Rat King

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search

Thông tin cơ bản[edit]

Rat King
MK
Lin, Lin Gray, Hoàng đế khu ổ chuột. Ông ta mang vô số biệt danh, cũng như dòng chảy của bóng tối thành phố Lungmen dưới chân ông ta. Đừng chạm vào lằn ranh. Nếu ngươi do dự dù chỉ một lúc, dù thứ gì đang làm ngươi lo lắng đi chăng nữa, nó sẽ không hơn gì một lời thì thầm của cơn gió quét qua trên các đụn cát mênh mông.
Chủng loại Cấp bậc Kiểu tấn công Vị trí
-"-" is not in the list (Động vật dại, Máy bay không người lái, Sarkaz, Zombie, Lính RM thường) of allowed values for the "EnemyClass" property. Boss Phép thuật - Tầm xa Mặt đất
Hp.png HP Atk.png Sát thương Defense.png Phòng thủ vật lý Resistance.png Kháng phép thuật
S A B B
Kỹ năng cơ bản
Phòng thủ vật lý tăng mạnh khi bật khiên
Xuất hiện ở

Thông tin chi tiết[edit]

Sát thương Tốc độ tấn công Phạm vi HP Phòng thủ vật lý Kháng phép thuật
470 3,4s 2,5 22000 350 30
Tốc độ hồi HP Cân nặng Kháng im lặng Kháng choáng Tốc độ di chuyển Tốc độ hồi SP
0 5 0,6 0
Nội tại
Bật một tấm khiên với 14001 HP (chỉ hấp thụ sát thương phép thuật).

Phòng thủ vật lý +3000 khi khiên đang bật.

Sát thương tăng lên 150% khi HP rơi xuống dưới mức 50%.

Kỹ năng
Tên Cooldown khởi điểm Cooldown Hiệu ứng
Mark 1 9999 Đánh dấu 2 Operator trên bản đồ. Dấu màu xanh đánh dấu Operator có HP tối đa thấp nhất, và màu đỏ đánh dấu Operator có HP tối đa cao nhất.
Singing Sands 20 15 Gây 800 sát thương vật lý lên Operator có HP tối đa cao nhất.
Sand Prison 60 25 Gây 70 sát thương phép thuật mỗi giây và giảm 70% sát thương của mục tiêu trong 15 giây.
' ' ' '
' ' ' '


Sát thương Tốc độ tấn công Phạm vi HP Phòng thủ vật lý Kháng phép thuật
590 3,4s 2,5 36000 350 30
Tốc độ hồi HP Cân nặng Kháng im lặng Kháng choáng Tốc độ di chuyển Tốc độ hồi SP
0 5 0,6 0
Nội tại
Bật một tấm khiên với 22002 HP (chỉ hấp thụ sát thương phép thuật).

Phòng thủ vật lý +3000 khi khiên đang bật.

Sát thương tăng lên 170% khi HP rơi xuống dưới mức 50%.

Kỹ năng
Tên Cooldown khởi điểm Cooldown Hiệu ứng
Mark 1 9999 Đánh dấu 2 Operator trên bản đồ. Dấu màu xanh đánh dấu Operator có HP tối đa thấp nhất, và màu đỏ đánh dấu Operator có HP tối đa cao nhất.
Singing Sands 10 15 Gây 1500 sát thương vật lý lên Operator có HP tối đa cao nhất.
Sand Prison 15 20 Gây 100 sát thương phép thuật mỗi giây và giảm 70% sát thương của mục tiêu trong 15 giây.
' ' ' '
' ' ' '


Danh sách kẻ địch[edit]

Điều hướng
Common Soldier, Airborne Soldier, Airborne Soldier Leader, Dual Swordman, Dual Swordman Leader, Light-Armored Soldier, Light-Armored Soldier Leader, Wraith, Avenger, Wraith Leader, Rioter, Rioter Leader, Shielded Soldier, Shielded Soldier Leader, Junkman, Veteran Junkman, Arts Guard, Bladed Fighter, Bladed Fighter Leader, Logger, Armed Militant, Spec Ops Soldier, Breaker, Breaker Leader, Crossbowman, Cocktail Thrower Leader, Crossbowman Leader, Spellcaster, Spellcaster Leader, Mortar Gunner, Mortar Gunner Leader, Cocktail Thrower, Spec Ops Caster, Originium Slug, Originium Slug · α, Originium Slug · β, Acid Originium Slug, Acid Originium Slug · α, Infused Originium Slug, Infused Originium Slug · α, Metal Crab, Infused Glacial Originium Slug, Infused Glacial Originium Slug α, Lurker, Invisible Crossbowman, Invisible Crossbowman Leader, Invisible Caster, Invisible Caster Leader, Monster, Oneiros, Monster Mk.II, Defender-4, Bombtail, Bombtail-G, Arts Master A1, Arts Master A2, Frost, Sicilian, Sicilian Leader, Brawler, Marksman, Marksman Leader, Hound, Hound Pro, Rabid Hound Pro, Frostfang, Razorfrost, Infantry, Infantry Leader, Sniper Agent, Sniper Agent Leader, Authorized Caster, Authorized Caster Leader, Shielded Guard, Shielded Guard Leader, Possessed Soldier, Possessed Soldier Leader, Possessed Veteran Junkman, Possessed Junkman, Possessed Heavy Defender, Ergate, Ergate Leader, Sarkaz Greatswordman, Sarkaz Lancer Leader, Sarkaz Sentinel, Sarkaz Sentinel Leader, Sarkaz Crossbowman, Sarkaz Swordman, Sarkaz Swordman Leader, Sarkaz Lancer, Technical Scout, Yeti Operative, Yeti Sniper, Yeti Sniper Leader, Yeti Caster, Yeti Caster Leader
Elite Heavy Defender, Heavy Defender Leader, Heavy Defender Lieutenant, Big Adam, Hateful Avenger, Arts Guard Leader, Veteran Logger, Butcher, Veteran Butcher, Senior Armed Militant, Defense Crusher, Defense Crusher Leader, Demolitionist, Demolitionist Leader, Senior Spellcaster, Senior Spellcaster Leader, Shielded Senior Caster, Spec Ops Caster Leader, Raptor, Brawler Leader, Bully, Bulldozer, Fanatic, Desperate Fanatic, Greytail, Greytail Leader, Heavy Defender Type-N, Heavy Defender Type-S, Enraged Possessed Bonethrower, Possessed Heavy Defender Leader, Enraged Possessed Soldier, Enraged Possessed Soldier Leader, Enraged Possessed Thrower, Agent, Agent Leader, Rockbreaker, Rockbreaker Leader, Sarkaz Accuser, Sarkaz Lead Accuser, Sarkaz Bladeweaver, Sarkaz Bladeweaver Leader, Sarkaz Greatswordman Leader, Sarkaz Crossbowman Leader, Sarkaz Caster, Sarkaz Caster Leader, Yeti Icecleaver, Yeti Icecleaver Leader
Boss Big Bob, Crownslayer, Faust, Frostnova, Frostnova (Winter Scar), Rat King, Mephisto, Patriot, Sarkaz Centurion, Skullshatterer, Pompeii, W (Boss)