Pompeii

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search

Thông tin cơ bản[edit]

Pompeii
UM1
Một con quái vật bị nhiễm bệnh khổng lồ, được sinh ra từ môi trường nhiệt độ đặc biệt cao. Không ai dám lại gần những sinh vật này do bề ngoài dị dạng và nhiệt lượng khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể chúng. Sự tồn tại của những sinh vật này đã được ghi nhận từ thời cổ đại, nhưng diện kiến một mẫu vật bị nhiễm bệnh là một trải nghiệm khó quên...
Chủng loại Cấp bậc Kiểu tấn công Vị trí
Động vật nhiễm bệnh"Động vật nhiễm bệnh" is not in the list (Động vật dại, Máy bay không người lái, Sarkaz, Zombie, Lính RM thường) of allowed values for the "EnemyClass" property. Boss Phép thuật - Tầm xa Mặt đất
Hp.png HP Atk.png Sát thương Defense.png Phòng thủ vật lý Resistance.png Kháng phép thuật
S C C A
Kỹ năng cơ bản
Tấn công 4 mục tiêu cùng lúc. Gây sát thương theo thời gian lên mục tiêu. Khi bị chặn, tự phát nổ gây sát thương lớn. Tăng mạnh tốc độ tấn công khi HP xuống dưới 50%
Xuất hiện ở

Thông tin chi tiết[edit]

Sát thương Tốc độ tấn công Phạm vi HP Phòng thủ vật lý Kháng phép thuật
230 3,5s 3,5 40000 220 70
Tốc độ hồi HP Cân nặng Kháng im lặng Kháng choáng Tốc độ di chuyển Tốc độ hồi SP
0 4 0,65 0
Nội tại
Tấn công 4 mục tiêu cùng lúc, áp hiệu ứng cháy lên mục tiêu.

Hiệu ứng cháy gây 20 sát thương phép thuật mỗi 0,33 giây trong vòng 10 giây, không tính chồng nhiều lần và thời lượng tự động quay lại 10 giây nếu dính đòn lúc đang cháy.

Khi bị chặn, gây 1000 sát thương phép thuật trong phạm vi 1,4 ô mỗi 10 giây.

Tốc độ tấn công +40 khi HP rơi xuống dưới 50%.

Kỹ năng
Tên Cooldown khởi điểm Cooldown Hiệu ứng
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '


Sát thương Tốc độ tấn công Phạm vi HP Phòng thủ vật lý Kháng phép thuật
350 3,5s 3,5 50000 270 70
Tốc độ hồi HP Cân nặng Kháng im lặng Kháng choáng Tốc độ di chuyển Tốc độ hồi SP
0 4 0,65 0
Nội tại
Tấn công 4 mục tiêu cùng lúc, áp hiệu ứng cháy lên mục tiêu.

Hiệu ứng cháy gây 20 sát thương phép thuật mỗi 0,33 giây trong vòng 10 giây, không tính chồng nhiều lần và thời lượng tự động quay lại 10 giây nếu dính đòn lúc đang cháy.

Khi bị chặn, gây 1000 sát thương phép thuật trong phạm vi 1,4 ô mỗi 10 giây.

Tốc độ tấn công +40 khi HP rơi xuống dưới 50%.

Kỹ năng
Tên Cooldown khởi điểm Cooldown Hiệu ứng
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '


Danh sách kẻ địch[edit]

Điều hướng
Common Soldier, Airborne Soldier, Airborne Soldier Leader, Dual Swordman, Dual Swordman Leader, Light-Armored Soldier, Light-Armored Soldier Leader, Wraith, Avenger, Wraith Leader, Rioter, Rioter Leader, Shielded Soldier, Shielded Soldier Leader, Junkman, Veteran Junkman, Arts Guard, Bladed Fighter, Bladed Fighter Leader, Logger, Armed Militant, Spec Ops Soldier, Breaker, Breaker Leader, Crossbowman, Cocktail Thrower Leader, Crossbowman Leader, Spellcaster, Spellcaster Leader, Mortar Gunner, Mortar Gunner Leader, Cocktail Thrower, Spec Ops Caster, Originium Slug, Originium Slug · α, Originium Slug · β, Acid Originium Slug, Acid Originium Slug · α, Infused Originium Slug, Infused Originium Slug · α, Metal Crab, Infused Glacial Originium Slug, Infused Glacial Originium Slug α, Lurker, Invisible Crossbowman, Invisible Crossbowman Leader, Invisible Caster, Invisible Caster Leader, Monster, Oneiros, Monster Mk.II, Defender-4, Bombtail, Bombtail-G, Arts Master A1, Arts Master A2, Frost, Sicilian, Sicilian Leader, Brawler, Marksman, Marksman Leader, Hound, Hound Pro, Rabid Hound Pro, Frostfang, Razorfrost, Infantry, Infantry Leader, Sniper Agent, Sniper Agent Leader, Authorized Caster, Authorized Caster Leader, Shielded Guard, Shielded Guard Leader, Possessed Soldier, Possessed Soldier Leader, Possessed Veteran Junkman, Possessed Junkman, Possessed Heavy Defender, Ergate, Ergate Leader, Sarkaz Greatswordman, Sarkaz Lancer Leader, Sarkaz Sentinel, Sarkaz Sentinel Leader, Sarkaz Crossbowman, Sarkaz Swordman, Sarkaz Swordman Leader, Sarkaz Lancer, Technical Scout, Yeti Operative, Yeti Sniper, Yeti Sniper Leader, Yeti Caster, Yeti Caster Leader
Elite Heavy Defender, Heavy Defender Leader, Heavy Defender Lieutenant, Big Adam, Hateful Avenger, Arts Guard Leader, Veteran Logger, Butcher, Veteran Butcher, Senior Armed Militant, Defense Crusher, Defense Crusher Leader, Demolitionist, Demolitionist Leader, Senior Spellcaster, Senior Spellcaster Leader, Shielded Senior Caster, Spec Ops Caster Leader, Raptor, Brawler Leader, Bully, Bulldozer, Fanatic, Desperate Fanatic, Greytail, Greytail Leader, Heavy Defender Type-N, Heavy Defender Type-S, Enraged Possessed Bonethrower, Possessed Heavy Defender Leader, Enraged Possessed Soldier, Enraged Possessed Soldier Leader, Enraged Possessed Thrower, Agent, Agent Leader, Rockbreaker, Rockbreaker Leader, Sarkaz Accuser, Sarkaz Lead Accuser, Sarkaz Bladeweaver, Sarkaz Bladeweaver Leader, Sarkaz Greatswordman Leader, Sarkaz Crossbowman Leader, Sarkaz Caster, Sarkaz Caster Leader, Yeti Icecleaver, Yeti Icecleaver Leader
Boss Big Bob, Crownslayer, Faust, Frostnova, Frostnova (Winter Scar), Rat King, Mephisto, Patriot, Sarkaz Centurion, Skullshatterer, Pompeii, W (Boss)