Rope

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


4
Imp's House
                       
Summer Flowers FA008
Trait
Kỹ năng có thể kéo kẻ địch, có thể được đặt trên ô cao điểm
Kỹ năng có thể kéo kẻ địch, có thể được đặt trên ô cao điểm
Kỹ năng có thể kéo kẻ địch, có thể được đặt trên ô cao điểm

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
Shift
Melee
                       
Rope
Limited
Fujimura Ayumi
                               
m9nokuro
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 1006 1307 1720
Sát thương 448 582 728
Phòng thủ vật lý 209 276 325 60
Kháng phép thuật 0 0 0
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 10 12 12
Số địch chặn được 2 2 2
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 1,8s
Tầm tấn công Range (3).png Range (4).png Range (4).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -4s
Pot3.png Phòng thủ vật lý +22
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent
Pot5.png Cost triển khai -1

Trait & Talent[edit]

Kỹ năng có thể kéo/đẩy kẻ địch, có thể được đặt trên ô cao {{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Auditory Training Elite1.png Lv.1 Tăng 15% né tránh vật lý.
Auditory Training Elite1.png Lv.1 Pot4.png Tăng 15% né tránh vật lý.
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Auditory Training Elite2.png Lv.1 Tăng 15% né tránh vật lý.
Auditory Training Elite2.png Lv.1 Pot4.png Tăng 15% né tránh vật lý.
{{{talent3a}}} Elite2.png Lv.1 {{{talentDes3a}}}
{{{talent3b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_3}}}.png | 30px]] {{{talentDes3b}}}


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

Hook shot.png Hook Shot Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt tự động


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Đòn tấn công tiếp theo kéo mục tiêu về phía bản thân với lực cỡ nhỏ, gây 100% sát thương vật lý. 0 7
Level 2 Đòn tấn công tiếp theo kéo mục tiêu về phía bản thân với lực cỡ nhỏ, gây 110% sát thương vật lý. 0 7
Level 3 Đòn tấn công tiếp theo kéo mục tiêu về phía bản thân với lực cỡ nhỏ, gây 120% sát thương vật lý. 0 7
Level 4 Đòn tấn công tiếp theo kéo mục tiêu về phía bản thân với lực cỡ vừa, gây 130% sát thương vật lý. 0 6
Level 5 Đòn tấn công tiếp theo kéo mục tiêu về phía bản thân với lực cỡ vừa, gây 140% sát thương vật lý. 0 6
Level 6 Đòn tấn công tiếp theo kéo mục tiêu về phía bản thân với lực cỡ vừa, gây 150% sát thương vật lý. 0 6
Level 7 Đòn tấn công tiếp theo kéo mục tiêu về phía bản thân với lực cỡ vừa, gây 160% sát thương vật lý. 0 6
Mastery1.png Đòn tấn công tiếp theo kéo mục tiêu về phía bản thân với lực cỡ vừa, gây 170% sát thương vật lý. 0 5
Mastery2.png Đòn tấn công tiếp theo kéo mục tiêu về phía bản thân với lực cỡ vừa, gây 180% sát thương vật lý. 0 5
Mastery3.png Đòn tấn công tiếp theo kéo mục tiêu về phía bản thân với lực cỡ lớn, gây 190% sát thương vật lý. 0 5


Mở/đóng bảng:
Duplex hook.png Duplex Hook Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng Tầm hoạt động
Level 1 Kéo 2 mục tiêu về phía bản thân với lực cỡ nhỏ, gây 120% sát thương vật lý. 10 25 Range (4).png


Level 2 Kéo 2 mục tiêu về phía bản thân với lực cỡ nhỏ, gây 130% sát thương vật lý. 10 24
Level 3 Kéo 2 mục tiêu về phía bản thân với lực cỡ nhỏ, gây 140% sát thương vật lý. 10 23
Level 4 Kéo 2 mục tiêu về phía bản thân với lực cỡ vừa, gây 150% sát thương vật lý. 10 22
Level 5 Kéo 2 mục tiêu về phía bản thân với lực cỡ vừa, gây 160% sát thương vật lý. 10 21
Level 6 Kéo 2 mục tiêu về phía bản thân với lực cỡ vừa, gây 170% sát thương vật lý. 10 20
Level 7 Kéo 2 mục tiêu về phía bản thân với lực cỡ vừa, gây 180% sát thương vật lý. 10 19
Mastery1.png Kéo 2 mục tiêu về phía bản thân với lực cỡ vừa, gây 195% sát thương vật lý. 10 18
Mastery2.png Kéo 2 mục tiêu về phía bản thân với lực cỡ vừa, gây 210% sát thương vật lý. 10 17
Mastery3.png Kéo 2 mục tiêu về phía bản thân với lực cỡ lớn, gây 225% sát thương vật lý. 10 15
Tầm hoạt động


Tầm hoạt động
 (unlock ở [[File:{{{range2_cond}}}.png | 32px]])

Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill meet spd2.png Clue Collection·β Phòng Tiếp tân Khi ở trong Phòng Tiếp tân, tốc độ thu thập clue +20%.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill meet spd2.png Clue Collection·β Phòng Tiếp tân Khi ở trong Phòng Tiếp tân, tốc độ thu thập clue +20%.
Bskill tra limit&cost.png Negotiation Trạm Giao dịch Khi ở trong Trạm Giao dịch, giới hạn đơn hàng +5 và mood giảm mỗi giờ -0,25.
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon4a}}}.png | 32px]] {{{skill_name4a}}} {{{room4a}}} {{{des4a}}}
[[File:{{{skill_icon4b}}}.png | 32px]] {{{skill_name4b}}} {{{room4b}}} {{{des4b}}}


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 15000, Chip specialist small.png x 3, Sugar.png x 1, Device.png x 1
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 60000, Chip specialist large.png x 5, Oriron cluster.png x 15, Sugar pack.png x 11
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip specialist twin.png x 5, Oriron cluster.png x 15, Sugar pack.png x 11


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 2 2 → 3 Skill book 1.png x 2 Sugar substitute.png x 4 3 → 4 Skill book 2.png x 3 Polyester.png x 2
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 3 Oriron.png x 2 5 → 6 Skill book 2.png x 3 Loxic kohl.png x 2 6 → 7 Skill book 3.png x 4 Manganese ore.png x 3
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 2 Grindstone pentahydrate.png x 1 Loxic kohl.png x 4 Mastery1.png Skill book 3.png x 2 Rma70 24.png x 1 Manganese ore.png x 3 Mastery1.png
Mastery2.png Skill book 3.png x 4 Orirock concentration.png x 2 Grindstone pentahydrate.png x 3 Mastery2.png Skill book 3.png x 4 Sugar lump.png x 2 Rma70 24.png x 2 Mastery2.png
Mastery3.png Skill book 3.png x 6 Bipolar nanoflake.png x 2 Polyester lump.png x 2 Mastery3.png Skill book 3.png x 6 D32 steel.png x 2 Oriron block.png x 2 Mastery3.png
Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Rope Thể lực Đạt tiêu chuẩn
Giới tính Nữ Cơ động Xuất sắc
Kinh nghiệm chiến đấu 2 năm Sức bền Đạt tiêu chuẩn
Nơi sinh Rim Billiton Tư duy chiến thuật Đạt tiêu chuẩn
Ngày sinh 04/04 Kỹ năng chiến đấu Đạt tiêu chuẩn
Chủng tộc Cautus Khả năng đồng hóa Originium Đạt tiêu chuẩn
Chiều cao 155cm Tình trạng phơi nhiễm Dương tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :
Hợp đồng tuyển dụng
Snag ‘em and grab ‘em! Who’s next?

Rope, Specialist Operator of Rhodes Island, will provide assistance for the squad with her grappling hook.

Rope token.png Token
An expensive ornament whose price tag is still on it. Is it really okay to take it...?

Used to improve the Potential of Rope.

Hồ sơ cá nhân
Rope is a cat burglar from the slums of Lungmen, who got caught during a botched caper. Sent to Rhodes Island on a special recommendation from Madam Ch'en after Lungmen formed a partnership with the island.

Responsible for intelligence gathering. Uses a rope and grappling hook in combat to disorient the enemy.

Hồ sơ y tế
Imaging test for this Operator showed blurry outline of internal organs with visible unusual dark spots. Unusually high concentration of Originium particles were present in her circulation, indicating signs of infection and confirming her as infected at this stage.

[Cell-Originium Assimilation] 18% While only a few vestiges of infection are visible on surface, internal organs have been severely compromised.

[Blood Originium-Crystal Density] 0.30u/L By the time she joined Rhodes Island, Operator Rope had already missed the best window of opportunity for treatment. Malnutrition and environmental factors put her health in imminent danger. Currently, given proper care, she is in stable condition. I hope she will continue to take better care of herself. —Silence

Tư liệu lưu trữ 1
A coy thief.

She smiles at everyone, but it's a polite, distant smile. Pilfering is second nature to her. She will sometimes pickpocket someone without even realizing it. At least she knows to give it back now.

Tư liệu lưu trữ 2
Rope doesn't begrudge her parents. She knows sometimes a poor family just has to abandon a child or two. At least her parents cried when they kicked her out of the house.

Rope doesn't hate the world either, knowing that no matter how much she curses the gods, won't give her what she needs to eat. Not to mention all the worse things she's seen from her years in the slums. Of course, Rope never had any problem stealing. She knew it was wrong, but what could she do?

Tư liệu lưu trữ 3
Rope actually loved prison, since her meals were taken care of, and she got a free bed out of the deal. If it wasn't for the rehabilitation classes, she would've gotten herself caught on purpose.

Of course, she'd still slip up occasionally, but she knew every one of the guards and they were impressed with her thieving skills. She did wonder if they might actually hire her as a cop. What she never expected was getting "sold" to a place called Rhodes Island.

Tư liệu lưu trữ 4
Rope still isn't used to life on the island.

She gets food, clothes, and a roof over her head. Plus there's a lot of freaks and weirdos here. Nobody looks down on her because of her background, and even when she does steal from them, they just want her to return it with an apology. With all that, she doesn't need to use any of the survival skills she honed in the slum. It's all very foreign to her. But it feels... not too bad.

Hồ sơ thăng cấp

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary Doc~tor~, you didn't forget anything, did you?
Conversation 1 Picking pockets to feed myself? Yeah, that was how I grew up. I didn't exactly have a choice... I'd have died otherwise.
Conversation 2 For a grappling hook to be sturdy, choosing a good rope is the key. Hm? Why do I like my grappling hook so much, you ask? Well, duh... try scaling a building with your bare hands and you'll see.
Conversation 3 Fine, fine, I'll listen to everything you say from now on, Doctor! Can I go back to my room now? I'm really busy! All right, all right, just stop nagging, ugh...
Elite Promotion Conversation 1 If it weren't for you and your people, Doctor, I'd probably still be locked up. Say, how did you find me anyway? You heard people talking about how talented I am? Huh.
Elite Promotion Conversation 2 There are actually lots of ways to survive in the slums... it's just that... there are also lots of people who don't survive. I never really had a choice. I hope you understand, Doctor.
High Trust Conversation 1 My parents kicked me out and I had to fend for myself on the streets. I'm way better off at Rhodes Island than back in the gutter, huh?
High Trust Conversation 2 A lot of people died from this same disease. I kinda gave up, and thought the same thing would happen to me until I ended up at Rhodes Island... Thank goodness you people found me. But be honest, Doctor, you'll cure me, right? If you can't... I guess that's fine too.
High Trust Conversation 3 I used to go days without eating sometimes. Now, I get regular meals, so Rhodes Island is alright in my book. Hm? You want me to thank you? Come on, haven't I thanked you enough already?
Idle Ugh, this chair... damn it... it's... kinda comfy...
Operator Reporting In The name's Rope, nice to meet ya. Oh, here's your ID card, don't forget it. Huh? Why do I have it? That's a se-cret!
Watching Combat Tape Would something like this actually work?
Elite 1 Let's talk cash! Dough! Who cares about a promotion? I need that paper!
Elite 2 Yeah! Now that I got paid, I guess I can work hard.
Assign To Team All right, coming!
Assign To Team Leader I'm gonna be captain? I'd have asked for a hardship bonus, but I'll let it slide this time since it's you.
Operation Sortie Look at the map and figure out your route before we get in there. This is experience talking.
Operation Start Hey, do you think they're hauling some good loot?
Select Operator 1 I don't really do straight-up fights.
Select Operator 2 Put me to good use, o-k-a-y?
Deploy 1 Sneaky sneaky...
Deploy 2 Is this a good spot?
In Combat 1 Aha!
In Combat 2 Good, good, a little closer!
In Combat 3 Hah!
In Combat 4 Once I hook you, you're not getting away.
Complete Operation With 4 Stars That one was more exciting than usual. More profitable too.
Complete Operation With 3 Stars It'd be a waste to leave all that good stuff here. The dead guys don't need 'em, right?
Complete Operation With 2 Stars Some of 'em got away? Yeah sure. They might turn over a new leaf, who knows.
Failed Operation ...Erm, I'm gonna bug out now. You coming? Life is precious!
Assign To Station Is there an air vent in this room? Nothing, just curious.
Poke Aaaagh! Am I under arrest?!
Trust Poke I'd like to learn what it's like to be a normal girl sometime. But... maybe I just can't?
Title Screen Arknights.
Greeting Hi, Doctor!

Điều hướng
Vanguard Bagpipe, Saileach, Siege, Flametail, Saga, Grani, Texas, Зима, Wild Mane, Reed, Chiave, Elysium, Vigna, Scavenger, Courier, Beanstalk, Myrtle, Plume, Vanilla, Fang, Yato
Guard Skadi, SilverAsh, Ch'en, Surtr, Pallas, Nearl the Radiant Knight, Hellagur, Mountain, Blaze, Thorns, Ayerscarpe, Astesia, Flamebringer, Sideroca, Tequila, Amiya (Guard), Bibeak, Broca, Franka, Specter, La Pluma, Akafuyu, Flint, Swire, Indra, Tachanka, Lappland, Whislash, Savage, Utage, Cutter, Frostleaf, Estelle, Jackie, Dobermann, Conviction, Mousse, Beehunter, Matoimaru, Arene, Midnight, Melantha, Popukar, Castle-3
Defender Hoshiguma, Saria, Mudrock, Eunectes, Nian, Blemishine, Croissant, Heavyrain, Blitz, Asbestos, Hung, Liskarm, Bison, Aurora, Vulcan, Nearl, Ashlock, Dur-nar, Matterhorn, Гум, Cuora, Bubble, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Weedy, Gladiia, Mizuki, Phantom, Aak, Bena, Manticore, Kirara, Snowsant, Frost (Rainbow), FEater, Waai Fu, Mr.Nothing, Cliffheart, Robin, Projekt Red, Kafka, Shaw, Rope, Ethan, Jaye, Gravel, THRM-EX
Sniper Exusiai, W, Schwarz, Rosmontis, Fartooth, Poca, Archetto, Ash, Ch'en the Holungday, Blue Poison, Andreana, Toddifons, Executor, Sesa, Platinum, Aosta, Provence, GreyThroat, Firewatch, Meteorite, April, May, Pinecone, Aciddrop, Meteor, Ambriel, Shirayuki, Jessica, Vermeil, Catapult, Kroos, Adnachiel, Rangers, "Justice Knight"
Caster Mostima, Passenger, Ifrit, Carnelian, Dusk, Ceobe, Eyjafjalla, Leizi, Iris, Mint, Nightmare, Amiya, Tomimi, Purgatory, Skyfire, Absinthe, Kjera, Corroserum, Leonhardt, Beeswax, Gitano, Click, Greyy, Pudding, Haze, Indigo, Lava, Steward, Durin, 12F
Supporter Skadi the Corrupting Heart, Gnosis, Suzuran, Angelina, Magallan, Glaucus, Mayer, Istina, Tsukinogi, Pramanix, Scene, Shamare, Sora, Roberta, Podenco, Earthspirit, Deepcolor, Orchid
Medic Shining, Kal'tsit, Nightingale, Honeyberry, Whisperain, Silence, Breeze, Mulberry, Ceylon, Folinic, Ptilopsis, Tuye, Warfarin, Gavial, Perfumer, Myrrh, Sussurro, Purestream, Hibiscus, Ansel, Lancet-2