W

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


6
1
Fugue
                       
Trait
Sát thương vật lý lan
Sát thương vật lý lan
Sát thương vật lý lan

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/8c74244149f8ad585e839a7eaa6a18f46d505435_0.wiki.W.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/8c74244149f8ad585e839a7eaa6a18f46d505435_0.wiki.W.php on line 424
                       
DPS Crowd-Control
Ranged
                       
W
Limited
Taketatsu Ayana
                               
Liduke
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 1027 1284 1605
Sát thương 568 711 912 100
Phòng thủ vật lý 89 112 133
Kháng phép thuật 0 0 0
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 25 27 29
Số địch chặn được 1 1 1
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 2,8s
Tầm tấn công Range (12).png Range (13).png Range (14).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -4s
Pot3.png Sát thương +35
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent thứ hai
Pot5.png Cost triển khai -1

Trait & Talent[edit]

Sát thương vật lý lan{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Ambush Elite1.png Lv.1 10 giây sau khi triển khai, nhận 40% né tránh vật lý và phép thuật, đồng thời khó bị nhắm tới bởi kẻ địch hơn.
{{{talent1b}}} Elite1.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_1a}}}.png | 30px]] {{{talentDes1b}}}
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Ambush Elite2.png Lv.1 10 giây sau khi triển khai, nhận 60% né tránh vật lý và phép thuật, đồng thời khó bị nhắm tới bởi kẻ địch hơn.
{{{talent2b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_2}}}.png | 30px]] {{{talentDes2b}}}
Ruthless Elite2.png Lv.1 Kẻ địch bị choáng trong tầm tấn công nhận thêm 18% sát thương vật lý.
Ruthless Elite2.png Lv.1 Pot4.png Kẻ địch bị choáng trong tầm tấn công nhận thêm 21% (+3%) sát thương vật lý.((Talent Note)) >

Skill[edit]

Combat Skill[edit]

K of hearts.png K of Hearts Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Khai hỏa 1 quả lựu đạn, gây 230% sát thương và gây choáng mục tiêu trong 1,5 giây. 0 25
Level 2 Khai hỏa 1 quả lựu đạn, gây 240% sát thương và gây choáng mục tiêu trong 1,5 giây. 0 24
Level 3 Khai hỏa 1 quả lựu đạn, gây 250% sát thương và gây choáng mục tiêu trong 1,5 giây. 0 23
Level 4 Khai hỏa 1 quả lựu đạn, gây 270% sát thương và gây choáng mục tiêu trong 1,8 giây. 0 22
Level 5 Khai hỏa 1 quả lựu đạn, gây 280% sát thương và gây choáng mục tiêu trong 1,8 giây. 0 21
Level 6 Khai hỏa 1 quả lựu đạn, gây 290% sát thương và gây choáng mục tiêu trong 1,8 giây. 0 20
Level 7 Khai hỏa 1 quả lựu đạn, gây 310% sát thương và gây choáng mục tiêu trong 2,1 giây. 0 19
Mastery1.png Khai hỏa 1 quả lựu đạn, gây 320% sát thương và gây choáng mục tiêu trong 2,4 giây. 0 18
Mastery2.png Khai hỏa 1 quả lựu đạn, gây 330% sát thương và gây choáng mục tiêu trong 2,7 giây. 0 18
Mastery3.png Khai hỏa 1 quả lựu đạn, gây 350% sát thương và gây choáng mục tiêu trong 3 giây. 0 16


Jack in the box.png Jack-in-the-box Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt tự động


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Đòn tấn công tiếp theo chôn 1 quả mìn trong ô thích hợp trong tầm tấn công. Mìn kích nổ khi có kẻ địch ở gần, gây 190% sát thương vật lý lan và gây choáng 1,4 giây. 0 12
Level 2 Đòn tấn công tiếp theo chôn 1 quả mìn trong ô thích hợp trong tầm tấn công. Mìn kích nổ khi có kẻ địch ở gần, gây 200% sát thương vật lý lan và gây choáng 1,4 giây. 0 12
Level 3 Đòn tấn công tiếp theo chôn 1 quả mìn trong ô thích hợp trong tầm tấn công. Mìn kích nổ khi có kẻ địch ở gần, gây 210% sát thương vật lý lan và gây choáng 1,4 giây. 0 12
Level 4 Đòn tấn công tiếp theo chôn 1 quả mìn trong ô thích hợp trong tầm tấn công. Mìn kích nổ khi có kẻ địch ở gần, gây 220% sát thương vật lý lan và gây choáng 1,6 giây. 0 11
Level 5 Đòn tấn công tiếp theo chôn 1 quả mìn trong ô thích hợp trong tầm tấn công. Mìn kích nổ khi có kẻ địch ở gần, gây 230% sát thương vật lý lan và gây choáng 1,6 giây. 0 11
Level 6 Đòn tấn công tiếp theo chôn 1 quả mìn trong ô thích hợp trong tầm tấn công. Mìn kích nổ khi có kẻ địch ở gần, gây 240% sát thương vật lý lan và gây choáng 1,6 giây. 0 11
Level 7 Đòn tấn công tiếp theo chôn 1 quả mìn trong ô thích hợp trong tầm tấn công. Mìn kích nổ khi có kẻ địch ở gần, gây 250% sát thương vật lý lan và gây choáng 1,8 giây. 0 10
Mastery1.png Đòn tấn công tiếp theo chôn 1 quả mìn trong ô thích hợp trong tầm tấn công. Mìn kích nổ khi có kẻ địch ở gần, gây 260% sát thương vật lý lan và gây choáng 1,8 giây. 0 9
Mastery2.png Đòn tấn công tiếp theo chôn 1 quả mìn trong ô thích hợp trong tầm tấn công. Mìn kích nổ khi có kẻ địch ở gần, gây 270% sát thương vật lý lan và gây choáng 2 giây. 0 9
Mastery3.png Đòn tấn công tiếp theo chôn 1 quả mìn trong ô thích hợp trong tầm tấn công. Mìn kích nổ khi có kẻ địch ở gần, gây 280% sát thương vật lý lan và gây choáng 2,2 giây. 0 8


D12.png D12 Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Đặt bom lên tối đa 3 mục tiêu có HP cao nhất trong tầm tấn công. Bom sẽ nổ sau 3 giây, mỗi quả gây 220% sát thương lan và gây choáng 3 giây. 11 45
Level 2 Đặt bom lên tối đa 3 mục tiêu có HP cao nhất trong tầm tấn công. Bom sẽ nổ sau 3 giây, mỗi quả gây 230% sát thương lan và gây choáng 3 giây. 12 44
Level 3 Đặt bom lên tối đa 3 mục tiêu có HP cao nhất trong tầm tấn công. Bom sẽ nổ sau 3 giây, mỗi quả gây 240% sát thương lan và gây choáng 3 giây. 13 43
Level 4 Đặt bom lên tối đa 3 mục tiêu có HP cao nhất trong tầm tấn công. Bom sẽ nổ sau 3 giây, mỗi quả gây 250% sát thương lan và gây choáng 3,5 giây. 14 42
Level 5 Đặt bom lên tối đa 3 mục tiêu có HP cao nhất trong tầm tấn công. Bom sẽ nổ sau 3 giây, mỗi quả gây 260% sát thương lan và gây choáng 3,5 giây. 15 41
Level 6 Đặt bom lên tối đa 3 mục tiêu có HP cao nhất trong tầm tấn công. Bom sẽ nổ sau 3 giây, mỗi quả gây 270% sát thương lan và gây choáng 3,5 giây. 16 40
Level 7 Đặt bom lên tối đa 3 mục tiêu có HP cao nhất trong tầm tấn công. Bom sẽ nổ sau 3 giây, mỗi quả gây 280% sát thương lan và gây choáng 4 giây. 17 39
Mastery1.png Đặt bom lên tối đa 4 mục tiêu có HP cao nhất trong tầm tấn công. Bom sẽ nổ sau 3 giây, mỗi quả gây 290% sát thương lan và gây choáng 4 giây. 18 37
Mastery2.png Đặt bom lên tối đa 4 mục tiêu có HP cao nhất trong tầm tấn công. Bom sẽ nổ sau 3 giây, mỗi quả gây 300% sát thương lan và gây choáng 4,5 giây. 19 37
Mastery3.png Đặt bom lên tối đa 4 mục tiêu có HP cao nhất trong tầm tấn công. Bom sẽ nổ sau 3 giây, mỗi quả gây 310% sát thương lan và gây choáng 5 giây. 20 33


Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill train sniper1.png Sniper Specialization·α Phòng Tập luyện Khi được bố trí trong Phòng Tập luyện, +30% tốc độ học kỹ năng của tất cả Sniper.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill train3 sniper2.png Opportunistic Phòng Tập luyện Khi được bố trí trong Phòng Tập luyện, +30% tốc độ học kỹ năng của tất cả Sniper. Nếu kỹ năng hiện tại đang được học lên Mastery 3, tăng thêm 65% tốc độ học kỹ năng.
Bskill train w.png Disinterest Phòng Tập luyện Khi được bố trí trong Phòng Tập luyện và đang huấn luyện kỹ năng lên Mastery 3, mood giảm mỗi giờ +1.


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 30000, Chip sniper small.png x 5, Orirock cube.png x 12, Sugar.png x 5
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip sniper large.png x 4, Bipolar nanoflake.png x 4, Keton colloid.png x 7
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 180000, Chip sniper twin.png x 4, Bipolar nanoflake.png x 4, Keton colloid.png x 7


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 5 2 → 3 Skill book 1.png x 5 Diketon.png x 6 Orirock.png x 4 3 → 4 Skill book 2.png x 8 Device.png x 3
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 8 Orirock cube.png x 5 Device.png x 3 5 → 6 Skill book 2.png x 8 Integrated device.png x 4 6 → 7 Skill book 3.png x 8 Manganese ore.png x 3 Rma70 12.png x 4
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Silicic alloy block.png x 4 Rma70 12.png x 5 Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Optimized device.png x 3 Oriron cluster.png x 4 Mastery1.png Skill book 3.png x 8 White horse kohl.png x 4 Aketon.png x 8
Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Rma70 24.png x 4 Manganese trihydrate.png x 7 Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Fined synthetic resin.png x 4 Orirock concentration.png x 10 Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Oriron block.png x 4 Silicic alloy block.png x 7
Mastery3.png Skill book 3.png x 15 D32 steel.png x 6 Fined synthetic resin.png x 6 Mastery3.png Skill book 3.png x 15 Bipolar nanoflake.png x 6 Silicic alloy block.png x 5 Mastery3.png Skill book 3.png x 15 Bipolar nanoflake.png x 6 Fined synthetic resin.png x 6


Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh W Thể lực Đạt tiêu chuẩn
Giới tính Nữ Cơ động Đạt tiêu chuẩn
Kinh nghiệm chiến đấu 11 năm Sức bền Tốt
Nơi sinh Kazdale Tư duy chiến thuật Xuất sắc
Ngày sinh Đã quên Kỹ năng chiến đấu Tốt
Chủng tộc Sarkaz Khả năng đồng hóa Originium Đạt tiêu chuẩn
Chiều cao 165cm Tình trạng phơi nhiễm Dương tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :
Hợp đồng tuyển dụng
Tiếng cười của cô ta không mang lại điều gì tốt lành. Nhưng cô ta luôn luôn cười.

W, lính đánh thuê Sarkaz, là tín hiệu nguy hiểm nhất trên chiến trường.

W token.png Token
Một bức selfie của W giơ tay hình chữ “V”. Dưới góc ảnh có vẻ như là bóng dáng một người phụ nữ Sarkaz tóc trắng đang đứng trò chuyện với người khác ở nơi xa.

Được sử dụng để tăng cường Potential của W.

Hồ sơ cá nhân
Đội trưởng đội lính đánh thuê Sarkaz,W. Đội quân của cô ta đã tham dự cuộc nội chiến trường kỳ của Kazdel,được biết đến với những phương pháp chiến đấu tàn độc nhưng hiệu quả. Trong sự kiện Chernobog, W xảy ra xung đột với Rhodes Island, song, sau khi rút khỏi Reunion vì lý do không rõ, cô ta đã ký một bản thỏa thuận hợp tác chiến lược với Rhodes Island qua đàm phán trực tiếp cùng Dr. Kal’tsit.
Hồ sơ y tế
Các xét nghiệm hình ảnh học cho thấy bờ không rõ của những cơ quan nội tạng do sự xuất hiện của nốt mờ bất thường. Hạt Originium tìm thấy trong tuần hoàn khẳng định Operator W đã nhiễm Oripathy.

【Tỉ lệ đồng hóa tế bào với Originum】 14%

Operator W có dấu hiệu nhiễm bệnh rõ ràng. Không cần làm thêm xét nghiệm xác định.

【Mật độ tinh thể trong máu】0.29u/L

Do phơi nhiễm lâu dài ở vùng Kazdel và lạm dụng các sản phẩm quân sự từ Originium,bệnh tình của lính đánh thuê W không mấy khả quan. Nhưng bản thân cô ta chưa từng ý thức mình là một người nhiễm bệnh; hay nói cách khác, đối với hầu hết Sarkaz, sự dày vò này đã trở nên quen thuộc.

Như được biết,W có tính cách rất ngang ngược. Mặc dù đã thỏa thuận hợp tác với Rhodes Island, cô ấy không hề đồng ý làm kiểm tra sức khỏe- vâng, kiểm tra, không phải điều trị. Thú thật,tôi không biết có bao nhiêu người bằng lòng chữa trị cho cô ấy nữa,ngoài việc đó là thiên chức của người thầy thuốc. Dù vậy,cô gái Sarkaz đó không hề biết đồng thuận là gì,thỉnh thoảng lại nhả ra những câu rác rưởi như "Nếu các người không muốn giúp thì đừng bận tâm.", hay "Trước đây tôi từng là kẻ thù của các người đó, sao lại không giữ vững lập trường của mình vậy?". Đương nhiên tôi biết điều đó chứ, nhưng cái nào ra cái đó, đưa cô ấy đến đây ngay cho tôi! ——Trưởng bộ phận y tế

Tư liệu lưu trữ 1
Trong suốt cuộc chiến tranh ở Kazdel, W thuộc một đội lính đánh thuê độc lập. Danh tiếng của họ hình thành từ những cuộc tấn công thương đoàn Laterano, và các thành viên thường cướp súng như một chiến lợi phẩm. Những khẩu súng đó, sau khi được trao thưởng trong một buổi lễ trang trọng, sẽ được bán ra với giá trên trời ở chợ đen Scar Market khét tiếng vùng Kazdel. Bản thân W cũng sưu tầm một vài khẩu súng này, nhưng chúng được cho là hàng cấm và bị tịch thu khi cô ấy đến đây để tránh chọc giận các Operator Leterano của chúng ta. Trong số những vũ khí cô ấy sử dụng có một thiết bị gây nổ đã qua cải biến. Về lai lịch của nó... sau khi suy xét cẩn thận, chúng tôi quyết định không đi sâu vào vấn đề này.

Khi chiến tranh kết thúc, W nhận lời đề nghị chiến đấu cho Reunion như một lính đánh thuê từ Talulah, và trở thành đồng minh của Reunion. Nhưng sau cùng, W đơn phương hủy bỏ giao kết với Reunion và đạt thành hiệp nghị với Rhodes Island cho đến ngày hôm nay. Tóm lại, chúng ta không có cách nào xác định vai trò của W trong cuộc nội chiến Kazdel, điều khiến cô ta tham gia và nhanh chóng phản bội Reunion, hay mục đích của cô ta khi hợp tác với Rhodes Island. Chúng ta không biết gì về quá khứ của cô ta từ lúc cuộc nội chiến Kazdel vừa chớm bắt đầu đến khi gia nhập Reunion.Thiết nghĩ W vẫn là một lính đánh thuê, cùng với việc cô ta từng dính líu với Reunion, chúng tôi đề nghị toàn bộ Operator giữ khoảng cách với W hết sức có thể, và đề nghị mọi bộ phận cảnh giác trước đồng minh nguy hiểm này.

【Hồ sơ tuyệt mật】

Phân công một Operator giám sát W? Điều này khá khó xử vì họ thiếu những thông tin quan trọng. Tôi là người quen cũ của cô ta, hãy giao việc này cho tôi.

Được rồi. May thay W không thường có mặt trên tàu. Mọi người ghét W nhiều như họ sợ cô, nhưng chuyện này làm sao có thể đơn giản như vậy? Ý tôi là, cô ấy có thể phức tạp đến mức nào? Nếu anh từng quen biết W, có lẽ anh sẽ biết cách chung sống với một kẻ điên như cô ta. Kỹ năng của cô ta là hàng thật giá thật đấy - nếu không, có ăn gan hùm cô ta cũng không dám lôi kéo toàn bộ lính đánh thuê khỏi Talulah. Nhưng đừng lo lắng, nếu W dám lừa chúng ta, Dr. Kal’tsit sẽ nhận ra ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng ta tuyệt đối phải giữ khoảng cách với cô ta. Đặc biệt là những Operator đáng yêu chưa hiểu sự đời. W thực sự có thể khiến họ hoảng sợ. Còn về phần các Operator tinh anh... tôi e rằng dưới tác động của cồn, họ sẽ xảy ra mâu thuẫn và cho nổ tung phân nửa Rhodes Island. Không, có lẽ sẽ là toàn bộ nơi đây. Tốt nhất là ngăn chặn chuyện này xảy ra từ trong trứng nước. Tôi nghiêm túc đó.

Sau cùng, xin hãy nhớ rằng, là thành viên của bộ phận nhân sự, chúng ta sẽ không bao giờ chiêu mộ một người không ổn định vào hàng ngũ Rhodes Island. Dù sao thì đó cũng là nguyên tắc quan trọng nhất trong tuyển dụng. Vì vậy, có hai khả năng có thể xảy ra - một là tình hình đã quá nghiêm trọng, hai là... chúng ta đã tìm ra điểm mấu chốt. Hay có lẽ là cả hai. Phải không? ——■ ■ ■

Tư liệu lưu trữ 2
Lính đánh thuê Sarkaz. Cho đến những ngày cuối cùng của cuộc nội chiến, lính đánh thuê là lực lượng vũ trang hiện diện nhiều nhất trên vùng đất cằn cỗi Kazdel. Họ hoạt động như những nhóm nhỏ, đôi khi được chiêu mộ bởi những quý tộc với của cải và nguồn vật tư khổng lồ, một số khác tự động hợp tác với nhau thành các liên minh lính đánh thuê. Ở Kazdel, nơi mà nhiều thế lực đối chọi gay gắt không ngừng, quan niệm về sự sống và cái chết khác biệt so với những nơi khác. Và những binh lính chôn chân ở bãi lầy chiến tranh dần chuyển sang hoạt động dưới hình thức lính đánh thuê. Trong lịch sử chiến tranh đương đại, "lính đánh thuê Sarkaz" vẫn luôn là một chủ đề được bàn tán sôi nổi. Vài lính đánh thuê Sarkaz được thuê bởi một người bên ngoài Kazdel. Họ có trang bị đầy đủ và kỹ năng chiến lược tài tình, đe dọa đến an ninh của mọi tổ chức. Vì thế, những lực lượng được đào tạo chuyên biệt để chiến đấu với Sarkaz hình thành, dù vậy, tình huống cụ thể như thế nào vẫn chưa rõ.

Sau khi nhiếp chính vương đương nhiệm xung đột với hoàng thất chính thống và gây ra cuộc nội chiến, tàn dư quân đội Kadzel phân tán dưới tay quý tộc và trong thường dân dần hợp nhất, cuối cùng buộc phải chia thành các nhóm nhỏ. Chiến tranh tàn khốc và gieo rắc đau thương, nhưng một số học giả tin rằng cuộc nội chiến tạo điều kiện cho sự tái phân bổ bộ máy chính trị và thiết lập lại trật tự trên vùng đất Kazdel hỗn loạn, cằn cỗi. Mặc dù hậu duệ của hoàng tộc đã bị trục xuất khỏi Kazdel, họ vẫn còn được ủng hộ bởi phe bảo thủ và nhiều gia đình quý tộc. Với mạch kinh tế vững mạnh, họ hợp nhất một lượng lớn lính đánh thuê, không hề do dự lôi kéo những chiến binh phân tán dưới ngọn cờ nhà vua. Đây là cột mốc đánh dấu bước khởi đầu của những đội lính đánh thuê trên con đường trở thành quân cờ quan trọng trong cuộc nội chiến Kazdel. Không lâu sau, phe nhiếp chính cũng làm điều tương tự. Do đó, hầu hết các lính đánh thuê đều được thu về trướng của các thế lực lớn, ở một mức độ nào đó, điều này làm mất đi ý nghĩa của từ "lính đánh thuê". Tuy vậy, vẫn có một vài lính đánh thuê không muốn dấn thân vào cuộc chiến tranh vô nghĩa này và cố gắng giữ vị trí trung lập. Họ tin rằng lính đánh thuê, hay nói rộng hơn, toàn bộ Sarkaz phải được tự do. Chiến công của họ, dẫu đã bị thuê dệt, thêm thắt, được lan truyền rộng rãi trong dân chúng Kazdel như những huyền thoại.

—— trích "Đấu tranh và tự do" Chương 2 - "Kazdel và lịch sử lính đánh thuê đương đại". Quyển sách này được tìm thấy trong số vật dụng cá nhân của W, bất ngờ là tên tác giả được rút gọn chỉ còn một chữ "H". Câu "Sarkaz phải được tự do" được đánh dấu màu đỏ.

Tư liệu lưu trữ 3
W và đồng đội của cô ta vẫn duy trì độc lập với Rhodes Island, xét về tính đặc thù của lính đánh thuê Sarkaz, họ hiếm khi đóng quân trên tàu. Chỉ việc cô ta thỉnh thoảng xuất hiện ở đây thôi cũng đủ gây náo loạn.

Tính xấu của W thì không cần phải bàn nữa, ngoại trừ Dr.Kal'tsit và Doctor, cô ta hầu như không để ai vào mắt. Lần trước trở về tàu báo cáo nhiệm vụ, suýt chút nữa W đã đánh nhau với hai Operator tinh anh... lý do à? Đương nhiên là do cô ta khiêu khích họ rồi. W thậm chí còn không cần phải cố ý, chỉ cần thái độ thôi cũng đủ gây mâu thuẫn, cô ta thiếu tôn trọng đối với những người đã hy sinh - bao gồm cả những đồng đội từng kề vai chiến đấu! Quả đúng là Sarkaz, không đổ máu, không rơi lệ!

Oh, đúng rồi, về Amiya.

Amiya không biết gì về W, và W, tuy cũng không có ấn tượng gì mấy về Amiya, nhưng cô ta nghe lời Amiya. Lạ đúng không? Chúng tôi ai cũng nghĩ thế. Mặc dù cô ta hay cằn nhằn, than phiền và có xu hướng phớt lờ mệnh lệnh để hành động theo ý mình, nhưng theo kết quả báo cáo, W hoàn thành tất cả theo đúng chỉ lệnh của Amiya. Trông có vẻ như... W đang mong đợi điều gì đó từ Amiya, tôi không nghĩ đây là một điều tốt.

Một điều khác nữa - tôi không chắc liệu mình có đang suy nghĩ thái quá không, và Boss cũng ra lệnh tôi ngừng theo dõi

——

Nhưng đôi khi, W đứng trước một căn phòng trống, bất động... như đang chết lặng. Thỉnh thoảng, cô ta nhìn Amiya bận rộn giải quyết công việc hàng ngày. Đúng vậy, chỉ nhìn. Cô ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế không biết? Khả năng cao đây là một hành động nguy hiểm, chúng ta phải đề phòng.

Quan trọng nhất là, những lúc quan sát, cô ta không hề cười.

Tư liệu lưu trữ 4
【Hồ sơ tuyệt mật】

Doctor, tôi đoán anh cũng nhận ra điều này, rằng có một mối quan hệ nào đó giữa W và Rhodes Island... và thậm chí với quá khứ của anh nữa.

Khi một Sarkaz như Flamebringer xuất hiện ở Rhodes Island, tôi biết ngày này sớm muộn gì cũng tới.

Kỳ diệu thay, từ Kazdel đến Ursus, đến Lungmen, hiện tại và thậm chí trong tương lai, chúng ta sẽ không ngừng tiến về phía trước, nhưng rồi chúng ta sẽ gặp lại những con người và cảnh vật lúc ban đầu, và ảnh hưởng sâu rộng họ để lại phía sau. Một lần nữa, tôi buộc phải chấp nhận sự thật rằng có những thứ trên đời chúng ta không tài nào tránh khỏi, hay chạy trốn khỏi nó. Tôi đã trò chuyện với Dr.Kal'tsit và Amiya, thậm chí còn hối lộ Closure bằng đồ ăn vặt - và mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau.

Tôi cầu xin ■ ■ ■ để được nói chuyện với anh, Doctor. Mặc dù có lẽ anh chẳng còn nhận ra tôi nữa, nhưng tôi nghĩ có vài điều anh nên được biết. Được thôi. Anh chỉ cần tiếp tục xem tôi như một công nhân Sarkaz vận hành lò hơi.

Tôi muốn nói với anh về W. Tôi đã quen biết W trong một khoảng thời gian dài. Khi Ngài vẫn còn... W đã đề cập điều này với anh chưa? Về bệ hạ. Vốn dĩ đây là chủ đề không được nhắc tới trong chúng ta, những Operator kỳ cựu, nhưng không có nghĩa là chúng tôi muốn che giấu anh điều gì. Lý do hết sức đơn giản - không ai trong chúng tôi dám đối diện với quá khứ. Kal'tsit tất nhiên cũng biết chuyện này. Hm? Đừng lo, tôi đã chào hỏi cô ấy trước khi đến đây. Có điều tôi không thể chu đáo như cô ấy được, nên tôi chỉ muốn trò chuyện một lúc thôi.

Quay lại câu chuyện về W - ngay từ đầu, cô ta là một đứa nhỏ chỉ biết đi theo bệ hạ, và hoàn toàn không nghe lệnh ai khác ngoài bệ hạ. Thậm chí trong số những Sarkaz ở cùng nhau lúc bấy giờ, rất ít người biết đến sự tồn tại của W. Còn Amiya khi đó thì sao à? Tại thời điểm này họ vẫn chưa gặp nhau; dù sao thì cô ta cũng chỉ mới gia nhập hàng ngũ lính đánh thuê với điệu cười bất cần đời, cợt nhả và không màng nguyên tắc. Còn tôi, khi đó tôi chỉ là một công nhân vận hành lò hơi quèn, chưa từng ló mặt ra chiến trường - huh? Đúng vậy, đống cơ bắp này có được là nhờ làm việc chăm chỉ. Nhờ may mắn nên tôi mới vật tay thắng một Operator tinh anh... Chứ mặt mũi chiến trường ra sao tôi còn chẳng biết. Tôi không biết trong mắt những Operator tinh anh, W cực đoan như thế nào, và tôi cũng không hiểu tại sao họ cho rằng cô ta không ổn định. Tôi chưa từng thấy cô ta chiến đấu, trừ những lúc trở về sau một nhiệm vụ. Cô ta lẽo đẽo theo sau bệ hạ như một cái đuôi, thậm chí còn không dám tùy tiện chào hỏi. Tôi cảm thấy có vẻ như cô ta muốn dõi theo bệ hạ.

Theo đuổi lý tưởng của Ngài, ánh sáng của Ngài, như mọi Sarkaz trước đây.

W bây giờ như một con người khác. Không mấy người ở Rhodes Island hiểu biết về W. Hầu hết những người biết đều không còn nữa. W treo trên mình chiếc mặt nạ... quá lâu, lâu đến nỗi chính cô ta cũng không thể thoát khỏi lớp ngụy trang đó. W từng có vài người bạn. Đúng vậy, một người như cô ta cũng cần sự giúp đỡ và bạn bè. Họ từng chiến đấu bên cạnh chúng ta, dù khoảng thời gian đó không dài, nhưng nếu những người bạn đó còn đây, có lẽ họ có thể hỗ trợ W. Tôi nghĩ không còn ai giúp được cô ta. Đúng, chúng ta không thể làm gì cả. Ngay cả anh và Dr.Kal'tsit cũng không có năng lực đó, và cũng dễ hiểu thôi nếu không ai nguyện ý làm điều đó. Nhưng không có nghĩ đây là một chuyện cỏn con.

Chúng ta đều biết W muốn điều gì, và kế hoạch của cô ta. Liệu trong mắt cô ta, Rhodes Island chỉ là một tổ chức sớm nở tối tàn, hay là một tương lai đầy hứa hẹn chở trên mình hy vọng từ quá khứ? Đó là một câu hỏi quan trọng, có lẽ còn quan trọng hơn rất nhiều đối với những người vẫn đang bị quá khứ bủa vây. Bao gồm Amiya, và thậm chí Dr.Kal'tsit. Và việc W sẽ duy trì mối quan hệ như thế nào với Rhodes Island, cũng như với Amiya, với Kal'tsit và cả anh nữa trong những tháng ngày sắp tới cũng quan trọng không kém.

Hm? Oh. Lý do tôi đến gặp anh hôm nay rất đơn giản. Anh có lẽ đã quên đi quá khứ, nhưng những con người trong ký ức đã chìm vào quên lãng ấy đang dần xuất hiện, từng người một. Vài người đáng tin, số còn lại thì không, và tôi chắc rằng anh đã khá vất vả để đối phó với họ trong thời gian qua... Haha, tệ thật. Tôi chẳng qua chỉ là một công nhân lò hơi nho nhỏ, làm gì có tư cách lo lắng cho Doctor của Rhodes Island.

Dr.Kal'tsit và Amiya có thể xoay sở để chăm sóc anh thật tốt, và giữ cho Rhodes Island hoạt động ổn định. Nhưng W... hoàn toàn khác họ. Dù cho là cô ta tiếp cận anh hay ngược lại, tôi hy vọng cả hai có thể giữ bình tĩnh và không hành động thiếu suy nghĩ.

Vốn dĩ phải để Amiya hoặc Dr.Kal'tsit nói những lời này, hoặc ít nhất để ■ ■ ■ chuyển lời. Nhưng rốt cuộc ai cũng từ bỏ, và giao nhiệm vụ này cho tôi. Kỳ thực để nói ra sự thật, tôi cũng hơi hồi hộp.

Tôi chỉ là một Sarkaz bình thường thôi. Tôi không thể sử dụng những phép thuật điên rồ, hay vung những thanh kiếm và rìu khổng lồ, tôi sẽ chỉ khiến chúng rơi xuống chân mình. Điều duy nhất tôi có thể làm là hoàn thành tốt công việc của mình. Và hy vọng lớn nhất của tôi là... Rhodes Island có thể di chuyển an toàn trên mảnh đất này.

Hm? Anh câu hỏi cho tôi à? Theresa? Anh... anh nghe cái tên này từ đâu vậy?

...Theresa à?

Có lẽ không lâu nữa anh sẽ thực sự đối mặt với quá khứ của mình.

Hồ sơ thăng cấp
“Vậy là cô thực sự đã...”

“Giết là cách tốt nhất để loại bỏ những kẻ ngáng đường. Dù sao thì trốn ra ngoài để gặp cô cũng là ý tưởng của anh ta mà.”

“Khi nào chúng ta mới khởi hành đến Victoria? Đừng để kẻ soán ngôi phải chờ lâu.”

“Tình hình ở Victoria phức tạp hơn cô nghĩ. Cô biết rằng chúng ta không có nhiều thông tin về Therasis mà?”

“Như vậy mà còn chưa đủ hả?”

“Có lẽ với cô như thế là đủ. Nhưng với Rhodes Island, đó chỉ là vài hạt cát. Cô muốn mọi người bị diệt sạch à?”

“Được rồi, được rồi... trông cô có vẻ hăng hái muốn thử quá, tôi cứ nghĩ... Ồ, hay là cô đang tìm cách giúp kẻ kia?”

“Im lặng. Vẫn chưa phải là lúc.”

“Ồ... Ý cô là?”

“...”

“Đúng vậy. Chúng ta có thể thu thập toàn bộ manh mối về Londinium nếu nán lại Rhodes Island thêm một lúc nữa. Kal'tsit không thể nào không có chuẩn bị.”

“Vậy ra cô đã điều tra, đương nhiên phải thế rồi. Có vẻ như cô khá là "hòa hợp" với vị Doctor đó.

“Sao, tò mò à?”

“Không hề. Nếu có thể, tôi muốn quay về và gặp Ascalon.”

“Cô định tự mình quay lại Rhodes Island à?”

“Dĩ nhiên. Tôi mong đợi những hành động kế tiếp từ cô, vì vậy, đừng có chôn thây trên đất Victoria. Chúng ta còn rất nhiều việc chưa hoàn thành.”

“Tốt thôi, đừng lo lắng. Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ giải quyết hết tất cả.”

“Hmph... tốt nhất là vậy, tôi mỏi mắt trông chờ.”

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary Tôi đã nghĩ đến vô số khả năng có thể xảy ra khi trở về nơi này, và nhìn ngắm khung cảnh cô ấy đã thấy ngày hôm đó... Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đứng đây cùng anh. Điều này thật quá mức tưởng tượng, "Doctor".
Conversation 1 Anh hỏi tôi đi đâu? Bí mật. Đoán xem, Kal'tsit đã bỏ qua anh và ra lệnh trực tiếp cho tôi... Anh không tin? Chà, sự tin tưởng anh dành cho cô ấy khá là thuyết phục đó. Được rồi, tôi chỉ đi mua ít đồ. Toàn là quần áo thôi, yên tâm, đều đã qua kiểm tra cả rồi. Sao, anh ngạc nhiên đấy à?
Conversation 2 Vài Operator đáng yêu cứ nghiến răng nghiến lợi khi nhìn thấy tôi, không biết khi nào họ mới thực sự ra tay đây...? Kal'tsit đã giải thích tình hình với họ? Nhẫn nhịn? Cái quái gì thế này? Tôn trọng mong muốn cá nhân là rất quan trọng. Cứ để họ muốn làm gì thì làm đi, dù gì thì tôi cũng đang chán.
Conversation 3 Trước đây anh từng làm việc với chúng tôi. Lính đánh thuê là một công cụ chiến tranh hiệu quả; cũng giống như thức ăn nhanh, sẵn sàng phục vụ, dễ dàng vứt bỏ. Anh tò mò chuyện gì đã xảy ra? Hmm, vài người không muốn tôi nói quá nhiều~ nhưng có lẽ không nhớ gì cả cũng là một loại hạnh phúc, phải không?
Elite Promotion Conversation 1 Cứu những người nhiễm bệnh? Gần như toàn bộ Sarkaz ở Kazdel đều nhiễm bệnh, và anh không biết những áp bức và mâu thuẫn ở đó đã đến mức nào đâu. Anh đã vạch ra kế hoạch như thế nào để "giải cứu" họ rồi? Kal'tsit thậm chí còn không thể bảo vệ tốt bản thân huống chi một Sarkaz, còn anh, anh đã trở thành một người như thế này thì còn có thể làm được gì chứ?
Elite Promotion Conversation 2 Tôi muốn biết, liệu các Operator ngây thơ luôn tin vào tương lai sẽ cảm thấy như thế nào khi chứng kiến từng người tốt lần lượt ngã xuống, liệu họ còn đủ kiên định để bước tiếp con đường này không? Này, tôi không có ý coi thường ai cả. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, đừng biến lý tưởng của người ấy thành một trò hề ngớ ngẩn.
High Trust Conversation 1 Này, thứ trên người Amiya, anh biết Kal'tsit đang che giấu anh điều gì đó đúng không? May thay, anh vẫn có thể khiến người khác tin tưởng dù mất đi ký ức, không, điều này chẳng phải rất lạ sao? Tôi không biết hai người kia sẽ nói gì nếu họ thấy anh của hiện tại.
High Trust Conversation 2 Ở đây đúng là có đủ loại người. Còn nhiều kẻ quái gỡ hơn trước đây nữa. À, đừng hiểu sai ý tôi, tôi không hề quan tâm họ nghĩ gì về tôi. Chỉ là Amiya có vẻ đang làm việc rất tốt. Ít nhất cô ấy đang cố gắng hết sức để trở nên giống người đó, tôi đánh giá cao điều này.
High Trust Conversation 3 Dr.{@nickname},vì chưa ai đề cập chuyện này với anh, tôi thật muốn nhìn xem anh sẽ phản ứng như thế nào khi nhớ lại sự kiện đó— Đừng có bối rối thế chứ. Từ giờ, hãy ghi nhớ cái tên này: Theresa. Đúng vậy, Theresa.
Idle Trông anh thoải mái thật. Chưa từng nghĩ sẽ có ngày VỊ Dr.{@nickname} ngủ ở đây không hề phòng bị... Quên đi quá khứ,anh thanh thản đến vậy sao?
Operator Reporting In Lính đánh thuê Sarkaz, W, đã lâu không gặp, dù có lẽ với anh hiện tại "lâu" mang một ý nghĩa khác. Nhưng điều đó không quan trọng, anh không phải là "anh" mà tôi đang tìm kiếm, vì vậy, ít nhất trong thời điểm này, anh an toàn.
Watching Combat Tape Toàn bộ điều này quen thuộc đến đáng sợ. Này anh, có thật là anh mất trí nhớ không vậy?
Elite 1 Chắc chắn, tôi đang nghe đây. Không ngờ anh cũng quản mấy chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng anh biết không, tôi sẽ thích hơn nếu đây là thứ tôi tự mình giành lấy chứ không phải được trao cho.
Elite 2 Sự thật rằng tôi đang kề vai chiến đấu cùng anh hiện tại quả là bước ngoặt trớ trêu của định mệnh. Có vẻ như hai chúng ta có thể duy trì sự hòa hợp này cho đến khi anh nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Assign To Team Mọi người, có gắng sống sót nhé.
Assign To Team Leader Một đội trưởng lính đánh thuê quan trọng tính thực tế, đừng hy vọng tôi sẽ chăm lo từng người một.
Operation Sortie Mm, lại là một ngày đẹp trời.
Operation Start Chỉ cần giết hết bọn chúng là xong việc à? Đừng nghĩ đơn giản thế chứ? Phiền phức thật...
Select Operator 1 Đã hiểu.
Select Operator 2 Rõ.
Deploy 1 Có thể tôi sẽ trốn đi đâu đó.
Deploy 2 Tốt, tôi sẽ đánh một giấc tại chỗ này.
In Combat 1 Ai sẽ trúng giải độc đắc đây?
In Combat 2 Thử xem nào,có thật nhiều bất ngờ đang chờ đợi các ngươi~
In Combat 3 Ta sẽ đếm đến ba, ngươi vẫn còn cơ hội để đầu hàng đó. Ba~
In Combat 4 Boom! Ahahaha~!
Complete Operation With 4 Stars Chà, có thể xuất toàn lực trên chiến trường, cảm giác này thật hoài niệm.
Complete Operation With 3 Stars Anh có nhìn thấy gương mặt gã lúc nãy không? Biểu cảm tuyệt vọng đến tột cùng khi nhận ra mình sắp nổ tan xác nhưng không thể làm gì cả, còn gì thú vị bằng?
Complete Operation With 2 Stars Thật hiếm khi thấy anh mắc những sai lầm thế này. Anh lụt nghề rồi à, hay là anh đang lo lắng về nhiều thứ khác?
Failed Operation Rút lui? Giữ thương vong ở mức tối thiểu? Heh, nghe những lời này thốt ra từ miệng anh thật khiến tôi khó thích ứng.
Assign To Station Cánh cửa này được sửa rồi, huh.
Poke Có vẻ như ở đây có nhiều vật dụng hơn, nhưng lại càng ít người hơn.
Trust Poke ...Bộ mặt nào mới thực sự là anh?
Title Screen Arknights.
Greeting Dr.{@nickname},anh muốn đem đến điều gì cho Rhodes Island hôm nay? Vẫn như mọi khi?

   • Về W:
  • Quá trình phát triển: W là 1 op 6* sniper aoe đầu tiên của game, và là 1 op 6* limit thứ 2, A.K.A em gái ruột của Flamebringer. Ở cả ba skill của cô thì đều có một điểm chung là làm choáng kẻ địch bị dính chiêu, điều này giúp bổ trợ trực tiếp cho Talent khi W không cần phải nhờ đến op khác hỗ trợ mà bản thân cũng có thể tự tăng sát thương gây ra được.
  • Về hệ thống skill:
 • Talent 1 Ambush: talent làm nổi bật W hơn đám sniper khác nhờ khả năng sinh tồn của bản thân: 10 giây sau khi triển khai, nhận 40% (60% ở E2) né tránh vật lý và phép thuật, đồng thời khó bị nhắm tới bởi kẻ địch hơn.
 • Talent 2 Ruthless: Kẻ địch bị choáng trong tầm tấn công nhận thêm 18% (21% ở pot 5) sát thương vật lý. stack hiệu quả với các kĩ năng choáng khác (như s2 của Red, s3 của Rosa là khóa chân, đừng nhầm lẫn)
 • Skill 1 K of Hearts: Bắn một quả bom nổ gây sát thương vật lí bằng 230%-350% sát thương của bản thân và làm choáng những mục tiêu bị trúng chiêu trong 1,5-3 giây.S1 của W hoạt động giống y hệt với S2 của Meteorite nên không có gì nói nhiều về nó.
SP cần 25-16, hồi SP theo giây, chủ động kích hoạt.
 • Skill 2 Jack-in-the-box: Bản thân sẽ tự động đặt một quả mìn ở khu vực "thích hợp" trong tầm bắn của bản thân, mìn tồn tại trong 120 giây. Khi có kẻ địch lén phén lại gần, mìn sẽ được kích nổ, gây 190%-280% sát thương của bản thân ra xung quanh, đồng thời làm choáng tất cả kẻ địch đã nhận sát thương trong 1,4-2,2 giây.
SP cần 12-8, hồi SP theo giây, tự động kích hoạt. Thường sẽ s2m3 trước s3m3 để tối ưu hóa khả năng cc lẫn kiểm soát bản đồ, nên để thoáng (ko đặt nhiều op trong range của W). fact: tầm nổ của mìn là 1.5x1.5
 • Skill 3 D12: Là skill đã được vào những meme nổi tiếng của game Bản thân lập tức ném thẳng 3-4 quả bom vào kẻ địch trong tầm bắn(ưu tiên mục tiêu máu cao nhất). Bom sẽ nổ sau một lúc ngắn, gây 220%-310% sát thương cho tất cả mục tiêu xung quanh và làm choáng trong 3-5 giây. S3 của W chính pha đánh bom huyền thoại của ẻm trong màn 1-12. Với khả năng đánh bom đến tận 4 mục tiêu và sát thượng khá lớn, cùng với việc gây choáng. Sát thương lúc đó khi nổ sẽ là cực đại khiến cho việc em ấy sẽ đá đít Meteorite khỏi anni 3 để xưng danh sức mạnh của bản thân.
SP cần 45-33, SP cho sẵn 11-20, hồi SP theo giây, chủ động kích hoạt.
 • note: Skill 3 chỉ thực sự khoẻ khi stack địch, nếu bom khi tung ra chỉ 1 đứa trong tầm sẽ như s1 hay thậm chí phế hơn.
 • 135195594 1339520266392058 3057107479351246869 n.png W gây burst dmg cực khủng với s3 khi stack lại, nhưng với def A thì W ko thể hạ chúng bằng 1 nốt nhạc
 • 134994552 1368987150102084 7167862443450139145 n.png W s3 mà chỉ có 1 thằng địch trước mặt sẽ như s1 nhưng phế hơn
  • Chốt lại
  • Ưu:
 • - W là một operator mạnh, tại sao thì hãy xem meme nuke về W <(")
Nuke.png
 • - talent khiến W sinh tồn lâu hơn -> gây nhiều st hơn trong game.
 • - W có lượng cc lớn -> hỗ trợ team tốt nếu gặp def trâu.
  • Nhược:
 • - là op limit nên ko phải ai cũng roll dc, vì là sniper aoe nên khá hạn chế về dps, nên xem xét trước khi deploy ở đầu trận.
 • - Nếu muốn nuke bay màu def A (tầm 1000def) thì phải buff, ko có skill nào để phá giáp nên W khá yếu với def A+ và S (1300 def đổ lên), lúc đó W sẽ phế và hầu như trở thành sub dps cũng như hỗ trợ cho team -> W có mạnh nhưng không phải dạng quá mạnh hay quá yếu
 • - Với newbie nên s2m3 trước, s3m3 chủ yếu để cho meme là chính (hoặc content khó như CC, event...) không khuyến khích s3m3 vì W ko phải dân chuyên phá giáp. Nếu cần lượng dmg lớn thì caster + defender là dễ giải quyết hơn.
  • Funfact:
 • W có phòng thủ đứng thứ 11 nhưng thứ 10 thì lại là một anh bạn 3* khác. Chính là Adnachiel (^艸^)
 • W thực chất không phải là em gái ruột của Flamebringer đâu, mặc dù cả hai đều cùng tộc Sarkaz. Đây chỉ là một cái VA Joke mà tôi rất thích. (tôi ở đây là Minh-senpai chứ ko phải tôi reviewer bài này ;-; )
 • -Seiyuu của W là Ayana Taketatsu với các vai như:
+Kirino Kousaka (Oreimo) +Koneko Toujou (Highschool DxD 👀) +Em gái Kirigay (Thôi nào, 9/10 là bạn phải biết chứ) +Kotori Itsuka (Date a live) +Nino Nanako (5 tô bún)
 • W là một trong bốn operator có lượng sát thương cơ bản lên đến 1000. (Skadi, FireWatch, Rosa).
 • W từng tham gia vào cuộc nội chiến của chính tổ chức đánh thuê của bản thân. Thế nên, có khi em ấy lại phản bội Reunion cũng chính là những gì mà cô ấy nghĩ đến khi ở Reunion thì sao nhỉ?
 • Vũ khí của W là một loại súng bắn lựu đạn chuyên dụng của quân đội. Loại súng được tạo ra nhằm gây sát thương nổ tầm xa gây tổn thương mục tiêu trang bị lớp giáp dày. Ngoài ra, nó còn có nhiều loại đạn khác nhau nhưng đạn nổ bình thường, đạn axit, đạn nitor lỏng...
 • W chính là hình tượng mà ta thường gọi đó là: "em gái khùng khùng siêu quậy".
 • Theo concept ban đầu của Kirineko, "W" là Mk18 Mod 0, member thứ 6 của AR squad bên GFL. Như trong ý tưởng gốc, Mk18/"W" và SOP II là chị em (sinh đôi?), nên design của 2 đứa có nhiều điểm tương đồng với nhau, nhưng Mk18 bị bỏ khỏi game khi bên Mica quyết định cho team AR chỉ có 5 man
 • P/s: Cảm ơn Minh-senpai về bản quyền.

Điều hướng
Vanguard Muelsyse, Saga, Bagpipe, Saileach, Siege, Flametail, Texas, Зима, Wild Mane, Reed, Chiave, Elysium, Blacknight, Grani, Vigna, Scavenger, Courier, Beanstalk, Myrtle, Fang, Plume, Vanilla, Yato
Guard Ch'en, Surtr, Pallas, Irene, Nearl the Radiant Knight, Hellagur, Mountain, Blaze, Thorns, Skadi, SilverAsh, Franka, Specter, La Pluma, Akafuyu, Flint, Tachanka, Swire, Indra, Lappland, Whislash, Savage, Ayerscarpe, Astesia, Flamebringer, Sideroca, Tequila, Amiya (Guard), Bibeak, Broca, Jackie, Dobermann, Conviction, Mousse, Beehunter, Matoimaru, Arene, Utage, Cutter, Frostleaf, Estelle, Midnight, Melantha, Popukar, Castle-3
Defender Horn, Eunectes, Nian, Penance, Blemishine, Hoshiguma, Saria, Mudrock, Asbestos, Hung, Liskarm, Firewhistle, Bison, Aurora, Vulcan, Nearl, Ashlock, Croissant, Shalem, Heavyrain, Blitz, Matterhorn, Гум, Cuora, Bubble, Dur-nar, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Mizuki, Lee, Phantom, Aak, Dorothy, Texas the Omertosa, Weedy, Gladiia, Frost (Rainbow), FEater, Waai Fu, Mr.Nothing, Cliffheart, Robin, Projekt Red, Kafka, Bena, Manticore, Kirara, Snowsant, Ethan, Jaye, Gravel, Shaw, Rope, THRM-EX
Sniper Fartooth, Poca, Archetto, Ash, Fiammetta, Ch'en the Holungday, Exusiai, W, Schwarz, Rosmontis, Toddifons, Executor, Sesa, Platinum, Aosta, Provence, GreyThroat, Kroos the Keen Glint, Firewatch, Meteorite, April, Blue Poison, Lunacub, Andreana, Ambriel, Shirayuki, Jessica, Vermeil, May, Pinecone, Aciddrop, Meteor, Kroos, Adnachiel, Catapult, Rangers, "Justice Knight"
Caster Carnelian, Dusk, Lin, Ceobe, Goldenglow, Eyjafjalla, Mostima, Passenger, Ifrit, Ebenholz, Amiya, Tomimi, Purgatory, Skyfire, Absinthe, Kjera, Corroserum, Leonhardt, Beeswax, Leizi, Iris, Pith, Mint, Nightmare, Greyy, Pudding, Haze, Indigo, Gitano, Click, Lava, Steward, Durin, 12F
Supporter Gnosis, Ling, Suzuran, Angelina, Magallan, Skadi the Corrupting Heart, Tsukinogi, Pramanix, Scene, Shamare, Sora, Nine-Colored Deer, Glaucus, Quercus, Mayer, Istina, Podenco, Earthspirit, Deepcolor, Roberta, Orchid
Medic Kal'tsit, Nightingale, Lumen, Shining, Mulberry, Ceylon, Folinic, Ptilopsis, Tuye, Warfarin, Honeyberry, Whisperain, Silence, Breeze, Myrrh, Sussurro, Purestream, Gavial, Perfumer, Hibiscus, Ansel, Lancet-2