Suzuran

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


6
Lostlands Flowering
                       
Trait
Đòn tấn công gây sát thương phép thuật và áp hiệu ứng Slow Tốc độ di chuyển giảm 80% lên mục tiêu
Đòn tấn công gây sát thương phép thuật và áp hiệu ứng Slow Tốc độ di chuyển giảm 80% lên mục tiêu
Đòn tấn công gây sát thương phép thuật và áp hiệu ứng Slow Tốc độ di chuyển giảm 80% lên mục tiêu

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
Slow Support DPS
Ranged
                       
Suzuran
Limited
Hondo Kaede
                               
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 922 1184 1480
Sát thương 324 432 521 75
Phòng thủ vật lý 83 107 128
Kháng phép thuật 15 20 25
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 14 16 16
Số địch chặn được 1 1 1
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 1,9s
Tầm tấn công Range (16).png Range (16).png Range (16).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -4s
Pot3.png Sát thương +25
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent thứ hai
Pot5.png Cost triển khai -1

Trait & Talent[edit]

Sát thương phép thuật, làm chậm mục tiêu{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Skill Aura · Supporter Elite1.png Lv.1 Khi được triển khai, tăng tốc độ hồi SP của các operator 【Supporter】 thêm 0,2 SP/s (không tác dụng chồng với hiệu ứng tương tự).
{{{talent1b}}} Elite1.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_1a}}}.png | 30px]] {{{talentDes1b}}}
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Skill Aura · Supporter Elite2.png Lv.1 Khi được triển khai, tăng tốc độ hồi SP của các operator 【Supporter】 thêm 0,4 SP/s (không tác dụng chồng với hiệu ứng tương tự).
{{{talent2b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_2}}}.png | 30px]] {{{talentDes2b}}}
Territory Restriction Elite2.png Lv.1 Khi ở trong tầm tấn công bị làm chậm, kẻ địch nhận hiệu ứng 【Weakening】 (tăng 20% sát thương nhận vào) trong khoảng thời gian bị làm chậm. (Khi có hiệu ứng tương tự áp dụng lên cùng mục tiêu, chỉ hiệu ứng mạnh hơn có tác dụng.)
Territory Restriction Elite2.png Lv.1 Pot4.png Khi ở trong tầm tấn công bị làm chậm, kẻ địch nhận hiệu ứng 【Weakening】 (tăng 23% (+3%) sát thương nhận vào) trong khoảng thời gian bị làm chậm. (Khi có hiệu ứng tương tự áp dụng lên cùng mục tiêu, chỉ hiệu ứng mạnh hơn có tác dụng.)


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

Going all out.png Going all-out Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt tự động


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Sát thương +30%, tốc độ tấn công +5. 0 20 20
Level 2 Sát thương +35%, tốc độ tấn công +5. 0 20 21
Level 3 Sát thương +40%, tốc độ tấn công +5. 0 20 22
Level 4 Sát thương +45%, tốc độ tấn công +10. 0 20 23
Level 5 Sát thương +50%, tốc độ tấn công +10. 0 20 24
Level 6 Sát thương +55%, tốc độ tấn công +10. 0 20 25
Level 7 Sát thương +60%, tốc độ tấn công +15. 0 20 26
Mastery1.png Sát thương +65%, tốc độ tấn công +20. 0 20 27
Mastery2.png Sát thương +70%, tốc độ tấn công +25. 0 20 28
Mastery3.png Sát thương +80%, tốc độ tấn công +30. 0 20 30


Childhood dance.png Childhood Dance Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt tự động


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Sát thương +10%, tấn công 2 mục tiêu cùng lúc. Thời lượng vô hạn 0 110
Level 2 Sát thương +10%, tấn công 2 mục tiêu cùng lúc. Thời lượng vô hạn 0 107
Level 3 Sát thương +10%, tấn công 2 mục tiêu cùng lúc. Thời lượng vô hạn 0 104
Level 4 Sát thương +20%, tấn công 2 mục tiêu cùng lúc. Thời lượng vô hạn 0 101
Level 5 Sát thương +20%, tấn công 2 mục tiêu cùng lúc. Thời lượng vô hạn 0 98
Level 6 Sát thương +20%, tấn công 2 mục tiêu cùng lúc. Thời lượng vô hạn 0 95
Level 7 Sát thương +30%, tấn công 2 mục tiêu cùng lúc. Thời lượng vô hạn 0 92
Mastery1.png Sát thương +30%, tấn công 3 mục tiêu cùng lúc. Thời lượng vô hạn 0 89
Mastery2.png Sát thương +45%, tấn công 3 mục tiêu cùng lúc. Thời lượng vô hạn 0 89
Mastery3.png Sát thương +60%, tấn công 3 mục tiêu cùng lúc. Thời lượng vô hạn 0 80


Mở/đóng bảng:
Nebulous foxfire.png Nebulous Foxfire Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng Tầm hoạt động
Level 1 Ngừng tấn công. Tăng tầm tấn công. Hiệu quả Talent thứ 2 tăng 1,1 lần và làm chậm tất cả kẻ địch trong tầm tấn công. Hồi phục HP tương đương với 7% sát thương cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công mỗi giây. 40 70 25 Range (32).png


Level 2 Ngừng tấn công. Tăng tầm tấn công. Hiệu quả Talent thứ 2 tăng 1,2 lần và làm chậm tất cả kẻ địch trong tầm tấn công. Hồi phục HP tương đương với 7% sát thương cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công mỗi giây. 41 70 25
Level 3 Ngừng tấn công. Tăng tầm tấn công. Hiệu quả Talent thứ 2 tăng 1,3 lần và làm chậm tất cả kẻ địch trong tầm tấn công. Hồi phục HP tương đương với 7% sát thương cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công mỗi giây. 42 70 25
Level 4 Ngừng tấn công. Tăng tầm tấn công. Hiệu quả Talent thứ 2 tăng 1,4 lần và làm chậm tất cả kẻ địch trong tầm tấn công. Hồi phục HP tương đương với 9% sát thương cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công mỗi giây. 43 70 27
Level 5 Ngừng tấn công. Tăng tầm tấn công. Hiệu quả Talent thứ 2 tăng 1,5 lần và làm chậm tất cả kẻ địch trong tầm tấn công. Hồi phục HP tương đương với 9% sát thương cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công mỗi giây. 44 70 27
Level 6 Ngừng tấn công. Tăng tầm tấn công. Hiệu quả Talent thứ 2 tăng 1,6 lần và làm chậm tất cả kẻ địch trong tầm tấn công. Hồi phục HP tương đương với 9% sát thương cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công mỗi giây. 45 70 27
Level 7 Ngừng tấn công. Tăng tầm tấn công. Hiệu quả Talent thứ 2 tăng 1,7 lần và làm chậm tất cả kẻ địch trong tầm tấn công. Hồi phục HP tương đương với 11% sát thương cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công mỗi giây. 46 70 29
Mastery1.png Ngừng tấn công. Tăng tầm tấn công. Hiệu quả Talent thứ 2 tăng 1,8 lần và làm chậm tất cả kẻ địch trong tầm tấn công. Hồi phục HP tương đương với 14% sát thương cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công mỗi giây. 47 70 31
Mastery2.png Ngừng tấn công. Tăng tầm tấn công. Hiệu quả Talent thứ 2 tăng 1,9 lần và làm chậm tất cả kẻ địch trong tầm tấn công. Hồi phục HP tương đương với 17% sát thương cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công mỗi giây. 48 70 33
Mastery3.png Ngừng tấn công. Tăng tầm tấn công. Hiệu quả Talent thứ 2 tăng 2 lần và làm chậm tất cả kẻ địch trong tầm tấn công. Hồi phục HP tương đương với 20% sát thương cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công mỗi giây. 50 70 35
Tầm hoạt động


Tầm hoạt động
 (unlock ở [[File:{{{range2_cond}}}.png | 32px]])

Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill train supporter1.png Supporter Specialization·α Phòng Tập luyện Khi được bố trí trong Phòng Tập luyện, tăng 30% tốc độ học kỹ năng của tất cả operator Supporter.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
32px
32px
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
32px
32px
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill train supporter3.png Resonance Phòng Tập luyện Khi được bố trí trong Phòng Tập luyện, tăng 60% tốc độ học kỹ năng của tất cả operator Supporter.
32px


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 30000, Chip support small.png x 5, Polyester.png x 8, Oriron.png x 4
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip support large.png x 4, D32 steel.png x 4, Grindstone pentahydrate.png x 8
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 180000, Chip support twin.png x 4, D32 steel.png x 4, Grindstone pentahydrate.png x 8


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 5 2 → 3 Skill book 1.png x 5 Ester.png x 6 Oriron shard.png x 4 3 → 4 Skill book 2.png x 8 Oriron.png x 4
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 8 Polyketon.png x 4 Orirock cube.png x 5 5 → 6 Skill book 2.png x 8 Rma70 12.png x 4 6 → 7 Skill book 3.png x 8 Oriron cluster.png x 3 Grindstone.png x 5
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Silicic alloy block.png x 4 Rma70 12.png x 5 Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Keton colloid.png x 4 Synthetic resin.png x 4 Mastery1.png Skill book 3.png x 8 White horse kohl.png x 4 Aketon.png x 8
Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Fined synthetic resin.png x 4 Orirock concentration.png x 10 Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Oriron block.png x 4 Silicic alloy block.png x 7 Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Optimized device.png x 3 Oriron block.png x 6
Mastery3.png Skill book 3.png x 15 D32 steel.png x 6 Oriron block.png x 5 Mastery3.png Skill book 3.png x 15 Bipolar nanoflake.png x 6 Grindstone pentahydrate.png x 5 Mastery3.png Skill book 3.png x 15 Bipolar nanoflake.png x 6 Keton colloid.png x 5


Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Suzuran Thể lực Bình thường
Giới tính Nữ Cơ động Đạt tiêu chuẩn
Kinh nghiệm chiến đấu Không có Sức bền Bình thường
Nơi sinh Đông Quốc Tư duy chiến thuật Đạt tiêu chuẩn
Ngày sinh 09/10 Kỹ năng chiến đấu Đạt tiêu chuẩn
Chủng tộc Vulpo Khả năng đồng hóa Originium Tốt
Chiều cao 137cm Tình trạng phơi nhiễm Dương tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :
Hợp đồng tuyển dụng
The mysticism and artistry of Higashi, the freedom and yearning of Siracusa.

Suzuran, Rhodes Island Operator, has nine times the strength, and the fluffiness.

Suzuran token.png Token
A handful of lily-of-the-valley flowers. When Lisa was asked what she had in mind for her code name, she happened to have her arms around a pot filled with these flowers.

Được sử dụng để tăng cường Potential của Suzuran.

Hồ sơ cá nhân
Her real given name is Lisa, her surname hidden at the request of her guardian. Miss Suzuran may be young, but she has inherited a profound talent for Originium Arts from her lineage. She is also under the guidance of Dr. Kal'tsit while receiving treatment at Rhodes Island. After Miss Suzuran decided to apply to Rhodes Island, she was approved to participate in some low-difficulty tasks under the supervision of other operators.
Hồ sơ y tế
Imaging tests have shown the outlines of her internal organs to be indistinct due to abnormal shadows. Originium granules have been detected in her circulatory system, confirming her to be infected with Oripathy.

[Cell-Originium Assimilation] 8%

Clear traces of Originium crystals are visible on the left arm and shoulder. The likely route of infection was through a wound inflicted by another person.

[Blood Originium-Crystal Density] 0.18u/L

Operator Suzuran's infection is currently under control. However, because Suzuran is still growing, we hope that the infection will not affect her development.

Miss Suzuran comes from a unique lineage. One can tell from her tail that she is different from most Vulpos. Furthermore, Miss Suzuran's current condition is more stable than expected. In addition to regular treatment, we should also consider how to treat this child so that she may receive a proper education and mature into an outstanding... Why are you looking at me like that? Th-this has nothing to do with my personal feelings; I simply have an obligation to Suzuran and her guardian! That's right! It's an obligation! Look, this is the essence of humanitarianism in action! —Unnamed Operator from the Medical Department

Tư liệu lưu trữ 1
Lisa is a wonderful and well-behaved child!

Ahem... I mean, after taking care of so many strong-willed people, it's rare to meet such a well-mannered and sensible child. Of course this is my personal belief. Despite the unfortunate fact that Lisa was infected at such a young age, she still has such a strong and pure aspect to her that I can't even begin to comprehend what her parents went through to shield her from that kind of environment. However, because of that, Lisa lacks some basic knowledge regarding the Infected. Perhaps we should seriously consider educating Lisa about these subjects, which may leave her feeling confused and sad. However, it would also avoid the inevitable pain and trauma that will come with her status as an Infected, at some point in the future.

Even if we exaggerate a little bit. If Rhodes Island is unable to even guide these Infected children down the correct paths so that they can understand their destiny and choose the life that is right for them, can we really seek to break the status quo of the Infected simply through medical treatment? Of course, Lisa may also show us the bright future that lies ahead. That is the reason I'm so fond of her. No, it's not just because she leaned against my shoulder to take a nap during Dr. Warfarin's lecture.

Tư liệu lưu trữ 2
Lisa was protected well, but because of this, there are too many things she hasn't yet seen. She doesn't know about how the Infected living outside of this land fight for their survival, or about the suffering of Infected children near her age. Note that while her parents tried to protect her, they weren't trying to dote on her or spoil her; otherwise, they never would have entrusted her to Rhodes Island.

Should we provide Lisa with normal living conditions? Or should we teach her the means to rebel? Ultimately, we should give her the ability to make that choice. But before that, we must first teach her to recognize the world around her.

We hope that our operators can enjoy a bit of the warmth of acting as a 'parent,' but at the same time, also understand the immense responsibilities that comes with that role. Nevertheless, when the day Lisa departs from Rhodes Island comes, we all hope that she is well-equipped to face this blemished, but still worthwhile world.

Tư liệu lưu trữ 3
Miss Suzuran's mother is from Siracusa, and is a member of one of the core families there. Suzuran's father is a kannushi, or priest, who built a small name for himself in a certain city-state in Higashi. In light of recent situations and the vast distance between Higashi and Siracusa, it is hard to imagine how Suzuran's parents met, fell in love, and then had their daughter, Lisa. Suzuran inherited her mother's hair color and facial features, but she also inherited the sacred bloodline of her father, seen through her nine tails. At one point, this trait made Suzuran recognized as heir to her father's priesthood status, but her father did not intend to allow his daughter to be shackled to the family's endless shrine duties. While he firmly believed that what he did brought succor to the people, he clung onto selfish hopes that his daughter could have a broader, freer future. As such, Suzuran was secretly taken to Siracusa by her mother, but the peaceful times did not last long. Her mother's family was involved in a bout of civil unrest against the ■ ■ ■ ■ family. During this uprising, Suzuran, who was recognized as her mother's weak point, was injured during a certain plot when a shard of originium hidden within a stuffed doll cleanly pierced her left arm. One can imagine how remorseful Suzuran's mother felt as a result of this incident; after entrusting Suzuran to Rhodes Island, her mother personally led an assassination attempt against the assailant's family, and has not been heard from again since.

As for how we learned about these inside stories that are rarely known even inside the city-states of Siracusa... we must keep Lisa a secret.

Tư liệu lưu trữ 4
[After pushing away a large number of personnel eager to write the file for 'Good Girl Lisa,' the author carefully recorded Suzuran's performance in Rhodes Island in the most objective way possible.]

Suzuran wakes up at 7 o'clock every morning makes her bed brusher her teeth reads for 10 minutes from a poetry anthology and then heads to the medical department to learn how to use her Originium Arts to actively help other Infected children around her age to manage their emotions and around noon all the on-duty medics express their concern and stress the importance that she takes a half-hour nap and she readily complies because she is a good girl and after waking up she will drink a cup of hot chocolate with creme and if an operator ever gives her gifts she will always refuse politely with a gracious bow and if she ever meets a stranger she will simply bow her head while standing behind an operator and keep walking forward and during the afternoons after she attends one of Warfarin's lectures she will always stay behind to clean the room and turn off the lights and at night she basically always stays in her room and if she is tired of reading she will ask if she can help the logistics operators with some chores and of course even a little bit of praise will make her blush She goes to sleep before 10 P.M. every evening and occasionally plays with Popukar and Shamare so please remember that Miss Suzuran is our light—

[The next HR personnel to check this document should add in punctuation marks, and attempt to make as objective an observation as possible. 'Objective.' 'Observation.'] Miss Suzuran is what keeps us going.

[Please ask the next HR personnel to avoid making exaggerated claims when checking this document. I understand that taking care of a well-mannered Infected child can be quite therapeutic, but work is work, so please refrain from being excessively simple-minded.]

Don't let Lisa meet Lappland.

[Please ask the next HR personnel to explain the rationale behind otherwise unsubstantiated claims when checking this document. This intimidating statement is not to be used as reference.]

[Addendum: After checking, the above statements did not originate from the HR Department. Please keep an eye on where these files are placed and maintain confidentiality at all times.]

Hồ sơ thăng cấp
Lisa's parents, a couple who couldn't be more different, did everything in their power to protect their daughter.

To be honest, they are incredibly brave. Her father cannot be considered a political heavyweight, and her mother is but one of her clan's underlings. Yet despite that, they were able to smuggle a nine-tailed Vulpo out of the isolated Higashi, even though she was identified to be a successor. In Siracusa, they managed to maintain a good education for her within the chaotic and predatory environment of Siracusa.

What makes them so strong?

Lisa has received only basic courses on Originium Arts in Rhodes Island, but considering her age, even these courses are far beyond the norm. Lisa would often burn the edges of her dress because of her poor control over her Originium Arts, trying to put up a smile in front of concerned operators. After all, not everything can be explained away by 'naivete.' The success and progress she achieved was not due to either her 'pedigree' or her 'innate talent.' She may still be a child, but as with Amiya, do not overlook her inner fortitude. Lisa has been working hard silently, and has also been growing silently. That is a power that she has always possessed, without us needing to tell her about our ideals, the times, or the grand propositions for Terra. She does not need us to underestimate her, let alone coddle her. Let Lisa see both the beauty and cruelty of this land, and I dare say that every person who claims to want to protect Lisa will be protected by this strong child in the end.

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary Do you need any help, Doctor? Then, I'll do my homework later...
Conversation 1 You'd like to know more about my tails? Well, after I came to Rhodes Island, I realized that I have more tails than the other Vulpo sisters here, and I don't know who I should talk to about it... But, the people my dad worked with all had a lot of tails... How strange.
Conversation 2 Upset? Thank you for your concern, Doctor. Everyone treats me well, so I can't be too needy, but... the beds here at Rhodes Island are a bit small, and it's hard to manage all my tails when I'm trying to sleep at night; And, someone's always watering the potted plants I've been growing, but they don't need that much attention.
Conversation 3 Big sister Amiya is really amazing. She always has so many ideas that I haven't thought of, and she's a great role model. But, she's also just like me. She's not an adult yet, so she'll sometimes feel lost and confused. Doctor, you should spend more time with her.
Elite Promotion Conversation 1 That first time I took a really long ride from Higashi to Siracusa, I was so surprised! I never knew that other places could look so different! Even though right now I can only stay behind my mentors, and not all my memories are rosy, I still really love my life right now. Mhm!
Elite Promotion Conversation 2 The flame that my dad conjured was very beautiful. Of course it was fire, but it looked like crystal. After I came to Rhodes Island, I realized that it was the power my dad used to protect others. I can use what he taught me to help my mentors here! So, I'll continue to do my best!
High Trust Conversation 1 Since my arm was injured, my mom has rarely let me go out. I don't blame her though, and I'm even more worried about how she's going to deal with those bad people. That's why I should live the best life I can right now, so she doesn't have to worry about anything, right? As long as she stays calm, she's super strong!
High Trust Conversation 2 Although I haven't been an operator for very long, I know that what we're doing is very difficult, right? Even though my mentors are always chatting and laughing, they're also hiding their thoughts and feelings. If I can become a bit stronger, will I be able to help them share their troubles?
High Trust Conversation 3 Doctor, you... lost your memories? Really? Dr. Kal'tsit only just told me about this today... Um, you should rest for the day. You also need some time to think about this, right? Just leave the rest of the work to me and, um, go spend some time with Amiya! Hehe!
Idle You'll catch a cold like this. I'll need to find a blanket...
Operator Reporting In Rhodes Island Operator, Lisa... Ah, I mean, Suzuran! Operator Suzuran! It's the code name I chose for myself. Starting today, I'm officially an operator, so I'll be in your care!
Watching Combat Tape S-so this is how my mentors fight... They seem so powerful...
Elite 1 Doctor, earlier today, Dr. Kal'tsit praised me... Um, a promotion? Not just praise? Eh?
Elite 2 Look, Doctor! Look at my Originium Arts! I've been working so hard on this! Now I'll be able to go to more places with my mentors, see more things, and help more people, right?
Assign To Team I'll make sure to work hard and make good use of this opportunity!
Assign To Team Leader Eh, I'll be leading my mentors? O-okay, leave it to me! As the captain, I mustn't be too weak!
Operation Sortie Operation, start.
Operation Start The enemy appeared! Um, can't we persuade them to give up?
Select Operator 1 Ah, understood!
Select Operator 2 Doctor, your orders please!
Deploy 1 Don't be nervous, don't be nervous.
Deploy 2 We can all do this! Mm!
In Combat 1 B-be careful!
In Combat 2 Is everyone okay? Everyone's safe, right?
In Combat 3 Hang in there!
In Combat 4 Please hold on!
Complete Operation With 4 Stars So this is the actual battlefield that my mentors faced... Doctor, I think we can do even better. I'll work harder.
Complete Operation With 3 Stars Doctor, did I do a good job? I didn't hold the others back, right? Really? Thank goodness...
Complete Operation With 2 Stars Doctor, are you okay? Is there anyone who's injured? I, I'll go take care of them!
Failed Operation Sorry, it's my fault I didn't work hard enough...
Assign To Station I've lived here for a long time, so I won't get lost.
Poke Eek!
Trust Poke Doctor? Oh, would you like some mini cakes? I was planning to take these to everyone in the Medical Department, but you also work very hard... so please help yourself!
Title Screen Arknights.
Greeting Good work, Doctor.

Tổng Quan[edit]

MISS SUZURAN IS OUR LIGHT

Trong Story[edit]

Phụ[edit]

Twilight of Wolumonde
Rewinding Breeze

Linh Tinh[edit]

  • Tên của Suzuran trong tiếng Nhật nghĩa là loài hoa "linh lan". (Kanji: 鈴蘭; Katakana: スズラン). Tên banner của Suzuran là tên tiếng anh của loài hoa này, "Lisa of the Valley."
  • Suzuran là con lai giữa Cửu Vĩ HồCáo Fennec.
    • Trait của Cửu Vĩ Hồ có thể dễ dàng nhận thấy qua việc Suzuran có 9 đuôi, nhưng con cáo ở art E2 có tai hoàn toàn khác với Suzuran. Xét đến việc mẹ Suzuran là người Siracusa, cũng như việc trong profile có nói Suzuran có ngoại hình của mẹ, ta có thể kết luận rằng Suzuran là Cửu Vĩ Hồ lai cáo Fennec với đôi tai đặc trưng của loài cáo này.
  • MISS SUZURAN IS OUR LIGHT

Điều hướng
Vanguard Bagpipe, Saileach, Siege, Flametail, Saga, Reed, Chiave, Elysium, Blacknight, Grani, Texas, Зима, Wild Mane, Vigna, Scavenger, Courier, Beanstalk, Myrtle, Plume, Vanilla, Fang, Yato
Guard Mountain, Blaze, Thorns, Skadi, SilverAsh, Ch'en, Pallas, Surtr, Irene, Nearl the Radiant Knight, Hellagur, Lappland, Whislash, Savage, Flamebringer, Ayerscarpe, Astesia, Sideroca, Amiya (Guard), Tequila, Bibeak, Broca, Franka, Specter, La Pluma, Flint, Akafuyu, Tachanka, Swire, Indra, Matoimaru, Arene, Utage, Cutter, Frostleaf, Estelle, Jackie, Dobermann, Conviction, Mousse, Beehunter, Midnight, Melantha, Popukar, Castle-3
Defender Hoshiguma, Saria, Mudrock, Horn, Eunectes, Nian, Penance, Blemishine, Vulcan, Nearl, Ashlock, Croissant, Shalem, Heavyrain, Blitz, Asbestos, Hung, Liskarm, Bison, Aurora, Cuora, Bubble, Dur-nar, Matterhorn, Гум, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Texas the Omertosa, Weedy, Gladiia, Mizuki, Lee, Phantom, Aak, Dorothy, Robin, Projekt Red, Kafka, Bena, Manticore, Kirara, Snowsant, Frost (Rainbow), FEater, Waai Fu, Mr.Nothing, Cliffheart, Gravel, Shaw, Rope, Ethan, Jaye, THRM-EX
Sniper Fiammetta, Ch'en the Holungday, Exusiai, W, Schwarz, Rosmontis, Fartooth, Poca, Archetto, Ash, Firewatch, Meteorite, April, Lunacub, Blue Poison, Andreana, Toddifons, Executor, Sesa, Aosta, Platinum, Provence, GreyThroat, Kroos the Keen Glint, Vermeil, May, Pinecone, Aciddrop, Meteor, Ambriel, Shirayuki, Jessica, Adnachiel, Catapult, Kroos, Rangers, "Justice Knight"
Caster Goldenglow, Eyjafjalla, Mostima, Passenger, Ifrit, Ebenholz, Carnelian, Dusk, Ceobe, Leonhardt, Beeswax, Leizi, Iris, Pith, Mint, Nightmare, Amiya, Tomimi, Purgatory, Skyfire, Absinthe, Kjera, Corroserum, Indigo, Gitano, Click, Greyy, Pudding, Haze, Lava, Steward, 12F, Durin
Supporter Magallan, Skadi the Corrupting Heart, Gnosis, Ling, Suzuran, Angelina, Nine-Colored Deer, Glaucus, Quercus, Mayer, Istina, Tsukinogi, Pramanix, Scene, Shamare, Sora, Earthspirit, Deepcolor, Roberta, Podenco, Orchid
Medic Lumen, Shining, Kal'tsit, Nightingale, Warfarin, Honeyberry, Whisperain, Silence, Breeze, Mulberry, Ceylon, Folinic, Ptilopsis, Tuye, Purestream, Gavial, Perfumer, Myrrh, Sussurro, Ansel, Hibiscus, Lancet-2