Skyfire

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


5
Temperature Diference RT.RX01
                       
Trait
Đòn tấn công gây sát thương phép thuật lan
Đòn tấn công gây sát thương phép thuật lan
Đòn tấn công gây sát thương phép thuật lan

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
AoE Crowd-Control
Ranged
                       
Skyfire
Limited
Ueda Kana
                               
TOKI
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 954 1193 1530
Sát thương 468 600 715 90
Phòng thủ vật lý 74 102 122
Kháng phép thuật 10 15 20
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 30 33 33
Số địch chặn được 1 1 1
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 2,9s
Tầm tấn công Range (7).png Range (10).png Range (10).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -4s
Pot3.png Sát thương +33
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent
Pot5.png Cost triển khai -1

Trait & Talent[edit]

Sát thương phép thuật lan{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Arcane Sniping Elite1.png Lv.1 Khi triển khai, tất cả kẻ địch bị chặn nhận thêm 7% sát thương phép thuật.
Arcane Sniping Elite1.png Lv.1 Pot4.png Khi triển khai, tất cả kẻ địch bị chặn nhận thêm 10% (+3%) sát thương phép thuật.
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Arcane Sniping Elite2.png Lv.1 Khi triển khai, tất cả kẻ địch bị chặn nhận thêm 15% sát thương phép thuật.
Arcane Sniping Elite2.png Lv.1 Pot4.png Khi triển khai, tất cả kẻ địch bị chặn nhận thêm 18% (+3%) sát thương phép thuật.
{{{talent3a}}} Elite2.png Lv.1 {{{talentDes3a}}}
{{{talent3b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_3}}}.png | 30px]] {{{talentDes3b}}}


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

Attack strengthening type gamma.png Attack Strengthening·Type γ Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Sát thương +30%. 0 40 30
Level 2 Sát thương +35%. 0 40 30
Level 3 Sát thương +40%. 0 40 30
Level 4 Sát thương +45%. 5 37 30
Level 5 Sát thương +50%. 5 37 30
Level 6 Sát thương +55%. 5 37 30
Level 7 Sát thương +60%. 10 35 30
Mastery1.png Sát thương +75%. 10 34 30
Mastery2.png Sát thương +90%. 10 34 30
Mastery3.png Sát thương +100%. 15 30 30


Flame of heaven.png Flame of Heaven Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Tăng quãng nghỉ giữa 2 lần tấn công (+70%), đòn tấn công chuyển sang dạng triệu hồi thiên thạch. Thiên thạch mất một lúc để rơi xuống mục tiêu, gây 170% sát thương trong phạm vi lớn và gây choáng kẻ địch trong vòng 0,1 giây. 0 35 25
Level 2 Tăng quãng nghỉ giữa 2 lần tấn công (+70%), đòn tấn công chuyển sang dạng triệu hồi thiên thạch. Thiên thạch mất một lúc để rơi xuống mục tiêu, gây 175% sát thương trong phạm vi lớn và gây choáng kẻ địch trong vòng 0,1 giây. 0 34 25
Level 3 Tăng quãng nghỉ giữa 2 lần tấn công (+70%), đòn tấn công chuyển sang dạng triệu hồi thiên thạch. Thiên thạch mất một lúc để rơi xuống mục tiêu, gây 180% sát thương trong phạm vi lớn và gây choáng kẻ địch trong vòng 0,1 giây. 0 33 25
Level 4 Tăng quãng nghỉ giữa 2 lần tấn công (+70%), đòn tấn công chuyển sang dạng triệu hồi thiên thạch. Thiên thạch mất một lúc để rơi xuống mục tiêu, gây 190% sát thương trong phạm vi lớn và gây choáng kẻ địch trong vòng 0,15 giây. 0 32 28
Level 5 Tăng quãng nghỉ giữa 2 lần tấn công (+70%), đòn tấn công chuyển sang dạng triệu hồi thiên thạch. Thiên thạch mất một lúc để rơi xuống mục tiêu, gây 195% sát thương trong phạm vi lớn và gây choáng kẻ địch trong vòng 0,15 giây. 0 31 28
Level 6 Tăng quãng nghỉ giữa 2 lần tấn công (+70%), đòn tấn công chuyển sang dạng triệu hồi thiên thạch. Thiên thạch mất một lúc để rơi xuống mục tiêu, gây 200% sát thương trong phạm vi lớn và gây choáng kẻ địch trong vòng 0,15 giây. 0 30 28
Level 7 Tăng quãng nghỉ giữa 2 lần tấn công (+70%), đòn tấn công chuyển sang dạng triệu hồi thiên thạch. Thiên thạch mất một lúc để rơi xuống mục tiêu, gây 210% sát thương trong phạm vi lớn và gây choáng kẻ địch trong vòng 0,2 giây. 0 29 31
Mastery1.png Tăng quãng nghỉ giữa 2 lần tấn công (+70%), đòn tấn công chuyển sang dạng triệu hồi thiên thạch. Thiên thạch mất một lúc để rơi xuống mục tiêu, gây 220% sát thương trong phạm vi lớn và gây choáng kẻ địch trong vòng 0,4 giây. 0 28 33
Mastery2.png Tăng quãng nghỉ giữa 2 lần tấn công (+70%), đòn tấn công chuyển sang dạng triệu hồi thiên thạch. Thiên thạch mất một lúc để rơi xuống mục tiêu, gây 230% sát thương trong phạm vi lớn và gây choáng kẻ địch trong vòng 0,6 giây. 0 28 35
Mastery3.png Tăng quãng nghỉ giữa 2 lần tấn công (+70%), đòn tấn công chuyển sang dạng triệu hồi thiên thạch. Thiên thạch mất một lúc để rơi xuống mục tiêu, gây 240% sát thương trong phạm vi lớn và gây choáng kẻ địch trong vòng 1 giây. 0 25 40


Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill train caster1.png Caster Specialization·α Phòng Tập luyện Khi được bố trí ở phòng Tập luyện, tốc độ huấn luyện operator Caster +30%.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill train caster2.png Caster Specialization·β Phòng Tập luyện Khi được bố trí ở phòng Tập luyện, tốc độ huấn luyện operator Caster +50%.
32px


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 20000, Chip caster small.png x 4, Sugar.png x 4, Polyketon.png x 3
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip caster large.png x 3, Polyester lump.png x 7, Grindstone.png x 13
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 120000, Chip caster twin.png x 3, Polyester lump.png x 7, Grindstone.png x 13


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 4 2 → 3 Skill book 1.png x 4 Sugar substitute.png x 7 3 → 4 Skill book 2.png x 6 Polyester.png x 3
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 6 Oriron.png x 4 5 → 6 Skill book 2.png x 6 Loxic kohl.png x 4 6 → 7 Skill book 3.png x 6 Manganese ore.png x 2 Rma70 12.png x 3
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Grindstone pentahydrate.png x 3 Loxic kohl.png x 4 Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Rma70 24.png x 3 Manganese ore.png x 2 Mastery1.png
Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Orirock concentration.png x 3 Grindstone pentahydrate.png x 6 Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Sugar lump.png x 3 Rma70 24.png x 5 Mastery2.png
Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Bipolar nanoflake.png x 4 Polyester lump.png x 4 Mastery3.png Skill book 3.png x 10 D32 steel.png x 4 Oriron block.png x 3 Mastery3.png


Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Skyfire Thể lực Bình thường
Giới tính Nữ Cơ động Bình thường
Kinh nghiệm chiến đấu 1 năm Sức bền Bình thường
Nơi sinh Victoria Tư duy chiến thuật Đạt tiêu chuẩn
Ngày sinh 01/06 Kỹ năng chiến đấu Bình thường
Chủng tộc Feline Khả năng đồng hóa Originium Phi thường
Chiều cao 162cm Tình trạng phơi nhiễm Âm tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :
Hợp đồng tuyển dụng
Fine her if she triggers the fire alarm again!

Skyfire, Operator from King's Wand, is ready to burn anyone foolish enough to stand in her way.

Skyfire token.png Token
A glass bead that feels cool. The colors inside are raging.

Used to improve the Potential of Skyfire.

Hồ sơ cá nhân
Skyfire is affiliated with King's Wand, the central organ of Foxtail, an Originium power research institute. A tech specialist from Victoria, she holds degrees in geology and Originium geology, and is respected in fields of Originium study both practical and theoretical.

Currently the Chief Caster stationed at Rhodes Island on loan from the King's Wand, Skyfire's mission is to jointly research Originium while providing combat mission assistance.

Hồ sơ y tế
Imaging test for this Operator showed clear outlines of internal organs without any unusual dark signs. No unusual traces of Originium particles present in her system, no signs of infection, confirming her as Non-infected.

[Cell-Originium Assimilation] 0% Operator Skyfire showed no symptoms of Oripathy.

[Blood Originium-Crystal Density] 0.11u/L Operator Skyfire rarely operates in areas with a high Originium presence.

That's a sure sign of a diva who hasn't seen much of the real world, if you ask me. She needs a lesson in the grim reality of war and just how hard the Infected have it. Skyfire should be given more hands-on combat missions to knock some sense into her. —Medic Operator Gavial A reminder, Gavial, that all physical examinations are public record. — Dr. Kal'tsit

Tư liệu lưu trữ 1
Operator Skyfire's Originium ability far exceeds that of peers of her age. She excels at pulling fire into a huge mass and incinerating clustered targets with it.

In the process, the flame also disintegrates her outfit, even setting her hair ablaze, but never damages her. With intense heat a brilliant glow, her power manifests like the sun itself, hence her codename. With such immense power, the talented yet inexperienced Skyfire still cannot fully control it. Listen for the fire alarm anywhere Skyfire may be present.

Tư liệu lưu trữ 2
What motivated the partnership between King's Wand and Rhodes Island was rather insignificant.

But to scholars of the Wand, it was practically intolerable. In a protest-turned-riot, the Infected accidentally killed "Phil,"the King's Wand's pet. This enraged the Wand scholars. The demonstrators never could have anticipated the scholars would be as combat ready as they were, and brimming with youthful, rebellious rage. Just because of a pet-- a member of the family to the Wand, the scholars began a campaign of vengeance that devastated the protesters. The King's Wand at the time was a group of just five students. So they sought the assistance of an organization specialized in dealing with the Infected, with the intention of eradicating the Infected movement and its vile protestors. That's the reason King's Wand is working with Rhodes Island. More or less.

Tư liệu lưu trữ 3
When Skyfire uses her Originium power, everything on her person is destroyed by the intense heat her body releases.

That creates two problems. First, while the excessive heat is harmless to Skyfire, anything close by usually isn't so lucky. Second, there is no fabric that could survive her flames, meaning she's always looking for an alternative. Rhodes Island has tried to make viable costumes for her, but all attempts have failed. These two problems are the only issues Skyfire has at the moment.

Tư liệu lưu trữ 4
Skyfire actually is not arrogant or cynical. It's just that, to her, very few people can keep up with her leaps in logic and her visionary decisions. It's a failure in communication that is truly bothering her.

Skyfire may not want to scold or criticize her peers, and her abrasiveness is perhaps an attempt to express her own greatness. Fortunately, Skyfire does have some like-minded friends, with such a diversity of Operators on the island. That offsets a bit of her discomfort and loneliness. Assuming she felt any. Some nosy Operators have claimed Skyfire apologized profusely to the Doctor for accidentally destroying mission debriefs.

Hồ sơ thăng cấp
To wield the power of the King's Wand, a scholar faces a test of her own mastery.

A condensed drop of water is more resilient than a shattered gem, and a well-balanced team beats a haphazard squad of eccentric geniuses. Of course, given a commander with the talent to min/max their strengths and weaknesses, they can still rule the battlefield. And it should probably start with the Operator who burns off her uniform on a whim.

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary The fire alarm's blaring? Sorry, must be because I was passing by your office. It… it causes my body to heat up, you know…
Conversation 1 There's no language that's impossible to learn, no Arts that are impossible to understand. Isn't that the truth, plain and simple? …What? I'm the exception to the rule, you say?
Conversation 2 My life plans? …Tch, it was all going swimmingly until that dreadful attack. But after Reunion murdered Phil, their eradication moved up to the top of my to-do list.
Conversation 3 Rhodes Island's methods aren't nearly tough enough. They'll only drag King's Wand down.
Elite Promotion Conversation 1 Can you talk to Amiya for me? Poor girl, her kind heart clouds her judgment. As far as I'm concerned, total annihilation is the only fitting end for an undesirable.
Elite Promotion Conversation 2 Your current skills can't compare to even the average level of a King's Wand member such as myself. Ha, right, I'm powerful… and the power of all five of us put together… words can't begin to describe.
High Trust Conversation 1 Shichiyou's blade was a gift from Shiro. Heard that the former owner before Shiro was a swordsmaster who could fell all the cherry blossoms of the Far East with a single swing. But even that legendary swordsmaster was no match for Shiro and had to surrender the blade.
High Trust Conversation 2 What happened to your shirt? What? I burned it? But… impossible… my self-control is impeccable, I think…? I… well, I'm sorry. Really sorry.
High Trust Conversation 3 We might be on opposite ends of the spectrum when it comes to ideals, but I do enjoy watching the people of Rhodes Island sweating away with bright hopes for the future. Yep, that's a compliment. It's a heartwarming sight.
Idle How lazy. So you think it's fine to just sleep here and waste away the precious day?
Operator Reporting In I am Skyfire of King's Wand. I will remain at Rhodes Island until my objective is accomplished. What's my objective, you ask? To burn every last Reunion thug to ashes, of course.
Watching Combat Tape This is no way to force me to unleash my true power.
Elite 1 Naturally.
Elite 2 Ha. Enjoying the privileges I deserve from time to time is a good way to relax.
Assign To Team The battlefield needs some heating up.
Assign To Team Leader The rays of the sun are my shield.
Operation Sortie Attack!
Operation Start Kneel before the flame of the heavens.
Select Operator 1 Come on.
Select Operator 2 What are your plans?
Deploy 1 Bad luck is always lying in wait for the weak.
Deploy 2 The wise always take the initiative.
In Combat 1 Go.
In Combat 2 Fire! Flames! Inferno!
In Combat 3 The flames of the sun shall devour you!
In Combat 4 The rays of the skies will set you aflame!
Complete Operation With 4 Stars There is no soul that can survive the sunflame.
Complete Operation With 3 Stars Pathetic... you're nothing but ashes now. Not a trace left behind.
Complete Operation With 2 Stars Not very impressive, I see...
Failed Operation No way... impossible... how could I have...
Assign To Station Can't you prepare a room with a lower temperature for me?
Poke Are you trying to get your hand burnt?
Trust Poke Doctor, can you explain this theory to me? All I need is 12 minutes of your time.
Title Screen Arknights.
Greeting How are you feeling?

Điều hướng
Vanguard Flametail, Saga, Bagpipe, Saileach, Siege, Blacknight, Grani, Texas, Зима, Wild Mane, Reed, Chiave, Elysium, Vigna, Scavenger, Courier, Beanstalk, Myrtle, Vanilla, Fang, Plume, Yato
Guard Skadi, SilverAsh, Ch'en, Surtr, Pallas, Irene, Nearl the Radiant Knight, Hellagur, Mountain, Blaze, Thorns, Tequila, Amiya (Guard), Bibeak, Broca, Franka, Specter, La Pluma, Akafuyu, Flint, Swire, Indra, Tachanka, Lappland, Savage, Whislash, Ayerscarpe, Astesia, Flamebringer, Sideroca, Dobermann, Jackie, Conviction, Mousse, Beehunter, Matoimaru, Arene, Utage, Cutter, Estelle, Frostleaf, Midnight, Melantha, Popukar, Castle-3
Defender Saria, Mudrock, Horn, Eunectes, Nian, Penance, Blemishine, Hoshiguma, Heavyrain, Blitz, Asbestos, Hung, Liskarm, Bison, Aurora, Vulcan, Nearl, Ashlock, Croissant, Shalem, Matterhorn, Гум, Cuora, Bubble, Dur-nar, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Gladiia, Mizuki, Lee, Phantom, Aak, Weedy, Kirara, Snowsant, Frost (Rainbow), FEater, Waai Fu, Mr.Nothing, Cliffheart, Robin, Projekt Red, Kafka, Bena, Manticore, Rope, Ethan, Jaye, Gravel, Shaw, THRM-EX
Sniper Schwarz, Rosmontis, Fartooth, Poca, Archetto, Ash, Fiammetta, Ch'en the Holungday, Exusiai, W, Andreana, Toddifons, Executor, Sesa, Platinum, Aosta, Provence, GreyThroat, Kroos the Keen Glint, Firewatch, Meteorite, April, Blue Poison, Aciddrop, Meteor, Ambriel, Shirayuki, Jessica, Vermeil, May, Pinecone, Kroos, Adnachiel, Catapult, Rangers, "Justice Knight"
Caster Passenger, Ifrit, Ebenholz, Carnelian, Dusk, Ceobe, Goldenglow, Eyjafjalla, Mostima, Mint, Nightmare, Amiya, Tomimi, Purgatory, Skyfire, Absinthe, Kjera, Corroserum, Leonhardt, Beeswax, Leizi, Iris, Pith, Greyy, Pudding, Haze, Indigo, Gitano, Click, Lava, Steward, Durin, 12F
Supporter Skadi the Corrupting Heart, Gnosis, Ling, Suzuran, Angelina, Magallan, Mayer, Istina, Tsukinogi, Pramanix, Scene, Shamare, Sora, Nine-Colored Deer, Glaucus, Quercus, Podenco, Earthspirit, Deepcolor, Roberta, Orchid
Medic Lumen, Shining, Kal'tsit, Nightingale, Breeze, Mulberry, Ceylon, Folinic, Ptilopsis, Tuye, Warfarin, Honeyberry, Whisperain, Silence, Perfumer, Myrrh, Sussurro, Purestream, Gavial, Hibiscus, Ansel, Lancet-2