Sarkaz Swordman Leader

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search

Thông tin cơ bản[edit]

Sarkaz Swordman
S8
Lính đánh thuê Sarkaz dày dặn kinh nghiệm chiến trường. Dù đã trải qua nhiều năm tháng sống trong chiến tranh, nay họ vẫn tiếp tục chiến đấu để thực hiện yêu cầu của người đã thuê họ.
Chủng loại Cấp bậc Kiểu tấn công Vị trí
Sarkaz Common Vật lý - Cận chiến Mặt đất
Hp.png HP Atk.png Sát thương Defense.png Phòng thủ vật lý Resistance.png Kháng phép thuật
B B D A
Kỹ năng cơ bản
'
Xuất hiện ở

Thông tin chi tiết[edit]

Sát thương Tốc độ tấn công Phạm vi HP Phòng thủ vật lý Kháng phép thuật
370 2,5s 0 4000 100 50
Tốc độ hồi HP Cân nặng Kháng im lặng Kháng choáng Tốc độ di chuyển Tốc độ hồi SP
0 1 1 0
Nội tại
'
Kỹ năng
Tên Cooldown khởi điểm Cooldown Hiệu ứng
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '