Skullshatterer

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search

Thông tin cơ bản[edit]

Skullshatterer
SS
Một trong các đội trưởng của Reunion, lãnh đạo đội tiên phong. Dù sử dụng súng phóng lựu Originium và chất nổ, báo cáo cho thấy hắn có độ cơ động cao và vẫn là một mối nguy to lớn ngay cả trong cận chiến. Được phát hiện nhiều lần xung quanh Lungmen, đặt nghi vấn hắn đang thực hiện một chiến dịch bí mật trong khu vực.
Chủng loại Cấp bậc Kiểu tấn công Vị trí
-"-" is not in the list (Động vật dại, Máy bay không người lái, Sarkaz, Zombie, Lính RM thường) of allowed values for the "EnemyClass" property. Boss Vật lý - Tầm xa Mặt đất
Hp.png HP Atk.png Sát thương Defense.png Phòng thủ vật lý Resistance.png Kháng phép thuật
S A+ C B
Kỹ năng cơ bản
Sử dụng súng phóng lựu khi không bị chặn, giảm phòng thủ vật lý của mục tiêu chính và các Operator xung quanh.

Sát thương tăng mạnh khi HP rơi xuống dưới 50%.

Xuất hiện ở
2-10 Beyond Cure, 3-8 Dusk

Thông tin chi tiết[edit]

Sát thương Tốc độ tấn công Phạm vi HP Phòng thủ vật lý Kháng phép thuật
1000 3s 2,6 10500 150 30
Tốc độ hồi HP Cân nặng Kháng im lặng Kháng choáng Tốc độ di chuyển Tốc độ hồi SP
0 5 0,6 0
Nội tại
Sát thương +50% khi HP rơi xuống dưới 50%.

Khi không bị chặn, phóng lựu đạn gây sát thương lên mục tiêu chính và 8 ô xung quanh. Giảm 50% phòng thủ vật lý của tất cả mục tiêu trong 5 giây.

Sát thương của súng phóng lựu tương đương 26% sát thương gốc.

Kỹ năng
Tên Cooldown khởi điểm Cooldown Hiệu ứng
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '


Sát thương Tốc độ tấn công Phạm vi HP Phòng thủ vật lý Kháng phép thuật
1300 3s 2,6 30000 240 30
Tốc độ hồi HP Cân nặng Kháng im lặng Kháng choáng Tốc độ di chuyển Tốc độ hồi SP
0 5 0,6 0
Nội tại
Sát thương +50% khi HP rơi xuống dưới 50%.

Khi không bị chặn, phóng lựu đạn gây sát thương lên mục tiêu chính và 8 ô xung quanh. Giảm 50% phòng thủ vật lý của tất cả mục tiêu trong 5 giây.

Sát thương của súng phóng lựu tương đương 26% sát thương gốc.

Kỹ năng
Tên Cooldown khởi điểm Cooldown Hiệu ứng
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '


Sát thương Tốc độ tấn công Phạm vi HP Phòng thủ vật lý Kháng phép thuật
1950 3s 2,6 80000 400 30
Tốc độ hồi HP Cân nặng Kháng im lặng Kháng choáng Tốc độ di chuyển Tốc độ hồi SP
0 5 0,6 0
Nội tại
Sát thương +50% khi HP rơi xuống dưới 50%.

Khi không bị chặn, phóng lựu đạn gây sát thương lên mục tiêu chính và 8 ô xung quanh. Giảm 50% phòng thủ vật lý của tất cả mục tiêu trong 5 giây.

Sát thương của súng phóng lựu tương đương 26% sát thương gốc.

Kỹ năng
Tên Cooldown khởi điểm Cooldown Hiệu ứng
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '


Danh sách kẻ địch[edit]

Điều hướng
Common Soldier, Airborne Soldier, Airborne Soldier Leader, Dual Swordman, Dual Swordman Leader, Light-Armored Soldier, Light-Armored Soldier Leader, Wraith, Avenger, Wraith Leader, Rioter, Rioter Leader, Shielded Soldier, Shielded Soldier Leader, Junkman, Veteran Junkman, Arts Guard, Bladed Fighter, Bladed Fighter Leader, Logger, Armed Militant, Spec Ops Soldier, Breaker, Breaker Leader, Crossbowman, Cocktail Thrower Leader, Crossbowman Leader, Spellcaster, Spellcaster Leader, Mortar Gunner, Mortar Gunner Leader, Cocktail Thrower, Spec Ops Caster, Originium Slug, Originium Slug · α, Originium Slug · β, Acid Originium Slug, Acid Originium Slug · α, Infused Originium Slug, Infused Originium Slug · α, Metal Crab, Infused Glacial Originium Slug, Infused Glacial Originium Slug α, Lurker, Invisible Crossbowman, Invisible Crossbowman Leader, Invisible Caster, Invisible Caster Leader, Monster, Oneiros, Monster Mk.II, Defender-4, Bombtail, Bombtail-G, Arts Master A1, Arts Master A2, Frost, Sicilian, Sicilian Leader, Brawler, Marksman, Marksman Leader, Hound, Hound Pro, Rabid Hound Pro, Frostfang, Razorfrost, Infantry, Infantry Leader, Sniper Agent, Sniper Agent Leader, Authorized Caster, Authorized Caster Leader, Shielded Guard, Shielded Guard Leader, Possessed Soldier, Possessed Soldier Leader, Possessed Veteran Junkman, Possessed Junkman, Possessed Heavy Defender, Ergate, Ergate Leader, Sarkaz Greatswordman, Sarkaz Lancer Leader, Sarkaz Sentinel, Sarkaz Sentinel Leader, Sarkaz Crossbowman, Sarkaz Swordman, Sarkaz Swordman Leader, Sarkaz Lancer, Technical Scout, Yeti Operative, Yeti Sniper, Yeti Sniper Leader, Yeti Caster, Yeti Caster Leader
Elite Heavy Defender, Heavy Defender Leader, Heavy Defender Lieutenant, Big Adam, Hateful Avenger, Arts Guard Leader, Veteran Logger, Butcher, Veteran Butcher, Senior Armed Militant, Defense Crusher, Defense Crusher Leader, Demolitionist, Demolitionist Leader, Senior Spellcaster, Senior Spellcaster Leader, Shielded Senior Caster, Spec Ops Caster Leader, Raptor, Brawler Leader, Bully, Bulldozer, Fanatic, Desperate Fanatic, Greytail, Greytail Leader, Heavy Defender Type-N, Heavy Defender Type-S, Enraged Possessed Bonethrower, Possessed Heavy Defender Leader, Enraged Possessed Soldier, Enraged Possessed Soldier Leader, Enraged Possessed Thrower, Agent, Agent Leader, Rockbreaker, Rockbreaker Leader, Sarkaz Accuser, Sarkaz Lead Accuser, Sarkaz Bladeweaver, Sarkaz Bladeweaver Leader, Sarkaz Greatswordman Leader, Sarkaz Crossbowman Leader, Sarkaz Caster, Sarkaz Caster Leader, Yeti Icecleaver, Yeti Icecleaver Leader
Boss Big Bob, Crownslayer, Faust, Frostnova, Frostnova (Winter Scar), Rat King, Mephisto, Patriot, Sarkaz Centurion, Skullshatterer, Pompeii, W (Boss)