5.png Cost triển khai -1

Trait & Talent

Sát thương phép thuậtOmen of Defeat Elite0.png Lv.1 Khi kẻ địch trong tầm tấn công tụt xuống dưới 40% HP, áp hiệu ứng 【Weakening】 lên kẻ địch đó (sát thương nhận vào +10%). Khi có nhiều hiệu ứng chồng lên giống nhau, chỉ tính hiệu ứng mạnh nhất.
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
Omen of Defeat Elite0.png Lv.1 Pot4.png Khi kẻ địch trong tầm tấn công tụt xuống dưới 40% HP, áp hiệu ứng 【Weakening】 lên kẻ địch đó (sát thương nhận vào +13% (+3%)). Khi có nhiều hiệu ứng chồng lên giống nhau, chỉ tính hiệu ứng mạnh nhất.
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Omen of Defeat Elite1.png Lv.1 Khi kẻ địch trong tầm tấn công tụt xuống dưới 40% HP, áp hiệu ứng 【Weakening】 lên kẻ địch đó (sát thương nhận vào +20%). Khi có nhiều hiệu ứng chồng lên giống nhau, chỉ tính hiệu ứng mạnh nhất.
Omen of Defeat Elite1.png Lv.1 Pot4.png Khi kẻ địch trong tầm tấn công tụt xuống dưới 40% HP, áp hiệu ứng 【Weakening】 lên kẻ địch đó (sát thương nhận vào +23% (+3%)). Khi có nhiều hiệu ứng chồng lên giống nhau, chỉ tính hiệu ứng mạnh nhất.
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Omen of Defeat Elite2.png Lv.1 Khi kẻ địch trong tầm tấn công tụt xuống dưới 40% HP, áp hiệu ứng 【Weakening】 lên kẻ địch đó (sát thương nhận vào +30%). Khi có nhiều hiệu ứng chồng lên giống nhau, chỉ tính hiệu ứng mạnh nhất.
Omen of Defeat Elite2.png Lv.1 Pot4.png Khi kẻ địch trong tầm tấn công tụt xuống dưới 40% HP, áp hiệu ứng 【Weakening】 lên kẻ địch đó (sát thương nhận vào +33% (+3%)). Khi có nhiều hiệu ứng chồng lên giống nhau, chỉ tính hiệu ứng mạnh nhất.
{{{talent3a}}} Elite2.png Lv.1 {{{talentDes3a}}}
{{{talent3b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_3}}}.png | 30px]] {{{talentDes3b}}}


Skill

Combat Skill

Terminal disease.png Terminal Disease Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt tự động


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Sát thương +20%, hiệu ứng từ Talent tăng 1,3 lần. Hiệu lực vĩnh viễn. 0 90
Level 2 Sát thương +20%, hiệu ứng từ Talent tăng 1,3 lần. Hiệu lực vĩnh viễn. 0 88
Level 3 Sát thương +20%, hiệu ứng từ Talent tăng 1,3 lần. Hiệu lực vĩnh viễn. 0 86
Level 4 Sát thương +30%, hiệu ứng từ Talent tăng 1,4 lần. Hiệu lực vĩnh viễn. 0 84
Level 5 Sát thương +30%, hiệu ứng từ Talent tăng 1,4 lần. Hiệu lực vĩnh viễn. 0 82
Level 6 Sát thương +30%, hiệu ứng từ Talent tăng 1,4 lần. Hiệu lực vĩnh viễn. 0 80
Level 7 Sát thương +40%, hiệu ứng từ Talent tăng 1,5 lần. Hiệu lực vĩnh viễn. 0 78
Mastery1.png Sát thương +45%, hiệu ứng từ Talent tăng 1,6 lần. Hiệu lực vĩnh viễn. 0 76
Mastery2.png Sát thương +50%, hiệu ứng từ Talent tăng 1,7 lần. Hiệu lực vĩnh viễn. 0 76
Mastery3.png Sát thương +60%, hiệu ứng từ Talent tăng 1,8 lần. Hiệu lực vĩnh viễn. 0 70


Cursed doll.png Cursed Doll Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt tự động


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Nhận 1 con búp bê và có thể chứa tối đa 1 con. Búp bê gán hiệu ứng -20% sát thương và phòng thủ vật lý cho kẻ địch xung quanh và tự hủy sau 15 giây. 10 50
Level 2 Nhận 1 con búp bê và có thể chứa tối đa 1 con. Búp bê gán hiệu ứng -20% sát thương và phòng thủ vật lý cho kẻ địch xung quanh và tự hủy sau 15 giây. 10 48
Level 3 Nhận 1 con búp bê và có thể chứa tối đa 1 con. Búp bê gán hiệu ứng -20% sát thương và phòng thủ vật lý cho kẻ địch xung quanh và tự hủy sau 15 giây. 10 46
Level 4 Nhận 1 con búp bê và có thể chứa tối đa 1 con. Búp bê gán hiệu ứng -25% sát thương và phòng thủ vật lý cho kẻ địch xung quanh và tự hủy sau 15 giây. 10 44
Level 5 Nhận 1 con búp bê và có thể chứa tối đa 1 con. Búp bê gán hiệu ứng -25% sát thương và phòng thủ vật lý cho kẻ địch xung quanh và tự hủy sau 15 giây. 10 42
Level 6 Nhận 1 con búp bê và có thể chứa tối đa 1 con. Búp bê gán hiệu ứng -25% sát thương và phòng thủ vật lý cho kẻ địch xung quanh và tự hủy sau 15 giây. 10 40
Level 7 Nhận 1 con búp bê và có thể chứa tối đa 1 con. Búp bê gán hiệu ứng -30% sát thương và phòng thủ vật lý cho kẻ địch xung quanh và tự hủy sau 15 giây. 10 38
Mastery1.png Nhận 1 con búp bê và có thể chứa tối đa 1 con. Búp bê gán hiệu ứng -40% sát thương và phòng thủ vật lý cho kẻ địch xung quanh và tự hủy sau 15 giây. 10 36
Mastery2.png Nhận 1 con búp bê và có thể chứa tối đa 1 con. Búp bê gán hiệu ứng -45% sát thương và phòng thủ vật lý cho kẻ địch xung quanh và tự hủy sau 15 giây. 10 36
Mastery3.png Nhận 1 con búp bê và có thể chứa tối đa 1 con. Búp bê gán hiệu ứng -50% sát thương và phòng thủ vật lý cho kẻ địch xung quanh và tự hủy sau 15 giây. 10 30


Infastructure Skill

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill tra wt&cost1.png Tailoring·α Trạm Giao dịch Khi ở trong Trạm Giao dịch, tăng nhẹ tỉ lệ ra các đơn hàng giá trị cao (ảnh hưởng bởi thời gian làm việc) và -0,25 lượng mood giảm mỗi giờ.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill tra wt&cost1.png Tailoring·α Trạm Giao dịch Khi ở trong Trạm Giao dịch, tăng nhẹ tỉ lệ ra các đơn hàng giá trị cao (ảnh hưởng bởi thời gian làm việc) và -0,25 lượng mood giảm mỗi giờ.
Bskill tra vodfox.png Whisper Trạm Giao dịch Khi ở trong Trạm Giao dịch, tốc độ đơn hàng từ các operator còn lại giảm xuống 0, tuy nhiên mỗi operator được +45% tốc độ đơn hàng cho bản thân. Ngoài ra, +0,25 mood giảm mỗi giờ cho tất cả operator trong phòng.


Material

Elite Material

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 20000, Chip support small.png x 4, Sugar.png x 5, Orirock cube.png x 3
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip support large.png x 3, Orirock concentration.png x 8, Silicic alloy.png x 17
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 120000, Chip support twin.png x 3, Orirock concentration.png x 8, Silicic alloy.png x 17


Skill Material

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 4 2 → 3 Skill book 1.png x 4 Sugar substitute.png x 7 3 → 4 Skill book 2.png x 6 Polyester.png x 3
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 6 Oriron.png x 4 5 → 6 Skill book 2.png x 6 Aketon.png x 4 6 → 7 Skill book 3.png x 6 Manganese ore.png x 2 Rma70 12.png x 3
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Rma70 24.png x 3 Manganese ore.png x 2 Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Orirock concentration.png x 3 Grindstone.png x 4 Mastery1.png
Mastery2.png Skill book 3.png x 6 White horse kohl.png x 3 Keton colloid.png x 5 Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Manganese trihydrate.png x 3 Optimized device.png x 4 Mastery2.png
Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Bipolar nanoflake.png x 4 Silicic alloy block.png x 4 Mastery3.png Skill book 3.png x 10 D32 steel.png x 4 Fined synthetic resin.png x 4 Mastery3.png

Gallery


Họa sĩ 下野宏铭
VA Akane Fujita
Class Supporter
Độ hiếm ★★★★★
Tag Debuff
Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Shamare Thể lực Bình thường
Giới tính Nữ Cơ động Đạt tiêu chuẩn
Kinh nghiệm chiến đấu Không có Sức bền Bình thường
Nơi sinh Syracuse Tư duy chiến thuật Đạt tiêu chuẩn
Ngày sinh 29/10 Kỹ năng chiến đấu Bình thường
Chủng tộc Vulpes Khả năng đồng hóa Originium Tốt
Chiều cao 138cm Tình trạng phơi nhiễm Dương tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :
Hợp đồng tuyển dụng
缝补人偶是需要很多时间的,不要责备她的迟到。

罗德岛干员巫恋,于敌人眼中,恶灵常伴其右。

Shamare token.png Token
An apple with a bite taken out of it. Small teeth marks are still clearly visible.

用于提升巫恋的潜能。

Hồ sơ cá nhân
In the Siracusan region, an enigmatic girl had become a bit of a local legend. Further investigation determined that the root cause was an Infected girl who could not control her Originium Arts. She was subsequently taken in by Rhodes Island. She is allowed to take part in some minor tasks as an Operator while receiving treatment to help her learn to control herself.
Hồ sơ y tế
Imaging tests have shown the outlines of her internal organs to be indistinct due to abnormal shadows. Originium granules have been detected in her circulatory system, confirming her to be infected with Oripathy.

[Cell-Originium Assimilation] 9% At Shamare’s young age, there are no obvious signs of crystal deposits.

[Blood Originium-Crystal Density] 0.23u/L Shamare has spent a long time in Originium-dense environments without adequate protection or treatment.

By extrapolating the degree of infection shown in above data to adult patients, the infection is currently under control. However, considering Shamare’s young age, the fact that she was infected even earlier, the effects of prolonged exposure, and the tendency for her Originium Arts to get out of control, each department should closely monitor the situation.

Tư liệu lưu trữ 1
“That island is a fearsome place, where the living and the dead are but one door apart.” “They were all tortured by inexplicable pain. Gouges. Stab wounds. Burn marks. Nobody saw who did this, nor does anyone know why.” “The island is cursed, its master and servants all despondent to the point of madness.” “After one night, all that remained was the lunatic who cried and begged for anyone to ferry him back to the mainland. Anyone who refused would be subjected to a flurry of fists, and this went on for so long that in time, few dared approach the island.”

Similar legends to the above were once sung about a town built around a lake in western Siracusa. This is not a legend in the sense of a superstition passed down, but rather a summary of chilling events that occurred one after another over a period of 3-4 years in a mansion built in the middle of the lake. After fully exploring this “cursed island,” a few courageous investigators and explorers were only able to bring back a young girl who seemed to be a blood relative with the island’s owner, along with some attendants who had been shocked into a near-comatose state.

Tư liệu lưu trữ 2
The truth behind the curse is simpler than one would think. The island, which was auctioned off as a luxury estate, has a notable underground area. More accurately, this area isn’t actually underground, but refers to a depth that can be easily reached through plowing or farming. Present here is a large amount of active Originium. Prolonged exposure to this Originium-dense environment unknowingly awakened Originium Arts within the young girl, and prolonged contact through potable water, food, wound sites, etc., further exacerbated her rampant and uncontrollable Arts. After learning about this situation, Miss Shamare was quickly transferred to the Rhodes Island landship for medical treatment and management. Although the locals were more than happy to send away this “plague god” as if they were saved, we know that Miss Shamare is but another victim of this incident.

Miss Shamare is still a child, even younger than Amiya is. I hope all of you keep this in mind. Her rampant Originium Arts is vastly more noteworthy than her experiences as an Infected. Originium Arts that can manipulate the consciousness of others often comes with a greater burden upon the user. We would do well to keep thorough records while investigating.

Tư liệu lưu trữ 3
Miss Shamare’s personality clearly displays abnormalities. Compared to children of the same age, she is taciturn and indifferent. She often uses the doll she always keeps on her, which she calls “Morti,” to express her thoughts. In addition, Shamare also demonstrates interests that are incomprehensible to others, frequently talking to herself using antiquated jargon. At first, Medics thought this was possibly a symptom of contracting Oripathy at such a young age. Later on, when visiting the attendants who were responsible for taking care of Shamare, we found that many of them did not blindly heed the myths and rumors, and even after becoming aware of the various possibilities, still chose to regard Shamare with malice and ill will. While most of them have expressed regret for these sentiments, the truth is that every time they would leave the island, they would quietly plead with the ferrymen to take them away. When they got into town, they were often viewed as accomplices to some horrific crime even though they were merely shopping, a testimony to the unfair treatment they would receive. Understandably, no amount of good intentions can offset the withering bombardment of negativity.

Over time, the townspeople who didn’t know the truth came to establish the dominant narrative, and even the attendants who had stayed with the young girl for many years started to view her in the same light. Overall, it can be said that the effect of the environment and her upbringing played a far greater role in the development of Shamare’s character than Oripathy itself.

Tư liệu lưu trữ 4
Shamare’s daily activities are a source of concern for many; for example, how she has little regard for when a doll is supposed to be sewn up, or her attire which always appears scorched. She still attributes everything that happens around her to evil spirits, or the words and deeds of “Morti.” Gradually, some of the younger Operators began to wonder if the supernatural phenomena that frequently occurred around Shamare actually had some credence... Although our current understanding of Originium is not enough to explain all the secrets of Terra, it is nevertheless highly undesirable to simply categorize the unknown as “curses.” We hope that all Operators will try their best to remain sensible and approach Miss Shamare with a normal mindset, as this too provides valuable guidance to her education. We should all think rationally about the “supernatural events” happening around Shamare, and believe that there are naturalistic explanations for these phenomena......

Addendum: So far, no one has fully elucidated Shamare or the mystery of her Originium Arts. Yet nevertheless... all we can do is believe that these are indeed due to Originium Arts. Looking back, yet more rumors circulate regarding that Siracusan lake... and there are discrepancies between what those stories describe and what we’ve managed to test Shamare for. The truth... may be further away than expected.

Hồ sơ thăng cấp
Although Shamare’s past is full of misfortune, the more we learn about her Originium Arts — and I once again must apologize for this — the more our curiosity overwhelms our sympathy for her. At first, we thought that her references to “divinations” and “curses” were coping mechanisms to deal with her environment over time or perhaps due to the fact that her Arts subconsciously harmed others in the area, resulting in her attributing everything to the work of evil spirits in order to understand what was happening around her.

But based upon Shamare’s performance in some missions, as well as bits of data gathered from Originium Arts tests, we were all surprised to find that Shamare’s Originium Arts do far more than strongly influence the consciousness of others. Notably, she borrows the spells of “Morti” to inflict observable physical damage to enemies. Are mental suggestions strong enough to cause deviations in a target’s brain function, enough so to cause rupture and hemorrhaging? Although this hypothesis is quite tantalizing, it is fundamentally a fantasy from the perspective of modern Originium Arts technological research. Even more strikingly, her predictions and divinations are sometimes surprisingly accurate. For example, the last time we secretly replaced the Originium fiber filling inside Morti with ordinary cotton, she very unhappily divined the misfortunes that would befall a number of us. Some of these predictions included taking a fall from a chair breaking, getting hit by an unknown passing-by Sankta, and getting lacerated by broken test tube fragments - all of which came true! There’s a bruise on my head, you say? Hm? And this is because we’re supposedly already affected by her spiritual suggestions...? That... can’t be right, can it? Ahem... We’ve got to have a bit more trust in our patients, don’t we! Even if Shamare can’t fully control her powers at times, there’s no way she’d be able to influence the entire research team without our notice, right? At least the recorder should be able to remain objective about this! More importantly, whose dumb idea was it to give her a doll with that weird Originium stuffing anyway? Don’t you know it’s dangerous to give Originium-based products to Shamare? ...I approved it? Seriously... I did?

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary There are no evil spirits around you, so can I go now?
Conversation 1 Memories carry fate, and your fate has come to an abrupt end. That’s why the evil spirits no longer haunt you, but I can still clearly see their traces... Doctor, don’t just blow off my words... It’s for your own good.
Conversation 2 If you need someone to talk to, you can always talk to Morti here. Don’t worry, Morti is here to help. When you fall asleep, all your problems will be resolved.
Conversation 3 Those emotions that make people want to cry are just food for Morti, so that’s why I don’t really cry. Is that bad?
Elite Promotion Conversation 1 The true face of the curse? Do you want to see what’s inside Morti? Can’t... at least not for now... That’ll hurt Morti as well, and yes, those who hurt Morti will writhe in pain. I’m serious.
Elite Promotion Conversation 2 The checklist is still missing a few items: balls of yarn, used buttons, fresh apples, soil from Laterano, crushed cathode-ray tubes... Doctor, help me.
High Trust Conversation 1 Here, this apple’s for you. It’s just a leftover from a ritual, and I don’t like letting things go to waste... Why are you thanking me? I just said it wasn’t specifically for you... Hey, what, stop patting my head... Ah, whatever.
High Trust Conversation 2 Because Morti is here, I have no need for emotions. But when everyone praises me, I feel a bit weird... And Morti doesn’t want to take those feelings away, and it’s scary... It’s totally fine? Really? In that case... I guess it’s fine.
High Trust Conversation 3 Doctor, here you go. It’s a clone of Morti, so make sure to keep it on you at all times... A curse? N-no, Doctor... If you take it, it’ll be as if I’m always with you... Is that okay?
Idle Swing low~♪ Sweet chariot~♪ Be devoured by your dreams~♪
Operator Reporting In My new name is Shamare... and this is Morti... As for the other things... it’d be best if you don’t find out. Like Morti said, it’s for everyone’s sake.....
Watching Combat Tape These things won’t help with the ritual.....
Elite 1 Stuff it with cotton, sew shut the mouth. Plug up the ears, and cover the eyes... There, a new doll is done.
Elite 2 Morti has no need for a ritual like this, but... I... I’m really happy. We’ll both do our best.
Assign To Team Work? Got it.
Assign To Team Leader If only they could be as obedient as Morti, that’d be nice.
Operation Sortie Morti, it’s time to go.
Operation Start Today’s fortune is..... Oh, that’s really bad news for you guys.
Select Operator 1 What's up?
Select Operator 2 Everyone’s ready.
Deploy 1 It’s time to play, Morti.
Deploy 2 Your resentment, I’ll take it all.
In Combat 1 Go forth, Morti.
In Combat 2 Rest at ease, and allow the land to embrace all.
In Combat 3 Who is it?
In Combat 4 You won’t be going home.
Complete Operation With 4 Stars The evil spirits, they’re all gone now.
Complete Operation With 3 Stars A predestined victory, just as they whispered.
Complete Operation With 2 Stars Someone may have escaped, but it doesn’t matter. Morti has already ensnared their fate.....
Failed Operation Curse..... you.....
Assign To Station This place...... reeks of evil spirits....... Not bad.
Poke What’s the big idea?
Trust Poke Do you want to sew something with me? Morti’s also very happy......
Title Screen Arknights.
Greeting Hello, Doctor, and, uh.....


Điều hướng
Vanguard Saga, Saileach, Bagpipe, Flametail, Siege, Reed, Elysium, Зима, Wild Mane, Texas, Chiave, Grani, Vigna, Scavenger, Courier, Myrtle, Beanstalk, Fang, Vanilla, Plume, Yato
Guard Ch'en, Skadi, Pallas, Blaze, Thorns, Mountain, Hellagur, Surtr, Nearl the Radiant Knight, SilverAsh, Amiya (Guard), Sideroca, Whislash, Indra, Ayerscarpe, Swire, La Pluma, Savage, Astesia, Flamebringer, Flint, Tequila, Specter, Tachanka, Broca, Lappland, Akafuyu, Bibeak, Franka, Utage, Conviction, Jackie, Matoimaru, Cutter, Estelle, Mousse, Beehunter, Frostleaf, Arene, Dobermann, Melantha, Popukar, Midnight, Castle-3
Defender Eunectes, Saria, Blemishine, Hoshiguma, Nian, Mudrock, Heavyrain, Vulcan, Croissant, Ashlock, Bison, Hung, Nearl, Asbestos, Blitz, Liskarm, Гум, Dur-nar, Bubble, Cuora, Matterhorn, Beagle, Spot, Cardigan, Noir Corne
Specialist Mizuki, Aak, Phantom, Weedy, Gladiia, FEater, Mr.Nothing, Frost (Rainbow), Projekt Red, Snowsant, Kirara, Cliffheart, Kafka, Bena, Manticore, Robin, Waai Fu, Jaye, Shaw, Rope, Gravel, Ethan, THRM-EX
Sniper Schwarz, Exusiai, Ch'en the Holungday, Rosmontis, W, Poca, Fartooth, Archetto, Ash, April, Platinum, Toddifons, Aosta, Executor, GreyThroat, Blue Poison, Sesa, Andreana, Meteorite, Firewatch, Provence, Jessica, Vermeil, May, Pinecone, Ambriel, Shirayuki, Aciddrop, Meteor, Adnachiel, Catapult, Kroos, Rangers, "Justice Knight"
Caster Mostima, Passenger, Ifrit, Carnelian, Ceobe, Dusk, Eyjafjalla, Purgatory, Leizi, Beeswax, Nightmare, Amiya, Absinthe, Tomimi, Leonhardt, Mint, Iris, Skyfire, Corroserum, Click, Pudding, Gitano, Indigo, Haze, Greyy, Lava, Steward, Durin, 12F
Supporter Angelina, Suzuran, Skadi the Corrupting Heart, Magallan, Истина, Glaucus, Shamare, Sora, Scene, Tsukinogi, Mayer, Pramanix, Podenco, Deepcolor, Roberta, Earthspirit, Orchid
Medic Kal'tsit, Shining, Nightingale, Silence, Warfarin, Ceylon, Folinic, Mulberry, Honeyberry, Whisperain, Ptilopsis, Tuye, Breeze, Purestream, Gavial, Myrrh, Perfumer, Sussuro, Hibiscus, Ansel, Lancet-2