Difference between revisions of "BI-ST-1 入乡随俗/NBT"

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{{A9SP|DataImage={{Widget:Data_Image}}|DataChar={{Widget:Data_Char}}|DataAudio={{Widget:Data_Audio}}|DataText=[HEADER(key="title_test", is_skippable=true, fit_mode="BLACK_MASK...")
 
Line 168: Line 168:
 
[name="Ensia"]Ước gì mốt con tàu có thể chạy thẳng tới chân núi luôn.
 
[name="Ensia"]Ước gì mốt con tàu có thể chạy thẳng tới chân núi luôn.
 
[character(name="avgnew_173_slchan_1#1$1")]
 
[character(name="avgnew_173_slchan_1#1$1")]
[name="Ensia"]Nhà em gọi đây là Đường sắt Karlan, nhưng thực ra phải đi một đoạn dài nữa mới đến chân núi, quãng đường đó không phép thi công bất kì thứ gì cả.
+
[name="Ensia"]Nhà em gọi đây là Đường sắt Karlan, nhưng thực ra phải đi một đoạn dài nữa mới đến chân núi, quãng đường đó không được phép thi công bất kì thứ gì cả.
 
[dialog]
 
[dialog]
 
[character(name="avgnew_173_slchan_1#2$1",focus=-1)]
 
[character(name="avgnew_173_slchan_1#2$1",focus=-1)]
Line 245: Line 245:
 
[name="Gulo"]Cô cũng ở đây sao, Tiểu thư Ensia. Tôi xin lỗi vì đã thất lễ và để cô bất ngờ thế này.
 
[name="Gulo"]Cô cũng ở đây sao, Tiểu thư Ensia. Tôi xin lỗi vì đã thất lễ và để cô bất ngờ thế này.
 
[character(name="avg_npc_260_1#7$1",name2="avgnew_173_slchan_1#8$1",focus=2)]
 
[character(name="avg_npc_260_1#7$1",name2="avgnew_173_slchan_1#8$1",focus=2)]
[name="Ensia"]Tôi nói thẳng nhé. Dr. {@nickname} là khách của nhà Silverash, và anh sẽ không mang được ngài ấy đi bất kì đâu cả. Nhất là khi có tôi ở đây.
+
[name="Ensia"]Tôi nói thẳng nhé. Dr. {@nickname} là khách của nhà Silverash, và anh sẽ không được mang ngài ấy đi bất kì đâu cả. Nhất là khi có tôi ở đây.
 
[character(name="avg_198_blackd_1#9$1")]
 
[character(name="avg_198_blackd_1#9$1")]
 
[name="Weiss"]......
 
[name="Weiss"]......
Line 253: Line 253:
 
[name="Ensia"]Bộ anh nghĩ anh trai tôi sẽ để yên cho anh vì cái lý do vô lý như vậy chắc!
 
[name="Ensia"]Bộ anh nghĩ anh trai tôi sẽ để yên cho anh vì cái lý do vô lý như vậy chắc!
 
[character(name="avg_npc_260_1#1$1",name2="avgnew_173_slchan_1#9$1",focus=1)]
 
[character(name="avg_npc_260_1#1$1",name2="avgnew_173_slchan_1#9$1",focus=1)]
[name="Gulo"]Đúng vậy, Tiểu thư Ensia. Anh trai cô... Ngài Silverash đã cho phép nhà Paleroche rồi.
+
[name="Gulo"]Đúng vậy, Tiểu thư Ensia. Anh trai cô... Ngài Enciodes đã cho phép nhà Paleroche rồi.
 
[character(name="avg_npc_260_1#1$1",name2="avgnew_173_slchan_1#9$1",focus=2)]
 
[character(name="avg_npc_260_1#1$1",name2="avgnew_173_slchan_1#9$1",focus=2)]
 
[name="Ensia"]Nói dối!
 
[name="Ensia"]Nói dối!
Line 293: Line 293:
 
[character(name="avg_npc_260_1#6$1")]
 
[character(name="avg_npc_260_1#6$1")]
 
[CameraShake(duration=0.5, xstrength=15, ystrength=15, vibrato=20, randomness=70, fadeout=true, block=false)]
 
[CameraShake(duration=0.5, xstrength=15, ystrength=15, vibrato=20, randomness=70, fadeout=true, block=false)]
[name="Gulo"]Không thể nào, là ngươi mới đúng!
+
[name="Gulo"]Không phải, là ngươi mới đúng!
 
[Dialog]
 
[Dialog]
 
[Delay(time=1)]
 
[Delay(time=1)]
Line 338: Line 338:
 
[stopmusic(fadetime=2)]
 
[stopmusic(fadetime=2)]
 
[character(name="avg_npc_260_1#1$1",focus=-1)]
 
[character(name="avg_npc_260_1#1$1",focus=-1)]
[name="???"]Cậu dám có những hành động thô lỗ như vậy, dù đã biết người đứng trước mình là một vị khách quý sao?
+
[name="???"]Cậu vẫn gan thực hiện những hành vi thô lỗ như vậy, dù đã biết người đứng trước mình là một vị khách quý sao?
 
[dialog]
 
[dialog]
 
[character(name="avg_npc_260_1#1$1")]
 
[character(name="avg_npc_260_1#1$1")]
Line 354: Line 354:
 
[dialog]
 
[dialog]
 
[character]
 
[character]
Bạn nghe tiếng chân bước từng bước đều và rõ ràng, âm thanh kim loại va vào nhau. Một người phụ nữ cao lớn đi về phía bạn.
+
Bạn nghe tiếng bước chân, đều và rõ ràng, âm thanh kim loại va vào nhau. Một người phụ nữ cao lớn đi về phía bạn.
 
[dialog]
 
[dialog]
 
[character(name="char_empty",name2="avg_npc_260_1#1$1",fadetime=0.5)]
 
[character(name="char_empty",name2="avg_npc_260_1#1$1",fadetime=0.5)]
Line 373: Line 373:
 
[playMusic(intro="$kjerag_n_intro", key="$kjerag_n_loop", volume=0.4)]
 
[playMusic(intro="$kjerag_n_intro", key="$kjerag_n_loop", volume=0.4)]
 
[character(name="avg_npc_257_1#4$1",name2="avg_npc_260_1#1$1",focus=1)]
 
[character(name="avg_npc_257_1#4$1",name2="avg_npc_260_1#1$1",focus=1)]
[name="Degenbrecher"]Cậu sẽ làm mọi thứ có thể để đưa vị 'Doctor' này đi đúng không?
+
[name="Degenbrecher"]Cậu sẽ làm mọi thứ có thể để đưa vị 'Doctor' này đi đúng không, cậu Gulo?
 
[character(name="avg_npc_257_1#4$1",name2="avg_npc_260_1#1$1",focus=2)]
 
[character(name="avg_npc_257_1#4$1",name2="avg_npc_260_1#1$1",focus=2)]
 
[name="Gulo"]Đây là lệnh của ngài Arctosz, và ngài Enciodes cũng đã chấp thuận... Cô có vấn đề gì sao?
 
[name="Gulo"]Đây là lệnh của ngài Arctosz, và ngài Enciodes cũng đã chấp thuận... Cô có vấn đề gì sao?
Line 404: Line 404:
 
[name="Degenbrecher"]......
 
[name="Degenbrecher"]......
 
[character(name="avg_npc_257_1#1$1",name2="avg_npc_252",focus=1)]
 
[character(name="avg_npc_257_1#1$1",name2="avg_npc_252",focus=1)]
[name="Degenbrecher"]Có gì muốn hỏi, cứ việc.
+
[name="Degenbrecher"]Có gì muốn hỏi, xin hãy tự nhiên.
 
[character(name="avg_npc_257_1#1$1",name2="avg_npc_252",focus=2)]
 
[character(name="avg_npc_257_1#1$1",name2="avg_npc_252",focus=2)]
 
[name="Sharp"]Ngài Silverash bận đến nỗi không có thời gian để đón Doctor sao?
 
[name="Sharp"]Ngài Silverash bận đến nỗi không có thời gian để đón Doctor sao?
Line 486: Line 486:
 
[Blocker(a=0, r=0, g=0, b=0, fadetime=0, block=true)]
 
[Blocker(a=0, r=0, g=0, b=0, fadetime=0, block=true)]
 
[Blocker(a=0.6, r=0, g=0, b=0, fadetime=0.5, block=true)]
 
[Blocker(a=0.6, r=0, g=0, b=0, fadetime=0.5, block=true)]
[Subtitle(text="Bản Tin Turicum mỗi ngày'\nChuyện bên lề - Tin mới nhất!", x=300, y=370, alignment="left", size=24, delay=0.04, width=700)]
+
[Subtitle(text="'Bản Tin Turicum mỗi ngày'\nChuyện bên lề - Tin mới nhất!", x=300, y=370, alignment="left", size=24, delay=0.04, width=700)]
 
[Subtitle(text="Cuộc họp Hội đồng Tam tộc vừa khép lại, Chính quyền Vine-Bear và 3 nhà đã biết được câu trả lời bất ngờ liên quan đến hầm mỏ của Karlan.", x=300, y=370, alignment="left", size=24, delay=0.04, width=700)]
 
[Subtitle(text="Cuộc họp Hội đồng Tam tộc vừa khép lại, Chính quyền Vine-Bear và 3 nhà đã biết được câu trả lời bất ngờ liên quan đến hầm mỏ của Karlan.", x=300, y=370, alignment="left", size=24, delay=0.04, width=700)]
 
[Subtitle(text="Để giải quyết vấn đề giữa các gia tộc và để thúc đẩy sự phát triển của Kjerag, lãnh đạo của 3 nhà đã quyết định trao lại mọi quyền điều hành cho Thánh Nữ, theo như lời dạy của thần Kjeragandr.", x=300, y=370, alignment="left", size=24, delay=0.04, width=700)]
 
[Subtitle(text="Để giải quyết vấn đề giữa các gia tộc và để thúc đẩy sự phát triển của Kjerag, lãnh đạo của 3 nhà đã quyết định trao lại mọi quyền điều hành cho Thánh Nữ, theo như lời dạy của thần Kjeragandr.", x=300, y=370, alignment="left", size=24, delay=0.04, width=700)]
[Subtitle(text="Chưa hết, cả 3 nhà cũng đã đồng ý hỗ trợ Thánh Nữ đến cùng trong vai trò lãnh đạo toàn bộ Kjerag, hướng tới một tương lai ngày càng tốt đẹp hơn.\n......", x=300, y=370, alignment="left", size=24, delay=0.04, width=700)]
+
[Subtitle(text="Chưa hết, cả 3 nhà cũng đã đồng ý hỗ trợ Thánh Nữ đến cùng trong vai trò lãnh đạo toàn bộ Kjerag, hướng tới một tương lai ngày càng tốt đẹp hơn.......", x=300, y=370, alignment="left", size=24, delay=0.04, width=700)]
 
[subtitle]
 
[subtitle]
 
[Blocker(a=0, r=0, g=0, b=0, fadetime=0, block=true)]
 
[Blocker(a=0, r=0, g=0, b=0, fadetime=0, block=true)]
Line 631: Line 631:
 
[Subtitle(text="Tsk, Gnosis đang làm gì ở đây vậy? Hắn chưa từng có mặt tại cuộc họp này trước đây mà.", x=300, y=350, alignment="center", size=24, delay=0.04, width=700)]
 
[Subtitle(text="Tsk, Gnosis đang làm gì ở đây vậy? Hắn chưa từng có mặt tại cuộc họp này trước đây mà.", x=300, y=350, alignment="center", size=24, delay=0.04, width=700)]
 
[Subtitle(text="Hmph, tôi nghe nói người thay thế hắn đã đến đây rồi. Tôi cá là hắn không thể chịu nổi nữa nên đến đây để cầu xin được tha thứ đấy.", x=300, y=350, alignment="center", size=24, delay=0.04, width=700)]
 
[Subtitle(text="Hmph, tôi nghe nói người thay thế hắn đã đến đây rồi. Tôi cá là hắn không thể chịu nổi nữa nên đến đây để cầu xin được tha thứ đấy.", x=300, y=350, alignment="center", size=24, delay=0.04, width=700)]
[Subtitle(text="Chưa nghe qua à? Người thay cho Gnosis đã bị nhà Paleroche đưa đi rồi. Theo tôi, hắn nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng, nên mới đến đây thử vận may của mình.", x=300, y=350, alignment="center", size=24, delay=0.04, width=750)]
+
[Subtitle(text="Chưa nghe qua à? Người thay thế cho Gnosis đã bị nhà Paleroche đưa đi rồi. Theo tôi, hắn nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng, nên mới đến đây thử vận may của mình.", x=300, y=350, alignment="center", size=24, delay=0.04, width=750)]
 
[Subtitle(text="Không thể nào. Hắn đã xong đời từ lâu rồi.", x=300, y=350, alignment="center", size=24, delay=0.04, width=750)]
 
[Subtitle(text="Không thể nào. Hắn đã xong đời từ lâu rồi.", x=300, y=350, alignment="center", size=24, delay=0.04, width=750)]
 
[subtitle]
 
[subtitle]
Line 685: Line 685:
 
[name="Enciodes"]Hành động của cậu đã gây ảnh hưởng đến lợi ích của Thương mại Karlan. Đây là cách giúp tôi trả lời những bên liên quan. Hy vọng cậu hiểu cho.
 
[name="Enciodes"]Hành động của cậu đã gây ảnh hưởng đến lợi ích của Thương mại Karlan. Đây là cách giúp tôi trả lời những bên liên quan. Hy vọng cậu hiểu cho.
 
[character(name="avg_206_gnosis_1#2$1")]
 
[character(name="avg_206_gnosis_1#2$1")]
[name="Gnosis"]Được lắm... Enciodes
+
[name="Gnosis"]Được lắm... Enciodes.
 
[character(name="avg_206_gnosis_1#8$1")]
 
[character(name="avg_206_gnosis_1#8$1")]
 
[name="Gnosis"]Tôi không ngờ đây sẽ là cái kết của chúng ta sau bao năm qua kể từ khi tôi đến Kjerag để giúp cậu xây dựng nơi này.
 
[name="Gnosis"]Tôi không ngờ đây sẽ là cái kết của chúng ta sau bao năm qua kể từ khi tôi đến Kjerag để giúp cậu xây dựng nơi này.
Line 721: Line 721:
 
[CameraShake(duration=0.3, xstrength=30, ystrength=30, vibrato=30, randomness=90, fadeout=true, block=false)]
 
[CameraShake(duration=0.3, xstrength=30, ystrength=30, vibrato=30, randomness=90, fadeout=true, block=false)]
 
Một tiếng sầm rõ to vang dội khắp căn phòng. Gnosis đóng sập cửa phòng họp mạnh đến nổi khiến giấy tờ trên bàn bay tứ tung.
 
Một tiếng sầm rõ to vang dội khắp căn phòng. Gnosis đóng sập cửa phòng họp mạnh đến nổi khiến giấy tờ trên bàn bay tứ tung.
Bất ngờ trước âm thanh to như sấm sét, những người xung quanh liền quay mắt về hướng âm thanh đó phát ra rồi cúi đầu xuống như thể bị áp lực đè nén.
+
Bất ngờ trước âm thanh to như sấm sét, những người xung quanh liền quay mắt về phía hướng âm thanh đó phát ra rồi cúi đầu xuống như thể bị áp lực đè nén.
 
Không ai biết rõ Enciodes đang cảm thấy như thế nào.
 
Không ai biết rõ Enciodes đang cảm thấy như thế nào.
 
[character(name="avg_172_svrash_1#2$1")]
 
[character(name="avg_172_svrash_1#2$1")]
Line 728: Line 728:
 
[name="Chester"]Theo lời đề nghị ngài Arctosz, lãnh đạo của Rhodes Island, Dr. {@nickname}, sẽ là người quản lý khu thung lũng và hầm mỏ dưới sự giám sát của nhà Paleroche.
 
[name="Chester"]Theo lời đề nghị ngài Arctosz, lãnh đạo của Rhodes Island, Dr. {@nickname}, sẽ là người quản lý khu thung lũng và hầm mỏ dưới sự giám sát của nhà Paleroche.
 
[character(name="avg_npc_267_1#1$1")]
 
[character(name="avg_npc_267_1#1$1")]
[name="Chester"]Chúng ta sẽ chính thức giới thiệu Doctor với mọi người ở công ty sau khi các vấn đề trước mặt được giải quyết.
+
[name="Chester"]Chúng ta sẽ chính thức giới thiệu Doctor với mọi người ở công ty sau khi các vấn đề trước mắt được giải quyết.
 
[character(name="avg_npc_267_1#1$1")]
 
[character(name="avg_npc_267_1#1$1")]
 
[name="Chester"]Tiếp theo, chủ đề chính của cuộc họp ngày hôm nay.
 
[name="Chester"]Tiếp theo, chủ đề chính của cuộc họp ngày hôm nay.
Line 749: Line 749:
 
[dialog]
 
[dialog]
 
[character(name="avg_npc_254_1#1$1",focus=-1)]
 
[character(name="avg_npc_254_1#1$1",focus=-1)]
[Decision(options="{@nickname}.;Doctor là được rồi.", values="1;2")]
+
[Decision(options="Uvuvwevwevwe Onyetenyevwe Ugwemubwem Osas;Doctor là được rồi.", values="1;2")]
 
[Predicate(references="1")]
 
[Predicate(references="1")]
 
[character(name="avg_npc_254_1#2$1")]
 
[character(name="avg_npc_254_1#2$1")]
[name="Arctosz"]Tên nghe vui tai lắm.
+
[name="Arctosz"]Hả, tên kiểu gì mà dài dòng vậy?
 
[character(name="avg_npc_254_1#1$1")]
 
[character(name="avg_npc_254_1#1$1")]
 
[name="Arctosz"]Valais bảo tôi người của Enciodes gọi anh Doctor. Tôi cũng sẽ gọi như vậy.
 
[name="Arctosz"]Valais bảo tôi người của Enciodes gọi anh Doctor. Tôi cũng sẽ gọi như vậy.
Line 861: Line 861:
 
[name="Kjarr"]Trở thành lãnh đạo của 3 nhà, không phải là điều tốt sao?
 
[name="Kjarr"]Trở thành lãnh đạo của 3 nhà, không phải là điều tốt sao?
 
[character(name="avg_npc_250_1#1$1")]
 
[character(name="avg_npc_250_1#1$1")]
[name="Kjarr"]Cô chủ lúc nào cũng nói, ở Chính quyền Vine-Bear, vai trò của cô là giúp mọi người bình tĩnh, nhưng thực ra, hầu như chỉ toàn Đại Trưởng Lão là người lo việc đó.
+
[name="Kjarr"]Cô chủ lúc nào cũng nói ở Chính quyền Vine-Bear, vai trò của cô là giúp mọi người bình tĩnh, nhưng thực ra hầu như chỉ toàn Đại Trưởng Lão là người lo việc đó.
 
[character(name="avg_npc_250_1#1$1")]
 
[character(name="avg_npc_250_1#1$1")]
 
[name="Kjarr"]Đây là cơ hội đấy.
 
[name="Kjarr"]Đây là cơ hội đấy.
Line 929: Line 929:
 
[name="Enya"]Tôi... tôi cần thời gian suy nghĩ một chút.
 
[name="Enya"]Tôi... tôi cần thời gian suy nghĩ một chút.
 
[character(name="avg_npc_250_1#1$1")]
 
[character(name="avg_npc_250_1#1$1")]
[name="Kjarr"]Tôi biết rồi.
+
[name="Kjarr"]Vâng.
 
[dialog]
 
[dialog]
 
[playsound(key="$d_gen_walk_n")]
 
[playsound(key="$d_gen_walk_n")]
Line 948: Line 948:
 
[Blocker(a=0, r=0, g=0, b=0, fadetime=2, block=true)]
 
[Blocker(a=0, r=0, g=0, b=0, fadetime=2, block=true)]
 
[Delay(time=2)]
 
[Delay(time=2)]
Chúng ta đã không còn sống ở thời đại mà sự cô lập sẽ giúp chúng ta cảm thấy an toàn khỏi thế giới bên ngoài.
+
Chúng ta đã không còn sống ở thời đại mà sự cô lập sẽ giúp chúng ta cảm thấy an toàn khỏi thế giới bên ngoài nữa rồi.
Hàng trăm năm qua, đã có vô số chiến tranh, hợp tác giữa các quốc gia bên ngoài. Columbia tăng trưởng mạnh mẽ sau chiến tranh, còn Gaul, một quốc gia đầy quyền lực, đã biến mất khỏi bản đồ sau chiến tranh.
+
Hàng trăm năm qua, đã có vô số cuộc chiến tranh, hợp tác giữa các quốc gia bên ngoài. Columbia tăng trưởng mạnh mẽ sau chiến tranh, còn Gaul, một quốc gia đầy quyền lực, đã biến mất khỏi bản đồ sau chiến tranh.
Thế giới đang đổi thay trong thời gian bị các cơn Thiên tai tàn phá. Từ chối hợp tác với bên ngoài đã không còn là một lựa chọn.
+
Thế giới đang đổi thay trong khoảng thời gian bị các cơn Thiên tai tàn phá. Từ chối hợp tác với bên ngoài đã không còn là một lựa chọn.
 
Kjerag không thể tự tiếp tục nhốt nó trong những ngọn núi tuyết này nữa. Sự bảo hộ của thần Kjeragandr, nếu thần Kjeragandr thật sự tồn tại, sẽ chỉ có thể đưa Cõi Tuyết đến đây thôi.
 
Kjerag không thể tự tiếp tục nhốt nó trong những ngọn núi tuyết này nữa. Sự bảo hộ của thần Kjeragandr, nếu thần Kjeragandr thật sự tồn tại, sẽ chỉ có thể đưa Cõi Tuyết đến đây thôi.
 
Nếu chúng ta muốn đi xa hơn nữa, Kjerag sẽ phải trở nên lớn mạnh hơn nữa.
 
Nếu chúng ta muốn đi xa hơn nữa, Kjerag sẽ phải trở nên lớn mạnh hơn nữa.

Revision as of 05:08, 8 August 2022

Tự động▶
Skip▶
Arknights Story Player
Đang tải...

Side Story
Đặc biệt Phụ 2020年愚人节剧情 · 多维合作 · 嘻哈之王 · LTTB_Extraordinary_rap_battle! Hậu truyện
Grani and the Knights' Treasure Chính GT-1 Tiền truyện · GT-1 Hậu truyện · GT-2 Tiền truyện · GT-2 Hậu truyện · GT-3 Tiền truyện · GT-3 Hậu truyện · GT-4 Tiền truyện · GT-4 Hậu truyện · GT-5 Tiền truyện · GT-5 Hậu truyện · GT-6 Tiền truyện · GT-6 Hậu truyện
Phụ GT-EX-1 Hậu truyện · GT-EX-3 Hậu truyện · GT-HX-1 Hậu truyện · GT-HX-3 Hậu truyện
Heart of Surging Flame Chính 演出开始 · OF-ST1 摇滚起来 · OF-1 Tiền truyện · OF-1 Hậu truyện · OF-ST2 冲破藩篱 · OF-2 Tiền truyện · OF-2 Hậu truyện · OF-3 Tiền truyện · OF-3 Hậu truyện · OF-4 Tiền truyện · OF-4 Hậu truyện · OF-ST3 压力之下 · OF-5 Tiền truyện · OF-5 Hậu truyện · OF-6 Tiền truyện · OF-6 Hậu truyện · OF-ST4 爱某个人 · OF-7 Tiền truyện · OF-7 Hậu truyện · OF-8 Tiền truyện · OF-8 Hậu truyện · OF-ST5 此生挚爱 · OF-ST6 邂逅潮声
Phụ OF-EX1 Hậu truyện · OF-EX3 Hậu truyện · OF-EX6 Hậu truyện
Operational Intelligence Phụ 无名氏的战争 · 破局者 · 射击训练 · 存续公正 · 课后作业 · 北极星 · 和光同尘
Code of Brawl Chính 序章 · CB-1 Tiền truyện · CB-1 Hậu truyện · CB-2 Tiền truyện · CB-2 Hậu truyện · CB-3 Tiền truyện · CB-3 Hậu truyện · CB-4 Tiền truyện · CB-4 Hậu truyện · CB-5 Tiền truyện · CB-5 Hậu truyện · CB-ST1 晚风轻拂 · CB-6 Tiền truyện · CB-6 Hậu truyện · CB-7 Tiền truyện · CB-7 Hậu truyện · CB-8 Tiền truyện · CB-8 Hậu truyện · CB-ST2 午夜龙门 · CB-9 Tiền truyện · CB-9 Hậu truyện · CB-10 Tiền truyện · CB-10 Hậu truyện · CB-ST3 破晓时分
Phụ CB-EX1 Hậu truyện · CB-EX2 Hậu truyện · CB-EX3 Hậu truyện
Contingency Contract Phụ 危机合约 · 荒芜行动 P1 · 荒芜行动 P2
Ancient Forge Phụ 洪炉示岁·迎春 · 洪炉示岁·贺岁 · 洪炉示岁·拜年
Stories of Afternoon Phụ 来办联欢会吧 · 日记本 · 今日厨房 · 流浪者的归宿 · 自讨苦吃 · 向前走
Darknights Memoir Chính DM-1 Tiền truyện · DM-1 Hậu truyện · DM-2 Tiền truyện · DM-2 Hậu truyện · DM-3 Tiền truyện · DM-5 Hậu truyện · DM-6 Tiền truyện · DM-6 Hậu truyện · DM-7 Tiền truyện · DM-7 Hậu truyện · DM-8 Tiền truyện · DM-8 Hậu truyện
Phụ DM-ST-1 求生
Children of Ursus Phụ 习惯 · 被选择的 · 在梦中相遇 · 表里不一 · 胡言秘语 · 一切照常 · 在春天之前
Twilight of Wolumonde Chính TW-ST-1 老栎树下 · TW-1 Tiền truyện · TW-1 Hậu truyện · TW-2 Tiền truyện · TW-2 Hậu truyện · TW-3 Tiền truyện · TW-3 Hậu truyện · TW-4 Tiền truyện · TW-4 Hậu truyện · TW-5 Tiền truyện · TW-5 Hậu truyện · TW-6 Tiền truyện · TW-6 Hậu truyện · TW-7 Tiền truyện · TW-7 Hậu truyện · TW-8 Tiền truyện · TW-8 Hậu truyện · TW-ST-2 余烬之上
Phụ TW-S-1 Hậu truyện · TW-S-2 Hậu truyện
Gavial the Great Chief Returns Chính RI-1 Tiền truyện · RI-1 Hậu truyện · RI-2 Tiền truyện · RI-2 Hậu truyện · RI-3 Tiền truyện · RI-3 Hậu truyện · RI-4 Tiền truyện · RI-4 Hậu truyện · RI-ST-1 悍将之心 · RI-5 Tiền truyện · RI-5 Hậu truyện · RI-6 Tiền truyện · RI-6 Hậu truyện · RI-ST-2 休息时间 · RI-7 Tiền truyện · RI-7 Hậu truyện · RI-8 Tiền truyện · RI-8 Hậu truyện · RI-9 Tiền truyện · RI-9 Hậu truyện
Phụ RI-EX-1 Hậu truyện
Ceobe's Fungi Mist Phụ 行动开始 · 迷尘幻梦 · 茫然行者 · 归于荒野
Rewinding Breeze Phụ 归处 · 域外同族 · 不知返 · 回首 · 四月的歌 · 交错光影 · 天空的故事
Maria Nearl Chính MN-ST-1 亮相 · MN-1 Tiền truyện · MN-1 Hậu truyện · MN-2 Tiền truyện · MN-2 Hậu truyện · MN-3 Tiền truyện · MN-3 Hậu truyện · MN-4 Tiền truyện · MN-4 Hậu truyện · MN-5 Tiền truyện · MN-5 Hậu truyện · MN-6 Tiền truyện · MN-6 Hậu truyện · MN-7 Tiền truyện · MN-7 Hậu truyện · MN-ST-2 酒杯 · MN-8 Tiền truyện · MN-8 Hậu truyện · MN-ST-3 缄默启程
Mansfield Break Chính MB-1 Tiền truyện · MB-1 Hậu truyện · MB-2 Tiền truyện · MB-2 Hậu truyện · MB-3 Tiền truyện · MB-3 Hậu truyện · MB-ST-1 邀请 · MB-4 Tiền truyện · MB-4 Hậu truyện · MB-5 Tiền truyện · MB-5 Hậu truyện · MB-6 Tiền truyện · MB-6 Hậu truyện · MB-7 Tiền truyện · MB-7 Hậu truyện · MB-8 Tiền truyện · MB-8 Hậu truyện · MB-ST-2 正确的代价
Beyond Here Phụ 无续集 · 荒野路漫漫 · 童话永存 · 信仰号街车 · 盲盒旅途 · 剑与天秤 · 为更好的自己
Who is Real Chính

WR-ST-1 一钳之恩 · WR-1 Tiền truyện · WR-1 Hậu truyện · WR-2 Tiền truyện · WR-2 Hậu truyện · WR-4 Tiền truyện · WR-4 Hậu truyện · WR-5 Tiền truyện · WR-5 Hậu truyện · WR-ST-2 一日之祸 · WR-6 Tiền truyện · WR-6 Hậu truyện · WR-8 Tiền truyện · WR-8 Hậu truyện · WR-10 Tiền truyện · WR-10 Hậu truyện · WR-ST-3 一问之答

Operation Originium Dust Chính OD-ST-1 拉马克行动 · OD-1 Tiền truyện · OD-1 Hậu truyện · OD-2 Tiền truyện · OD-2 Hậu truyện · OD-3 Tiền truyện · OD-3 Hậu truyện · OD-5 Tiền truyện
 • OD-5 Hậu truyện · OD-6 Tiền truyện · OD-6 Hậu truyện · OD-ST-2 一场葬礼 · OD-7 Tiền truyện · OD-7 Hậu truyện · OD-8 Tiền truyện · OD-8 Hậu truyện · OD-ST-3 行走于大地之上
 • A Walk in the Dust Chính WD-1 Tiền truyện · WD-1 Hậu truyện · WD-2 Tiền truyện · WD-2 Hậu truyện · WD-3 Tiền truyện · WD-3 Hậu truyện · WD-ST-1 松心百合 · WD-5 Tiền truyện · WD-5 Hậu truyện · WD-7 Tiền truyện · WD-7 Hậu truyện · WD-8 Tiền truyện · WD-8 Hậu truyện · WD-ST-2 异乡来客
  Under Tides Chính SV-1 Tiền truyện · SV-1 Hậu truyện · SV-2 Tiền truyện · SV-2 Hậu truyện · SV-3 Tiền truyện · SV-3 Hậu truyện · SV-4 Tiền truyện · SV-5 Hậu truyện · SV-6 Tiền truyện · SV-6 Hậu truyện · SV-7 Tiền truyện · SV-7 Hậu truyện · SV-ST-1 唤醒噩梦 · SV-8 Tiền truyện · SV-8 Hậu truyện · SV-9 Tiền truyện · SV-9 Hậu truyện · SV-ST-2 侥幸离去
  Preluding Light Phụ 粉碎大地 · 烁烁星火 · 真假怪谈 · 遗落灯塔 · 异类 · 
  Interlocking Competition[Hymnoi Wisdom] Phụ 固定开头AVG · 开头AVG · 结尾AVG
  Vigilo Phụ 我不曾怀揣希望 · 我不会全部遗忘 · 我不知是否值得 · 我所思不止于此 · 我无惧前路何往 · 我与最后的赌注
  Dossoles Holiday Chính DH-ST-1 不期而遇 · DH-1 意外入选 Tiền truyện · DH-1 意外入选 Hậu truyện · DH-2 首轮竞赛 Tiền truyện · DH-2 首轮竞赛 Hậu truyện · DH-3 拔铳相助 Tiền truyện · DH-3 拔铳相助 Hậu truyện · DH-ST-2 中场休息 · DH-4 铁人三项 Tiền truyện · DH-4 铁人三项 Hậu truyện · DH-5 曲径求胜 Tiền truyện · DH-5 曲径求胜 Hậu truyện · DH-6 紧追猛赶 Tiền truyện · DH-6 紧追猛赶 Hậu truyện · DH-ST-3 请君入瓮 · DH-7 沙滩阻击 Tiền truyện · DH-8 抢滩登陆 Hậu truyện · DH-9 鼠胆龙威 Tiền truyện · DH-9 鼠胆龙威 Hậu truyện · DH-ST-4 海浪照常拍岸
  Pinus Sylvestris Phụ 红松 · 落灰 · 我也要大干一场 · 只影孤身 · 骑士之道 · 大人物 · 随风飘荡
  Near Light Chính NL-ST-1 欣欣向荣 · NL-1 金盏花 Tiền truyện · NL-1 金盏花 Hậu truyện · NL-2 垂死的刺 Tiền truyện · NL-2 垂死的刺 Hậu truyện · NL-3 筹备着 Tiền truyện · NL-3 筹备着 Hậu truyện · NL-4 诗的容貌 Tiền truyện · NL-4 诗的容貌 Hậu truyện · NL-ST-2 权与力 · NL-5 人言可畏 Tiền truyện · NL-5 人言可畏 Hậu truyện · NL-6 被包围者 Tiền truyện · NL-6 被包围者 Hậu truyện · NL-ST-3 酣眠的城市 · NL-7 梦的余韵 Tiền truyện · NL-7 梦的余韵 Hậu truyện · NL-8 最后的怯薛 Tiền truyện · NL-8 最后的怯薛 Hậu truyện · NL-9 叹息 Tiền truyện · NL-9 叹息 Hậu truyện · NL-10 耀骑士 Tiền truyện · NL-10 耀骑士 Hậu truyện · NL-ST-4 未知与未来
  Phụ 逃离 · 选择 · 路漫漫