Skadi the Corrupting Heart

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search
Logo Alter.png Alteration
Logo Alter.png Alteration

6
1
Trait
Không tấn công, trị thương cho đồng đội trong tầm tấn công (tương đương 10% sát thương mỗi giây), không nhận ảnh hưởng từ hiệu ứng Inspire Tăng chỉ số gốc dựa vào hiệu ứng (ưu tiên hiệu ứng mạnh nhất)
Không tấn công, trị thương cho đồng đội trong tầm tấn công (tương đương 10% sát thương mỗi giây), không nhận ảnh hưởng từ hiệu ứng Inspire Tăng chỉ số gốc dựa vào hiệu ứng (ưu tiên hiệu ứng mạnh nhất)
Không tấn công, trị thương cho đồng đội trong tầm tấn công (tương đương 10% sát thương mỗi giây), không nhận ảnh hưởng từ hiệu ứng Inspire Tăng chỉ số gốc dựa vào hiệu ứng (ưu tiên hiệu ứng mạnh nhất)

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
Support Survival DPS
Ranged
                       
Skadi the Corrupting Heart
Limited
Satou Rina
                               
alchemaniac
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 877 1202 1603
Sát thương 228 305 368 50
Phòng thủ vật lý 139 186 233 30
Kháng phép thuật 0 0 0
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 6 8 8
Số địch chặn được 1 1 1
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 1s
Tầm tấn công Range (17).png Range (28).png Range (28).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -6s
Pot3.png Sát thương +27
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent thứ 2
Pot5.png Cost triển khai -1

Talent[edit]

{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Ancient Kin Elite1.png Lv.1 Có thể triệu hồi 1 Seaborn kéo dài 15 giây. Tầm tấn công của Seaborn được tính như phần mở rộng từ tầm tấn công của Skadi.
{{{talent1b}}} Elite1.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_1a}}}.png | 30px]] {{{talentDes1b}}}
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Ancient Kin Elite2.png Lv.1 Có thể triệu hồi 1 Seaborn kéo dài 25 giây. Tầm tấn công của Seaborn được tính như phần mở rộng từ tầm tấn công của Skadi.
{{{talent2b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_2}}}.png | 30px]] {{{talentDes2b}}}
Predatory Habits Elite2.png Lv.1 Nếu có đồng đội nằm trong tầm tấn công của Skadi hoặc Seaborn, sát thương bản thân +6%. Nếu đồng đội là [Abyssal Hunters], sát thương bản thân +15%.
Predatory Habits Elite2.png Lv.1 Pot4.png Nếu có đồng đội nằm trong tầm tấn công của Skadi hoặc Seaborn, sát thương bản thân +6%. Nếu đồng đội là [Abyssal Hunters], sát thương bản thân +18% (+3%).


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

Chant of returning.png Chant of Returning by Varied Paths Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Lập tức hồi phục toàn bộ HP của bản thân và HP tối đa +80%. Tăng hiệu quả hồi phục của Trait lên 40%. 50% sát thương nhận vào của tất cả đồng đội trong tầm tấn công được chuyển sang bản thân (ưu tiên hiệu ứng cao nhất). 30 60 30
Level 2 Lập tức hồi phục toàn bộ HP của bản thân và HP tối đa +90%. Tăng hiệu quả hồi phục của Trait lên 40%. 50% sát thương nhận vào của tất cả đồng đội trong tầm tấn công được chuyển sang bản thân (ưu tiên hiệu ứng cao nhất). 30 59 30
Level 3 Lập tức hồi phục toàn bộ HP của bản thân và HP tối đa +100%. Tăng hiệu quả hồi phục của Trait lên 40%. 50% sát thương nhận vào của tất cả đồng đội trong tầm tấn công được chuyển sang bản thân (ưu tiên hiệu ứng cao nhất). 30 58 30
Level 4 Lập tức hồi phục toàn bộ HP của bản thân và HP tối đa +110%. Tăng hiệu quả hồi phục của Trait lên 50%. 50% sát thương nhận vào của tất cả đồng đội trong tầm tấn công được chuyển sang bản thân (ưu tiên hiệu ứng cao nhất). 30 57 30
Level 5 Lập tức hồi phục toàn bộ HP của bản thân và HP tối đa +120%. Tăng hiệu quả hồi phục của Trait lên 50%. 50% sát thương nhận vào của tất cả đồng đội trong tầm tấn công được chuyển sang bản thân (ưu tiên hiệu ứng cao nhất). 30 56 30
Level 6 Lập tức hồi phục toàn bộ HP của bản thân và HP tối đa +130%. Tăng hiệu quả hồi phục của Trait lên 50%. 50% sát thương nhận vào của tất cả đồng đội trong tầm tấn công được chuyển sang bản thân (ưu tiên hiệu ứng cao nhất). 30 55 30
Level 7 Lập tức hồi phục toàn bộ HP của bản thân và HP tối đa +140%. Tăng hiệu quả hồi phục của Trait lên 60%. 50% sát thương nhận vào của tất cả đồng đội trong tầm tấn công được chuyển sang bản thân (ưu tiên hiệu ứng cao nhất). 30 54 30
Mastery1.png Lập tức hồi phục toàn bộ HP của bản thân và HP tối đa +150%. Tăng hiệu quả hồi phục của Trait lên 70%. 50% sát thương nhận vào của tất cả đồng đội trong tầm tấn công được chuyển sang bản thân (ưu tiên hiệu ứng cao nhất). 30 53 30
Mastery2.png Lập tức hồi phục toàn bộ HP của bản thân và HP tối đa +160%. Tăng hiệu quả hồi phục của Trait lên 70%. 50% sát thương nhận vào của tất cả đồng đội trong tầm tấn công được chuyển sang bản thân (ưu tiên hiệu ứng cao nhất). 30 53 30
Mastery3.png Lập tức hồi phục toàn bộ HP của bản thân và HP tối đa +170%. Tăng hiệu quả hồi phục của Trait lên 80%. 50% sát thương nhận vào của tất cả đồng đội trong tầm tấn công được chuyển sang bản thân (ưu tiên hiệu ứng cao nhất). 30 50 30


Wish of burial.png Wish of Burial Beyond the Light Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt tự động


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Bật hiệu ứng Inspire tương đương 15% sát thương và phòng thủ của Skadi cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. Tăng hiệu quả hồi phục của Trait lên 15%. Thời lượng vô hạn. 0 68
Level 2 Bật hiệu ứng Inspire tương đương 20% sát thương và phòng thủ của Skadi cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. Tăng hiệu quả hồi phục của Trait lên 15%. Thời lượng vô hạn. 0 68
Level 3 Bật hiệu ứng Inspire tương đương 25% sát thương và phòng thủ của Skadi cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. Tăng hiệu quả hồi phục của Trait lên 15%. Thời lượng vô hạn. 0 68
Level 4 Bật hiệu ứng Inspire tương đương 30% sát thương và phòng thủ của Skadi cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. Tăng hiệu quả hồi phục của Trait lên 16%. Thời lượng vô hạn. 0 66
Level 5 Bật hiệu ứng Inspire tương đương 35% sát thương và phòng thủ của Skadi cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. Tăng hiệu quả hồi phục của Trait lên 16%. Thời lượng vô hạn. 0 66
Level 6 Bật hiệu ứng Inspire tương đương 40% sát thương và phòng thủ của Skadi cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. Tăng hiệu quả hồi phục của Trait lên 16%. Thời lượng vô hạn. 0 66
Level 7 Bật hiệu ứng Inspire tương đương 45% sát thương và phòng thủ của Skadi cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. Tăng hiệu quả hồi phục của Trait lên 17%. Thời lượng vô hạn. 0 64
Mastery1.png Bật hiệu ứng Inspire tương đương 50% sát thương và phòng thủ của Skadi cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. Tăng hiệu quả hồi phục của Trait lên 18%. Thời lượng vô hạn. 0 61
Mastery2.png Bật hiệu ứng Inspire tương đương 55% sát thương và phòng thủ của Skadi cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. Tăng hiệu quả hồi phục của Trait lên 19%. Thời lượng vô hạn. 0 61
Mastery3.png Bật hiệu ứng Inspire tương đương 60% sát thương và phòng thủ của Skadi cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. Tăng hiệu quả hồi phục của Trait lên 20%. Thời lượng vô hạn. 0 56


The tide surges.png "The Tide Surges, The Tide Recedes" Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Hiệu ứng Trait chuyển thành mất 5% HP tối đa bản thân mỗi giây. Gây 25% sát thương chuẩn mỗi giây cho tất cả kẻ địch trong tầm tấn công (sát thương từ bản thân và Seaborn có thể xếp chồng). Bật hiệu ứng Inspire tương đương 50% sát thương của Skadi cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. 15 40 20
Level 2 Hiệu ứng Trait chuyển thành mất 5% HP tối đa bản thân mỗi giây. Gây 30% sát thương chuẩn mỗi giây cho tất cả kẻ địch trong tầm tấn công (sát thương từ bản thân và Seaborn có thể xếp chồng). Bật hiệu ứng Inspire tương đương 55% sát thương của Skadi cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. 15 40 20
Level 3 Hiệu ứng Trait chuyển thành mất 5% HP tối đa bản thân mỗi giây. Gây 35% sát thương chuẩn mỗi giây cho tất cả kẻ địch trong tầm tấn công (sát thương từ bản thân và Seaborn có thể xếp chồng). Bật hiệu ứng Inspire tương đương 60% sát thương của Skadi cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. 15 40 20
Level 4 Hiệu ứng Trait chuyển thành mất 5% HP tối đa bản thân mỗi giây. Gây 40% sát thương chuẩn mỗi giây cho tất cả kẻ địch trong tầm tấn công (sát thương từ bản thân và Seaborn có thể xếp chồng). Bật hiệu ứng Inspire tương đương 65% sát thương của Skadi cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. 15 39 20
Level 5 Hiệu ứng Trait chuyển thành mất 5% HP tối đa bản thân mỗi giây. Gây 45% sát thương chuẩn mỗi giây cho tất cả kẻ địch trong tầm tấn công (sát thương từ bản thân và Seaborn có thể xếp chồng). Bật hiệu ứng Inspire tương đương 70% sát thương của Skadi cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. 15 39 20
Level 6 Hiệu ứng Trait chuyển thành mất 5% HP tối đa bản thân mỗi giây. Gây 50% sát thương chuẩn mỗi giây cho tất cả kẻ địch trong tầm tấn công (sát thương từ bản thân và Seaborn có thể xếp chồng). Bật hiệu ứng Inspire tương đương 75% sát thương của Skadi cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. 15 39 20
Level 7 Hiệu ứng Trait chuyển thành mất 5% HP tối đa bản thân mỗi giây. Gây 55% sát thương chuẩn mỗi giây cho tất cả kẻ địch trong tầm tấn công (sát thương từ bản thân và Seaborn có thể xếp chồng). Bật hiệu ứng Inspire tương đương 80% sát thương của Skadi cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. 15 38 20
Mastery1.png Hiệu ứng Trait chuyển thành mất 5% HP tối đa bản thân mỗi giây. Gây 60% sát thương chuẩn mỗi giây cho tất cả kẻ địch trong tầm tấn công (sát thương từ bản thân và Seaborn có thể xếp chồng). Bật hiệu ứng Inspire tương đương 90% sát thương của Skadi cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. 15 37 20
Mastery2.png Hiệu ứng Trait chuyển thành mất 5% HP tối đa bản thân mỗi giây. Gây 65% sát thương chuẩn mỗi giây cho tất cả kẻ địch trong tầm tấn công (sát thương từ bản thân và Seaborn có thể xếp chồng). Bật hiệu ứng Inspire tương đương 100% sát thương của Skadi cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. 15 37 20
Mastery3.png Hiệu ứng Trait chuyển thành mất 5% HP tối đa bản thân mỗi giây. Gây 70% sát thương chuẩn mỗi giây cho tất cả kẻ địch trong tầm tấn công (sát thương từ bản thân và Seaborn có thể xếp chồng). Bật hiệu ứng Inspire tương đương 110% sát thương của Skadi cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. 15 35 20


Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill train supporter1.png Supporter Specialization·α Phòng Tập luyện Khi được bố trí trong Phòng Tập luyện, tăng 30% tốc độ học kỹ năng của tất cả operator Supporter.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill train3 supporter2.png Assimilation Phòng Tập luyện Khi được bố trí trong Phòng Tập luyện, tăng 30% tốc độ học kỹ năng của tất cả operator Supporter. Nếu kỹ năng đang được học lên Mastery 3, tốc độ học kỹ năng tăng thêm 65%.
Bskill train skadi.png Mutation Phòng Tập luyện Khi được bố trí trong Phòng Tập luyện và huấn luyện kỹ năng Supporter lên Mastery 3, mood giảm mỗi giờ +1.


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 30000, Chip support small.png x 5, Polyester.png x 8, Device.png x 3
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip support large.png x 4, Polymerization preparation.png x 4, Grindstone pentahydrate.png x 5
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 180000, Chip support twin.png x 4, Polymerization preparation.png x 4, Grindstone pentahydrate.png x 5


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 5 2 → 3 Skill book 1.png x 5 Oriron shard.png x 5 Sugar substitute.png x 4 3 → 4 Skill book 2.png x 8 Polyketon.png x 4
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 8 Device.png x 3 Polyester.png x 3 5 → 6 Skill book 2.png x 8 Synthetic resin.png x 5 6 → 7 Skill book 3.png x 8 Silicic alloy.png x 4 Manganese trihydrate.png x 5
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Rma70 24.png x 4 Manganese trihydrate.png x 5 Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Grindstone pentahydrate.png x 4 Loxic kohl.png x 7 Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Orirock concentration.png x 4 Grindstone.png x 7
Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Oriron block.png x 4 Silicic alloy block.png x 7 Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Silicic alloy block.png x 4 Rma70 24.png x 8 Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Keton colloid.png x 4 Fined synthetic resin.png x 9
Mastery3.png Skill book 3.png x 15 Polymerization preparation.png x 6 Fined synthetic resin.png x 7 Mastery3.png Skill book 3.png x 15 Bipolar nanoflake.png x 6 Crystal circuit.png x 4 Mastery3.png Skill book 3.png x 15 Polymerization preparation.png x 6 Silicic alloy block.png x 6


Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Skadi Thể lực Tốt
Giới tính Nữ Cơ động Tốt
Kinh nghiệm chiến đấu Không xác định Sức bền Xuất sắc
Nơi sinh Aegir Tư duy chiến thuật ----
Ngày sinh 7/3 Kỹ năng chiến đấu ----
Chủng tộc Không rõ Khả năng đồng hóa Originium Yếu
Chiều cao 166cm Tình trạng phơi nhiễm Âm tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :Nguyễn Khuê
Hợp đồng tuyển dụng
Bạn có sẵn sàng chấp nhận nó không?

Skadi với trái tim vẩn đục,một vị khách khiến bạn vừa quen vừa lạ。

50px Token
Một cái gai cong được hình thành bởi sụn. Khi chất lỏng màu xanh nhạt rơi ra khỏi đầu gai, cấu trúc sinh lý của sinh vật thí nghiệm bị biến đổi mạnh mẽ.。

Dùng để cải thiện Potential của Skadi the Corrupting Heart.

Hồ sơ cá nhân
Nếu mọi việc cứ tiếp tục phát triển theo hướng này, sẽ không ai còn quan tâm cô ấy chính xác là thứ gì nữa. Đó không phải là vấn đề của Skadi, và một cá nhân lại có thể thay đổi nhiều như vậy. Những gì tôi đang nói đến là trạng thái sinh lý của cô ấy, cũng như dạng cuối cùng được thể hiện bởi các sinh chất này. Đây có thể là thứ sẽ phá vỡ quy mô xã hội, lịch sử và khoa học của chúng ta. Tôi chỉ cầu nguyện rằng các điều kiện nghiên cứu y tế còn thiếu thốn của chúng ta sẽ đủ cho việc đó...
Hồ sơ y tế
Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không chắc Tiến sĩ Kal'tsit lấy được thiết bị này từ đâu. Liệu có ổn không khi chúng ta táy máy sử dụng loại thiết bị như này?

Hai người đừng nhìn tôi như vậy nữa! Uh, vâng, tôi chỉ đồng ý giúp thực hiện việc phân tích vì tôi có hơi tò mò. Mà thật là, cô Skadi, cô quyết định đi theo chỉ vì điều gì đó mà Doctor đã nói với cô? Huh? Đây là quyết định của cô sao? T-tôi đoán tôi không nên đổ cho Doctor nhanh như vậy? Được rồi, Doctor... Chỉ duy nhất lần này thôi. Tôi sẽ không làm việc này lại nữa đâu. Ta nên nhanh lên, trước khi sếp quay lại ... Các xét nghiệm hình ảnh cho thấy các đường viền rõ ràng, bình thường của các cơ quan nội tạng và không phát hiện các dạng bất thường nào. Các hạt Originium chưa được phát hiện trong hệ tuần hoàn và không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Tại thời điểm này, cán viên này được chẩn đoán không bị nhiễm bệnh. Các xét nghiệm hình ảnh cho thấy các đường viền rõ ràng, bình thường của các cơ quan nội tạng và không phát hiện các dạng bất thường nào. Các hạt Originium chưa được phát hiện trong hệ tuần hoàn và không có dấu hiệu nhiễm bệnh. Tại thời điểm này, cán viên này được chẩn đoán không bị nhiễm bệnh.

【Đồng hóa Tế bào-Originium】0%.

【Mức độ tinh thể máu】 0.012 u/L Nghiêm túc đấy à?!

...... Chà, điều này cũng không phải là tin tốt rồi. Các tế bào tạo máu mà chúng tôi dùng để làm mẫu vật ... đang tăng sinh. Các phần tách từ cơ thể Skadi, trong đĩa petri ... chúng đang sinh sôi nảy nở.

Tư liệu lưu trữ 1
......Đây không phải là tin tốt, Skadi. Không tốt chút nào cả.

Tôi không biết được liệu nhưng người Ægir đều như thế này. Điều này nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Cô bảo rằng các Thợ săn biển sâu và Ægir không giống nhau? Ban đầu các cô phải trải qua một số thủ tục? ......Tôi không biết về điều đó. Tôi còn không có quyền xem qua các hồ sơ của cô.

Nhưng mà những gì tôi đang nói đến là...... Tôi không nói về những thay đổi mà cơ thể mà các cô đã trải qua vào lúc đó. Cái tôi đang nói là ngay bây giờ đây này. Ngay cả lúc này, các tế bào của cô ... đang trong quá trình biệt hóa. Các tế bào biểu mô của cô ... Không thể nào, điều này hoàn toàn đi ngược lại với thực tế. Dữ liệu không biết nói dối đâu, Doctor. Tiến sĩ Kal'tsit? C-cô đến đúng lúc thật......Cô nhìn này......

Tư liệu lưu trữ 2
Có lẽ đây là một dịp tốt.

Xin giới thiệu người này đây là cô Gladiia, Đội trưởng của một đại đội Thợ săn Vực thẳm. Đây có lẽ là lần đầu tiên Ngài gặp cô ấy, mặc dù không vì lý do cụ thể nào. Vấn đề này không liên quan đến bất kỳ chính sách nào của Rhodes Island, và trước đây, tôi chỉ đơn giản coi nó như một vấn đề cá nhân. Gladiia, Skadi và Specter đều đến từ Ægir, và cũng đều là Thợ săn Vực thẳm. Sự hiểu biết của tôi về Thợ săn Vực thẳm đến từ một lượng lớn dữ liệu mẫu, và hy vọng thông tin của Gladiia sẽ chứng thực dữ liệu mà chúng tôi có trong tay. Vẫn chưa thức tỉnh. Cô ấy đã ngủ quá lâu. Cơ thể của cô ấy đang phản ứng mạnh mẽ với sự đột biến. Những Thợ săn đã xử lý sự cố Sal Viento trước đó một cách đáng tôn trọng. Nếu không, nhiều thay đổi sinh lý của Skadi sẽ ở mức không thể đảo ngược lại được. Mm, tôi đã rời Rhodes Island một thời gian, thực sự là do sự cố này. Trang phục hiện tại của Skadi cũng dùng để chuẩn bị cho việc đột nhập vào lãnh thổ Iberia. Ngay cả khi sức mạnh của Iberia bây giờ đã xuống dốc nghiêm trọng, đây vẫn có thể được coi là một hành động khá mạo hiểm. Ngài đã xem thông tin tôi gửi rồi phải không? Doctor, những Thợ săn Vực thẳm và người Ægir từ lâu đã chiến đấu chống lại một thực thể bí ẩn từ sâu thẳm của đại dương. Những thành phố trên cạn hầu như không hiểu gì về đại dương, và theo đó cũng không có khuynh hướng đầu tư sức lực vào việc điều tra một mối đe dọa không thể lường trước được từ nguồn không thể đoán được. Tuy nhiên, những dạng sống này khác với những loài quý hiếm mà chúng ta đã thảo luận trước đây. Tôi có thể tự tin nói rằng mối đe dọa mà chúng đem tới là có thật, nhưng không được biết đến rộng rãi do sự suy tàn của Iberia và sự cô lập của Ægir. Vài người trong căn phòng này có lẽ là một trong số ít những người trên đất liền tận mắt nhìn thấy chúng mà vẫn còn sống. Nếu chúng ta không đáp trả, bao nhiêu sinh mạng sẽ mất đi vì những dạng sống này vào thời điểm mà Oripathy tiêu diệt tất cả chúng ta? Có rất nhiều tai họa có khả năng xóa sổ chúng ta, và những dạng sống này tình cờ là một trong số đó. Tôi đã cảnh giác với mối đe dọa này trong một thời gian dài. Tuy nhiên, chúng ở xa tầm nhìn của những thành phố, và tôi không đủ khỏe, và cánh tay của tôi không thể vươn đủ xa. Và tất cả những điều này có liên quan gì đến Skadi? ... Kết luận của tôi là, Thợ săn Vực thẳm về mặt sinh học có điểm tương đồng với kẻ thù. Đó là lý do tại sao Specter có thể chống lại việc nhiễm Originium cấp độ nguy hiểm trong một thời gian dài như vậy. Doctor, Skadi đã được đánh thức bởi những dạng sống đó.

Tư liệu lưu trữ 3
Những Thợ săn Vực thẳm là một dạng vũ khí.

Họ thu hút những con quái vật của biển, như việc lỗ thông hơi của núi lửa thu hút các loại tảo ưa nhiệt. Sea Terrors xâu xé da thịt của các Thợ săn Vực thẳm, như thể chạm trán với 'kẻ thù tự nhiên' của chúng. Ngôn ngữ Ægir có một khái niệm tương tự. Chúng tôi biết hơn một chút về Sea Terror còn tốt hơn là không biết gì cả, bởi vì chúng tôi chủ yếu nhìn thấy chúng khi chúng đã chết. Sea Terrors là dạng cuối của tất cả những con quái vật biển này, tàn bạo và vô tâm. Tôi xấu hổ khi phải thừa nhận rằng bản thân chưa bao giờ bắt được một con Sea Terror còn sống cả. Khi Sea Terror được đưa vào một môi trường nhỏ và giàu chất dinh dưỡng, các tế bào của chúng sẽ ngừng quá trình chết tế bào và tự động biến đổi. Quá trình phân hủy thông thường không xảy ra và mô cơ thể nhanh chóng 'thoái hóa', biến Sea Terror thành một khối sợi cơ vẫn có khả năng hô hấp đầy đủ. Nói cách khác, chúng nhanh chóng giữ giá trị dinh dưỡng của cơ thể và tiếp tục sống, nhưng chết theo nghĩa cá nhân. Kinh tởm và đáng sợ. Ngài không thể giam giữ chúng. Nếu muốn áp đặt một từ như vậy với bọn chúng, Ngài có thể thử. Chúng tôi cũng đã có những khám phá khác. Chúng tôi đã săn những dạng sống này nhiều lần, và có một điều tôi đã thấy nhiều lần. Trong số đó, những cá thể có cấu trúc sinh lý lớn nhất được gọi là 'Những Seaborn'. Những Seaborn bảo vệ các sinh vật riêng lẻ. Theo sự hiểu biết của tôi, những Seaborn sẽ làm mọi thứ để đạt mục đích này. Không một quân đoàn nào để các sĩ quan chỉ huy của mình gặp nguy hiểm, mặc dù phía lãnh đạo của Rhodes Island có thể không tuân theo quy tắc này. Cảm ơn đã chỉ ra điểm sai của tôi, Kal'tsit. Tôi chắc chắn sẽ sử dụng một phép ẩn dụ thích hợp hơn vào lần tới. Trong những hoạt động quân sự, một chỉ huy trung đội sẽ không tự nguyện bảo vệ một lính lê dương trừ khi việc đó rất quan trọng. Tuy nhiên, những dạng sống này khác nhau ở chỗ tất cả những cá thể đều được coi là quan trọng như nhau và có “giá trị như nhau” trong quần thể. Tôi chưa bao giờ thấy chúng tranh giành thức ăn. Thông tin tôi nói không khác gì với những báo cáo y tế trong tay Ngài. Những nhà khoa học hàng đầu của chúng tôi chỉ có thể theo dõi hệ gia phả hoàn chỉnh của các tế bào phôi thai, nhưng những Thợ săn Vực thẳm tương tự như Sea Terror và Seaborn. Hầu hết các tế bào sinh dưỡng là dạng đa năng. Điều đáng sợ hơn là tế bào sinh dưỡng của những dạng sống này liên tục đột biến, khéo léo để tránh bị suy thoái và chết. Điều này có làm Ngài ngạc nhiên không? Lý thuyết trung lập và hiệu ứng phiêu bạt di truyền là một trò đùa đối với chúng, di truyền trở thành một phần nền tảng của sự phát triển của một cá nhân, và khái niệm cơ bản về gen di truyền từ cha mẹ sang con cái đã bị phá vỡ ... Ngay cả khi thiếu chất dinh dưỡng, quá trình này có thể tiếp tục trong một thời gian rất dài. Tôi vẫn chưa mô tả các đặc điểm sinh lý chung của chúng, nhưng Ngài đã có thể suy ra chúng đáng lo ngại như thế nào từ những ý chính tôi nói phải không? Tôi muốn Ngài giữ kín những sự thật mà tôi sắp nói. Dù Ngài có cố gắng chia sẻ những điều này với những người trên cạn đến mức nào đi chăng nữa, họ sẽ chỉ nhìn bạn như thể Ngài bị điên. ——Những Thợ săn Vực thẳm cũng có số phận tương tự. Sinh lý của Skadi đang thay đổi mạnh mẽ. Sự biến đổi cá thể ảnh hưởng đến toàn bộ quần thể như thế nào? Nói thẳng ra... Nếu chúng ta có câu trả lời, thì sẽ không có lý do gì để Thợ săn Vực thẳm xuất hiện trên đất liền. Ngài không tin tôi à? Vậy thì những giải thích của tôi hôm nay có thể cải thiện một chút hiểu biết của Ngài về tính nghiêm trọng của sự việc như thế nào. Cái gì, tôi không tiết lộ lý do cho sự ra đời của những Thợ săn Vực thẳm? Tôi thực sự chỉ muốn nói đơn giản là "Tôi không biết", nhưng tôi luôn ghê tởm việc nói dối. Vì vậy, tôi sẽ thú nhận với Ngài: Doctor à, vào lúc này, sự thật chẳng có ích gì ngoại trừ việc làm Ngài hoảng loạn hơn. Tôi không cố đe dọa Doctor, Kal'tsit. Tôi chỉ đơn giản đưa ra một lời khuyên chân thành. Hãy tưởng tượng rằng có một tương lai không mấy tốt đẹp. Vào thời điểm đó, mỗi con quái vật biển cũng đáng gờm như Seaborn hoặc Thợ săn Vực thẳm. Số lượng của chúng tăng lên không ngừng cho đến khi chúng nhỏ lại như những hạt cát và những giọt mưa. Các quy luật tự nhiên mà chúng ta đã quá quen thuộc sẽ biến mất dần theo mỗi tiến triển của chúng. Chúng sẽ có thể lên đất liền, giống như những Thợ săn Vực thẳm rời đại dương, ngoại trừ bên vế không muốn tiêu diệt chúng ta. Còn chúng thì ... Tôi phải nhắc lại một lần nữa, Doctor. Những Thợ săn Vực thẳm cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi là vũ khí nguy hiểm. Một số Thợ săn Vực thẳm khi sắp kết thúc cuộc đời, dần dần sẽ định hình lại hệ sinh thái xung quanh họ, giống như những Seaborn. Đây không phải là điều mà một điều bình thường hay xoáy có thể thực hiện được. Một phần sức chịu đựng và thể chất của những Thợ săn Vực thẳm chúng tôi đến từ những kẻ thù không đội trời chung, và chỉ có một mức độ tách biệt giữa Skadi và lũ Seaborn kinh tởm mà Ngài chưa biết. Điều này cũng đúng với tôi và Specter. Nếu tương lai duy nhất đang chờ đợi chúng tôi kết thúc trong đau khổ, thì số phận của những Thợ săn Vực thẳm chỉ có thể là những tấm bi kịch hơn những người bình thường. Tôi đã nói với Ngài điều này rất nhiều với hy vọng rằng Ngài sẽ chăm sóc tốt cho Skadi. Từ góc nhìn của Rhodes Island, cô ấy khác với tôi. Ngài cũng mong muốn bảo vệ cô ấy phải không? Với tư cách một người Ægir, đây là tất cả những bí mật mà tôi có thể tiết lộ cho Ngài, sinh vật trên cạn. Và lý do cho tất cả những điều này là, chúng tôi có một mối liên hệ khác với những sinh vật đó. Ngài có thể biết câu nói đó. (Tiếng Ægir) Điều gì đã đưa những Thợ săn Vực thẳm đến với nhau ...

Tư liệu lưu trữ 4
【Hồ sơ về những tài liệu Phiêu dạt】

Dù tôi có trốn trong đống đổ nát, nó vẫn không rời đi, chỉ tìm kiếm xung quanh đống đổ nát của con tàu. Sau đó, nó tiếp tục đi theo tôi, không phát ra tiếng động. Tôi đã đặt câu hỏi cho nó, nhưng nó không trả lời. Trong lúc ngủ, kể cả có thể gọi là như vậy, lồng ngực của nó phìng lên xẹp xuống, nhưng nó không thở. Tôi không biết liệu nó có thực sự ngủ quên hay không. Tôi đoán là nó không cần ngủ, mà chỉ để nó trông giống tôi hơn. Tôi đang nghĩ liệu giết nó có được tính là trả thù hay không. Nhưng nó thì không. Thứ này không phải thứ đã giết chết hai người đó. Ngoài vẻ ngoài của nó, nó có thể có bao nhiêu điểm chung với người mà tôi biết? Chắc chỉ có ma quỷ mới biết được. Tôi không biết mình có đủ sức để siết nó và bóp cổ nó hay không. Cổ của nó có mềm không? Sau khi chết đi, liệu nó có cứng lại như xác chết của chúng ta không? Nếu nó không dùng phổi để thở, tôi sẽ không có manh mối nhỏ nhất về cách siết cổ nó bằng những công cụ tôi có trong tay. Chỉ khi nó mở miệng, tôi mới hối hận. Sẽ tốt hơn nếu nó không nói được. Tôi cô đơn quá. Tôi nhớ họ rất nhiều. Tôi ghét nó, tôi nên ghét nó, và tôi tuyệt đối không được ỷ lại vào nó. Không. Dù nó có giống với người mà tôi từng biết đến thế nào đi nữa ...... thì nó hoàn toàn không phải vậy. Trời lại mưa. Tôi lại thiếu nước uống. Tôi thà chết như thế này. Nhưng ...... có phải nó đang ngân nga cái gì đó không?

Tôi không hiểu nó. Một bài hát thật buồn. Trái tim tôi đã bị tha hóa mất rồi.

Hồ sơ thăng cấp
Đừng quá sốt ruột.

Ít nhiều tôi cũng hiểu được những viễn cảnh mà cô đang mơ gần đây. Chúng tôi có thể không thể xóa những cảnh này trong lúc này và việc kê đơn thuốc cho cô có thể phản tác dụng. ...... Các Ægir đã dám đặt những gông cùm lớn này lên người cô. Cách họ rụt đầu co ro dưới đáy biển ...... bỏ qua tương lai con dân của họ. Chỉ dựa vào điều này, tôi có thể dám kết luận rằng những người đưa ra quyết định kỳ lạ như vậy chẳng khác gì những kẻ thống trị độc ác trên đất liền. Đánh thức cô dậy ư? Không, tôi không có nghĩa vụ như vậy, và nếu cô biết, điều đó sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Phản ứng của tôi chỉ đơn giản là vì tôi chế nhạo những kẻ đang tự cho bản thân là "tiến bộ". Tương tự vậy, nếu cô cảm thấy như tôi đang cố làm rạn nứt mối quan hệ giữa cô và mọi người, cô có thể tiếp tục phớt lờ những suy nghĩ đó. Lời nói của cô phải rõ ràng nhất, và tôi không quan tâm đến những gì cô nghĩ về tôi. Specter bị ốm trong một thời gian dài, và Gladiia phải chịu trách nhiệm. Có rất ít điều họ có thể giao tiếp hoặc tiết lộ cho cô. Tuy nhiên, cô không cần nghi ngờ họ, không phải tôi nghĩ rằng cô sẽ làm như vậy. Skadi, tôi chỉ muốn nói rằng, đừng quá lo lắng về tương lai bản thân. Điều làm nên bản thân cô không phải là những giấc mơ cô có ...... mà là những gì được viết ở đây trên báo cáo sức y tế của cô nè. Suy nghĩ của cô. Hành động của cô. Chúng thúc đẩy động lực của chính cô. Cô đã chọn để kết thúc cuộc sống lưu đày tự áp đặt của bản thân. Điều này có thể là do Rhodes Island có khả năng thoát khỏi sự xâm nhập và xâm lược của Nhà thờ. Ít nhất trong suốt những năm qua, không có thảm họa nào xảy ra với những cán viên chúng tôi do hành vi của cô và điều đó khiến cô không còn cư xử thận trọng nữa. Có lẽ những nỗ lực của hằng sa số những cán viên đang cố gắng kết bạn với cô đã có tác dụng. Cô đã cố giúp họ và nhận được sự biết ơn từ nơi họ. Cô đã thiết lập mối quan hệ với họ, ngay cả khi cô vẫn đang cố gắng chối bỏ điều này. Đối với tôi, cá nhân tôi thích kiểu giải thích này - là từ khi cô được Rhodes Island thuê, và trong thời gian ở đây, cô đã khám phá lại mục tiêu của mình và nhận ra rõ ràng những trở ngại trước con đường của bản thân. Một số dữ liệu của tôi chỉ ra rằng chúng, những thay đổi trong cấu trúc sinh học của các nội quan đó, phần lớn chỉ giới hạn trong nhận thức. Nói cách khác, chúng không phải là sự thích nghi thụ động, mà là thứ mà cô có thể chủ động định hình. Chúng ta may mắn là chúng vẫn chưa "tiến tới" giai đoạn thích nghi thụ động, nhưng nếu chúng ta không hành động thì ngày đó cuối cùng cũng sẽ đến. Mm, nhưng đây không phải là điều tôi muốn nói với bạn hôm nay. Điều tôi muốn nói là, khi chúng muốn thích ứng với một cấu trúc nào đó, chúng sẽ biến chất theo hướng đó. Skadi, nếu những sinh vật đó có thể trở thành thứ chúng muốn thông qua ý chí của chúng ...... thì cô cũng có thể sử dụng ý chí của mình để không trở thành thứ mà cô không muốn. Cô vẫn có thể làm những gì mình muốn. Ví dụ, làm Thợ săn Vực thẳm. Hoặc, một thứ gì đó tự do hơn một chút như một thợ săn tiền thưởng chẳng hạn. Một cán viên cũng không phải là một ý tưởng tồi. Hơn nữa, cô là chính bản thân mình, đơn giản và giản dị. Skadi. Cô là chính bản thân mình. Công việc và vai trò của cô không gì khác hơn là kết quả của sở thích của bản thân cô cả. Cô vẫn chưa giống những sinh vật trong giấc mơ của bản thân cả, cô Skadi. À đúng rồi. Cô nghĩ thế nào về việc thực sự trở thành một cán viên thường trực tại Rhodes Island? Doctor và ■ ■ ■ cũng đã đề cập với tôi việc này nhiều lần rồi.

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary Như em hiện tại, liệu việc em ở đây có gây bất tiện cho Ngài không? Liệu em sẽ làm Ngài nhớ lại những phần quá khứ không thể chịu đựng được? Em ...... muốn Ngài cho phép em ở lại bên Ngài. Khi lúc đó đến, chúng mình sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này, được không?
Conversation 1 Ngài đã từng nghĩ rằng chúng em sẽ không thể tồn tại nếu tách biệt hoàn toàn khỏi biển cả? Điều đó không xảy ra được đâu. Đồng loại của em và chính em sẽ sớm có thể bơi trong không khí. Cuối cùng, ngay cả những nơi không có bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành đại dương của chúng em. Đơn giản là chúng em cần phát triển, liên tục thích ứng.
Conversation 2 Những đồng nghiệp cũ của em muốn giết em. Họ từ chối đối mặt với chính họ, nhưng em không oán giận họ. Em không thể làm tổn thương họ, ngay cả khi họ ruồng bỏ em kịch liệt ... tấn công em. Tất cả những gì em làm đều mang đến cho họ chỉ là khổ đau phải không? Sự luyến tiếc của em đã đã chết cùng với bọn họ rồi.
Conversation 3 Chiếc hộp này? Chiếc hộp này chứa quá khứ của em...... Những mảnh vỡ trong đó đều là quá khứ của em. Kể cả khi những mảnh vỡ này có thể chứng minh rằng em không phải một cái xác không hồn ...... rằng em không phải là một con ma. Dần dần, từng chút một, em đã biến thành như bây giờ.
Elite Promotion Conversation 1 Liệu Ngài của quá khứ có bao giờ đoán được một tương lai như vậy không, Doctor {@nickname}? Ngay cả khi nếu Ngài ở hiện tại chỉ có thể ghét bỏ em. Em không sợ sự thù hận từ Ngài, Doctor. Nếu Ngài muốn, hãy tiếp tục ghét em ... khi vẫn có thể.
Elite Promotion Conversation 2 Những người đồng hành của Ngài, Kal'tsit và Amiya, nói rằng sau tất cả em có thể tin tưởng vào Ngài, nhưng không ai có thể cứu được người khác. Em đã không cứu được đồng nghiệp của mình và Ngài cũng đã không cứu được họ. Cả hai chúng ta đều đã mất tất cả, nhưng em đã lấy lại được cuộc sống và tương lai của mình. Điều này thật không công bằng cho Ngài.
High Trust Conversation 1 Trong quá khứ, trước khi em rời Ægir, gia đình em đã bị sát hại. Em luôn cho rằng đó là do những con quái vật biển, nhưng ... Em không bao giờ nghĩ rằng tất cả những việc đó lại là do người Ægir làm. Đồng loại của em và những bài hát em ngân không đáng sợ chút nào. Loài người mới là những kẻ đáng sợ.
High Trust Conversation 2 Em đã từng đấu tranh, em đã từng phản kháng. Tất cả điều đó đem lại lợi ích gì? Dấu vết của những dạng sống yếu ớt rồi cuối cùng sẽ bị thủy triều nhấn chìm. Ngài là người bạn cuối cùng của em. Liệu Ngài cũng sẽ giống như họ, từ chối đại dương một cách vô nghĩa ngay cả khi Ngài phải trả giá bằng mọi thứ? Liệu Ngài có muốn trở thành em của quá khứ không?
High Trust Conversation 3 Em đang ốm chăng? Hay là em vẫn đang mơ? Em mơ thấy bầu trời đen là đại dương của chúng mình. Khi em và những người khác bơi lên, chúng em hoàn toàn không cảm thấy mình bị chìm. Kì lạ, thật kì lạ. Đây có phải là tương lai của chúng ta? Khuôn mặt của họ quá mờ ảo, họ ... Nó... Không, không!
Idle Giấc mơ... Liệu Ngài sẽ có giấc mơ như thế nào? Giờ Ngài đang ở đâu? Ở đó... Hay đây cũng chỉ là một giấc mơ?
Operator Reporting In Em đang đợi Ngài đấy, Doctor {@nickname}. Em đã đợi Ngài quá lâu rồi, lâu đến mức em đã hoàn toàn quên mất tại sao em lại đợi Ngài nơi đây ... Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Nó không còn quan trọng nữa.
Watching Combat Tape Những thứ này... Em đã nhìn thấy chúng quá nhiều lần. Không ai cần những thứ như thế này nữa.
Elite 1 Những hạn chế của quá khứ có còn cần thiết không? Không có gì còn lại ngoại trừ Ngài và em. Nếu Ngài sẵn sàng đến gần em hơn, chúng ta có thể gạt những điều đó sang một bên ... Hãy trở thành đồng loại với em, Doctor {@nickname}.
Elite 2 Thanh kiếm của em đã không còn, những đồng nghiệp cũ của em không còn ở đây nữa. Thứ chất lỏng chảy trong cơ thể em giờ không còn là máu, nhưng em lại hài lòng với nó. Em đã hòa làm một với đại dương. Hãy đến bên em - hình dạng thật của Ngài vẫn đang chờ đợi dưới đáy sâu của những ngọn sóng.
Assign To Team Chiến đấu cùng với những người khác? Chúng ta sẽ chiến đấu với ai?
Assign To Team Leader Không nên có mạng sống nào bị mất đi.
Operation Sortie Loại cảm giác ấy sẽ như thế nào ... khi mà vũ khí của họ làm tổn thương em?
Operation Start Đừng coi em như một tai họa. Em không muốn cái chết đến với bất kỳ ai cả.
Select Operator 1 Ngài muốn làm gì? Em sẽ tuân theo.
Select Operator 2 Em không còn phải một mình nữa. Những đồng loại của em đang đi theo cùng rồi.
Deploy 1 Bây giờ, xin mời mọi người nghe những bài hát từ biển cả......
Deploy 2 Xin đừng lo lắng. Mọi thứ sẽ ổn thôi.
In Combat 1 Không khí và đất đai ... đều quá khô cằn.
In Combat 2 Bài hát của em sẽ gột rửa tâm hồn Ngài.
In Combat 3 Theo em, theo em về quê hương vĩnh hằng.
In Combat 4 Đừng sợ, các đồng đội của tôi ... Tôi sẽ đến đó sớm thôi.
Complete Operation With 4 Stars Họ sẽ trở thành đồng loại của chúng ta. Họ không còn cần phải cảm thấy đau khổ vì sự khô cằn nữa. Sự tồn tại trước đây của họ đã quá đau khổ.
Complete Operation With 3 Stars Đây có phải là cách Ngài sẽ đối xử với em? Đây có phải là cái kết mà Ngài cũng mong em sẽ gặp phải? Nếu đó là mong muốn của Ngài, em xin chấp nhận nó.
Complete Operation With 2 Stars Tại sao ngươi phải bỏ trốn? Cuộc đấu tranh vô ích này sẽ chỉ mang lại sự bạo loạn vô nghĩa hơn.
Failed Operation Chạy đi, Doctor ... Chạy đi, khỏi đây, khỏi em ... Chạy đi.
Assign To Station Không sớm thì muộn, nơi này cũng sẽ trở lại hình dáng nguyên thủy của nó.
Poke ......Tại sao em vẫn đội chiếc mũ này?
Trust Poke Chúng ta không thể bảo vệ bất cứ điều gì. Chúng ta chỉ có thể hy vọng vào một tương lai hòa thuận.
Title Screen Arknights.
Greeting Doctor... Đến với em.

Điều hướng
Vanguard Bagpipe, Saileach, Siege, Flametail, Saga, Зима, Wild Mane, Chiave, Reed, Elysium, Blacknight, Grani, Texas, Myrtle, Vigna, Scavenger, Courier, Beanstalk, Fang, Plume, Vanilla, Yato
Guard Blaze, Mountain, Thorns, Skadi, SilverAsh, Ch'en, Surtr, Pallas, Irene, Nearl the Radiant Knight, Hellagur, Akafuyu, Flint, Swire, Indra, Tachanka, Lappland, Savage, Whislash, Astesia, Flamebringer, Ayerscarpe, Sideroca, Amiya (Guard), Tequila, Broca, Bibeak, Franka, Specter, La Pluma, Matoimaru, Arene, Utage, Cutter, Estelle, Frostleaf, Dobermann, Jackie, Mousse, Conviction, Beehunter, Melantha, Popukar, Midnight, Castle-3
Defender Hoshiguma, Saria, Mudrock, Horn, Eunectes, Nian, Penance, Blemishine, Liskarm, Hung, Bison, Aurora, Vulcan, Nearl, Ashlock, Croissant, Shalem, Heavyrain, Blitz, Asbestos, Гум, Cuora, Bubble, Dur-nar, Matterhorn, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Phantom, Aak, Weedy, Gladiia, Mizuki, Lee, Mr.Nothing, Cliffheart, Projekt Red, Robin, Kafka, Bena, Manticore, Kirara, Snowsant, Frost (Rainbow), FEater, Waai Fu, Gravel, Shaw, Rope, Ethan, Jaye, THRM-EX
Sniper Ash, Fiammetta, Ch'en the Holungday, Exusiai, W, Rosmontis, Schwarz, Fartooth, Poca, Archetto, Kroos the Keen Glint, Meteorite, Firewatch, April, Blue Poison, Andreana, Toddifons, Sesa, Executor, Platinum, Aosta, Provence, GreyThroat, Shirayuki, Jessica, Vermeil, May, Pinecone, Aciddrop, Meteor, Ambriel, Kroos, Adnachiel, Catapult, Rangers, "Justice Knight"
Caster Goldenglow, Eyjafjalla, Mostima, Passenger, Ifrit, Ebenholz, Carnelian, Dusk, Ceobe, Skyfire, Absinthe, Kjera, Corroserum, Leonhardt, Beeswax, Iris, Leizi, Pith, Mint, Nightmare, Amiya, Tomimi, Purgatory, Indigo, Gitano, Click, Greyy, Pudding, Haze, Steward, Lava, Durin, 12F
Supporter Ling, Suzuran, Angelina, Magallan, Skadi the Corrupting Heart, Gnosis, Sora, Nine-Colored Deer, Quercus, Glaucus, Mayer, Istina, Tsukinogi, Pramanix, Scene, Shamare, Earthspirit, Deepcolor, Roberta, Podenco, Orchid
Medic Nightingale, Lumen, Shining, Kal'tsit, Ptilopsis, Tuye, Warfarin, Whisperain, Honeyberry, Silence, Breeze, Mulberry, Ceylon, Folinic, Sussurro, Purestream, Gavial, Perfumer, Myrrh, Ansel, Hibiscus, Lancet-2