Difference between revisions of "BI-2 息事宁人/END"

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{{A9SP|DataImage={{Widget:Data_Image}}|DataChar={{Widget:Data_Char}}|DataAudio={{Widget:Data_Audio}}|DataText=[HEADER(key="title_test", is_skippable=true, fit_mode="BLACK_MASK...")
 
 
Line 59: Line 59:
 
[name="Gnosis"]Vậy nên hắn mới cho người canh gác khu thung lũng và hầm mỏ, thậm chí còn giám sát người Doctor mà Enciodes mời đến đây.
 
[name="Gnosis"]Vậy nên hắn mới cho người canh gác khu thung lũng và hầm mỏ, thậm chí còn giám sát người Doctor mà Enciodes mời đến đây.
 
[character(name="avg_npc_262_1#9$1",name2="avg_206_gnosis_1#7$1",focus=2)]
 
[character(name="avg_npc_262_1#9$1",name2="avg_206_gnosis_1#7$1",focus=2)]
[name="Gnosis"]Nghĩ đến việc ông ta bỏ ra bao công sức trong khi còn chẳng biết mình đang làm gì thật khiến tôi thấy hài hước.
+
[name="Gnosis"]Nghĩ đến việc ông ta bỏ ra bao công sức trong khi còn chẳng biết mình đang làm gì khiến tôi thấy thật hài hước.
 
[character(name="avg_npc_262_1#4$1",name2="avg_206_gnosis_1#7$1",focus=1)]
 
[character(name="avg_npc_262_1#4$1",name2="avg_206_gnosis_1#7$1",focus=1)]
 
[name="Sciurus"]......!
 
[name="Sciurus"]......!
Line 65: Line 65:
 
[character]
 
[character]
 
Sciurus liếc mắt qua góc phòng trong giây lát. Không có gì ở đó cả, nhưng Gnosis đã để ý tức thì.
 
Sciurus liếc mắt qua góc phòng trong giây lát. Không có gì ở đó cả, nhưng Gnosis đã để ý tức thì.
Gnosis looks straight at the wall there.
+
Gnosis nhìn thẳng vào bức tường đó.
 
[character(name="avg_206_gnosis_1#7$1")]]
 
[character(name="avg_206_gnosis_1#7$1")]]
 
[name="Gnosis"]Ratatos, cô không phải là hạng người ngu ngốc tới vậy.
 
[name="Gnosis"]Ratatos, cô không phải là hạng người ngu ngốc tới vậy.
Line 171: Line 171:
 
[name="Ratatos"]Sao lại không nhỉ?
 
[name="Ratatos"]Sao lại không nhỉ?
 
[Character(name="avg_npc_253_1#1$1", name2="avg_npc_262_1#8$1",focus=2)]
 
[Character(name="avg_npc_253_1#1$1", name2="avg_npc_262_1#8$1",focus=2)]
[name="Sciurus"]Hắn là người nhà Edelweiss đó! Là gia tộc đã sát hại cha của Enciodes 15 năm trước!
+
[name="Sciurus"]Hắn là người nhà Edelweiss đó! Là gia tộc đã sát hại cha mẹ của Enciodes 15 năm trước!
 
[Character(name="avg_npc_253_1#1$1", name2="avg_npc_262_1#8$1",focus=1)]
 
[Character(name="avg_npc_253_1#1$1", name2="avg_npc_262_1#8$1",focus=1)]
 
[name="Ratatos"]Thì?
 
[name="Ratatos"]Thì?
Line 245: Line 245:
 
[Predicate(references="1;2")]
 
[Predicate(references="1;2")]
 
[character(name="avg_npc_261_1#5$1")]
 
[character(name="avg_npc_261_1#5$1")]
[name="Valais"]Tôi xin lỗi... Ngài Arctosz không cho phép đường sắt được xây dựng trên đất nhà Paleroche, và chúng tôi không thường sử dụng xe hơi cho lắm.
+
[name="Valais"]Tôi xin lỗi... Ngài Arctosz không cho phép xây dựng đường sắt trên đất nhà Paleroche, và chúng tôi không thường sử dụng xe hơi cho lắm.
 
[name="Valais"]Tôi biết một người ngoại quốc như anh mà phải cưỡi một con thú đến đây thì sẽ rất là bất tiện.
 
[name="Valais"]Tôi biết một người ngoại quốc như anh mà phải cưỡi một con thú đến đây thì sẽ rất là bất tiện.
 
[character(name="avg_npc_267_1#7$1")]
 
[character(name="avg_npc_267_1#7$1")]
Line 294: Line 294:
 
[Predicate(references="1")]
 
[Predicate(references="1")]
 
[character(name="avg_198_blackd_1#1$1")]
 
[character(name="avg_198_blackd_1#1$1")]
[name="Weiss"]Lâu rồi không gặp ngài. Tôi rất xin lỗi vì đã kéo ngài vào những công việc làm ăn cá nhân thế này.
+
[name="Weiss"]Lâu rồi không gặp ngài. Tôi rất xin lỗi vì đã kéo ngài vào những công việc làm ăn nội bộ thế này.
 
[character(name="avg_198_blackd_1#1$1")]
 
[character(name="avg_198_blackd_1#1$1")]
 
[name="Weiss"]Xin ngài hãy ráng kiên nhẫn. Sau khi Đại Lễ kết thúc, nhà Silverash sẽ đón tiếp ngài thật nồng hậu.
 
[name="Weiss"]Xin ngài hãy ráng kiên nhẫn. Sau khi Đại Lễ kết thúc, nhà Silverash sẽ đón tiếp ngài thật nồng hậu.
Line 368: Line 368:
 
[name="Weiss"]Xin mời.
 
[name="Weiss"]Xin mời.
 
[Character]
 
[Character]
[name="Nhân viên Infected"]Không phải là bọn tôi không đổ lỗi hai nhà còn lại đâu.
+
[name="Nhân viên Infected"]Không phải là bọn tôi đang đổ lỗi hai nhà còn lại đâu.
 
[name="Nhân viên Infected"]Chỉ là nhờ có ngài Enciodes mà vài năm qua bọn tôi đã sống tương đối ấm cúng. Bọn tôi có công việc, thức ăn, nơi ở, và cả thuốc thang nữa.
 
[name="Nhân viên Infected"]Chỉ là nhờ có ngài Enciodes mà vài năm qua bọn tôi đã sống tương đối ấm cúng. Bọn tôi có công việc, thức ăn, nơi ở, và cả thuốc thang nữa.
 
[name="Nhân viên Infected"]Trước đây bọn tôi chưa từng được đối xử tốt như vậy...
 
[name="Nhân viên Infected"]Trước đây bọn tôi chưa từng được đối xử tốt như vậy...
Line 408: Line 408:
 
[name="Weiss"]Chúng tôi đã để chuyện nội bộ mất kiểm soát, dẫn tới hậu quả là khiến mọi người mất việc. Đây hoàn toàn là lỗi phía bên chúng tôi.
 
[name="Weiss"]Chúng tôi đã để chuyện nội bộ mất kiểm soát, dẫn tới hậu quả là khiến mọi người mất việc. Đây hoàn toàn là lỗi phía bên chúng tôi.
 
[character(name="avg_198_blackd_1#1$1")]
 
[character(name="avg_198_blackd_1#1$1")]
[name="Weiss"]Thương mại Karlan xin hứa sẽ giữ nguyên vị trí của mọi người. Mọi người sẽ được đền bù xứng đáng, chúng tôi cũng sẵn sàng sắp xếp một công việc với mức lương tương tự hoặc cao hơn công việc trước đây của mọi người. Đi kèm với nhiều lợi ích khác.
+
[name="Weiss"]Thương mại Karlan xin hứa sẽ giữ lại công việc của mọi người. Tất cả sẽ được đền bù xứng đáng, chúng tôi cũng sẵn sàng sắp xếp một công việc với mức lương tương tự hoặc cao hơn công việc trước đây và đi kèm với nhiều lợi ích khác.
 
[character(name="avg_198_blackd_1#1$1")]
 
[character(name="avg_198_blackd_1#1$1")]
 
[name="Weiss"]Tôi chắc rằng mọi người đều nhận thấy rõ, không giống Gnosis, vị Doctor này thực sự hiểu được nhu cầu của mọi người.
 
[name="Weiss"]Tôi chắc rằng mọi người đều nhận thấy rõ, không giống Gnosis, vị Doctor này thực sự hiểu được nhu cầu của mọi người.

Latest revision as of 00:14, 9 August 2022

Tự động▶
Skip▶
Arknights Story Player
Đang tải...

Side Story
Đặc biệt Phụ 2020年愚人节剧情 · 多维合作 · 嘻哈之王 · LTTB_Extraordinary_rap_battle! Hậu truyện
Grani and the Knights' Treasure Chính GT-1 Tiền truyện · GT-1 Hậu truyện · GT-2 Tiền truyện · GT-2 Hậu truyện · GT-3 Tiền truyện · GT-3 Hậu truyện · GT-4 Tiền truyện · GT-4 Hậu truyện · GT-5 Tiền truyện · GT-5 Hậu truyện · GT-6 Tiền truyện · GT-6 Hậu truyện
Phụ GT-EX-1 Hậu truyện · GT-EX-3 Hậu truyện · GT-HX-1 Hậu truyện · GT-HX-3 Hậu truyện
Heart of Surging Flame Chính 演出开始 · OF-ST1 摇滚起来 · OF-1 Tiền truyện · OF-1 Hậu truyện · OF-ST2 冲破藩篱 · OF-2 Tiền truyện · OF-2 Hậu truyện · OF-3 Tiền truyện · OF-3 Hậu truyện · OF-4 Tiền truyện · OF-4 Hậu truyện · OF-ST3 压力之下 · OF-5 Tiền truyện · OF-5 Hậu truyện · OF-6 Tiền truyện · OF-6 Hậu truyện · OF-ST4 爱某个人 · OF-7 Tiền truyện · OF-7 Hậu truyện · OF-8 Tiền truyện · OF-8 Hậu truyện · OF-ST5 此生挚爱 · OF-ST6 邂逅潮声
Phụ OF-EX1 Hậu truyện · OF-EX3 Hậu truyện · OF-EX6 Hậu truyện
Operational Intelligence Phụ 无名氏的战争 · 破局者 · 射击训练 · 存续公正 · 课后作业 · 北极星 · 和光同尘
Code of Brawl Chính 序章 · CB-1 Tiền truyện · CB-1 Hậu truyện · CB-2 Tiền truyện · CB-2 Hậu truyện · CB-3 Tiền truyện · CB-3 Hậu truyện · CB-4 Tiền truyện · CB-4 Hậu truyện · CB-5 Tiền truyện · CB-5 Hậu truyện · CB-ST1 晚风轻拂 · CB-6 Tiền truyện · CB-6 Hậu truyện · CB-7 Tiền truyện · CB-7 Hậu truyện · CB-8 Tiền truyện · CB-8 Hậu truyện · CB-ST2 午夜龙门 · CB-9 Tiền truyện · CB-9 Hậu truyện · CB-10 Tiền truyện · CB-10 Hậu truyện · CB-ST3 破晓时分
Phụ CB-EX1 Hậu truyện · CB-EX2 Hậu truyện · CB-EX3 Hậu truyện
Contingency Contract Phụ 危机合约 · 荒芜行动 P1 · 荒芜行动 P2
Ancient Forge Phụ 洪炉示岁·迎春 · 洪炉示岁·贺岁 · 洪炉示岁·拜年
Stories of Afternoon Phụ 来办联欢会吧 · 日记本 · 今日厨房 · 流浪者的归宿 · 自讨苦吃 · 向前走
Darknights Memoir Chính DM-1 Tiền truyện · DM-1 Hậu truyện · DM-2 Tiền truyện · DM-2 Hậu truyện · DM-3 Tiền truyện · DM-5 Hậu truyện · DM-6 Tiền truyện · DM-6 Hậu truyện · DM-7 Tiền truyện · DM-7 Hậu truyện · DM-8 Tiền truyện · DM-8 Hậu truyện
Phụ DM-ST-1 求生
Children of Ursus Phụ 习惯 · 被选择的 · 在梦中相遇 · 表里不一 · 胡言秘语 · 一切照常 · 在春天之前
Twilight of Wolumonde Chính TW-ST-1 老栎树下 · TW-1 Tiền truyện · TW-1 Hậu truyện · TW-2 Tiền truyện · TW-2 Hậu truyện · TW-3 Tiền truyện · TW-3 Hậu truyện · TW-4 Tiền truyện · TW-4 Hậu truyện · TW-5 Tiền truyện · TW-5 Hậu truyện · TW-6 Tiền truyện · TW-6 Hậu truyện · TW-7 Tiền truyện · TW-7 Hậu truyện · TW-8 Tiền truyện · TW-8 Hậu truyện · TW-ST-2 余烬之上
Phụ TW-S-1 Hậu truyện · TW-S-2 Hậu truyện
Gavial the Great Chief Returns Chính RI-1 Tiền truyện · RI-1 Hậu truyện · RI-2 Tiền truyện · RI-2 Hậu truyện · RI-3 Tiền truyện · RI-3 Hậu truyện · RI-4 Tiền truyện · RI-4 Hậu truyện · RI-ST-1 悍将之心 · RI-5 Tiền truyện · RI-5 Hậu truyện · RI-6 Tiền truyện · RI-6 Hậu truyện · RI-ST-2 休息时间 · RI-7 Tiền truyện · RI-7 Hậu truyện · RI-8 Tiền truyện · RI-8 Hậu truyện · RI-9 Tiền truyện · RI-9 Hậu truyện
Phụ RI-EX-1 Hậu truyện
Ceobe's Fungi Mist Phụ 行动开始 · 迷尘幻梦 · 茫然行者 · 归于荒野
Rewinding Breeze Phụ 归处 · 域外同族 · 不知返 · 回首 · 四月的歌 · 交错光影 · 天空的故事
Maria Nearl Chính MN-ST-1 亮相 · MN-1 Tiền truyện · MN-1 Hậu truyện · MN-2 Tiền truyện · MN-2 Hậu truyện · MN-3 Tiền truyện · MN-3 Hậu truyện · MN-4 Tiền truyện · MN-4 Hậu truyện · MN-5 Tiền truyện · MN-5 Hậu truyện · MN-6 Tiền truyện · MN-6 Hậu truyện · MN-7 Tiền truyện · MN-7 Hậu truyện · MN-ST-2 酒杯 · MN-8 Tiền truyện · MN-8 Hậu truyện · MN-ST-3 缄默启程
Mansfield Break Chính MB-1 Tiền truyện · MB-1 Hậu truyện · MB-2 Tiền truyện · MB-2 Hậu truyện · MB-3 Tiền truyện · MB-3 Hậu truyện · MB-ST-1 邀请 · MB-4 Tiền truyện · MB-4 Hậu truyện · MB-5 Tiền truyện · MB-5 Hậu truyện · MB-6 Tiền truyện · MB-6 Hậu truyện · MB-7 Tiền truyện · MB-7 Hậu truyện · MB-8 Tiền truyện · MB-8 Hậu truyện · MB-ST-2 正确的代价
Beyond Here Phụ 无续集 · 荒野路漫漫 · 童话永存 · 信仰号街车 · 盲盒旅途 · 剑与天秤 · 为更好的自己
Who is Real Chính

WR-ST-1 一钳之恩 · WR-1 Tiền truyện · WR-1 Hậu truyện · WR-2 Tiền truyện · WR-2 Hậu truyện · WR-4 Tiền truyện · WR-4 Hậu truyện · WR-5 Tiền truyện · WR-5 Hậu truyện · WR-ST-2 一日之祸 · WR-6 Tiền truyện · WR-6 Hậu truyện · WR-8 Tiền truyện · WR-8 Hậu truyện · WR-10 Tiền truyện · WR-10 Hậu truyện · WR-ST-3 一问之答

Operation Originium Dust Chính OD-ST-1 拉马克行动 · OD-1 Tiền truyện · OD-1 Hậu truyện · OD-2 Tiền truyện · OD-2 Hậu truyện · OD-3 Tiền truyện · OD-3 Hậu truyện · OD-5 Tiền truyện
 • OD-5 Hậu truyện · OD-6 Tiền truyện · OD-6 Hậu truyện · OD-ST-2 一场葬礼 · OD-7 Tiền truyện · OD-7 Hậu truyện · OD-8 Tiền truyện · OD-8 Hậu truyện · OD-ST-3 行走于大地之上
 • A Walk in the Dust Chính WD-1 Tiền truyện · WD-1 Hậu truyện · WD-2 Tiền truyện · WD-2 Hậu truyện · WD-3 Tiền truyện · WD-3 Hậu truyện · WD-ST-1 松心百合 · WD-5 Tiền truyện · WD-5 Hậu truyện · WD-7 Tiền truyện · WD-7 Hậu truyện · WD-8 Tiền truyện · WD-8 Hậu truyện · WD-ST-2 异乡来客
  Under Tides Chính SV-1 Tiền truyện · SV-1 Hậu truyện · SV-2 Tiền truyện · SV-2 Hậu truyện · SV-3 Tiền truyện · SV-3 Hậu truyện · SV-4 Tiền truyện · SV-5 Hậu truyện · SV-6 Tiền truyện · SV-6 Hậu truyện · SV-7 Tiền truyện · SV-7 Hậu truyện · SV-ST-1 唤醒噩梦 · SV-8 Tiền truyện · SV-8 Hậu truyện · SV-9 Tiền truyện · SV-9 Hậu truyện · SV-ST-2 侥幸离去
  Preluding Light Phụ 粉碎大地 · 烁烁星火 · 真假怪谈 · 遗落灯塔 · 异类 · 
  Interlocking Competition[Hymnoi Wisdom] Phụ 固定开头AVG · 开头AVG · 结尾AVG
  Vigilo Phụ 我不曾怀揣希望 · 我不会全部遗忘 · 我不知是否值得 · 我所思不止于此 · 我无惧前路何往 · 我与最后的赌注
  Dossoles Holiday Chính DH-ST-1 不期而遇 · DH-1 意外入选 Tiền truyện · DH-1 意外入选 Hậu truyện · DH-2 首轮竞赛 Tiền truyện · DH-2 首轮竞赛 Hậu truyện · DH-3 拔铳相助 Tiền truyện · DH-3 拔铳相助 Hậu truyện · DH-ST-2 中场休息 · DH-4 铁人三项 Tiền truyện · DH-4 铁人三项 Hậu truyện · DH-5 曲径求胜 Tiền truyện · DH-5 曲径求胜 Hậu truyện · DH-6 紧追猛赶 Tiền truyện · DH-6 紧追猛赶 Hậu truyện · DH-ST-3 请君入瓮 · DH-7 沙滩阻击 Tiền truyện · DH-8 抢滩登陆 Hậu truyện · DH-9 鼠胆龙威 Tiền truyện · DH-9 鼠胆龙威 Hậu truyện · DH-ST-4 海浪照常拍岸
  Pinus Sylvestris Phụ 红松 · 落灰 · 我也要大干一场 · 只影孤身 · 骑士之道 · 大人物 · 随风飘荡
  Near Light Chính NL-ST-1 欣欣向荣 · NL-1 金盏花 Tiền truyện · NL-1 金盏花 Hậu truyện · NL-2 垂死的刺 Tiền truyện · NL-2 垂死的刺 Hậu truyện · NL-3 筹备着 Tiền truyện · NL-3 筹备着 Hậu truyện · NL-4 诗的容貌 Tiền truyện · NL-4 诗的容貌 Hậu truyện · NL-ST-2 权与力 · NL-5 人言可畏 Tiền truyện · NL-5 人言可畏 Hậu truyện · NL-6 被包围者 Tiền truyện · NL-6 被包围者 Hậu truyện · NL-ST-3 酣眠的城市 · NL-7 梦的余韵 Tiền truyện · NL-7 梦的余韵 Hậu truyện · NL-8 最后的怯薛 Tiền truyện · NL-8 最后的怯薛 Hậu truyện · NL-9 叹息 Tiền truyện · NL-9 叹息 Hậu truyện · NL-10 耀骑士 Tiền truyện · NL-10 耀骑士 Hậu truyện · NL-ST-4 未知与未来
  Phụ 逃离 · 选择 · 路漫漫