Swire

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


5
Honor and Splendor
                       
Trait
Có thể tấn công mục tiêu ở xa, gây 120% sát thương khi tấn công kẻ địch không bị chặn bởi bản thân
Có thể tấn công mục tiêu ở xa, gây 120% sát thương khi tấn công kẻ địch không bị chặn bởi bản thân
Có thể tấn công mục tiêu ở xa, gây 120% sát thương khi tấn công kẻ địch không bị chặn bởi bản thân

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
DPS Support
Melee
                       
Swire
Limited
Tokui Sora
                               
下野宏铭
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 964 1252 1740
Sát thương 373 498 593 40
Phòng thủ vật lý 273 346 413 30
Kháng phép thuật 0 0 0
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 14 16 16
Số địch chặn được 2 2 2
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 1,05s
Tầm tấn công Range (3).png Range (3).png Range (3).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -4s
Pot3.png Sát thương +26
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent
Pot5.png Cost triển khai -1

Trait & Talent[edit]

Có thể tấn công mục tiêu ở xaClose-range Combat Guidance Elite0.png Lv.1 Khi triển khai, +3% sát thương cho các operator cận chiến trong phạm vi 8 ô xung quanh.
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
Close-range Combat Guidance Elite0.png Lv.1 Pot4.png Khi triển khai, +5% (+2%) sát thương cho các operator cận chiến trong phạm vi 8 ô xung quanh.
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Close-range Combat Guidance Elite1.png Lv.1 Khi triển khai, +6% sát thương cho các operator cận chiến trong phạm vi 8 ô xung quanh.
Close-range Combat Guidance Elite1.png Lv.1 Pot4.png Khi triển khai, +8% (+2%) sát thương cho các operator cận chiến trong phạm vi 8 ô xung quanh.
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Close-range Combat Guidance Elite2.png Lv.1 Khi triển khai, +10% sát thương cho các operator cận chiến trong phạm vi 8 ô xung quanh.
Close-range Combat Guidance Elite2.png Lv.1 Pot4.png Khi triển khai, +12% (+2%) sát thương cho các operator cận chiến trong phạm vi 8 ô xung quanh.
{{{talent3a}}} Elite2.png Lv.1 {{{talentDes3a}}}
{{{talent3b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_3}}}.png | 30px]] {{{talentDes3b}}}


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

Mở/đóng bảng:
Command dispatch.png Command Dispatch Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng Tầm hoạt động
Level 1 Tăng tầm tấn công. hiệu ứng Talent tăng gấp 2 lần. 20 60 15 Range (28).png


Level 2 Tăng tầm tấn công. hiệu ứng Talent tăng gấp 2 lần. 20 59 17
Level 3 Tăng tầm tấn công. hiệu ứng Talent tăng gấp 2 lần. 20 58 19
Level 4 Tăng tầm tấn công. hiệu ứng Talent tăng gấp 2 lần. 20 55 21
Level 5 Tăng tầm tấn công. hiệu ứng Talent tăng gấp 2 lần. 20 54 23
Level 6 Tăng tầm tấn công. hiệu ứng Talent tăng gấp 2 lần. 20 53 25
Level 7 Tăng tầm tấn công. hiệu ứng Talent tăng gấp 2 lần. 20 50 27
Mastery1.png Tăng mạnh tầm tấn công. hiệu ứng Talent tăng gấp 2 lần. 20 47 29 Range (18).png


Mastery2.png Tăng mạnh tầm tấn công. hiệu ứng Talent tăng gấp 2 lần. 20 47 31
Mastery3.png Tăng mạnh tầm tấn công. hiệu ứng Talent tăng gấp 2 lần. 20 40 35
Coop combat.png Cooperative Combat Hồi 1 SP mỗi khi tấn công

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Sát thương +30%, tăng hiệu quả Talent gấp 2,1 lần. 20 60 15
Level 2 Sát thương +30%, tăng hiệu quả Talent gấp 2,2 lần. 20 59 15
Level 3 Sát thương +30%, tăng hiệu quả Talent gấp 2,3 lần. 20 58 15
Level 4 Sát thương +40%, tăng hiệu quả Talent gấp 2,4 lần. 20 55 18
Level 5 Sát thương +40%, tăng hiệu quả Talent gấp 2,5 lần. 20 54 18
Level 6 Sát thương +40%, tăng hiệu quả Talent gấp 2,6 lần. 20 53 18
Level 7 Sát thương +50%, tăng hiệu quả Talent gấp 2,7 lần. 20 50 21
Mastery1.png Sát thương +60%, tăng hiệu quả Talent gấp 2,8 lần. 20 49 23
Mastery2.png Sát thương +70%, tăng hiệu quả Talent gấp 2,9 lần. 20 49 26
Mastery3.png Sát thương +80%, tăng hiệu quả Talent gấp 3 lần. 20 45 30


Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill ctrl t spd.png Little Missy Phòng Chỉ huy Khi được bố trí tại phòng chỉ huy, tốc độ nhận đơn hàng của toàn bộ các phòng trao đổi +7% (Khi xếp chồng, chỉ hiệu ứng cao nhất có tác dụng)
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill ctrl t spd.png Little Missy Phòng Chỉ huy Khi được bố trí tại phòng chỉ huy, tốc độ nhận đơn hàng của toàn bộ các phòng trao đổi +7% (Khi xếp chồng, chỉ hiệu ứng cao nhất có tác dụng)
Bskill train all.png Instructor Phòng Tập luyện Khi được bố trí trong Phòng Tập luyện, tăng 25% tốc độ học kỹ năng của tất cả operator.


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 20000, Chip guard small.png x 4, Sugar.png x 5, Device.png x 2
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip guard large.png x 3, Sugar lump.png x 7, Polyester pack.png x 17
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 120000, Chip guard twin.png x 3, Sugar lump.png x 7, Polyester pack.png x 17


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 4 2 → 3 Skill book 1.png x 4 Ester.png x 7 3 → 4 Skill book 2.png x 6 Oriron.png x 3
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 6 Polyketon.png x 4 5 → 6 Skill book 2.png x 6 Integrated device.png x 3 6 → 7 Skill book 3.png x 6 Loxic kohl.png x 3 Aketon.png x 3
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Manganese trihydrate.png x 3 Integrated device.png x 2 Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Grindstone pentahydrate.png x 3 Loxic kohl.png x 4 Mastery1.png
Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Rma70 24.png x 3 Manganese trihydrate.png x 5 Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Orirock concentration.png x 3 Grindstone pentahydrate.png x 6 Mastery2.png
Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Bipolar nanoflake.png x 4 Sugar lump.png x 4 Mastery3.png Skill book 3.png x 10 D32 steel.png x 4 Orirock concentration.png x 5 Mastery3.png


Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Swire Thể lực Đạt tiêu chuẩn
Giới tính Nữ Cơ động Đạt tiêu chuẩn
Kinh nghiệm chiến đấu 3 năm Sức bền Đạt tiêu chuẩn
Nơi sinh Lungmen Tư duy chiến thuật Tốt
Ngày sinh 01/07 Kỹ năng chiến đấu Đạt tiêu chuẩn
Chủng tộc Feline Khả năng đồng hóa Originium Đạt tiêu chuẩn
Chiều cao 163cm Tình trạng phơi nhiễm Âm tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :Lumi Aeth
Hợp đồng tuyển dụng
Swire, Cán viên Cận vệ từ Lungmen, sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ chuyên nghiệp của lực lượng cảnh sát cũng như các chương trình huấn luyện bổ sung.

Niềm kiêu hãnh của Lungmen, quả nhiên đến từ thương mại kinh doanh và dòng luân chuyển vốn!

Swire token.png Token
Một tấm phù hiệu cảnh sát phủ đầy vết xước, là vật thất lạc của một viên cảnh sát vô danh trong một vụ trọng án. Không ai đến nhận, nhưng hẳn đã có người đứng lên chống lại cái ác.

Dùng để tăng Potential cho Swire.

Hồ sơ cá nhân
Swire, Cảnh ti cấp cao của Cục Cận vệ Lungmen.

Hiện tại, cô là nhân viên hợp tác đặc biệt trong các nhiệm vụ của Rhodes Island, giữ vai trò phối hợp và hỗ trợ chỉ huy chiến thuật tại hiện trường.

Hồ sơ y tế
Kiểm tra y tế cho thấy các đường nét rõ ràng của nội tạng, không có bóng đen bất thường. Không phát hiện các hạt Originium trong hệ tuần hoàn. Hiện tại, có thể xác nhận cán viên này không bị nhiễm Oripathy.


[Tỉ lệ dung hợp tế bào và Originium] 0%

Không có dấu hiệu nhiễm bệnh.


[Mật độ kết tinh Originium trong máu] 0.13u/L

Số liệu bình thường, cho thấy đối tượng hiếm khi tiếp xúc với Originium.


Không phải lo đâu, tiểu thư Swire. Rhodes Island tính phí rất rẻ, cô chỉ cần đóng khoảng...

– Cán viên Trị liệu S.S.E.


Mọi hành vi lợi dụng cơ hội để lừa gạt khách hàng đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

– Bác sĩ Kal'tsit

Tư liệu lưu trữ 1
Swire thật ra không quá thành thạo Originium Arts. Có gắng lắm thì cô cũng chỉ điều khiển được một chiếc drone là cùng. Nhưng với cô, vậy đã là đủ.

Quả thực, chỉ bằng một chiếc loa gắn vào drone, giọng nói của cô có thể truyền đến tai mọi sĩ quan cảnh sát Lungmen, rất tiện lợi đối với một người giữ vai trò chỉ huy!

Cơ mà, nghĩ đến cảnh giọng Swire vang vọng khắp nơi trên chiến trường, lại thấy có chút đáng sợ...

Tư liệu lưu trữ 2
Có một chuyện tất cả cảnh sát đều biết rõ, nhưng chẳng ai dám nói ra trước mặt Swire.

"Cô ấy siêu giàu!"

"Tập đoàn nhà cô ấy sở hữu vài khu đất trong nội thành Lungmen! Tài sản ở Victoria thậm chí còn nhiều hơn!"

"Sao Swire không thừa kế sản nghiệp gia đình mà lại đi làm cảnh sát? Cô ấy rốt cuộc nghĩ cái gì thế?"

Các sĩ quan thường sẽ đi theo Swire, lặng lẽ nghĩ về những thắc mắc đó, mãi đến khi nhiệm vụ kết thúc hoặc là Swire đuổi họ đi chỗ khác. Họ vẫn sợ cây chùy xích trong tay Swire lắm.

Chuyện tương tự đã bắt đầu xảy ra với các cán viên của Rhodes Island.

"Cô ấy vẫn có chút tính khí tiểu thư, lại còn keo kiệt nữa," trích lời một viên cảnh sát Lungmen giấu tên.

Tư liệu lưu trữ 3
Sau khi nói chuyện với Swire, hầu hết cán viên đều nhận ra, ẩn đằng sau vẻ bề ngoài nghiêm khắc là một con người tràn đầy nhiệt huyết.

Nếu là chi phí cần thiết, Swire sẽ thản nhiên ký vào hóa đơn, mặt không đổi sắc. Nhưng nếu có khoản chi nào tăng lên dù chỉ một chút, cô sẽ lập tức nhướng mày, soi kỹ từng hàng một, lấy bút khoanh lại mọi điểm đáng ngờ.

Khi tức giận, cô sẽ bùng nổ với đủ mọi thể loại ngôn từ chợ búa Lungmen, hoàn toàn tương phản với hình tượng quý tộc Victoria. Không ít người đã phải á khẩu khi chứng kiến chuyện đó.

Tuy vậy, các cảnh sát và cán viên vẫn bằng lòng làm việc với Swire. Cô là một người sếp chuyên tâm và đáng tin cậy dù không dữ dội như Ch'en, lại không ngại chia sẻ niềm vui, sẵn sàng bỏ tiền túi chiêu đãi cả đội sau những nhiệm vụ vất vả.

"Cô ấy thật sự luôn cố gắng cùng tất cả mọi người," trích lời một viên cảnh sát Lungmen giấu tên.

Tư liệu lưu trữ 4
Tôi vẫn nhớ vụ bắt cóc đó.

Cục Cận vệ khi ấy còn chưa ra đời. Quyết định chỉnh đốn toàn bộ thành Lungmen của Tổng đốc Wei, rốt cuộc lại bắt đầu như thế.

Bọn bắt cóc ghê phết đấy. Năng lực phản trinh sát đáng kinh ngạc, hỏa lực cũng rất mạnh. Lỡ mà mắc sai lầm, con tin sẽ mất mạng, mọi nỗ lực hóa thành công cốc.

Ông nội con tin là một lão già vô cùng cứng rắn, hình như là quý tộc Victoria thì phải. Bọn bắt cóc không thật sự muốn đòi tiền chuộc, chúng có mục tiêu khác, và tôi nghĩ chúng hiểu rõ điều đó. Bằng đủ kiểu tuyên truyền trắng trợn, chúng muốn cả Lungmen phải chứng kiến quá trình giết hại con tin, từ đó làm suy yếu tầm ảnh hưởng và quyền kiểm soát của Tống đốc Wei. Đấy, không hề đơn giản đúng không? Rõ ràng bọn chúng không phải một đám ất ơ.

Kế hoạch giải cứu do Tổng đốc Wei và ông nội con tin liên thủ lập ra, sử dụng một đội ngũ vẫn còn đang tiếp nhận chương trình huấn luyện bí mật. Hơi ngoài lề chút, nhưng đội ngũ đó chính là nguyên mẫu hình thành Đội Thanh tra đặc biệt của Cục Cận vệ sau này. Mấy tờ báo lá cải cứ khui lại chủ đề này miết, còn có cả đống tiểu thuyết nữa chứ.

Rốt cuộc mọi chuyện đều ổn. Tên đầu sỏ bị xử tử, đám tòng phạm thì hầu hết bỏ mạng ngay tại hiện trường.

Con tin chỉ là một cô bé thôi. Ây cha, mấy lão già chả thèm tính tới khả năng con tin sẽ bị sang chấn tâm lý luôn.

May mà con bé không thấy những thứ không nên thấy. Những gì con bé thấy, khi được cảnh sát Lungmen bế ra khỏi bãi chiến trường trong tòa nhà bỏ hoang, dưới cơn tuyết dày vào dịp lễ Giáng Sinh, là cây thông và ánh đèn đường. Cảnh đẹp lắm.

Hi vọng là mấy ông cảnh sát đã để lại chút ấn tượng tốt cho con bé.

Sao tôi biết? Nghe mấy ông già kể ấy mà. Haha, vụ đó ai cũng tự hào hết. Ê, đừng có hỏi tôi nha! Giọng điệu kiểu gì thế? Làm như tôi có bí mật gì ấy!


– Thanh tra Hoshiguma thuộc Cục Cận vệ Lungmen

Hồ sơ thăng cấp
Bao giờ cô ta bỏ cái thói quen nhét đủ thứ đồ linh tinh vào trong túi, thì tôi sẽ tha thứ cho cái lần cô ta cầm nhầm túi của tôi, hại tôi phải lấy hai thỏi son và một lọ nước định trang để bắt tội phạm trên xe buýt lúc đang mặc thường phục.


– Sĩ quan Ch'en, yêu cầu giấu tên

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary Doctor, thời gian của chúng ta, từng phút đều đáng giá. Nếu lãng phí dù chỉ một phút, thiệt hại có thể lên tới hàng triệu đô, chưa kể đến thương vong ngoài dự tính! ...Ể, cà phê ư? Một gói đường nâu, thật nhiều bọt sữa, cảm ơn!
Conversation 1 "Rhodes Island là một công ty cực kì mờ ám, lũ người nhiễm bệnh lảng vảng khắp nơi." Tôi có nghe người ta nói thế, nhưng chẳng phải là quá lời sao? Các cán viên của Rhodes đều đang nỗ lực vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. So với lực lượng cảnh sát Lungmen, có gì khác biệt đâu chứ!
Conversation 2 Tôi nói nè, văn phòng giáo quan có thể điều chỉnh một chút được không? Ít nhất cũng nên có thêm vài món đồ trang trí... kiểu như thảm dệt thủ công hay mấy bức họa theo trường phái nguyên tử ấy? Chứ bây giờ nhìn cái phòng chán muốn chết. Dobermann bảo là không quan tâm, nhưng tôi thì mất hứng lắm đó...
Conversation 3 Haaa... Con mắm Ch'en chết tiệt không có ở đây đúng không? Hồi còn ở Cục Cận vệ, mỗi khi đụng nhau trong hành lang là cô ta lại nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, đến nỗi tôi phải tự vấn xem có làm gì sai không. Chỉ là tôi có chút... muốn tiếp quản Cục Cận vệ thôi, mắc gì căng thế!
Elite Promotion Conversation 1 Tự rèn luyện này, học tập này, tham gia huấn luyện này, rồi cả nghiên cứu đối thủ cạnh tranh với sự thay đổi của thị thường nữa... không được bỏ qua cái nào hết!
Elite Promotion Conversation 2 Gia đình cho phép tôi tạm thời không cần tham gia công việc kinh doanh, nhưng tôi hiểu rõ mình phải làm gì. Lungmen muốn phát triển, không chỉ có giữ gìn trật tự trị an, mà còn phải thúc đẩy thương mại tài chính. Dù là lĩnh vực nào, miễn là Lungmen cần thì tôi sẵn sàng cống hiến!
High Trust Conversation 1 Công việc của các sở ngành Lungmen rất phức tạp. Giữ gìn trị an, bảo vệ người dân, điều phối giao thông, quản lý kinh doanh... Haaa... Ngày nào cũng bận rộn đến ê ẩm cả người. Nhưng mà, chỉ cần những việc chúng tôi làm có thể giúp ích cho Lungmen, ehehe, vậy là tôi hài lòng rồi.
High Trust Conversation 2 Doctor, sao chương trình huấn luyện của Rhodes Island lại ngắn thế? ...Kinh phí có hạn? Gì kỳ vậy? Tôi đề nghị được chuyển công tác sang Ban Thương mại ngay lập tức! K-không phải là tôi thích ba cái chuyện tiền nong, nhưng nếu ngài cần thì tôi... tôi cũng có thể giúp được!
High Trust Conversation 3 Nói thật thì, Lungmen rất cần những nhân tài như Doctor đó. V-vậy nên... n-nếu ngài không thích phá án, làm bên ngân hàng hay bên quản lý cũng được, tôi có thể chuẩn bị cho ngài rất nhiều cơ hội! Hở? Ngồi ở Rhodes vẫn có thể hợp tác với Lungmen? ...Mồồ!
Idle Ưư... gưư... M-mệt quá đi... Trực ca liên tục quả nhiên... zzz... zzz...
Operator Reporting In Lungmen, Cảnh ti cấp cao, Swire. Tôi đã được mời tham gia chương trình huấn luyện của Rhodes Island với vai trò cố vấn. Doctor, vì tương lai của Lungmen, hai người chúng ta cùng cố gắng giữ gìn quan hệ nhé!
Watching Combat Tape Ừm-ừm, vận dụng lý thuyết chiến thuật như thế, cũng ổn ra phết!
Elite 1 Thăng chức? Hmm, cũng đâu giúp được gì cho địa vị của tôi ở Lungmen đúng không? Nhưng nếu ngài thật sự muốn thế, thì tôi... tôi không thể nào không nhận!
Elite 2 Ngài muốn thông qua tôi để tạo lập quan hệ với Lungmen, hay là ngài thật sự cần năng lực của tôi, hay là ngài có mục đích nào khác... Tôi không biết, cũng không thể đảm bảo mọi thứ. Nhưng chắc chắn, tôi sẽ là người đồng hành trung thành nhất của ngài.
Assign To Team Rốt cuộc cũng cần đến trí tuệ của tôi rồi ha!
Assign To Team Leader Chỉ thị của tôi, nghe cho kỹ vào đấy!
Operation Sortie Hạ chúng trong một nhịp thôi, tiết kiệm được không ít đâu!
Operation Start Giải quyết nhanh lên, đừng làm lãng phí thời gian quý báu của tôi!
Select Operator 1 Ể?
Select Operator 2 Chiến thuật của kẻ địch, tôi đã nhìn thấu cả rồi!
Deploy 1 Chiến trường của tôi, không chỉ nằm ở nơi đây!
Deploy 2 Dù là đối thủ, cũng phải dạy dỗ đàng hoàng!
In Combat 1 Thời gian chính là tiền bạc!
In Combat 2 Nào nào, nhanh cái chân lên!
In Combat 3 Lungmen có niềm kiêu hãnh của Lungmen!
In Combat 4 Đến lúc mở hàng rồi!
Complete Operation With 4 Stars Quá tuyệt vời! Chiến trường và thương trường giống nhau chính là như thế. Rủi ro cao, lợi nhuận cao!
Complete Operation With 3 Stars Dòng vốn chính là sáp nhập và mua bán! Chiến thắng chính là điều tra và bắt giữ!
Complete Operation With 2 Stars Thế này không được, tuyệt đối không được! Ngài có thể làm tốt hơn mà đúng không? Tôi cũng sẽ cố gắng, vậy nên đừng bỏ cuộc!
Failed Operation Quá là mất mặt! Sao tôi lại... sao tôi có thể phạm phải sai lầm tồi tệ đến mức này cơ chứ!
Assign To Station Không tệ nha... À không, gian phòng này cần được sửa sang lại!
Poke Đ-đồ lỗ mãng!
Trust Poke N-ngài có muốn cùng tôi dùng bữa tối không? Đ-để tôi trả tiền!
Title Screen Arknights.
Greeting Doctor, GAOO~! Đùa thôi nha.

Điều hướng
Vanguard Bagpipe, Saileach, Siege, Flametail, Saga, Elysium, Blacknight, Grani, Texas, Зима, Wild Mane, Chiave, Reed, Vigna, Scavenger, Courier, Beanstalk, Myrtle, Plume, Vanilla, Fang, Yato
Guard Skadi, SilverAsh, Ch'en, Pallas, Surtr, Irene, Hellagur, Nearl the Radiant Knight, Blaze, Mountain, Thorns, Whislash, Savage, Astesia, Flamebringer, Ayerscarpe, Sideroca, Amiya (Guard), Tequila, Broca, Bibeak, Franka, Specter, La Pluma, Flint, Akafuyu, Indra, Tachanka, Swire, Lappland, Arene, Cutter, Utage, Frostleaf, Estelle, Dobermann, Jackie, Mousse, Conviction, Beehunter, Matoimaru, Midnight, Popukar, Melantha, Castle-3
Defender Hoshiguma, Saria, Mudrock, Horn, Eunectes, Nian, Penance, Blemishine, Ashlock, Croissant, Shalem, Heavyrain, Blitz, Asbestos, Hung, Liskarm, Firewhistle, Aurora, Bison, Vulcan, Nearl, Bubble, Dur-nar, Matterhorn, Гум, Cuora, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Texas the Omertosa, Weedy, Gladiia, Mizuki, Lee, Phantom, Dorothy, Aak, Kafka, Bena, Manticore, Kirara, Snowsant, Frost (Rainbow), FEater, Waai Fu, Mr.Nothing, Cliffheart, Projekt Red, Robin, Shaw, Rope, Ethan, Jaye, Gravel, THRM-EX
Sniper Exusiai, W, Rosmontis, Schwarz, Fartooth, Poca, Archetto, Ash, Fiammetta, Ch'en the Holungday, April, Blue Poison, Lunacub, Andreana, Toddifons, Sesa, Executor, Aosta, Platinum, Provence, GreyThroat, Kroos the Keen Glint, Meteorite, Firewatch, Vermeil, Pinecone, May, Meteor, Aciddrop, Ambriel, Jessica, Shirayuki, Catapult, Kroos, Adnachiel, Rangers, "Justice Knight"
Caster Eyjafjalla, Mostima, Passenger, Ebenholz, Ifrit, Carnelian, Lin, Dusk, Ceobe, Goldenglow, Iris, Leizi, Pith, Mint, Nightmare, Amiya, Purgatory, Tomimi, Skyfire, Kjera, Absinthe, Corroserum, Leonhardt, Beeswax, Indigo, Gitano, Click, Greyy, Pudding, Haze, Lava, Steward, Durin, 12F
Supporter Skadi the Corrupting Heart, Gnosis, Ling, Suzuran, Angelina, Magallan, Quercus, Glaucus, Mayer, Istina, Tsukinogi, Pramanix, Scene, Shamare, Sora, Nine-Colored Deer, Deepcolor, Roberta, Podenco, Earthspirit, Orchid
Medic Lumen, Shining, Kal'tsit, Nightingale, Warfarin, Whisperain, Honeyberry, Silence, Breeze, Mulberry, Ceylon, Folinic, Ptilopsis, Tuye, Gavial, Perfumer, Myrrh, Sussurro, Purestream, Hibiscus, Ansel, Lancet-2