Phantom

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


6
Dream Within a Dreammare
                       
Trait
Giảm mạnh thời gian tái triển khai
Giảm mạnh thời gian tái triển khai
Giảm mạnh thời gian tái triển khai

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
Fast-Redeploy Crowd-Control DPS
Melee
                       
Phantom
Limited
Ishida Akira
                               
Skade
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 1026 1283 1645
Sát thương 317 435 558 90
Phòng thủ vật lý 207 270 322
Kháng phép thuật 0 0 0
Thời gian tái triển khai 18s
Cost triển khai 8 10 10
Số địch chặn được 1 1 1
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 0,93s
Tầm tấn công Range (2).png Range (2).png Range (2).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Sát thương +22
Pot3.png Thời gian tái triển khai -2s
Pot4.png HP tối đa +130
Pot5.png Cost triển khai -1

Trait & Talent[edit]

Giảm mạnh thời gian tái triển khai{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Phantom in the Mirror Elite1.png Lv.1 Có thể triệu hồi 1 phân thân. Phân thân có cùng kỹ năng với Phantom và thời gian tái triển khai riêng biệt (45s).
{{{talent1b}}} Elite1.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_1a}}}.png | 30px]] {{{talentDes1b}}}
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Phantom in the Mirror Elite2.png Lv.1 Có thể triệu hồi 1 phân thân với chỉ số cao hơn. Phân thân có cùng kỹ năng với Phantom và thời gian tái triển khai riêng biệt (45s).
{{{talent2b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_2}}}.png | 30px]] {{{talentDes2b}}}
Phantom Mastery Elite2.png Lv.1 Thời gian tái triển khai của phân thân -10s.
{{{talent3b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_3}}}.png | 30px]] {{{talentDes3b}}}


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

Phantom of the night.png Phantom of the Night

Bị động


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Sau khi triển khai, +20% né tránh vật lý và bật một tấm khiên hấp thụ sát thương vật lý tương đương với 20% HP tối đa. 0 0 10
Level 2 Sau khi triển khai, +20% né tránh vật lý và bật một tấm khiên hấp thụ sát thương vật lý tương đương với 25% HP tối đa. 0 0 10
Level 3 Sau khi triển khai, +20% né tránh vật lý và bật một tấm khiên hấp thụ sát thương vật lý tương đương với 30% HP tối đa. 0 0 10
Level 4 Sau khi triển khai, +30% né tránh vật lý và bật một tấm khiên hấp thụ sát thương vật lý tương đương với 35% HP tối đa. 0 0 10
Level 5 Sau khi triển khai, +30% né tránh vật lý và bật một tấm khiên hấp thụ sát thương vật lý tương đương với 40% HP tối đa. 0 0 10
Level 6 Sau khi triển khai, +30% né tránh vật lý và bật một tấm khiên hấp thụ sát thương vật lý tương đương với 45% HP tối đa. 0 0 10
Level 7 Sau khi triển khai, +40% né tránh vật lý và bật một tấm khiên hấp thụ sát thương vật lý tương đương với 50% HP tối đa. 0 0 10
Mastery1.png Sau khi triển khai, +40% né tránh vật lý và bật một tấm khiên hấp thụ sát thương vật lý tương đương với 60% HP tối đa. 0 0 10
Mastery2.png Sau khi triển khai, +40% né tránh vật lý và bật một tấm khiên hấp thụ sát thương vật lý tương đương với 70% HP tối đa. 0 0 10
Mastery3.png Sau khi triển khai, +50% né tránh vật lý và bật một tấm khiên hấp thụ sát thương vật lý tương đương với 80% HP tối đa. 0 0 10


Bloodstained movement.png Bloodstained Movement

Bị động


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Sau khi triển khai, nhận 7 lớp gia tăng sát thương chồng nhau, mỗi lớp +10% sát thương (mỗi đòn tấn công tiêu thụ 1 lớp). 0 0
Level 2 Sau khi triển khai, nhận 7 lớp gia tăng sát thương chồng nhau, mỗi lớp +11% sát thương (mỗi đòn tấn công tiêu thụ 1 lớp). 0 0
Level 3 Sau khi triển khai, nhận 7 lớp gia tăng sát thương chồng nhau, mỗi lớp +12% sát thương (mỗi đòn tấn công tiêu thụ 1 lớp). 0 0
Level 4 Sau khi triển khai, nhận 8 lớp gia tăng sát thương chồng nhau, mỗi lớp +13% sát thương (mỗi đòn tấn công tiêu thụ 1 lớp). 0 0
Level 5 Sau khi triển khai, nhận 8 lớp gia tăng sát thương chồng nhau, mỗi lớp +14% sát thương (mỗi đòn tấn công tiêu thụ 1 lớp). 0 0
Level 6 Sau khi triển khai, nhận 8 lớp gia tăng sát thương chồng nhau, mỗi lớp +15% sát thương (mỗi đòn tấn công tiêu thụ 1 lớp). 0 0
Level 7 Sau khi triển khai, nhận 9 lớp gia tăng sát thương chồng nhau, mỗi lớp +16% sát thương (mỗi đòn tấn công tiêu thụ 1 lớp). 0 0
Mastery1.png Sau khi triển khai, nhận 9 lớp gia tăng sát thương chồng nhau, mỗi lớp +17% sát thương (mỗi đòn tấn công tiêu thụ 1 lớp). 0 0
Mastery2.png Sau khi triển khai, nhận 9 lớp gia tăng sát thương chồng nhau, mỗi lớp +18% sát thương (mỗi đòn tấn công tiêu thụ 1 lớp). 0 0
Mastery3.png Sau khi triển khai, nhận 10 lớp gia tăng sát thương chồng nhau, mỗi lớp +20% sát thương (mỗi đòn tấn công tiêu thụ 1 lớp). 0 0


Mở/đóng bảng:
Night raid.png Night Raid

Bị động


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng Tầm hoạt động
Level 1 Sau khi triển khai, lập tức gây ra 180% sát thương vật lý cho tất cả kẻ địch xung quanh và đẩy chúng ra với lực cỡ nhỏ. Ngoài ra, gây ngẫu nhiên 1 trong 3 hiệu ứng (Chậm, Trói, Choáng) trong 2 giây. 0 0 Range (17).png


Level 2 Sau khi triển khai, lập tức gây ra 190% sát thương vật lý cho tất cả kẻ địch xung quanh và đẩy chúng ra với lực cỡ nhỏ. Ngoài ra, gây ngẫu nhiên 1 trong 3 hiệu ứng(Chậm, Trói, Choáng) trong 2 giây. 0 0
Level 3 Sau khi triển khai, lập tức gây ra 200% sát thương vật lý cho tất cả kẻ địch xung quanh và đẩy chúng ra với lực cỡ nhỏ. Ngoài ra, gây ngẫu nhiên 1 trong 3 hiệu ứng (Chậm, Trói, Choáng) trong 2 giây. 0 0
Level 4 Sau khi triển khai, lập tức gây ra 210% sát thương vật lý cho tất cả kẻ địch xung quanh và đẩy chúng ra với lực cỡ nhỏ. Ngoài ra, gây ngẫu nhiên 1 trong 3 hiệu ứng (Chậm, Trói, Choáng) trong 2,5 giây. 0 0
Level 5 Sau khi triển khai, lập tức gây ra 220% sát thương vật lý cho tất cả kẻ địch xung quanh và đẩy chúng ra với lực cỡ nhỏ. Ngoài ra, gây ngẫu nhiên 1 trong 3 hiệu ứng (Chậm, Trói, Choáng) trong 2,5 giây. 0 0
Level 6 Sau khi triển khai, lập tức gây ra 230% sát thương vật lý cho tất cả kẻ địch xung quanh và đẩy chúng ra với lực cỡ nhỏ. Ngoài ra, gây ngẫu nhiên 1 trong 3 hiệu ứng (Chậm, Trói, Choáng) trong 2,5 giây. 0 0
Level 7 Sau khi triển khai, lập tức gây ra 240% sát thương vật lý cho tất cả kẻ địch xung quanh và đẩy chúng ra với lực cỡ nhỏ. Ngoài ra, gây ngẫu nhiên 1 trong 3 hiệu ứng (Chậm, Trói, Choáng) trong 3 giây. 0 0
Mastery1.png Sau khi triển khai, lập tức gây ra 260% sát thương vật lý cho tất cả kẻ địch xung quanh và đẩy chúng ra với lực cỡ nhỏ. Ngoài ra, gây ngẫu nhiên 1 trong 3 hiệu ứng (Chậm, Trói, Choáng) trong 3,5 giây. 0 0
Mastery2.png Sau khi triển khai, lập tức gây ra 280% sát thương vật lý cho tất cả kẻ địch xung quanh và đẩy chúng ra với lực cỡ nhỏ. Ngoài ra, gây ngẫu nhiên 1 trong 3 hiệu ứng (Chậm, Trói, Choáng) trong 4 giây. 0 0
Mastery3.png Sau khi triển khai, lập tức gây ra 300% sát thương vật lý cho tất cả kẻ địch xung quanh và đẩy chúng ra với lực cỡ nhỏ. Ngoài ra, gây ngẫu nhiên 1 trong 3 hiệu ứng (Chậm, Trói, Choáng) trong 4,5 giây. 0 0
Tầm hoạt động


Tầm hoạt động
 (unlock ở [[File:{{{range2_cond}}}.png | 32px]])

Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill train specialist1.png Specialist Specialization·α Phòng Tập luyện Khi được bố trí trong Phòng Tập luyện, +30% tốc độ học kỹ năng của tất cả Specialist.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill train specialist3.png Masked Phantom Phòng Tập luyện Khi được bố trí trong Phòng Tập luyện, +60% tốc độ học kỹ năng của tất cả Specialist.
[[File:{{{skill_icon4b}}}.png | 32px]] {{{skill_name4b}}} {{{room4b}}} {{{des4b}}}


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 30000, Chip specialist small.png x 5, Polyketon.png x 7, Orirock cube.png x 7
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip specialist large.png x 4, Polymerization preparation.png x 4, Fined synthetic resin.png x 9
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 180000, Chip specialist twin.png x 4, Polymerization preparation.png x 4, Fined synthetic resin.png x 9


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 5 2 → 3 Skill book 1.png x 5 Orirock.png x 6 Damaged device.png x 4 3 → 4 Skill book 2.png x 8 Sugar.png x 5
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 8 Polyester.png x 4 Oriron.png x 4 5 → 6 Skill book 2.png x 8 Manganese ore.png x 6 6 → 7 Skill book 3.png x 8 Synthetic resin.png x 4 Oriron cluster.png x 4
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Orirock concentration.png x 4 Grindstone.png x 7 Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Keton colloid.png x 4 Synthetic resin.png x 4 Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Optimized device.png x 3 Oriron cluster.png x 4
Mastery2.png Skill book 3.png x 12 White horse kohl.png x 4 Keton colloid.png x 8 Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Manganese trihydrate.png x 4 Optimized device.png x 5 Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Grindstone pentahydrate.png x 4 White horse kohl.png x 9
Mastery3.png Skill book 3.png x 15 D32 steel.png x 6 Silicic alloy block.png x 6 Mastery3.png Skill book 3.png x 15 Polymerization preparation.png x 6 Silicic alloy block.png x 6 Mastery3.png Skill book 3.png x 15 D32 steel.png x 6 Fined synthetic resin.png x 6


Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Phantom Thể lực Đạt tiêu chuẩn
Giới tính Nam Cơ động Xuất sắc
Kinh nghiệm chiến đấu 9 năm Sức bền Đạt tiêu chuẩn
Nơi sinh Victoria Tư duy chiến thuật Tốt
Ngày sinh 19/01 Kỹ năng chiến đấu Tốt
Chủng tộc Feline Khả năng đồng hóa Originium Đạt tiêu chuẩn
Chiều cao 185cm Tình trạng phơi nhiễm Dương tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :Khiêm Lê + Toramu Hanayo
Hợp đồng tuyển dụng
Nếu có việc gấp, hãy thử gọi biệt hiệu của hắn, biết đâu hắn sẽ xuất hiện ở phía sau ngươi.

Cán viên Phantom của Rhodes Island, bóng dáng như hòa vào đêm tối.

Phantom token.png Token
Một tờ âm phổ (musical score) cũ kỹ. Những nốt nhạc và chữ viết đều bị năm tháng làm mờ đi, không còn rõ ràng.
Hồ sơ cá nhân
Sát thủ đơn độc- Phantom hoạt động ở Victoria và khu vực lân cận, trong quá khứ có hành tung khó nắm bắt, bối cảnh lý lịch thực tế vẫn chưa hoàn toàn được xác minh.

Hiện tại đang là cán viên Specialist tại Rhodes Island, năng lực tác chiến ưu tú nhưng vẫn cần phải cảnh giác khi tiếp xúc.

Hồ sơ y tế
Kết quả xét nghiệm cho thấy đường viền nội tạng của đối tượng không rõ ràng, có thể thấy được các vệt bóng bất thường, phát hiện các tinh thể Originium trong hệ thống tuần hoàn và có triệu chứng của bệnh Oripathy. Ở giai đoạn này có thể xác nhận đối tượng đã nhiễm bệnh.

Tỉ lệ dung hợp của thể tế bào và Originium: 14% Bề mặt cơ thể có dấu hiệu rõ ràng của Originium kết tinh, xét đến vị trí đặc thù, hệ âm thanh của Phantom đã bị biến dị nghiêm trọng.

Mật độ kết tinh của Originium trong máu: 0.35u/L Tình trạng bệnh hiện tại của cán viên Phantom không hề lạc quan, có khả năng sẽ chuyển biến xấu, cần quan sát kỹ lưỡng.

Thái độ của hắn đối với việc điều trị mơ hồ, có phần tiêu cực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù có môi trường điều trị tốt nhất thì e rằng cũng không thể làm nên chuyện. ——— Ansel

Tư liệu lưu trữ 1
Khi cán viên Phantom lần đầu đến Rhodes Island đã làm các nhân viên trực ban hậu cần một phen sợ hãi. Hắn đột ngột xuất hiện phía sau lưng người khác không nói không rằng, đứng yên tại chỗ chờ đợi người đó quay lưng lại để phát hiện hắn tồn tại. Sau đó, các đơn vị giám sát và an ninh phòng vệ của thuyền đều được tăng mạnh. Theo như lời của Ms.CLOSURE, người hiếm khi tức giận: "Dù cho hắn thật sự chỉ là một cái bóng thì cũng tuyệt đối không được tự tiện lên thuyền, thật sự là quá kiêu ngạo đó".

Phantom thản nhiên thừa nhận bản thân mình là một sát thủ độc lập. Giống như đại đa số cách mọi người nhìn nhận về nghề này, vị sát thủ đến từ Victoria đa phần thời gian đều an tĩnh trầm mặc, cực kỳ kiệm lời. Dù cho là sau khi thiết lập quan hệ, Phantom cũng không có ý định kể cho chúng ta nghe về những gì hắn trải qua trong quá khứ.

Cùng Phantom vào Rhodes Island còn có Miss.Christine quyến rũ mê người tựa như màn đêm. Không hề nghi ngờ, đây là một quý cô nhã nhặn nhưng cao ngạo, không ai có thể quyết định nàng đi hay ở. Những lúc không ở cạnh Phantom, nàng sải những bước nhẹ nhàng khắp nơi, lặng lẽ tuần tra thuộc địa của mình.

Phụ lục: Kiến nghị mỗi khi gặp Miss.Christine: 1. Tuyệt đối không chủ động chạm vào Miss.Christine, đợi chờ nàng chủ động tiếp cận, chấp nhận nàng chủ động rời đi. 2. Biểu hiện thái độ tôn trọng, gật đầu chào hỏi tiểu thư xinh đẹp. 3. Giữ tâm trạng vui vẻ

Tư liệu lưu trữ 2
Phép thuật thiên phú của cán viên Phantom có được sau khi hắn bị cảm nhiễm, xảy ra dị biến đáng kinh ngạc, Originium kết tinh thâm nhập vào yết hầu khiến hắn có năng lực độc đáo mà nguy hiểm.

Sau khi trưng cầu ý kiến xong, Rhodes Island đối với việc này đã tiến hành một loạt thí nghiệm. Hiện có thể xác nhận, năng lực dị biến của cán viên Phantom đối với âm thanh có quan hệ, đặc biệt là âm tiết phát ra sau khi đi qua yết hầu có thể gây ra tổn thương tinh thần đối với các cá thể sống. Sắc thái tình cảm trong âm điệu càng mãnh liệt thì ảnh hưởng gây ra cũng sâu sắc hơn. Hơn nữa, loại tổn thương về mặt tinh thần khó có thể chữa trị hoặc xoay chuyển. Xét đến tình huống đặc thù và ý nguyện của cán viên, Phantom đeo một thiết bị theo dõi tình trạng bệnh được thiết kế chuyên dụng. Tùy vào biến chuyển của bệnh có thể ức chế cơ năng kia, đảm bảo đời sống hằng ngày tại Rhodes Island không gặp trở ngại.

Tư liệu lưu trữ 3
Trước khi chân chính trở thành một sát thủ độc lập, Phantom đã có thời gian theo một đoàn kịch lưu lạc, di chuyển để biểu diễn khắp nơi mưu sinh. Căn cứ theo điều tra có thể phỏng đoán, vài năm trước ở Victoria có khu vực bị lan tràn dịch bệnh, có lẽ đã phá hủy đoàn kịch này, đồng thời làm cuộc sống của Phantom bị rơi khỏi quỹ đạo. Hắn trước đây có giọng hát mỹ diệu, nhưng hiện tại Phantom đã sớm rời xa sân khấu.

Mặc cho thuộc nội bộ Rhodes Island, cũng có những cán viên chưa từng nhìn thấy qua Phantom và phần lớn thậm chí tin rằng: "Cơ bản không có cán viên Phantom nào", trước mắt chỉ có số ít người biết về hắn. Một câu ngoài lề, người viết cũng chỉ gặp Phantom một lần duy nhất là khi tìm Doctor để viết hồ sơ, và cũng thông qua Doctor mới tìm được hắn. . "Ta đúng là có nghe qua lời đồn về "đoàn kịch" kia, và sự việc phía sau nó Ta cũng có thể nói cho ngươi nghe rằng ta hiện tại có thể nhìn ra được điều gì từ hắn, nhưng có lẽ cũng vô ích bởi vì ngươi có thể sẽ không nghe ta. Ngươi nhất quyết muốn sao? Vậy được rồi. Không cần phải nói nhiều, ta chỉ kiến nghị ngươi một điều. —— Tránh xa hắn ra. Tên kia cơ bản không còn tỉnh táo nữa, hắn bị ác mộng bắt được rồi ——"

—— bản ghi chép cuộc đối thoại với cán viên Schwarz

Tư liệu lưu trữ 4
[Ghi chép đặc quyền] Chúng ta đã tìm được hiện trường sự cố của đoàn kịch, là một thị trấn nhỏ ở nông thôn bị dịch bệnh Oripathy phá hủy. Người còn sống có lẽ đã sớm thoát khỏi nơi này, hiện tại chỉ còn là một vùng hoang vu.

Thời gian trôi qua đã lâu, chúng ta vốn dĩ không ôm hi vọng gì, nhưng nơi này lại như bị quá khứ bỏ quên...... Nhìn ảnh chụp nơi đó là có thể rõ, nơi này thực sự như một thị trấn ma trong truyền thuyết. Các khu dân cư, phương tiện, công trình công cộng. Ngoại trừ người sinh sống, toàn bộ các đồ vật được ghi chép lại, kể cả lều trại của đoàn kịch dựng trong công viên đều được bảo tồn nguyên dạng. Hiện trường nơi ghi hình đoàn kịch diễn xuất bị hư hại hoàn toàn, máy móc ở trung tâm đã vô phương cứu chữa. Nhưng cách xa khỏi sân khấu chính, chúng ta tìm được một ít văn kiện, tư liệu bị tổn hại và các ghi chép số liệu được gửi đi để lưu trữ. Dù cho hết sức phục hồi, nội dung bên trong thực sự đã hỏng bét. Nói cách khác, giống như cho bánh kem vào một túi nilon rồi cột lại, quăng vào một đám người đang cuồng loạn như Lễ hội Iberian, thứ còn sót lại trong túi so với thứ chúng ta phục hồi cũng không khác mấy. Còn dữ liệu được gửi đi thì lộ trình quá mơ hồ, chúng ta không cách nào lần ra.

Vì để xác nhận nội dung, chúng ta đã phát một đoạn ghi hình ngắn được xem là hoàn chỉnh. Ngay khi đoạn ghi hình được phát, ba gã nhân viên điều tra đều xuất hiện cảm xúc hỗn loạn ở mức độ nhất định. Bởi vậy, chúng ta không thể không tạm thời phong ấn văn kiện còn lại. Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là do ai, xuất phát từ mục đích gì, tại sao lại giữ vật như vậy? Ta khó có thể tưởng tượng, nó làm ta cảm thấy không ổn. . [Văn kiện ghi hình - đã mã hóa] [Người mã hóa - Kal'tsit] [Mức độ nguy hiểm - 3] "■ ■ ■ sân khấu, cái chết ■ ■ ■ ■ sau lưng ■ ■ ■ nhiễu, tiếng ca ■ ■, ■ ■ ■ ■ kết thúc, nhất thiết ■ bắt đầu”

Hồ sơ thăng cấp
Ngươi quyết định gỡ mặt nạ của hắn, thật sự tin tưởng hắn sao?

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary Không cần phải cố tình đi tìm, ta vẫn luôn ở đây.
Conversation 1 Trong đêm đen, người khác không thể nào chỉ đường cho ngươi, cũng không thể nhìn được hướng ngươi chỉ là cái gì. Đừng dừng lại, ngươi nên tiếp tục đi......
Conversation 2 Dưới lớp mặt nạ này, ngay cả ta cũng không thể nhận ra chính mình là ai.
Conversation 3 Vị này là Miss.Christine. Ta không biết nàng từ đâu tới đây, cũng không biết khi nào nàng rời đi. Nếu nàng thích ngươi, nàng sẽ chủ động đến gần......

Không sai, giống như bây giờ vậy.

Elite Promotion Conversation 1 Ta đã từng không phải lẻ loi một mình. Ta từng có một ít đồng bạn, lập thành một đoàn kịch nhỏ chu du khắp nơi. Nhưng đột nhiên dịch bệnh bùng nổ lan tràn, tất thảy đến đây đều kết thúc, tất thảy lại vì vậy mà bắt đầu.....
Elite Promotion Conversation 2 Chỗ hắc ám này là nơi ẩn nấp, cũng là ngôi báu, càng là thiên đường. Vong linh quá khứ chưa bao giờ rời đi, trên hài cốt của họ ta nguyền rủa hết thảy...... Nhìn thấy dáng vẻ này của ta, ngươi vẫn muốn nghe tiếng ca của ta, ngươi còn dám....... đứng trước mặt ta?
High Trust Conversation 1 Cái trang bị gắn ở cổ này đè lên yết hầu của ta, nhưng đó đúng là điều ta yêu cầu. Giống như chiếc mặt nạ, nó giúp ta che lấp tội ác, ẩn giấu đi thanh âm của ta. Muốn nghe thanh âm thật sự của ta sao? Không, không thể. Ngươi không nên thừa nhận điều này......
High Trust Conversation 2 Tiếng ca của ta kết thúc sinh mệnh kẻ khác. Đêm dài vô tận, tiếng ca không ngừng, cổ họng run lên những cao âm rồi nôn ra từng mảnh nội tạng nhỏ, người người sợ hãi, hít thở không thông...... rồi lại như vậy...... Tuyệt đẹp. Doctor, nói ta nghe, ta rốt cuộc...... đã làm gì vậy?
High Trust Conversation 3 Ta có thể giúp ngươi chiếm đoạt rất nhiều sinh mệnh, nhưng trước hết ta cần xác định bản thân có còn tỉnh táo hay không. Có cái gì đó muốn chiếm hữu ta, nó không muốn ta rời sân khấu, nó muốn tiếng ca của ta vĩnh viễn vang lên không ngừng...... Thậm chí là nó còn muốn ta giết chết ngươi nữa. Trước khi sắm vai sát thủ cho ngươi, ta cần tìm hiểu chân tướng.
Idle Cho dù hiện tại không phải đêm tối, bóng đen cũng chưa bao giờ rời khỏi ngươi. Hãy chú ý những lúc ngươi buồn ngủ bất chợt, Doctor.
Operator Reporting In Biệt hiệu Khôi Ảnh (Phantom), trong đêm đen u linh, ảo ảnh sau tấm màn sân khấu. Nói cho ta, kẻ địch của ngươi là ai, ở đâu.......
Watching Combat Tape Giết chóc không phải là mục đích, mà là thủ đoạn.
Elite 1 Như ngươi mong muốn. Âm điệu của Rhodes Island do ngươi định đoạt, ngươi không cần ai dẫn dắt hay bảo hộ...... Đúng vậy, ta biết rất rõ. Ngươi chính là chủ nhân của ngươi.
Elite 2 Đây là một nước đi không thể quay đầu, không thể nhìn lại. Ta sẽ cùng ngươi chia sẻ mọi thứ, chỉ sợ rằng không tốt đẹp như ngươi tưởng tượng...... Lại đây, tới nơi này, trong đêm tối phía sau tấm màn sân khấu, để ta vì ngươi mà vạch trần.
Assign To Team Đã đến phần trình diễn của ta rồi sao?
Assign To Team Leader Hãy đưa ra chỉ thị, việc này ta không xa lạ.
Operation Sortie Ta theo phương hướng của ngươi......
Operation Start Đã đến lúc vở kịch được vạch trần sau tấm màn che.
Select Operator 1 Ta ở đây.
Select Operator 2 Hãy cùng ta đắm chìm vào màn đêm.
Deploy 1 Ta hiện thân từ trong ảo ảnh.
Deploy 2 Lắng nghe thanh âm. Nghe ta ca xướng.
In Combat 1 Hãy nhìn gương mặt ngươi trong gương.
In Combat 2 Diễn viên là con rối của lời kịch.
In Combat 3 Kẻ có tội...... Ắt phải trả.
In Combat 4 Vì ta —— Hãy hát đi! Hát đi! Hát lên đi!
Complete Operation With 4 Stars Đây là thắng lợi được ngươi dẫn đường sao......
Complete Operation With 3 Stars Kết thúc rồi. Phân tranh luôn lấn át các vị khác khiến cho thắng lợi cũng không còn ngọt ngào.
Complete Operation With 2 Stars Bọn chúng đã chạy thoát. Đối với chúng, đó là điều tốt...... Với ta mà nói, có lẽ cũng vậy.
Failed Operation Mau lui lại...... Ngươi đã đánh mất phương hướng rồi.
Assign To Station Hửm? Phía sau tấm gương này, tựa như......
Poke Cái gì?
Trust Poke Tiếng bước chân này...... Hóa ra là ngươi, Doctor.
Title Screen Arknights。
Greeting Cái bóng phía sau của ngươi thoạt nhìn còn nặng nề hơn hôm qua, Doctor.

Tự động▶
Skip▶
Arknights Story Player
Đang tải...

Điều hướng
Vanguard Bagpipe, Saileach, Siege, Flametail, Saga, Reed, Chiave, Elysium, Blacknight, Grani, Texas, Зима, Wild Mane, Vigna, Scavenger, Courier, Beanstalk, Myrtle, Plume, Vanilla, Fang, Yato
Guard Mountain, Blaze, Thorns, Skadi, SilverAsh, Ch'en, Pallas, Surtr, Irene, Nearl the Radiant Knight, Hellagur, Lappland, Whislash, Savage, Flamebringer, Ayerscarpe, Astesia, Sideroca, Amiya (Guard), Tequila, Bibeak, Broca, Franka, Specter, La Pluma, Flint, Akafuyu, Tachanka, Swire, Indra, Matoimaru, Arene, Utage, Cutter, Frostleaf, Estelle, Jackie, Dobermann, Conviction, Mousse, Beehunter, Midnight, Melantha, Popukar, Castle-3
Defender Hoshiguma, Saria, Mudrock, Horn, Eunectes, Nian, Penance, Blemishine, Vulcan, Nearl, Ashlock, Croissant, Shalem, Heavyrain, Blitz, Asbestos, Hung, Liskarm, Bison, Aurora, Cuora, Bubble, Dur-nar, Matterhorn, Гум, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Texas the Omertosa, Weedy, Gladiia, Mizuki, Lee, Phantom, Aak, Dorothy, Robin, Projekt Red, Kafka, Bena, Manticore, Kirara, Snowsant, Frost (Rainbow), FEater, Waai Fu, Mr.Nothing, Cliffheart, Gravel, Shaw, Rope, Ethan, Jaye, THRM-EX
Sniper Fiammetta, Ch'en the Holungday, Exusiai, W, Schwarz, Rosmontis, Fartooth, Poca, Archetto, Ash, Firewatch, Meteorite, April, Lunacub, Blue Poison, Andreana, Toddifons, Executor, Sesa, Aosta, Platinum, Provence, GreyThroat, Kroos the Keen Glint, Vermeil, May, Pinecone, Aciddrop, Meteor, Ambriel, Shirayuki, Jessica, Adnachiel, Catapult, Kroos, Rangers, "Justice Knight"
Caster Goldenglow, Eyjafjalla, Mostima, Passenger, Ifrit, Ebenholz, Carnelian, Dusk, Ceobe, Leonhardt, Beeswax, Leizi, Iris, Pith, Mint, Nightmare, Amiya, Tomimi, Purgatory, Skyfire, Absinthe, Kjera, Corroserum, Indigo, Gitano, Click, Greyy, Pudding, Haze, Lava, Steward, 12F, Durin
Supporter Magallan, Skadi the Corrupting Heart, Gnosis, Ling, Suzuran, Angelina, Nine-Colored Deer, Glaucus, Quercus, Mayer, Istina, Tsukinogi, Pramanix, Scene, Shamare, Sora, Earthspirit, Deepcolor, Roberta, Podenco, Orchid
Medic Lumen, Shining, Kal'tsit, Nightingale, Warfarin, Honeyberry, Whisperain, Silence, Breeze, Mulberry, Ceylon, Folinic, Ptilopsis, Tuye, Purestream, Gavial, Perfumer, Myrrh, Sussurro, Ansel, Hibiscus, Lancet-2