Toddifons

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


5
Trait
Ưu tiên tấn công mục tiêu có cân nặng cao nhất
Ưu tiên tấn công mục tiêu có cân nặng cao nhất
Ưu tiên tấn công mục tiêu có cân nặng cao nhất

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
DPS
Ranged
                       
Toddifons
Limited
Sendai Eri
                               
山×2
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   


Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 1066 1333 1667
Sát thương 594 782 954 95
Phòng thủ vật lý 80 100 123
Kháng phép thuật 0 0 0
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 21 23 23
Số địch chặn được 1 1 1
Tốc độ tấn công (Attack Interval) s
Tầm tấn công Range (30).png Range (31).png Range (31).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -4s
Pot3.png Sát thương +34
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent
Pot5.png Cost triển khai -1

Talent[edit]

{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Fiery Instinct Elite1.png Lv.1 Khi tấn công mục tiêu [Sarkaz], tăng sát thương gây ra lên 130%.
Fiery Instinct Elite1.png Lv.1 Pot4.png Khi tấn công mục tiêu [Sarkaz], tăng sát thương gây ra lên 130% (+5%).
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Fiery Instinct Elite2.png Lv.1 Khi tấn công mục tiêu [Sarkaz], tăng sát thương gây ra lên 145%.
Fiery Instinct Elite2.png Lv.1 Pot4.png Khi tấn công mục tiêu [Sarkaz], tăng sát thương gây ra lên 150% (+5%).
{{{talent3a}}} Elite2.png Lv.1 {{{talentDes3a}}}
{{{talent3b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_3}}}.png | 30px]] {{{talentDes3b}}}


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

Signal arrow.png Signal Arrow Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Đánh dấu 1 kẻ địch (ưu tiên các đơn vị Sarkaz hạng nặng), tăng mức độ ưu tiên hỏa lực của mục tiêu và áp hiệu ứng -20% phòng thủ vật lý lên mục tiêu. Đòn tấn công gây 120% sát thương. 10 35 20
Level 2 Đánh dấu 1 kẻ địch (ưu tiên các đơn vị Sarkaz hạng nặng), tăng mức độ ưu tiên hỏa lực của mục tiêu và áp hiệu ứng -20% phòng thủ vật lý lên mục tiêu. Đòn tấn công gây 125% sát thương. 10 34 20
Level 3 Đánh dấu 1 kẻ địch (ưu tiên các đơn vị Sarkaz hạng nặng), tăng mức độ ưu tiên hỏa lực của mục tiêu và áp hiệu ứng -20% phòng thủ vật lý lên mục tiêu. Đòn tấn công gây 130% sát thương. 10 33 20
Level 4 Đánh dấu 1 kẻ địch (ưu tiên các đơn vị Sarkaz hạng nặng), tăng mức độ ưu tiên hỏa lực của mục tiêu và áp hiệu ứng -20% phòng thủ vật lý lên mục tiêu. Đòn tấn công gây 135% sát thương. 11 32 20
Level 5 Đánh dấu 1 kẻ địch (ưu tiên các đơn vị Sarkaz hạng nặng), tăng mức độ ưu tiên hỏa lực của mục tiêu và áp hiệu ứng -20% phòng thủ vật lý lên mục tiêu. Đòn tấn công gây 140% sát thương. 11 31 20
Level 6 Đánh dấu 1 kẻ địch (ưu tiên các đơn vị Sarkaz hạng nặng), tăng mức độ ưu tiên hỏa lực của mục tiêu và áp hiệu ứng -20% phòng thủ vật lý lên mục tiêu. Đòn tấn công gây 145% sát thương. 11 30 20
Level 7 Đánh dấu 1 kẻ địch (ưu tiên các đơn vị Sarkaz hạng nặng), tăng mức độ ưu tiên hỏa lực của mục tiêu và áp hiệu ứng -25% phòng thủ vật lý lên mục tiêu. Đòn tấn công gây 150% sát thương. 12 29 20
Mastery1.png Đánh dấu 1 kẻ địch (ưu tiên các đơn vị Sarkaz hạng nặng), tăng mức độ ưu tiên hỏa lực của mục tiêu và áp hiệu ứng -25% phòng thủ vật lý lên mục tiêu. Đòn tấn công gây 160% sát thương. 13 28 20
Mastery2.png Đánh dấu 1 kẻ địch (ưu tiên các đơn vị Sarkaz hạng nặng), tăng mức độ ưu tiên hỏa lực của mục tiêu và áp hiệu ứng -30% phòng thủ vật lý lên mục tiêu. Đòn tấn công gây 170% sát thương. 14 28 20
Mastery3.png Đánh dấu 1 kẻ địch (ưu tiên các đơn vị Sarkaz hạng nặng), tăng mức độ ưu tiên hỏa lực của mục tiêu và áp hiệu ứng -30% phòng thủ vật lý lên mục tiêu. Đòn tấn công gây 180% sát thương. 15 25 20


Portable breachinng arrow.png Portable Castle-breaching Arrow Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Tăng nhẹ tần suất tấn công. Đòn tấn công khai hỏa mũi tên diệt rồng gây 150% sát thương vật lý. Mũi tên phát nổ sau 1 khoảng thời gian, gây thêm 60% sát thương vật lý lên mục tiêu và kẻ địch xung quanh.
Khi kích hoạt, Toddifions nhận 10 mũi tên và kỹ năng kết thúc khi tất cả mũi tên được khai hỏa (có thể dừng kích hoạt thủ công).
20 50
Level 2 Tăng nhẹ tần suất tấn công. Đòn tấn công khai hỏa mũi tên diệt rồng gây 160% sát thương vật lý. Mũi tên phát nổ sau 1 khoảng thời gian, gây thêm 60% sát thương vật lý lên mục tiêu và kẻ địch xung quanh.
Khi kích hoạt, Toddifions nhận 10 mũi tên và kỹ năng kết thúc khi tất cả mũi tên được khai hỏa (có thể dừng kích hoạt thủ công).
20 49
Level 3 Tăng nhẹ tần suất tấn công. Đòn tấn công khai hỏa mũi tên diệt rồng gây 170% sát thương vật lý. Mũi tên phát nổ sau 1 khoảng thời gian, gây thêm 60% sát thương vật lý lên mục tiêu và kẻ địch xung quanh.
Khi kích hoạt, Toddifions nhận 10 mũi tên và kỹ năng kết thúc khi tất cả mũi tên được khai hỏa (có thể dừng kích hoạt thủ công).
20 48
Level 4 Tăng nhẹ tần suất tấn công. Đòn tấn công khai hỏa mũi tên diệt rồng gây 180% sát thương vật lý. Mũi tên phát nổ sau 1 khoảng thời gian, gây thêm 65% sát thương vật lý lên mục tiêu và kẻ địch xung quanh.
Khi kích hoạt, Toddifions nhận 10 mũi tên và kỹ năng kết thúc khi tất cả mũi tên được khai hỏa (có thể dừng kích hoạt thủ công).
21 47
Level 5 Tăng nhẹ tần suất tấn công. Đòn tấn công khai hỏa mũi tên diệt rồng gây 190% sát thương vật lý. Mũi tên phát nổ sau 1 khoảng thời gian, gây thêm 65% sát thương vật lý lên mục tiêu và kẻ địch xung quanh.
Khi kích hoạt, Toddifions nhận 10 mũi tên và kỹ năng kết thúc khi tất cả mũi tên được khai hỏa (có thể dừng kích hoạt thủ công).
21 46
Level 6 Tăng nhẹ tần suất tấn công. Đòn tấn công khai hỏa mũi tên diệt rồng gây 200% sát thương vật lý. Mũi tên phát nổ sau 1 khoảng thời gian, gây thêm 65% sát thương vật lý lên mục tiêu và kẻ địch xung quanh.
Khi kích hoạt, Toddifions nhận 10 mũi tên và kỹ năng kết thúc khi tất cả mũi tên được khai hỏa (có thể dừng kích hoạt thủ công).
21 45
Level 7 Tăng nhẹ tần suất tấn công. Đòn tấn công khai hỏa mũi tên diệt rồng gây 210% sát thương vật lý. Mũi tên phát nổ sau 1 khoảng thời gian, gây thêm 70% sát thương vật lý lên mục tiêu và kẻ địch xung quanh.
Khi kích hoạt, Toddifions nhận 10 mũi tên và kỹ năng kết thúc khi tất cả mũi tên được khai hỏa (có thể dừng kích hoạt thủ công).
22 44
Mastery1.png Tăng nhẹ tần suất tấn công. Đòn tấn công khai hỏa mũi tên diệt rồng gây 220% sát thương vật lý. Mũi tên phát nổ sau 1 khoảng thời gian, gây thêm 70% sát thương vật lý lên mục tiêu và kẻ địch xung quanh.
Khi kích hoạt, Toddifions nhận 10 mũi tên và kỹ năng kết thúc khi tất cả mũi tên được khai hỏa (có thể dừng kích hoạt thủ công).
23 43
Mastery2.png Tăng nhẹ tần suất tấn công. Đòn tấn công khai hỏa mũi tên diệt rồng gây 230% sát thương vật lý. Mũi tên phát nổ sau 1 khoảng thời gian, gây thêm 70% sát thương vật lý lên mục tiêu và kẻ địch xung quanh.
Khi kích hoạt, Toddifions nhận 10 mũi tên và kỹ năng kết thúc khi tất cả mũi tên được khai hỏa (có thể dừng kích hoạt thủ công).
24 43
Mastery3.png Tăng nhẹ tần suất tấn công. Đòn tấn công khai hỏa mũi tên diệt rồng gây 240% sát thương vật lý. Mũi tên phát nổ sau 1 khoảng thời gian, gây thêm 80% sát thương vật lý lên mục tiêu và kẻ địch xung quanh.
Khi kích hoạt, Toddifions nhận 10 mũi tên và kỹ năng kết thúc khi tất cả mũi tên được khai hỏa (có thể dừng kích hoạt thủ công).
25 40


Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill ws evolve cost1.png Molten Casting Trạm Tổng hợp Khi ở trong Trạm Tổng hợp và chế tạo nguyên liệu elite, -1 mood sử dụng cho các công thức yêu cầu 4 mood.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill ws evolve cost1.png Molten Casting Trạm Tổng hợp Khi ở trong Trạm Tổng hợp và chế tạo nguyên liệu elite, -1 mood sử dụng cho các công thức yêu cầu 4 mood.
Bskill ws oriron.png DIY·Oriron Trạm Tổng hợp Khi ở trong Trạm Tổng hợp và chế tạo nguyên liệu dạng Oriron, +90% tỉ lệ ra sản phẩm phụ.


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 20000, Chip sniper small.png x 4, Polyketon.png x 4, Polyester.png x 3
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip sniper large.png x 3, Crystal circuit.png x 10, Silicic alloy.png x 10
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 120000, Chip sniper twin.png x 3, Crystal circuit.png x 10, Silicic alloy.png x 10


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 4 2 → 3 Skill book 1.png x 4 Damaged device.png x 4 3 → 4 Skill book 2.png x 6 Orirock cube.png x 4
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 6 Sugar.png x 5 5 → 6 Skill book 2.png x 6 Oriron cluster.png x 4 6 → 7 Skill book 3.png x 6 Aketon.png x 2 Loxic kohl.png x 4
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Optimized device.png x 2 Oriron cluster.png x 3 Mastery1.png Skill book 3.png x 5 White horse kohl.png x 3 Aketon.png x 5 Mastery1.png
Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Rma70 24.png x 3 Manganese trihydrate.png x 5 Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Crystal circuit.png x 3 Fined synthetic resin.png x 5 Mastery2.png
Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Bipolar nanoflake.png x 4 Keton colloid.png x 3 Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Polymerization preparation.png x 4 Rma70 24.png x 4 Mastery3.png


Animation[edit]

Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Toddifons Thể lực Tốt
Giới tính Nữ Cơ động Đạt tiêu chuẩn
Kinh nghiệm chiến đấu 2 năm Sức bền Đạt tiêu chuẩn
Nơi sinh Victoria Tư duy chiến thuật Đạt tiêu chuẩn
Ngày sinh 31/7 Kỹ năng chiến đấu Tốt
Chủng tộc Vouivre Khả năng đồng hóa Originium Tốt
Chiều cao 168cm Tình trạng phơi nhiễm Dương tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :
Hợp đồng tuyển dụng
随心行事,为所欲为。

狙击干员熔泉,送箭矢上天,洒烈火下地。

50px Token
精工切割的二十面宝石晶体。按照她的说法,随手丢给别人的不能算是礼物。

用于提升熔泉的潜能。

Hồ sơ cá nhân
维多利亚西尔军事学院肄业生,虽非正式服役的职业军人,但接受过系统训练,在各个方面都出类拔萃,尤以攻城战术与相关武器制造为最。

现已加入罗德岛,担任狙击干员与初级工匠,主要负责远距离摧毁敌方工事与炮火压制。

Hồ sơ y tế
造影检测结果显示,该干员体内脏器轮廓模糊,可见异常阴影,循环系统内源石颗粒检测异常,有矿石病感染迹象,现阶段可确认为是矿石病感染者。

【体细胞与源石融合率】9% 明显的源石结晶不规则分布于左肩,颜色性状发生变化。

【血液源石结晶密度】0.28u/L 易感体质加之长时间未严格按照安全工序使用工业源石制品导致干员本人患上慢性矿石病,在进入罗德岛后,症状已得到缓解。

“一般而言,感染者的源石结晶会稳定为黑色,这是源石原本的色彩。但在特殊情况下,结晶颜色甚至结晶方式都会发生改变,我们尚不清楚这一突变产生的原因,需对此进行更加深入的研究。”——医疗部备忘摘录 “终于来了!是感染的瓦伊凡!”——华法琳

Tư liệu lưu trữ 1
第一次见到布洛德韦德小姐时,她正被四五个瓦伊凡亲属抬到罗德岛来,随之而来的,是一整车大大小小从熔泉房间里运来的杂物。据这些瓦伊凡所说,他们发现布洛德韦德晕倒时,她已经好久没吃东西了。虽然我们并不理解为什么普通的低血糖症状要把人送到罗德岛,还把本人所有的私人物品都打包带来,但出于人道考虑,还是为她进行了基本治疗,也就是在那时,我们发现了她的矿石病症状。再次询问其亲属后,我们确认布洛德韦德小姐的矿石病症状已出现许久,只是因为她埋头鼓捣“玩具”,时常将自己关在房中以至其亲属也未发现她感染矿石病的迹象,直到她母亲察觉不对劲,打穿房门带亲友进去后,才发现自己的女儿已经因为长期不正确使用工业源石制品患上了矿石病还晕了过去,在亲戚介绍下,他们连夜驱车将人送进了不远处路过的罗德岛。在简单接洽后,我们对她进行了收治。
Tư liệu lưu trữ 2
经过适当调养,布洛德韦德小姐很快就醒了过来,她醒来的第一件事就是去找自己的房间,把里面的亲戚们轰出来(当时四五位亲戚都挤在为她安排的房间里等待她康复),继续鼓捣她的作品。我们的行政人员和医疗人员对这种行为感到不可思议,但布洛德韦德小姐的瓦伊凡亲戚们似乎都习以为常。“我闺女就这样。”她的母亲这样说道。在深入了解后,我们才知道这帮本应是暴脾气的瓦伊凡每个人都在未经许可进入布洛德韦德小姐房间时被打得服服帖帖,在叙述了这段经历后,她母亲用尴尬而自豪的语气宣称,自己女儿是他们这代瓦伊凡里最能打的。谈话期间,布洛德韦德小姐完成了自己的作品——一把便携攻城弩,由于干员宿舍的门太过狭窄无法把弩抬出来,所以她......很轻易地......破坏了部分墙体......有小道消息称,当时在场的行政干员差一点就要请外勤干员来接手这件事了。

万幸的是,布洛德韦德小姐只是把弩拿出来,而走廊完全容得下她和她的武器。 在那之后,我们与她进行了磋商,她似乎很快就接受了自己如今的处境,但对于我们的安排,她表现出一副无所谓的姿态,她的诉求很简单:等病情稳定了,就回家里的工坊继续闷头搞自己的爱好,如果病情又开始恶化,再来这里治疗。她的态度让我们施行治疗变得困难重重,末了,行政干员们也没想到什么好办法,只好先带着布洛德韦德小姐参观了罗德岛面向留舰者开放的区域。 当然,我们都知道布洛德韦德小姐现在是罗德岛的雇员,这其中的转变完全仰赖罗德岛为工匠们打造的工作环境与几位经验丰富的工匠干员。她对我们的工坊设备与工匠干员十分感兴趣,在我们带她参观到工坊后就再也没去其他地方,而是与工匠们聊了一天,在那之后,布洛德韦德小姐直接申请成为罗德岛工匠......与干员。毫无疑问,她有着成为干员的素质,只是,我们希望她若想成为干员,需要遵守我们的相关规定,她十分爽快地答应并当场为自己定了一个代号——熔泉。

“有些人曾问过我熔泉是怎么苏醒之后就把握自身情况并直接找到自己亲戚与私人物品所在房间,这个嘛,看看她的履历就知道了。许多事情她瞟一眼就明白,她只是不在乎,由着自己性子来,仅此而已。”——干员点评摘录

Tư liệu lưu trữ 3
熔泉上岛时,穿着一身满是油污的工作服,头发也只是简单扎了一下,没怎么打理。在决定成为干员后,她破天荒地在入职当天请了两天假,去我们当时停靠的维多利亚城市逛街。两天后,她的宿舍多了些化妆品和两大包衣物——一包是工作服,只有进工坊时会穿;另外一包,全是时兴潮流的衣服,熔泉挑选几件稍微搭配了一下,就成了我们最常见到的那套打扮,紧接着,她就穿着那身上了战场。负责外勤管理的行政干员好像一直对熔泉穿得漂漂亮亮上战场这点有些不满,他找了很多理由,类似太鲜艳会被敌人发现、影响整个小队的氛围之类的,全被熔泉一句关你什么事给堵了回去。最后,为了解决问题,他们俩还是运用了从古至今最为有效解决争端的方法——打一架。

我们可爱的行政干员输得很干脆。两秒?还是三秒来着?被一招打翻在地,后来和熔泉交谈的时候连头都抬不起来。 不过这也怪不得他,在查阅档案前,我们也不知道这个完全与服从搭不上边的女孩曾经是西尔军事学院的学生。这所学校虽然在名声上无法和维多利亚皇家近卫学校平起平坐,但仍算是维多利亚境内受到认可的军事学院之一。熔泉曾经的进修方向是特种作战部队成员,第一年给出的成绩单也十分出彩,学院的教官们虽然已察觉到了她性格上的缺陷,但仍准备将其作为重点培养,他们认为自己几十年来的经验能够驾驭这位随心所欲的瓦伊凡,可惜,在第二年接触到炮兵和攻城相关课程后,老学究们的努力很快就被被瓦解得干干净净。在第二个学年中期,熔泉提议将自己的进修方向修改为攻城炮兵,教官们坚决不同意,在多次向对方表示“不让学就退学”无果后,熔泉泡了三个月图书馆,把所有想学的课程自学了个遍,然后在期末考试时直截了当提交了退学申请,当教官还想和她进行交涉时,她早就离开学院,回到了自己的老家。

“熔泉的性格其实很好琢磨,她本身是个不听劝的石头,但你对她温和,她也会适当地......不那么,尖锐。但你要想强制她做些什么,吼吼,那可就有意思了,你看,她是个瓦伊凡,还上过军校,比谁拳头大她可是专业的。‘强扭的驮兽不听话’啊,想要她做些什么,还是得慢慢来。”——干员点评摘录

Tư liệu lưu trữ 4
和安洁莉娜一样,我们至今仍未找出熔泉源石结晶异化的原因,但很显然,熔泉根本没把这件事放在心里,她甚至在考虑如何搭配服装能够更加突显自己肩部那片已经异化的,如她头发般火红的源石结晶。这种“豁达”的心态,让我们对其肃然起敬。

好吧,我只是偶尔想夸夸她而已,真相的话,我想和她接触过的人都很清楚。你要问她真正在乎什么,估计只有在工坊外打扮自己和工坊内研发制作攻城武器而已了。正如之前档案所提到的,熔泉之所以会被抬来罗德岛,也是因为“灵光一闪”后在自己的房间里钻研太久低血糖晕倒所致。据我所知,至少在罗德岛,从来没有出现过什么“瓦伊凡昏倒在宿舍中”之类的事,更别提饿晕了,简直是闻所未闻,随便找个瓦伊凡饿他一个月,他都能一拳把你打倒在地,饿到晕过去,时间怕不是要以月计。 回到档案内容,据我们所知,熔泉所在的瓦伊凡部落在维多利亚扎根已经有百年之久,熔泉这一代已经是第三代维多利亚移民,和本地的维多利亚人已经没有多大区别了。她们这个部落的瓦伊凡在维多利亚定居后,主要从事工业活动,以整个部落为单位开办工厂,接受来自所在城市、维多利亚商会甚至外国商业组织的订单。如果你从小生活在这种环境下,想必也就能够理解为什么熔泉特别在意那种巨大的攻城武器——谁还不想操纵一门巨大的工业奇迹把对面的军舰打个稀烂呢?但事实上,这种国家级别的武器并不是她所能使用的,因此,退而求其次,她为自己打造了一把微缩型便携攻城弩,跟着罗德岛四处走动,随便测试一下性能,定期维护,升级换代,这就是她所能做到的事。她知道自己所处阶层所能到达的极限,明白自己可以做到什么,哪些机会不属于自己,她会争取自己所能到达的边界,剩下的,就交给缥缈无踪的运气—— 和自己反复无常的好脾气。

Hồ sơ thăng cấp
熔泉所在的瓦伊凡部落在移民到维多利亚之前曾是一支拥有家族性质的雇佣兵团体,历史上,他们曾数次参加过对萨卡兹人的战争,积累了丰富的作战经验。然而,风水轮流转,曾经兴盛的部落被后起之秀替代,所能控制的土地也被不断蚕食,当部落无法继续在萨尔贡立足时,他们选择移民到前雇主——维多利亚的国土上重新开始生活。凭借着佣兵团时积攒下的关系与资金,他们顺利在一座工业城市立足,并用剩下的资金兴办工厂,开始了与萨尔贡时截然不同的生活。熔泉的许多亲属再也没有拿起过刀枪,取而代之的,是扳手与铁锤。

到了熔泉这一代,浴血沙场早已比不上一份伦蒂尼姆来的大订单来得有诱惑力,但有些东西,却以一种意外的形式保持了下来。她还清楚记得,某种只有在那个小社区才被要求跳的健身操、若干摸不着头脑的礼仪习俗、还有专门给孩子们办“运动会”准备的“运动场”,里面每个项目都和正规的运动会搭不上一点关系。耳濡目染间,除了多过几个节日,多走几场仪式,多参加几次聚会,顺带打倒一大堆与她年龄相仿的瓦伊凡之外,她并不觉得自己学到了什么。即使如今,当面对萨卡兹雇佣兵,轻易找准薄弱之处将之击伤击退时,她也只是将这份功劳归功于自己精心调校的攻城弩和破城矢,而非那些古旧仪式与规训带给她的,对某些特定目标的精准直觉。 也是啦,谁会相信这种东西呢?

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary 烧了吧,反正这些纸你也不会看第二眼。
Conversation 1 要我在房间里布防,地板就一定会坏。我是不太介意,你自己考虑清楚。
Conversation 2 这里还有皇家近卫学校的人?哼——有点意思。
Conversation 3 校准一下瞄具,不,还是先做箭矢,上次订的材料应该快到了......别烦我,一边去。
Elite Promotion Conversation 1 离开瓦伊凡的人大多不认同在萨尔贡的佣兵生活,到了维多利亚,总会做些其他事情。比如说......啊,是了,从工,从农。拥有自己的土地。
Elite Promotion Conversation 2 我以前不是做炮手的,你应该看得出来。侦查、潜入、近距格斗,主要是学这些。因为不喜欢,教官又不允许我调任,干脆就退学了。学自己讨厌的知识有什么意思?
High Trust Conversation 1 你真是没救了,我怎么可能穿着这身进工坊?!
High Trust Conversation 2 这把武器可是用来攻击移动城市的,拿来让你们对付散兵真是大材小用。什么时候让我打几座城市练练手?
High Trust Conversation 3 不觉得肩膀这一片的结晶体颜色和发色很称么,正好我也喜欢穿半露肩的衣服。可惜啊,感染痕迹如果能和那个叙拉古小信使一样是整片的就好了。
Idle 我先回去整理材料了,没必要陪着这家伙浪费时间。
Operator Reporting In 阿丽安罗特,代号熔泉。我不喜欢给普通人干活,希望你能表现出自己有别于常人的地方。
Watching Combat Tape 没什么意思,走了。
Elite 1 后勤部的人在想什么,怎么把我随手做的......啧,行,我收下,算你心意到了。再见。
Elite 2 想必你见识过德拉克的烈火,有想过将它撒在敌人头上的那一刻吗?我,能给你实现。
Assign To Team 我听着。
Assign To Team Leader 开工了,认真点。
Operation Sortie 你们先走,我准备点东西。
Operation Start 视野开阔,等待命令。
Select Operator 1 还没好么?
Select Operator 2 哦?
Deploy 1 固定完毕。
Deploy 2 就位。
In Combat 1 没必要用眼睛看,把地图给我。
In Combat 2 这块清空了,下一处。
In Combat 3 箭矢撒下去什么都不会剩。
In Combat 4 哈,在烧尽之前,火怎么会熄灭?
Complete Operation With 4 Stars 能完全发挥这家伙性能的人可不多,你算一个。
Complete Operation With 3 Stars 没沾上太多灰,很好。
Complete Operation With 2 Stars 弹药比这几个人要贵重,你自己解决。
Failed Operation 还能动吧,我带你回去。
Assign To Station 这点空间不够用,把这面墙打通,后面的使用面积都给我。
Poke 伸手之前想清楚。
Trust Poke 有事就说,没必要等我美瞳换完。
Title Screen 明日方舟。
Greeting 嗨,有事快说。

Điều hướng
Vanguard Bagpipe, Saileach, Siege, Flametail, Saga, Reed, Chiave, Elysium, Blacknight, Grani, Texas, Зима, Wild Mane, Vigna, Scavenger, Courier, Beanstalk, Myrtle, Plume, Vanilla, Fang, Yato
Guard Mountain, Blaze, Thorns, Skadi, SilverAsh, Ch'en, Pallas, Surtr, Irene, Hellagur, Nearl the Radiant Knight, Lappland, Whislash, Savage, Flamebringer, Ayerscarpe, Astesia, Sideroca, Amiya (Guard), Tequila, Broca, Bibeak, Franka, Specter, La Pluma, Flint, Akafuyu, Indra, Tachanka, Swire, Matoimaru, Arene, Cutter, Utage, Frostleaf, Estelle, Dobermann, Jackie, Conviction, Mousse, Beehunter, Midnight, Popukar, Melantha, Castle-3
Defender Hoshiguma, Saria, Mudrock, Horn, Eunectes, Nian, Penance, Blemishine, Vulcan, Nearl, Ashlock, Croissant, Shalem, Heavyrain, Blitz, Asbestos, Hung, Liskarm, Aurora, Bison, Cuora, Bubble, Dur-nar, Matterhorn, Гум, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Weedy, Gladiia, Mizuki, Lee, Phantom, Aak, Robin, Projekt Red, Kafka, Bena, Manticore, Kirara, Snowsant, Frost (Rainbow), FEater, Waai Fu, Mr.Nothing, Cliffheart, Gravel, Shaw, Rope, Ethan, Jaye, THRM-EX
Sniper Fiammetta, Ch'en the Holungday, Exusiai, W, Schwarz, Rosmontis, Fartooth, Poca, Archetto, Ash, Firewatch, Meteorite, April, Blue Poison, Andreana, Toddifons, Executor, Sesa, Aosta, Platinum, Provence, GreyThroat, Kroos the Keen Glint, Vermeil, Pinecone, May, Meteor, Aciddrop, Ambriel, Jessica, Shirayuki, Adnachiel, Catapult, Kroos, Rangers, "Justice Knight"
Caster Goldenglow, Eyjafjalla, Mostima, Passenger, Ebenholz, Ifrit, Carnelian, Dusk, Ceobe, Leonhardt, Beeswax, Leizi, Iris, Pith, Mint, Nightmare, Amiya, Purgatory, Tomimi, Skyfire, Kjera, Absinthe, Corroserum, Indigo, Gitano, Click, Greyy, Pudding, Haze, Lava, Steward, 12F, Durin
Supporter Magallan, Skadi the Corrupting Heart, Gnosis, Ling, Suzuran, Angelina, Nine-Colored Deer, Glaucus, Quercus, Mayer, Istina, Tsukinogi, Pramanix, Scene, Shamare, Sora, Earthspirit, Deepcolor, Roberta, Podenco, Orchid
Medic Lumen, Shining, Kal'tsit, Nightingale, Warfarin, Honeyberry, Whisperain, Silence, Breeze, Mulberry, Ceylon, Folinic, Ptilopsis, Tuye, Purestream, Gavial, Perfumer, Myrrh, Sussurro, Ansel, Hibiscus, Lancet-2