Tequila

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


5
Card Winner
                       
Trait
Không tấn công và số địch chặn được giảm về 0 trong trạng thái bình thường. Khi kỹ năng không kích hoạt, sát thương tăng dần lên mức +200%. Sát thương giảm về chỉ số gốc khi kỹ năng kết thúc.
Không tấn công và số địch chặn được giảm về 0 trong trạng thái bình thường. Khi kỹ năng không kích hoạt, sát thương tăng dần lên mức +200%. Sát thương giảm về chỉ số gốc khi kỹ năng kết thúc.
Không tấn công và số địch chặn được giảm về 0 trong trạng thái bình thường. Khi kỹ năng không kích hoạt, sát thương tăng dần lên mức +200%. Sát thương giảm về chỉ số gốc khi kỹ năng kết thúc.

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
Nuker
Melee
                       
Tequila
Limited
Nobunaga Shimazaki
                               
一千
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 2463 3118 3757 230
Sát thương 197 256 302 50
Phòng thủ vật lý 331 425 501
Kháng phép thuật 15 15 15
Thời gian tái triển khai 80s
Cost triển khai 11 13 13
Số địch chặn được 2 2 3
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 1,2s
Tầm tấn công Range (9).png Range (9).png Range (9).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -10s
Pot3.png Cost triển khai -1
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent
Pot5.png Cost triển khai -1

Talent[edit]

{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Waiting Game Elite1.png Lv.1 Khi kỹ năng không kích hoạt, gây 10% sát thương phép thuật lên kẻ tấn công khi nhận sát thương.
Waiting Game Elite1.png Lv.1 Pot4.png Khi kỹ năng không kích hoạt, gây 13% (+3%) sát thương phép thuật lên kẻ tấn công khi nhận sát thương.
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Waiting Game Elite2.png Lv.1 Khi kỹ năng không kích hoạt, gây 20% sát thương phép thuật lên kẻ tấn công khi nhận sát thương.
Waiting Game Elite2.png Lv.1 Pot4.png Khi kỹ năng không kích hoạt, gây 23% (+3%) sát thương phép thuật lên kẻ tấn công khi nhận sát thương.
{{{talent3a}}} Elite2.png Lv.1 {{{talentDes3a}}}
{{{talent3b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_3}}}.png | 30px]] {{{talentDes3b}}}


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

技能 当机立断.png Decisive Action Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Tốc độ tấn công +20, mỗi đòn tấn công gây 120% sát thương vật lý. 0 30 20
Level 2 Tốc độ tấn công +23, mỗi đòn tấn công gây 125% sát thương vật lý. 0 30 20
Level 3 Tốc độ tấn công +26, mỗi đòn tấn công gây 130% sát thương vật lý. 0 30 20
Level 4 Tốc độ tấn công +29, mỗi đòn tấn công gây 135% sát thương vật lý. 0 25 20
Level 5 Tốc độ tấn công +32, mỗi đòn tấn công gây 140% sát thương vật lý. 0 25 20
Level 6 Tốc độ tấn công +35, mỗi đòn tấn công gây 145% sát thương vật lý. 0 25 20
Level 7 Tốc độ tấn công +38, mỗi đòn tấn công gây 150% sát thương vật lý. 0 20 20
Mastery1.png Tốc độ tấn công +42, mỗi đòn tấn công gây 155% sát thương vật lý. 0 20 20
Mastery2.png Tốc độ tấn công +46, mỗi đòn tấn công gây 160% sát thương vật lý. 0 20 20
Mastery3.png Tốc độ tấn công +50, mỗi đòn tấn công gây 170% sát thương vật lý. 0 20 20


Mở/đóng bảng:
技能 剑走偏锋.png Esoteric Bladework Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng Tầm hoạt động
Level 1 Tăng tầm tấn công, tấn công 2 mục tiêu cùng lúc. Mỗi đòn tấn công gây 140% sát thương vật lý.
Hiệu ứng Charged: Tấn công 3 mục tiêu cùng lúc, thời lượng kỹ năng tăng lên 30 giây.
Kích hoạt kỹ năng lần nữa để tắt.
0 30 15 Range (7).png


Level 2 Tăng tầm tấn công, tấn công 2 mục tiêu cùng lúc. Mỗi đòn tấn công gây 150% sát thương vật lý.
Hiệu ứng Charged: Tấn công 3 mục tiêu cùng lúc, thời lượng kỹ năng tăng lên 30 giây.
Kích hoạt kỹ năng lần nữa để tắt.
0 30 15
Level 3 Tăng tầm tấn công, tấn công 2 mục tiêu cùng lúc. Mỗi đòn tấn công gây 160% sát thương vật lý.
Hiệu ứng Charged: Tấn công 3 mục tiêu cùng lúc, thời lượng kỹ năng tăng lên 30 giây.
Kích hoạt kỹ năng lần nữa để tắt.
0 30 15
Level 4 Tăng tầm tấn công, tấn công 2 mục tiêu cùng lúc. Mỗi đòn tấn công gây 170% sát thương vật lý.
Hiệu ứng Charged: Tấn công 3 mục tiêu cùng lúc, thời lượng kỹ năng tăng lên 30 giây.
Kích hoạt kỹ năng lần nữa để tắt.
5 25 15
Level 5 Tăng tầm tấn công, tấn công 2 mục tiêu cùng lúc. Mỗi đòn tấn công gây 180% sát thương vật lý.
Hiệu ứng Charged: Tấn công 3 mục tiêu cùng lúc, thời lượng kỹ năng tăng lên 30 giây.
Kích hoạt kỹ năng lần nữa để tắt.
5 25 15
Level 6 Tăng tầm tấn công, tấn công 2 mục tiêu cùng lúc. Mỗi đòn tấn công gây 190% sát thương vật lý.
Hiệu ứng Charged: Tấn công 3 mục tiêu cùng lúc, thời lượng kỹ năng tăng lên 30 giây.
Kích hoạt kỹ năng lần nữa để tắt.
5 25 15
Level 7 Tăng tầm tấn công, tấn công 2 mục tiêu cùng lúc. Mỗi đòn tấn công gây 200% sát thương vật lý.
Hiệu ứng Charged: Tấn công 3 mục tiêu cùng lúc, thời lượng kỹ năng tăng lên 30 giây.
Kích hoạt kỹ năng lần nữa để tắt.
10 20 15
Mastery1.png Tăng tầm tấn công, tấn công 2 mục tiêu cùng lúc. Mỗi đòn tấn công gây 210% sát thương vật lý.
Hiệu ứng Charged: Tấn công 3 mục tiêu cùng lúc, thời lượng kỹ năng tăng lên 30 giây.
Kích hoạt kỹ năng lần nữa để tắt.
10 20 15
Mastery2.png Tăng tầm tấn công, tấn công 2 mục tiêu cùng lúc. Mỗi đòn tấn công gây 220% sát thương vật lý.
Hiệu ứng Charged: Tấn công 3 mục tiêu cùng lúc, thời lượng kỹ năng tăng lên 30 giây.
Kích hoạt kỹ năng lần nữa để tắt.
12 20 15
Mastery3.png Tăng tầm tấn công, tấn công 2 mục tiêu cùng lúc. Mỗi đòn tấn công gây 230% sát thương vật lý.
Hiệu ứng Charged: Tấn công 3 mục tiêu cùng lúc, thời lượng kỹ năng tăng lên 30 giây.
Kích hoạt kỹ năng lần nữa để tắt.
12 20 15
Tầm hoạt động


Tầm hoạt động
 (unlock ở [[File:{{{range2_cond}}}.png | 32px]])

Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill tra long1.png 投资·α Trạm Giao dịch Khi ở trong Trạm Giao dịch, nếu số lượng đơn hàng cao hơn 3, +250 LMD nhận vào và -0,25 mood giảm mỗi giờ.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill tra long2.png 投资·β Trạm Giao dịch Khi ở trong Trạm Giao dịch, nếu số lượng đơn hàng cao hơn 3, +500 LMD nhận vào và -0,25 mood giảm mỗi giờ.
[[File:{{{skill_icon4b}}}.png | 32px]] {{{skill_name4b}}} {{{room4b}}} {{{des4b}}}


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 20000, Chip guard small.png x 4, Polyketon.png x 4, Sugar.png x 2
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip guard large.png x 3, Optimized device.png x 5, Grindstone.png x 11
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 120000, Chip guard twin.png x 3, Optimized device.png x 5, Grindstone.png x 11


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 4 2 → 3 Skill book 1.png x 4 Damaged device.png x 4 3 → 4 Skill book 2.png x 6 Orirock cube.png x 4
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 6 Sugar.png x 5 5 → 6 Skill book 2.png x 6 Rma70 12.png x 3 6 → 7 Skill book 3.png x 6 Crystal element.png x 3 Synthetic resin.png x 3
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 5 White horse kohl.png x 3 Aketon.png x 5 Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Manganese trihydrate.png x 3 Integrated device.png x 2 Mastery1.png
Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Crystal circuit.png x 3 Fined synthetic resin.png x 5 Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Orirock concentration.png x 3 Grindstone pentahydrate.png x 6 Mastery2.png
Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Crystal electronic unit.png x 4 Grindstone pentahydrate.png x 3 Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Bipolar nanoflake.png x 4 Manganese trihydrate.png x 3 Mastery3.png


Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Tequila Thể lực Đạt tiêu chuẩn
Giới tính Nam Cơ động Đạt tiêu chuẩn
Kinh nghiệm chiến đấu 3 năm Sức bền Bình thường
Nơi sinh Bolívar Tư duy chiến thuật Tốt
Ngày sinh 15/5 Kỹ năng chiến đấu Đạt tiêu chuẩn
Chủng tộc Perro Khả năng đồng hóa Originium Bình thường
Chiều cao 182cm Tình trạng phơi nhiễm Âm tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :Nightmareisme#7805 + Sjp(PR)
Hợp đồng tuyển dụng
Đừng lo lắng, anh ấy sẽ khiến mọi việc ổn thỏa.

Guard Operator Tequila, mỉm cười kể cả trên chiến trường.

50px Token
Một chiếc bảng tên với đầy đủ tên và ngày cấp. Kể từ ngày nhận được nó, Tequila luôn mang theo bên mình. Giờ là lúc anh ấy cần phải bỏ nó đi.

Dùng để tăng Potential cho Tequila.

Hồ sơ cá nhân
Phó Giám đốc Cơ quan Thương mại Quốc tế của Dossoles, tên thật là Ernesto Salas, bị cách chức sau những vụ bạo loạn ở thành phố Dossoles. Sau đó anh ấy được tiến cử cho Rhodes Island bởi Ch'en và gia nhập sau khi vượt qua bài kiểm tra.
Hồ sơ y tế
Nội soi cho thấy nội tạng hoàn toàn rõ ràng và bình thường, không có bóng đen bất thường. Không tìm thấy tinh thể Originium ở hệ tuần hoàn và không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Lúc này, Operator được chẩn đoán không mắc bệnh.


[Đồng hóa Tế bào-Originium] 0%

Operator Tequila không có triệu chứng của Oripathy

[Nồng độ tinh thể Originium trong máu] 0.15 u/L

Operator Tequila thường xuyên tiếp xúc với Originium...hoặc cái gì đó liên quan đến Originium, và điều này có lẽ liên quan đến công việc trước đây của anh ấy. Có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh, và yêu cầu sự giám sát kỹ càng.


'Cách anh ta vượt qua mọi thứ bằng một nụ cười làm tôi thật sự lo lắng. Về mọi mặt, tình trạng hiện giờ của anh ta là cực kỳ nguy hiểm.'


Sussuro
Tư liệu lưu trữ 1
Sau khi đến Rhodes Island, Operator Tequila tỏ ra thích nghi với lối sống mới một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tận dụng khả năng giao tiếp tuyệt vời của bản thân, cậu ta có thể chen vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào mà không làm mất hứng người khác, và có khả năng nói chuyện mượt mà, thân thiện với mọi người. Operator Tequila còn đứng ra làm trung gian hòa giải cho nhiều vụ gây gổ, và đã đạt được những kết quả tuyệt vời. Anh ấy luôn có một thái độ vô hại, khéo léo đưa ra những giải pháp chấp nhận được cho cả hai phía.

Khả năng giao tiếp tuyệt vời của Tequila có vẻ là bẩm sinh và không phải là một gánh nặng đối với bản thân anh. Vài operators đã so sánh Tequila với những người có khả năng giao tiếp tốt khác ở Rhodes Island và bất ngờ nhận thấy rằng Tequila luôn mang một nụ cười tươi và thái độ thân thiện. Chưa ai từng thấy Operator Tequila thể hiện một biểu cảm tiêu cực nào cả.

Tuy nhiên, chẳng có người nào là chưa từng có cảm xúc tiêu cực, và vì thế, một vài operator thân thiết với anh ấy thường xuyên lo lắng cho Tequila.

Tư liệu lưu trữ 2
Chàng Perro trẻ tuổi Ernesto Salas sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân sự tại Bolívar. Cha cậu, Pancho Salas, tham gia lực lượng kháng chiến 'True Bolívarians' vì lý tưởng ái quốc của ông ấy, để lại người vợ và đứa con trai ở nhà.

Trong suốt những ngày tháng dài đằng đẵng cha cậu không về vì phải chiến đấu cho nền độc lập của Bolívar, Bà Salas lâm bệnh nặng, và căn bệnh đã cướp lấy mạng sống của bà sau khoảng gần một năm chống chọi, để lại cậu nhóc Ernesto bơ vơ. Cho tới khi Ernesto đã lo xong hậu sự cho mẹ thì Pancho Salas mới xuất hiện trên ngưỡng cửa nhà cậu.

Sau đó, người cha mang Ernesto rời khỏi quê hương và đi theo đội quân khắp Bolívar. Cậu nhóc được gửi vào một đội dự bị của True Bolívarians, được huấn luyện quân sự chuyên sâu cùng một nhóm những đứa nhóc tầm tuổi. Sau khi nhận thất bại trên chiến trường 8 năm về trước, người lính già mang Ernesto và Rafaela đến Dossoles sau 3 năm trôi dạt và chờ thời trong thành phố, hi vọng trở lại lần nữa.

So với Operator La Pluma, một người đơn giản và chỉ biết tuân theo kế hoạch của cha mình, Ernesto có một cái nhìn sự vật sự việc sâu sắc và phức tạp hơn. 5 năm sống ở Dossoles cho phép một chàng trai trẻ như cậu hoàn toàn hòa nhập vào thành phố. SỰ tự do tự tại, cùng với chủ nghĩa đặt khoái lạc lên đầu đã ảnh hưởng sâu sắc đến cậu ta. Ngoài ra, kinh nghiệm làm việc dưới trướng Thị trưởng nhất định đã làm thay đổi thế giới quan của cậu về một số vấn đề.

Tư liệu lưu trữ 3
Operator Tequila nhanh chóng đạt được hai thứ tại Rhodes Island:

Thứ nhất, cậu ta cải thiện khả năng thưởng rượu của nhiều operator. Trong thời gian rảnh, cậu ấy đôi lúc xuất hiện ở quầy bar để giới thiệu đa dạng các loại rượu cho những operator khác, cậu thể hiện kiến thức về pha trộn đồ uống cũng như chia sẻ chúng cho khách. Ta đều biết La Pluma là một bartender giỏi, nhưng mà cô bé không chủ động nói chuyện.

Thứ hai, sau khi gia nhập Rhodes Island, cậu ta phát hiện ra công ty không cấm operator làm việc mình thích ngoài công việc bình thường, và chính vì thế mà cậu định tiếp tục duy trì cửa hàng vũ khí của mình trên tàu - khác với tình hình ở Dossoles, độ cơ động của tàu Rhodes Island cho phép mua các trang bị chất lượng cao từ mọi nơi. Ngoài ra, Tequila có vẻ đã có quan hệ với rất nhiều thợ chế tạo lành nghề của Rhodes Island. Có lẽ là việc chỉnh sửa vũ khí ngay trên tàu sẽ sớm nằm trên danh sách thảo luận trong cuộc họp cấp cao.

Từ hai việc trên, Operator Tequila rõ ràng đã thể hiện việc tận dụng khéo léo, thông thạo kĩ năng xã giao của cậu, đồng thời thể hiện luôn khả năng kinh doanh của mình, xứng đáng với vị trí Phó Giám đốc Cơ quan Thương mại Quốc tế của Dossoles. Tuy nhiên, có vài cá nhân mà cậu không làm thân nổi, và Dobermann, một operator từ Bolívar, là một cá nhân như thế. Bầu không khí giữa Tequila và Dobermann trở nên căng thẳng khi họ lần đầu gặp mặt. Tuy nhiên, đối với người giấu những tâm tư suy nghĩ đằng sau nụ cười như Tequila, Dobermann, người đồng hương này, người có xuất thân phức tạp hơn và hiểu sâu, hiểu rõ về Bolívar hơn cậu, cô có lẽ là người hiểu rõ cậu nhất Rhodes Island này. Trên thực tế, Dobermann có thể dễ dàng nhìn xuyên qua sự giả tạo của cậu, và cho rằng cậu là một tên nhóc đồng hương, xứng đáng được nuôi dưỡng và giám sát chặt. Điều này khiến Dobermann trở thành một trong số ít người có thể khiến cho Tequila khó ở ra mặt.

Tư liệu lưu trữ 4
[Ghi chép tuyệt mật]

Về những việc đã xảy ra trong giải Dossoles Championship, Operator Ch'en đã giải thích sơ bộ về nguyên nhân và kết quả trong một bản báo cáo, đặc biệt nói lý do cụ thể cô tiến cử Tequila và Rafaela cho Rhodes Island.

Kế hoạch của Pancho Salas đã bị chặn đứng, và vì thế ông ta sẽ ngồi tù trong một quãng thời gian dài. Tuy nhiên, Thị trưởng Candela Sanchez cho rằng giải đấu là cần câu người xem tuyệt vời, và vì thế đã ân xá cho những ai tham gia vào kế hoạch ngoại trừ Pancho, thay vào đó trục xuất họ, và chúng ta đã không bỏ qua điều này.

Hai anh em, Tequila và La Pluma, đối mặt với một tương lai vô định, do đó Operator Ch'en, sau khi suy nghĩ kĩ, đã tiến cử cả hai cho Rhodes Island. Ch'en tin rằng cô không có thẩm quyền phán xét hành động của Tequila, và nhận ra rằng chính cậu cũng có những cuộc đấu tranh nội tâm. Vì thế, cô cho Earnesto lựa chọn xin vào Rhodes Island thông qua một chi nhánh mới mở tại Dossoles. Cuối cùng, Tequila và La Pluma tới Rhodes Island cùng nhau.

Cần phải lưu tâm rằng nếu Ernesto là loại người có thể mặc kệ mạng sống của người dân vì lợi ích của bản thân thì Rhodes Island đã từ chối cậu ta rồi. Tuy nhiên, chúng ta có thể dựa vào những sự kiện được xâu chuỗi bởi Ch'en để hiểu được suy nghĩ của Ernesto. Kế hoạch của lão già Pancho rất khó thực hiện, và để cho phép ông ta có thể liên kết với những lực lượng bên ngoài, Ernesto, người chỉ huy chiến dịch, cần thu hút sự chú ý của Thị trưởng cũng như những người tham gia khác. Cậu ta cần gây ra một sự hỗn loạn ở một mức độ nhất định từ bên trong Dossoles, và cũng cần áp đặt các biện pháp tâm lý hiệu quả lên Thị trưởng Candela. Để đạt được điều này, Ernesto chỉ đạo đồng minh gài một lượng bom nhất định ở các khu dân cư...Góc nhìn của Ch'en về sự việc là: Vào thời điểm đó, khu dân cư đang tạm thời được trưng dụng do giải đấu đang diễn ra, và toàn bộ người dân đã rời khỏi đó trước những trận đấu. Trên lý thuyết, đó là nơi vắng vẻ nhất Dossoles vào thời điểm đó.

Đương nhiên, đây không phải là để nói rằng tội của Ernesto nên được giảm nhẹ, và cũng không phải để bào chữa cho cậu ta. Tuy nhiên, sau khi xem xét tình hình vào thời điểm đó, chúng ta có thể đi đến kết luận chắc chắn:

Ernesto Salas không có ý định tạo ra một đống gạch vụn đổ nát khắp nơi. Cũng như không thích xác người nằm tứ tung.

Có thể là do những cuộc chiến mà cậu ta chứng kiến từ thời thơ ấu và những gì cậu hiểu về sự tàn bạo đó, Ernesto không muốn trở thành như những đội quân trong ký ức của cậu, lấy xác chết và sự hủy diệt như những huân chương để khoe khoang.

Hồ sơ thăng cấp
Nhân cách chúng ta nhìn thấy ở chàng trai trẻ này thật ra không hề tươi sáng như cách cậu ta thể hiện. Chúng ta chỉ phát hiện ra mà không tốn nhiều công sức khi cậu ấy không có ý định giấu giếm chúng quá nhiều.

Operator Tequila nghĩ về cả cảm giác của cậu và những người xung quanh một cách sâu sắc, và để có thể duy trì được điều này là thật sự hiếm thấy. Hiển nhiên là Ernesto không đồng ý với một vài lý tưởng của Pancho già, nhưng cuối cùng vẫn chọn ủng hộ bố mình trong suốt vụ việc tại Dossoles.

Đối với Ernesto Salas, sự hỗn loạn của Dossoles và sự thất bại của Pancho Salas là bước ngoặt giúp cậu đưa ra quyết định. Giờ đây, những người trẻ tuổi thuyết phục bản thân rằng họ đã thoát khỏi ý chí và sự thao túng của thế hệ trước, và quyết tâm tạo ra con đường của riêng mình.

Điều này có thể rẽ sang một hướng khác hoàn toàn với thế hệ trước, nhưng Ernesto thừa nhận rằng mình thuộc về Bolívar và sẽ có ngày cậu trở lại. Nếu có nhiều người trẻ giống cậu, tình hình ở Bolívar có lẽ cũng sẽ thay đổi.

Chàng trai này đang cố gắng nắm lấy định mệnh của bản thân, và chúng ta rất kỳ vọng xem thử xem điều này sẽ dẫn cậu ta tới đâu.

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary File:Tequila voice (1).mp3 Good work, Doctor. Why don't you take a break? Don't worry, I've already finished handling the report... Haha, there's no need to praise me. It's not that I have any extraordinary talents, I've simply become experienced with these things.
Conversation 1 File:Tequila voice (2).mp3 Wait, wait, Doctor, s-stop tugging, I'll take them out myself! *sigh*... Alright, all the cards I hid up my sleeves are right here. Haha, sure enough, you saw right through me. Next time, if we get a chance to go to Dossoles, I'll show you some even more interesting things.
Conversation 2 File:Tequila voice (3).mp3 Every time I talk to Miss Ch'en, as well as that Miss Lin, I get all nervous. I don't want to get beaten up again... Huh, you can't tell? No way, Doctor, can't you see my palms are all sweaty?
Conversation 3 File:Tequila voice (4).mp3 Yo, Doctor, how unusual running into you here. Are you looking for someone? Oh, if it's about Rafaela, I'm afraid I can't help you there. As you can see, without the old man here, we have very little to say to each other.
Elite Promotion Conversation 1 File:Tequila voice (5).mp3 I was thrown into the army reserves by my old man. All of them were pretty much kids, more or less. Some of those people had burning ambitions, but I'd say most had nothing of the sort. Life was tough, so everyone was looking for a way out, nothing more.
Elite Promotion Conversation 2 File:Tequila voice (6).mp3 Dossoles has Miss Candela, so there shouldn't be any issues. It's better that the old man was put behind bars, so he has time to calm down and reflect on his actions. The last time I agreed to help him, I was actually trying to make sense of my thoughts. And that was the last time I asked myself that question... because now, I've found the answer.
High Trust Conversation 1 File:Tequila voice (7).mp3 When we first arrived in Dossoles, Rafaela and I were still very young, and we quickly adapted to life there. Only the old man was still stuck on his old ways, his old ideology... Can't do anything about it, but I figure I should at least try to help.
High Trust Conversation 2 File:Tequila voice (8).mp3 Doctor, here's the mission report from last time. I've already handled the follow-up. Don't worry, there won't be any problems. We've carefully laid out the plans, and if any contingencies pop up to disrupt the situation, I'd be supremely disappointed.
High Trust Conversation 3 File:Tequila voice (9).mp3 So how about it, Doctor? Did you draw the card you were hoping for? Ah, that's too bad. That's a loser... Well, when it comes to gambling, there's nothing less reliable than luck. But rest assured, if you're ever in need of it, I'll be there to deliver it right into your hands.
Idle File:Tequila voice (10).mp3 Doctor, I'll put all the information I've sorted through over here. Hm? What the... you're asleep. And look at all the important documents you left lying here... You must trust me a whole lot...
Operator Reporting In File:Tequila voice (11).mp3 Hello there, are you the Doctor? Great, you're just as recognizable as Miss Ch'en said you'd be. Right, I should pick out a code name, then? Hmm... Let's go with Tequila! Sounds pretty nice, eh?
Watching Combat Tape File:Tequila voice (12).mp3 I'm supposed to imitate this move? Seems painful though.
Elite 1 File:Tequila voice (13).mp3 A promotion? Huh, already? Thanks a million. In any case, without further ado, let's talk about my work...
Elite 2 File:Tequila voice (14).mp3 When Miss Ch'en brought me in, I never thought I'd see a day like this. So, does that mean I'm one of your most capable subordinates? Haha, it's not a joke, whether you need me to be tour guide or something else, you can rest easy knowing you're in good hands.
Assign To Team File:Tequila voice (15).mp3 Got it. Leave it to me.
Assign To Team Leader File:Tequila voice (16).mp3 I'm in charge of the squad? Haha, I appreciate the trust...
Operation Sortie File:Tequila voice (17).mp3 Follow my lead. Be careful, and don't fall behind.
Operation Start File:Tequila voice (18).mp3 Come, let us show our guests some hospitality.
Select Operator 1 File:Tequila voice (19).mp3 Need my help with anything?
Select Operator 2 File:Tequila voice (20).mp3 Awaiting orders.
Deploy 1 File:Tequila voice (21).mp3 Sorry, this path is closed for business.
Deploy 2 File:Tequila voice (22).mp3 I'd like you all to stop right there.
In Combat 1 File:Tequila voice (23).mp3 Don't get worked up, and say what you need to say.
In Combat 2 File:Tequila voice (24).mp3 I'm also not keen on using violence to resolve problems.
In Combat 3 File:Tequila voice (25).mp3 Ugh. Negotiation... Failed.
In Combat 4 File:Tequila voice (26).mp3 Begone.
Complete Operation With 4 Stars File:Tequila voice (27).mp3 You even managed to account for their sneak attack, Doctor, so there's no shame in them losing like that. I still have much to learn.
Complete Operation With 3 Stars File:Tequila voice (28).mp3 Everything's taken care of, Doctor. ...How did I take care of it? Doctor, do you really need to hear that?
Complete Operation With 2 Stars File:Tequila voice (29).mp3 Close one, close one. Are you alright, Doctor? Huh, a few of 'em got away. Let me think...
Failed Operation File:Tequila voice (30).mp3 Retreat now! Live to fight another day!
Assign To Station File:Tequila voice (31).mp3 So this is the dorm, huh... Mind if I give it a makeover, and buy some little decorations for it?
Poke File:Tequila voice (32).mp3 Tsk... Who's tugging on me? ...Oh, it's just you, Doctor.
Trust Poke File:Tequila voice (33).mp3 It was raining out there just now, and my hair got a little wet... Ah, excuse me, Doctor, could you grab a towel for me?
Title Screen File:Tequila voice (34).mp3 Arknights.
Greeting File:Tequila voice (35).mp3 How are you feeling today? Want to head out for a bit?

Điều hướng
Vanguard Flametail, Saga, Bagpipe, Saileach, Siege, Blacknight, Grani, Texas, Зима, Wild Mane, Reed, Chiave, Elysium, Vigna, Scavenger, Courier, Beanstalk, Myrtle, Vanilla, Fang, Plume, Yato
Guard Skadi, SilverAsh, Ch'en, Surtr, Pallas, Irene, Nearl the Radiant Knight, Hellagur, Mountain, Blaze, Thorns, Tequila, Amiya (Guard), Bibeak, Broca, Franka, Specter, La Pluma, Akafuyu, Flint, Swire, Indra, Tachanka, Lappland, Savage, Whislash, Ayerscarpe, Astesia, Flamebringer, Sideroca, Dobermann, Jackie, Conviction, Mousse, Beehunter, Matoimaru, Arene, Utage, Cutter, Estelle, Frostleaf, Midnight, Melantha, Popukar, Castle-3
Defender Saria, Mudrock, Horn, Eunectes, Nian, Penance, Blemishine, Hoshiguma, Heavyrain, Blitz, Asbestos, Hung, Liskarm, Bison, Aurora, Vulcan, Nearl, Ashlock, Croissant, Shalem, Matterhorn, Гум, Cuora, Bubble, Dur-nar, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Gladiia, Mizuki, Lee, Phantom, Aak, Weedy, Kirara, Snowsant, Frost (Rainbow), FEater, Waai Fu, Mr.Nothing, Cliffheart, Robin, Projekt Red, Kafka, Bena, Manticore, Rope, Ethan, Jaye, Gravel, Shaw, THRM-EX
Sniper Schwarz, Rosmontis, Fartooth, Poca, Archetto, Ash, Fiammetta, Ch'en the Holungday, Exusiai, W, Andreana, Toddifons, Executor, Sesa, Platinum, Aosta, Provence, GreyThroat, Kroos the Keen Glint, Firewatch, Meteorite, April, Blue Poison, Aciddrop, Meteor, Ambriel, Shirayuki, Jessica, Vermeil, May, Pinecone, Kroos, Adnachiel, Catapult, Rangers, "Justice Knight"
Caster Passenger, Ifrit, Ebenholz, Carnelian, Dusk, Ceobe, Goldenglow, Eyjafjalla, Mostima, Mint, Nightmare, Amiya, Tomimi, Purgatory, Skyfire, Absinthe, Kjera, Corroserum, Leonhardt, Beeswax, Leizi, Iris, Pith, Greyy, Pudding, Haze, Indigo, Gitano, Click, Lava, Steward, Durin, 12F
Supporter Skadi the Corrupting Heart, Gnosis, Ling, Suzuran, Angelina, Magallan, Mayer, Istina, Tsukinogi, Pramanix, Scene, Shamare, Sora, Nine-Colored Deer, Glaucus, Quercus, Podenco, Earthspirit, Deepcolor, Roberta, Orchid
Medic Lumen, Shining, Kal'tsit, Nightingale, Breeze, Mulberry, Ceylon, Folinic, Ptilopsis, Tuye, Warfarin, Honeyberry, Whisperain, Silence, Perfumer, Myrrh, Sussurro, Purestream, Gavial, Hibiscus, Ansel, Lancet-2