Summer Carnival

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search

Summer carnival.png


Summer Carnival Phần 1[edit | edit source]

SideStory Event [Dossoles Holiday][edit | edit source]

Cn august 2021 1.png

Mô tả: Trong giai đoạn event, các màn [Dossoles Holiday] sẽ được mở khóa. Người chơi có thể nhận phần thưởng đặc biệt thông qua màn chơi và cửa hàng sự kiện.

Điều kiện mở khóa: Đã hoàn thành 0-10_Dilemma.


Màn chơi event sẽ được mở khóa theo 3 đợt:

◆ "Round 1" : 16:00, 3/8 – 03:59, 24/8 bao gồm:

Toàn bộ màn [Dossoles Warrior Champion]

[Dark Undercurrents] DH-S-1 ~ DH-S-2


◆ "Round 2" : 16:00, 10/8 – 03:59, 24/8 bao gồm:

[Competition Aftermath] DH-EX-1 ~ DH-EX-8

[Dark Undercurrents] DH-S-3 ~ DH-S-4


◆ "Round 3" : 16:00, 17/8 – 03:59, 24/8 bao gồm:

[Dark Undercurrents] DH-MO-1

Cn august 2021 1 b.png

[Khu trưng bày]

Mô tả : Trong thời gian diễn ra sự kiện, [Khu trưng bày sẽ được mở. Người chơi có thể thu thập [ Huy chương tưởng niệm Miss Chen] thông qua [ Sổ tay khảo sát của Chen] để đổi thưởng

Các phần thưởng bao gồm : [★★★★★:Tequila], Skin [Summer Flower - Sussurro],...v...v...


[Khu thương mại của Mama John]

Thời gian : 16h 3/8 - 3h59 31/8

Thu thập [ Phiếu giảm giá của Mama John] để đổi nhiều phần quà như : Token của Tequila, đồ nột thất, ...v...v


[Limited Headhunting · Summer] Series – [Summer Stars][edit | edit source]

Cn august 2021 2.png

Thời gian : 16h 3/8 - 3h59 17/8


RateUp bao gồm :

★★★★★★: Ch'en The HolungDay / Mizuki

★★★★★: La Pluma


Mizuki và La Pluma sẽ vào [Standard Recruitment] sau 4h 5/8

Ch'en The HolungDay là Operator Limited


Special Log-in Event[edit | edit source]

Cn august 2021 3.png

Thời gian : 16h 3/8 - 3h59 17/8

Đăng nhập trong thời gian trên để nhận 1 Vé Headhunting x10, chỉ có thể dùng trong Banner Summer Stars.

[Summer Carnival] Daily Headhunting[edit | edit source]

Cn august 2021 4.png

Thời gian : 16h 3/8 - 3h59 17/8

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày người chơi sẽ được 1 Free Roll trong banner [Summer Star]. Thời gian Reset mỗi ngày là 4:00 (GMT+8).

[Summer Carnival] Log-in Event[edit | edit source]

Cn august 2021 5.png

Thời gian : 16h 3/8 - 3h59 17/8

Mô tả: Đăng nhập trong vòng 10 ngày để nhận các phần quà bao gồm

Ngày 1: Emergency sanity medium.png x1, Chip sniper small.png *2

Ngày 2: Lmd.png x20000, Recruitment permit.png *5

Ngày 3: Tactical Combat Report.png x10, [Holiday Stand Fan] *1

Ngày 4: Ao.png x200, Gold.png x15

Ngày 5: Strategic Combat Report.png x5, Part.png x200

Ngày 6: Skill book 2.png x15, Integrated device.png x3

Ngày 7: Ao.png x200, Expedited plan.png x5

Ngày 8: Chip additive.png x1, Emergency sanity medium.png x1

Ngày 9: Op.png x1, Lmd.png x20000

Ngày 10: Skill book 3.png x10, [Sea Breeze Fruity Shaved-Ice Cart]


Ra mắt Operator mới của [Summer Carnival][edit | edit source]

Cn august 2021 6.png

★★★★★★:Ch'en The HolungDay [Limited]

★★★★★★: Mizuki

★★★★★: La Pluma


Các Operator trên sẽ được nhận Bonus Trust khi tham gia vào các Event Stage

Khai mạc Event [Summer Carnival] - [双日城惊奇墙][edit | edit source]

Cn august 2021 7.png

Thời gian : 16h 3/8 3h59 17/8

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi sẽ được rút 2 phiếu thưởng mỗi ngày. Mỗi phiếu thưởng sẽ cho từ 200 đến 800 AO. Người chơi sẽ nhận được phần thưởng của phiếu có AO lớn hơn trong 2 phiếu.


Nếu cả 2 phiếu đều có ít hơn 400 AO, người chơi sẽ được nhận thêm 1 phiếu vào ngày hôm sau

Mở bán trang phục series Coral Coast[edit | edit source]

Cn august 2021 8.png

Thời gian mở bán : 16h 3/8 - 3h59 24/8

Bao gồm :

[Silent Night] - Mudrock

[Light Breeze] - Projekt Red

[Light Breeze] - Sideroca

[Beach Guard] - Jaye

Mở bán nội thất [ Dossoles Private Spa ][edit | edit source]

Cn august 2021 9.png

Thời gian mở bán : 16h 3/8 - 3h59 24/8

Thêm các Operator mới vào [ Recruitment ][edit | edit source]

Cn august 2021 10.png

Thời gian : 16h 3/8

Bao gồm :

★★★★★★:Blaze

★★★★★: GreyThroat

★★★★★ : Broca

★★★★★: Reed

★★★★: Ambriel


Mở bán các Pack của [Summer Carnival][edit | edit source]

Cn august 2021 11.png

Thời gian : 16h 3/8 - 3h59 17/8

[Summer Cultivation Pack] (68 RMB)

Bao gồm: Ao.png x4500 , Lmd.png x160000, Chip additive.png x2, Skill book 1.png x50

[Summer Sightseeing Pack] (198 RMB)

Bao gồm: X10 headhunting.png x2, Lmd.png x30000, Tactical Combat Report.png x50, Chip sniper small.png x4, Chip specialist small.png x4

[Summer Carnival Pack] (328 CNY)

Bao gồm: Op.png x90, X10 headhunting.png x1 , Lmd.png x200000, Strategic Combat Report.png x40, Tactical Combat Report.png x50, Skill book 3.png x30, Skill book 2.png x50, Chip additive.png x4, Part.png x500

Summer Carnival Phần 2[edit | edit source]

Contigency Contract#6 : Operation Wild Scales[edit | edit source]

Cn august 2021 12.png

Thời gian : 16h 26/8 - 3h59 9/9

Điều kiện tham gia : Hoàn thành 2-10

CC lần này sẽ xóa 2 Map cũ và thêm vào 2 map mới. Tham gia để nhận Skin [Holidays - Warfarin]

Mở toàn bộ các Map tài nguyên[edit | edit source]

Cn august 2021 13.png

Thời gian : 16h 26/8 - 3h59 9/9

Mở lại Banner [Undound Reflux][edit | edit source]

Cn august 2021 14.png

Thời gian : 16h 26/8 - 3h59 9/9 Rateup bao gồm: ★★★★★★: Thorns ★★★★★: Andreana/Provence ★★★★: Jaye

Mở bán lại trang phục series Coral Coast[edit | edit source]

Cn august 2021 15.png

Thời gian : 16h 26/8 - 3h59 9/9

Mở bán lại set nội thất [R.I.I.M][edit | edit source]

Cn august 2021 16.png

Thời gian : 16h 26/8 - 3h59 9/9