Penance

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


6
Trait
Không thể nhận trị thương từ đồng đội
Không thể nhận trị thương từ đồng đội
Không thể nhận trị thương từ đồng đội

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
Survival, DPS
Melee
                       
Penance
Limited
大原沙耶香
                               
IRIS_呓
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   


Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 2279 2960 4055 600
Sát thương 512 683 876 40
Phòng thủ vật lý 355 474 616
Kháng phép thuật 10 10 10
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 32 34 36
Số địch chặn được 2 3 3
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 1,6s
Tầm tấn công Range (2).png Range (2).png Range (2).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Tăng hiệu quả Talent 1
Pot3.png Sức tấn công +28
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent 2
Pot5.png Cost triển khai -1

Talent[edit]

Guardian of the Law Elite0.png Lv.1 Sau khi triển khai, nhận khiên chắn tương đương 30% Max HP.
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
Guardian of the Law Elite0.png Lv.1 Pot3.png Sau khi triển khai, nhận khiên chắn tương đương 35%(+5%) Max HP.
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Guardian of the Law Elite1.png Lv.1 Sau khi triển khai, nhận khiên chắn tương đương 30% Max HP. Nhận khiên chắn tương đương 6% Max HP cho mỗi lần tiêu diệt 1 kẻ địch.
Guardian of the Law Elite1.png Lv.1 Pot3.png Sau khi triển khai, nhận khiên chắn tương đương 35%(+5%) Max HP. Nhận khiên chắn tương đương 6% Max HP cho mỗi lần tiêu diệt 1 kẻ địch.
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
Elite1.png Lv.1
Elite1.png Lv.55 30px
Guardian of the Law Elite2.png Lv.1 Sau khi triển khai, nhận khiên chắn tương đương 50% Max HP. Nhận khiên chắn tương đương 10% Max HP cho mỗi lần tiêu diệt 1 kẻ địch.
Guardian of the Law Elite2.png Lv.1 Pot3.png Sau khi triển khai, nhận khiên chắn tương đương 55%(+5%) Max HP. Nhận khiên chắn tương đương 10% Max HP cho mỗi lần tiêu diệt 1 kẻ địch.
Wreathed in Thorns Elite2.png Lv.1 Nếu bị tấn công khi đang sở hữu khiên chắn nhận từ bản thân, Penance sẽ phản đòn lên kẻ địch tấn công tương đương 50% sát thương phép mỗi lần.
Wreathed in Thorns Elite2.png Lv.1 Pot5.png Nếu bị tấn công khi đang sở hữu khiên chắn nhận từ bản thân, Penance sẽ phản đòn lên kẻ địch tấn công tương đương 53%(+3%) sát thương phép mỗi lần.


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

Last Word.png Last Word Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt tự động


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Đòn tấn công tiếp theo gây thêm 140% sát thương phép. Charged: Đòn tấn công tiếp theo gây 180% sát thương và làm mục tiêu bị choáng 3 giây. 0 6
Level 2 Đòn tấn công tiếp theo gây thêm 145% sát thương phép. Charged: Đòn tấn công tiếp theo gây 180% sát thương và làm mục tiêu bị choáng 3 giây. 0 6
Level 3 Đòn tấn công tiếp theo gây thêm 150% sát thương phép. Charged: Đòn tấn công tiếp theo gây 180% sát thương và làm mục tiêu bị choáng 3 giây. 0 6
Level 4 Đòn tấn công tiếp theo gây thêm 160% sát thương phép. Charged: Đòn tấn công tiếp theo gây 180% sát thương và làm mục tiêu bị choáng 3 giây. 0 5
Level 5 Đòn tấn công tiếp theo gây thêm 165% sát thương phép. Charged: Đòn tấn công tiếp theo gây 180% sát thương và làm mục tiêu bị choáng 3 giây. 0 5
Level 6 Đòn tấn công tiếp theo gây thêm 170% sát thương phép. Charged: Đòn tấn công tiếp theo gây 180% sát thương và làm mục tiêu bị choáng 3 giây. 0 5
Level 7 Đòn tấn công tiếp theo gây thêm 180% sát thương phép. Charged: Đòn tấn công tiếp theo gây 180% sát thương và làm mục tiêu bị choáng 3 giây. 0 4
Mastery1.png Đòn tấn công tiếp theo gây thêm 190% sát thương phép. Charged: Đòn tấn công tiếp theo gây 180% sát thương và làm mục tiêu bị choáng 4 giây. 0 4
Mastery2.png Đòn tấn công tiếp theo gây thêm 195% sát thương phép. Charged: Đòn tấn công tiếp theo gây 200% sát thương và làm mục tiêu bị choáng 4 giây. 0 4
Mastery3.png Đòn tấn công tiếp theo gây thêm 200% sát thương phép. Charged: Đòn tấn công tiếp theo gây 200% sát thương và làm mục tiêu bị choáng 5 giây. 0 3


Stoic Atonement.png Stoic Atonement Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Dừng tấn công và nhận 30% Shelter. Gây 70% sát thương phép lên tất cả kẻ địch xung quanh mỗi giây. Khi kĩ năng còn hoạt động, khiên chắn nhận được từ Talent 1 tăng 40%. 10 40 20s
Level 2 Dừng tấn công và nhận 30% Shelter. Gây 75% sát thương phép lên tất cả kẻ địch xung quanh mỗi giây. Khi kĩ năng còn hoạt động, khiên chắn nhận được từ Talent 1 tăng 40%. 10 39 20s
Level 3 Dừng tấn công và nhận 30% Shelter. Gây 80% sát thương phép lên tất cả kẻ địch xung quanh mỗi giây. Khi kĩ năng còn hoạt động, khiên chắn nhận được từ Talent 1 tăng 40%. 10 38 20s
Level 4 Dừng tấn công và nhận 40% Shelter. Gây 90% sát thương phép lên tất cả kẻ địch xung quanh mỗi giây. Khi kĩ năng còn hoạt động, khiên chắn nhận được từ Talent 1 tăng 60%. 12 37 20s
Level 5 Dừng tấn công và nhận 30% Shelter. Gây 95% sát thương phép lên tất cả kẻ địch xung quanh mỗi giây. Khi kĩ năng còn hoạt động, khiên chắn nhận được từ Talent 1 tăng 60%. 12 36 20s
Level 6 Dừng tấn công và nhận 30% Shelter. Gây 100% sát thương phép lên tất cả kẻ địch xung quanh mỗi giây. Khi kĩ năng còn hoạt động, khiên chắn nhận được từ Talent 1 tăng 60%. 12 35 20s
Level 7 Dừng tấn công và nhận 50% Shelter. Gây 110% sát thương phép lên tất cả kẻ địch xung quanh mỗi giây. Khi kĩ năng còn hoạt động, khiên chắn nhận được từ Talent 1 tăng 80%. 14 34 20s
Mastery1.png Dừng tấn công và nhận 55% Shelter. Gây 120% sát thương phép lên tất cả kẻ địch xung quanh mỗi giây. Khi kĩ năng còn hoạt động, khiên chắn nhận được từ Talent 1 tăng 80%. 16 32 20s
Mastery2.png Dừng tấn công và nhận 55% Shelter. Gây 130% sát thương phép lên tất cả kẻ địch xung quanh mỗi giây. Khi kĩ năng còn hoạt động, khiên chắn nhận được từ Talent 1 tăng 80%. 18 32 20s
Mastery3.png Dừng tấn công và nhận 60% Shelter. Gây 140% sát thương phép lên tất cả kẻ địch xung quanh mỗi giây. Khi kĩ năng còn hoạt động, khiên chắn nhận được từ Talent 1 tăng 100%. 20 30 20s


Trial Of Thorns.png Trial Of Thorns Hồi 1 SP mỗi khi bị tấn công

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Nhận khiên chắn tương đương +40% Max HP. Tăng (+0,9s) quãng nghỉ giữa mỗi lần tấn công, sát thương +200%. Mức ưu tiên bị kẻ địch tấn công tăng. 0 30 30s
Level 2 Nhận khiên chắn tương đương +50% Max HP. Tăng (+0,9s) quãng nghỉ giữa mỗi lần tấn công, sát thương +220%. Mức ưu tiên bị kẻ địch tấn công tăng. 0 29 30s
Level 3 Nhận khiên chắn tương đương +60% Max HP. Tăng (+0,9s) quãng nghỉ giữa mỗi lần tấn công, sát thương +240%. Mức ưu tiên bị kẻ địch tấn công tăng. 0 28 30s
Level 4 Nhận khiên chắn tương đương +70% Max HP. Tăng (+0,9s) quãng nghỉ giữa mỗi lần tấn công, sát thương +260%. Mức ưu tiên bị kẻ địch tấn công tăng. 0 27 30s
Level 5 Nhận khiên chắn tương đương +80% Max HP. Tăng (+0,9s) quãng nghỉ giữa mỗi lần tấn công, sát thương +280%. Mức ưu tiên bị kẻ địch tấn công tăng. 0 26 30s
Level 6 Nhận khiên chắn tương đương +90% Max HP. Tăng (+0,9s) quãng nghỉ giữa mỗi lần tấn công, sát thương +300%. Mức ưu tiên bị kẻ địch tấn công tăng. 0 25 30s
Level 7 Nhận khiên chắn tương đương +100% Max HP. Tăng (+0,9s) quãng nghỉ giữa mỗi lần tấn công, sát thương +320%. Mức ưu tiên bị kẻ địch tấn công tăng. 0 24 30s
Mastery1.png Nhận khiên chắn tương đương +110% Max HP. Tăng (+0,9s) quãng nghỉ giữa mỗi lần tấn công, sát thương +350%. Mức ưu tiên bị kẻ địch tấn công tăng. 0 22 30s
Mastery2.png Nhận khiên chắn tương đương +120% Max HP. Tăng (+0,9s) quãng nghỉ giữa mỗi lần tấn công, sát thương +370%. Mức ưu tiên bị kẻ địch tấn công tăng. 0 22 30s
Mastery3.png Nhận khiên chắn tương đương +130%% Max HP. Tăng (+0,9s) quãng nghỉ giữa mỗi lần tấn công, sát thương +400%. Mức ưu tiên bị kẻ địch tấn công tăng. 0 20 30s


Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Law is Order.png Law is Order Phòng Nhân Sự Khi ở phòng Nhân Sự, tốc độ thu thập thông tin +50% và tốc độ giảm mood +0,5 mỗi giờ.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
32px
32px
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
32px
32px
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
32px
Fellow Travelers.png Fellow Travelers Ký Túc Xá Khi ở Ký Túc Xá, tốc độ hồi mood tăng +0,15 mỗi giờ. Tăng thêm 0,15 mỗi giờ cho mỗi một ô tuyển dụng(Ngoại trừ ô đầu tiên, chỉ tính hiệu quả cao nhất khi gặp skill cùng loại, được tính dựa trên tổng số mood hồi mỗi giờ).


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 30000, Chip defender small.png x 5, Device.png x 6, Oriron.png x 3
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip defender large.png x 4, D32 steel.png x 4, White horse kohl.png x 8
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 180000, Chip defender twin.png x 4, D32 steel.png x 4, White horse kohl.png x 8


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 5 2 → 3 Skill book 1.png x 5 Orirock.png x 6 Damaged device.png x 4 3 → 4 Skill book 2.png x 8 Sugar.png x 5
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 8 Polyester.png x 4 Oriron.png x 4 5 → 6 Skill book 2.png x 8 Grindstone.png x 5 6 → 7 Skill book 3.png x 8 Manganese ore.png x 5 Aketon.png x 3
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Silicic alloy block.png x 4 Oriron cluster.png x 6 Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Fined synthetic resin.png x 4 Rma70 12.png x 6 Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Oriron block.png x 4 Loxic kohl.png x 4
Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Transmuted salt agglomerate.png x 4 Refined solvent.png x 8 Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Manganese trihydrate.png x 4 Rma70 24.png x 7 Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Keton colloid.png x 4 Manganese trihydrate.png x 7
Mastery3.png Skill book 3.png x 15 D32 steel.png x 6 Optimized device.png x 4 Mastery3.png Skill book 3.png x 15 Crystal electronic unit.png x 6 Transmuted salt agglomerate.png x 4 Mastery3.png Skill book 3.png x 15 Nucleic crystal sinter.png x 6 Fined synthetic resin.png x 4


Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Penance Thể lực Đạt tiêu chuẩn
Giới tính Nữ Cơ động Bình thường
Kinh nghiệm chiến đấu Không có Sức bền Đạt tiêu chuẩn
Nơi sinh Siracusa Tư duy chiến thuật Đạt tiêu chuẩn
Ngày sinh 9/7 Kỹ năng chiến đấu Bình thường
Chủng tộc Lupo Khả năng đồng hóa Originium Đạt tiêu chuẩn
Chiều cao 168cm Tình trạng phơi nhiễm Âm tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :Her husband, Angton
Hợp đồng tuyển dụng
Một cựu thẩm phán đến từ Siracusa, hy vọng mang lại lẽ phải bằng luật pháp và công lý.

Kiên trì bước đi trên con đường đầy chông gai, cô ấy đã bắt đầu nhìn thấy những ngã rẽ hoàn toàn mới.

Penance token.png Token
Một cây búa được làm bằng gỗ cứng. Bạn cảm thấy nó nhẹ nhàng bao nhiêu khi cầm nó lên thì cũng cảm thấy áp lực bấy nhiêu khi gõ nó xuống.

Được dùng để cải thiện Potential của Penance.

Hồ sơ cá nhân
Cựu thẩm phán từ Siracusa được Operator Texas giới thiệu cho Rhodes Island. Hiện được bố trí làm việc tại Bộ Hậu Cần với tư cách là cố vấn pháp lý cho Rhodes Island.
Hồ sơ y tế
Các hình ảnh phân tích cho thấy cơ quan nội tạng rõ ràng, bình thường, và không xuất hiện đốm đen nào. Không phát hiện hạt Originium bên trong hệ tuần hoàn cũng như các triệu chứng nhiễm bệnh khác. Hiện tại, Operator này được xác định là không bị nhiễm bệnh.

[Tỷ lệ đồng hóa tế bào Originium] 0%

Operator Penance không có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh Oripathy.

[Mật độ Originium trong máu] 0,12u/L

Operator Penance rất hiếm khi tiếp xúc với Originium.

Tư liệu lưu trữ 1
Một cựu thẩm phán từ Siracusa.

Trong cuộc phỏng vấn đầu vào, Operator Penance nói rằng cô ấy đến đây để sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ. Trái với ý muốn của bản thân, cô đã bị buộc phải phản bội lại công lý.

Các cuộc điều tra của chúng tôi về những sự kiện xảy ra tại Siracusa cho thấy Penance trở thành thẩm phán là nhờ có băng Bellone hỗ trợ. Nhưng không giống với những thẩm phán được băng đảng chống lưng khác, Penance không hoàn toàn tuân theo lời của băng Bellone, sẵn sàng kết án một thành viên của băng nếu hắn phạm tội, một việc chưa từng xảy ra tại Siracusa này. Cô ấy cũng có một mối quan hệ như chị em với Vigil, dẫn đến việc chúng tôi suy đoán rằng có thể băng Bellone không phải là một băng đảng xã hội đen bình thường. Chúng tôi có rất ít thông tin liên quan đến ông trùm trước đây của băng Bellone, tuy vậy, những thông tin liên quan sẽ được thảo luận thêm với Penance và Vigil sau này.

Đã từng có nhiều nghi vấn được đặt ra về việc liệu Penance có thể hợp tác với Bộ Pháp Lý hay không, do lập trường cứng rắn của Penance trong việc vi phạm luật pháp và công lý, một phần cũng là vì Rhodes Island thường hay hoạt động trong vùng xám hợp pháp nữa. Tuy vậy, Penance đã sớm hiểu được sứ mệnh của chúng tôi, chứ không đi bắt bẻ những Operator có cách làm khác với bản thân. Họ dường như đã hiểu và thông cảm cho nhau mà không cần một lời nói, thậm chí còn lén giúp đỡ nhau nữa là khác. Có lẽ chỉ có các chuyên gia về luật pháp mới hiểu được mấy chuyện này, dù gì sâu thẳm bên trong họ đều có chung mục đích là bảo vệ công lý, cho dù có việc gì xảy ra với họ, cho dù họ có sử dụng phương pháp nào đi chăng nữa.

Tư liệu lưu trữ 2
Penance đã giải thích hệ thống luật lệ tại Siracusa rất chi tiết.

Các thành phố di động tại Siracusa đều do các băng đảng khác nhau thống trị, và hệ thống luật bao gồm các luật do các băng đảng lập ra để thống trị thành phố của riêng. Không có thứ gọi là cảnh sát ở đây, chỉ có thẩm phán chịu trách nhiệm cho trật tự xã hội, họ đại diện cho ý chí của Signora Sicilia.

Đa số các sự cố đều đã được các băng đảng che đậy và giải quyết trong im lặng, hầu hết đều không đến được phía tòa án. Bản thân các thẩm phán cũng được thông báo khi có vụ đã được giải quyết, hoặc họ được nhờ giải quyết một số riêng trong im lặng. Mà dù có phải lên phiên tòa đi chăng nữa thì phán quyết cuối cùng thường bị băng đảng gây sức ép hay thậm chí là do chính băng đảng đó quyết định.

Những người biết về Penance khi còn là Thẩm phán Lavinia gọi cô ấy là vị thẩm phán “chính trực”. Ở Siracusa, những người thẩm phán được gọi tương tự sẽ mất đi tay chân hoặc biến mất hoàn toàn, họ được coi là lời cảnh cáo với các thẩm phán còn lại.

Penance chưa từng bị như vậy, mặc dù Penance chưa từng coi bản thân là người chính trực bao giờ. Cô ấy nói rằng băng Bellone đã hỗ trợ không ích để giúp cô ngồi lên cái ghế thẩm phán. Khi được chỉ định làm thẩm phán, ông trùm trước đây của băng Bellone đã hứa tặng cho Penance thứ tương lai mà cô ấy mong muốn, một tương lai cô ấy được thực thi công lý của luật pháp. Bản chất của băng Bellone cũng để cô ấy sống tự do hơn, đồng thời cũng đau khổ hơn, vì thứ công lý do băng đảng này đưa ra vốn chẳng có chút gì công lý cả. Nhưng Penance không bao giờ để rắc rối của bản thân vướng vào người khác, cũng không bao giờ bắt người khác phải làm theo tiêu chuẩn của bản thân, giống như vụ của Vigil chẳng hạn. Tất nhiên chủ yếu là do cả hai đều xuất thân từ cùng một nơi, vả lại lối sống của Vigil không được lành mạnh cho lắm. Vậy nên nhiều Operator khác cũng có thể cảm thông về việc này.

Tư liệu lưu trữ 3
“Bọn tôi vừa xong hết rồi đây. Sao không chúc mừng tôi vậy, Lavinia?”

“...Chúc cái gì?”

“Tôi trước giờ ghen tị việc cô có nhà Bellone hậu thuẫn từ phía sau. Nhưng giờ tôi cũng có rồi, sự tình sẽ trơn tru hơn nhiều.”

“Với lại có người để dựa dẫm cảm giác cũng yên tâm lắm.”

“Lavinia, nếu là cô, tôi sẽ không bao giờ để bản thân rầu như vậy trong mấy dịp này đâu.”

“Cậu đã làm thẩm phán bao lâu rồi?”

“Ề, tầm hai năm.”

“Sao lại hỏi vậy?”

“Hôm nay tôi đã gặp Bortolotti.”

“Là ai?”

“Một… thẩm phán.”

“Nhưng giờ là sát thủ. Vừa mới mất hôm nay. Một mũi tên đã đâm xuyên ngực anh ta.”

“Tôi chỉ may mắn sống sót.”

“Tôi sẽ coi như mình chưa nghe gì…”

“Cậu nghĩ vậy là tốt sao? Được một băng đảng chống lưng đằng sau giúp cậu cảm thấy tốt hơn? Là một thẩm phán, điều khiến cậu thấy tự hào nhất là được một băng đảng hậu thuẫn?”

“Xin lỗi, tôi không có quyền trách móc cậu. Bortolotti chết rồi. Anh ta đã từ bỏ lý tưởng của bản thân trước khi chết, nhưng vẫn giữ trong mình tờ giấy bổ nhiệm làm thẩm phán. Trong khi đó, tôi vẫn đứng đây, hít vào thở ra mà không mất đi cái chi nào, vì mọi người đều biết rằng băng Bellone đang đứng sau Thẩm phán Lavinia.”

“Làm thế nào mà luật lệ ở Siracusa lại trở nên như hôm nay? Tôi phải ngồi với đám xã hội đen mỗi ngày, nghe theo lời chúng bảo, và tôi cố hết sức để làm thật tốt, bởi vì nó sẽ ‘tốt hơn’ cho mọi người. Mỗi người ra ngoài làm việc vào hôm sau như không có gì xảy ra, là vì tôi đã hành động.”

“Nhưng tôi có thể thấy được ánh mắt kinh hãi của người dân, cái cách mà họ đề phòng. Sau khi tuyên án, họ chẳng dám khóc, chẳng dám kháng cáo trước những đôi mắt tò mò của kẻ khác.”

“Vậy tôi đang làm cái trò gì ở đây? Bảo vệ luật pháp? Công lý? Xã hội? An ninh và trật tự? Tất cả đều không phải. Tất cả thẩm phán, tòa án, toàn bộ hệ thống luật lệ ở Siracusa đều trở thành đồng phạm của các băng đảng.”

“Những con người có lý tưởng cao đẹp đều chết hết cả. Nhưng tôi còn sống, cậu còn sống. Tôi sống trong bất lực, còn cậu sống để khoe khoang rằng mình có băng đảng chống lưng.”

“Luật của Siracusa, được sinh ra từ các băng đảng ở Siracusa.”

“...Cô say rồi. Lavinia.”

“Tôi không có.”


“CÓ ĐẤY. Tôi đi trước đây.”

-Được quay lại từ phòng chờ của thẩm phán.

Tư liệu lưu trữ 4
Penance mang trong mình nhiều hy vọng đối với thành phố mới.

Nó sẽ trở thành bước đệm đầu tiên để giúp cô thật sự thực thi công lý. Thành phố mới đó có ý nghĩa rất nhiều với mọi người. Xã hội đen đấu tranh giành quyền cai trị, còn những người dân thường không có cái quyền xa xỉ như quan tâm đến nơi mình sống. Là thẩm phán, Penance đã nhận được sự chấp thuận từ Signora Sicilia. Tức đó là công lý được sức mạnh chính trị nâng đỡ, nhưng ít ra đó là lần đầu tiên, cô ấy cảm thấy mình được tự do, và phải đối mặt với một câu hỏi mà cô ấy chưa từng nghĩ đến trước đây:

Khi mà tòa án ở Siracusa tồn tại chỉ để phục tùng các băng đảng, là một thẩm phán, cô ấy nên làm gì?

Lớn lên tại Siracusa, cô ấy chưa bao giờ có cơ hội chứng kiến cách thế giới bên ngoài vận hành. Mặc dù có rất nhiều điểm không hài lòng với hệ thống tại đây, rất muốn giải phóng Siracusa khỏi sự kiểm soát của xã hội đen- Nhưng hệ thống luật pháp tại Siracusa sẽ ra sao nếu không có các băng đảng?

Bao giờ cũng vậy, phá hủy luôn dễ dàng hơn xây dựng lại từ con số 0. Mặc dù luôn được người đồng đội như Vigil tương trợ, mọi thứ vẫn rất khó khăn. Cả hai đều không thể thực sự giải phóng Siracusa khỏi sự kiểm soát của xã hội đen.

Vậy? Họ phải làm sao để có thể thiết lập nên một nền trật tự mới?

Penance biết quyền hạn của thẩm phán không phải vô tận, và việc thiết lập trật tự mới cũng không đơn giản. Những gì cô ấy học hỏi và trau dồi trong nhiều năm vẫn chưa đủ để dựng nên một hệ thống luật pháp mà mọi người đều có thể chấp nhận được. Giờ cô đã hiểu được hành động của Bernardo: Ông ấy có một giấc mơ không tưởng là Siracusa không tồn tại xã hội đen, còn của Penance là một thành phố nơi công lý thực sự tồn tại. Bernardo đã dành cả đời để theo đuổi giấc mơ đấy. Còn Penance sẽ vươn xa được đến đâu?

Có lần khi say rượu, Penance đã nhắc về ông trùm quá cố của băng Bellone khi đang uống với Doctor. Cô ấy nói rằng mình rất hiểu ông ấy, nhưng thực chất lại không hiểu gì cả. Từ cái cách mà ông ta ban cho cô ấy hy vọng, nhưng lại chưa từng thực sự tin tưởng cô lần nào. Penance chỉ có thể bám víu vào thứ hy vọng mà ông ta để lại phía sau, và toàn tâm toàn ý để biến nó thành sự thật, nhưng sẽ không bao giờ có ngày họ cùng nhau nhìn thấy ước mơ đó thấy thành sự thật.

“Tôi ghét ông ta vô cùng, nhưng càng ghét ông ta bao nhiêu, tôi…” Là những lời cuối của Penance trước khi cô ấy đổ gục xuống bàn và được Doctor bế về phòng.

Hồ sơ thăng cấp
“Tôi biết các em hiểu rõ những gì đang xảy ra. Tôi biết các em đang nghĩ rằng những gì tôi sắp nói chỉ là những lời trống rỗng, là thứ hy vọng giả dối về một tương lai xán lạn.

Tuy vậy, tôi muốn nói với các em rằng: Hãy tin vào những gì bản thân đã học.

Cái giá phải trả sẽ không thấp, và tôi cũng thấy bản thân không đủ tư cách để nói những lời này. Nhưng nếu chúng ta, những thẩm phán, không thể giữ vững niềm tin vào bản thân, không thể giữ gìn và bảo vệ luật pháp, vậy thì sẽ không còn ai khác đứng lên mang lại công lý cho những kẻ yếu thế hơn mình nữa.

Xin đừng bao giờ quên lý do các em chọn con đường này.”

-Bài diễn văn của Penance tại một ngôi trường cũ cô từng học.

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy việc mình làm có ý nghĩa thế này. Thay vì phải ngồi xem các phiên tòa như một vở kịch vì trong tay đã có bản án từ trước, tôi muốn giúp anh xử lý đống tập tài liệu dày đặc và phức tạp này hơn.
Conversation 1 Anh không cần phải hành xử cẩn thận như vậy, tôi không đánh giá người khác tốt hay xấu chỉ thông qua luật pháp đơn thuần. Dù sao cũng có quá nhiều tội lỗi đã khoác lên mình cái áo ‘an ninh và trật tự’ rồi. *Thở dài*, Anh đừng để ý, chỉ là lời bào chữa của một thẩm phán bù nhìn, vô dụng đang chờ bị kết án vì làm đúng nghĩa vụ của mình.
Conversation 2 Những cuốn gai trên bộ luật sao? Vâng, tất nhiên chúng rất đau, nhưng chúng giúp tôi khắc ghi rằng dù luật pháp tại Siracusa có yếu thế đến đâu, dù mục tiêu của tôi có cao thượng đến thế nào, thì việc xuyên tạc công lý và xúc phạm luật pháp chính là tội ác.
Conversation 3 Người ta nói “luật pháp là nền tảng của đạo đức”, nhưng điều đó không phải tự nhiên mà có. Nó được hình thành từ sự đoàn kết của mọi người. Giả sử họ tin rằng bạo lực mang lại trật tự, thì luật pháp không khác gì một câu chuyện viển vông đáng mơ ước. Và tôi, người luôn dốc hết sức giữ gìn câu chuyện viển vông đó, chính là kẻ quái đản nhất.
Elite Promotion Conversation 1 Ở Siracusa, trở thành thẩm phán thuộc tòa án thành phố là một công việc hết sức nguy hiểm. Hoặc là anh tham gia với “chúng”, hoặc là anh… biến mất. Tôi đã từng tin rằng mình có thể tạo nên cán cân cân bằng cả hai thứ. Nhưng việc giữ bản thân trong sạch giữa một vùng đầm lầy là không thể. Sau cùng thì tôi cũng chỉ là một tên đồng phạm mà thôi.
Elite Promotion Conversation 2 File:Penance voice (6).mp3 Có lẽ thật sự rất khó để thay đổi Siracusa. Các băng đảng, các gia tộc… Họ đều sinh ra trên cùng một mảnh đất và góp phần hình thành nên quốc gia Siracusa ngày nay. Nhưng không thể để chúng muốn làm gì thì làm được. Chúng ta phải giữ vững niềm tin rằng vẫn còn một con đường khác.
High Trust Conversation 1 Ôi, mi dispiace(thật xin lỗi), tôi không ngờ anh lại ở đây. Nếu đã xong hết việc rồi, anh có muốn uống vài ly với tôi không?... Sao anh lại nhìn tôi với đôi mắt đó vậy? Tôi không phải bợm rượu đâu. Nhưng cũng có nhiều người cần đến thứ chất lỏng này để xoa dịu mệt mỏi và giải tỏa căng thẳng mà. Ecco(Của anh đây). Loại này mạnh lắm, uống từ từ thôi.
High Trust Conversation 2 Nếu anh có bao giờ đến Siracusa, thì hãy tránh lên đường vào mùa mưa. Nhưng nếu xui quá thì… anh chỉ còn cách ghé vào cửa hàng nào đấy bên đường và ngồi chờ thôi. Có thể anh sẽ được nhìn thấy ảo giác về vẻ đẹp của thành phố sau khi mưa tạnh.
High Trust Conversation 3 Trong nhiều năm làm thẩm phán, chỉ có vài vụ tôi thấy hài lòng khi đưa ra phán quyết. Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt của hai đứa trẻ đó khi tôi ngăn chúng đánh nhau và bắt đứa gây sự phải xin lỗi. Gì vậy, anh thấy buồn cười lắm sao? Công lý tuyệt đối hay cao cả đến đâu thì cũng đều phải bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt trước nhất thôi mà.
Idle Anh ấy ngủ mất rồi à? Chẳng thứ gì quý giá hơn những khoảnh khắc yên bình thế này. Conserviamo questi momenti(Ta hãy cùng nhau bảo vệ chúng nhé).
Operator Reporting In Tôi tên là Lavinia Falcone, cựu thẩm phán đến từ Siracusa. Nay tôi đến báo cáo với anh dưới chức vụ Operator mang mật danh Penance. Tôi hy vọng trong quá trình làm việc với Rhodes Island, tôi có thể tự chuộc tội cho những lỗi lầm của bản thân trong quá khứ.
Watching Combat Tape Quá nhiều bạo lực ẩn nấp dưới lớp vỏ của trật tự… Doctor, tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng những nỗ lực của anh sẽ không trở nên vô nghĩa.
Elite 1 Thật vinh dự khi nhận được sự tín nhiệm từ anh. Chúng ta thật sự có thể cùng hợp tác và tương trợ lẫn nhau, nhưng tôi phải nói thẳng - điều này không có nghĩa anh có thể làm lung lay quyết định của tôi. Thật xin lỗi, tôi không ý xúc phạm anh, nhưng đây là bài học tôi nhận được sau khi phải trả một cái giá rất đắt.
Elite 2 File:Penance voice (14).mp3 Dù là băng đảng, xã hội, hay là quốc gia, thì con người ta thường gắn kết với nhau chẳng qua là vì lợi ích chung… Trước đây tôi tin rằng đây là cách thế giới này vận hành, nhưng anh đã đưa tôi đến một con đường mới, Doctor. Tôi hy vọng lòng tin sẽ tiếp tục gắn kết hai ta trong tương lai.
Assign To Team File:Penance voice (15).mp3 Chỉ ở mãi trong văn phòng thì không thể mang đến công lý được, riêng điều này tôi hiểu rất rõ.
Assign To Team Leader File:Penance voice (16).mp3 Dù mọi người đã phạm tội gì trong quá khứ cũng không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ hy vọng trong trận chiến tới, chúng ta phải cùng có chung một mục tiêu duy nhất.
Operation Sortie File:Penance voice (17).mp3 Khinh thường luật pháp chính là tội ác, từng văn chữ trên bộ luật sẽ là minh chứng cho giá trị của chính nó.
Operation Start File:Penance voice (18).mp3 Lần này, tôi sẽ đưa ra một phán quyết công bằng.
Select Operator 1 File:Penance voice (19).mp3 Cho dù có đối mặt với thứ gì đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ không lùi bước.
Select Operator 2 File:Penance voice (20).mp3 Những gì không có trong bộ luật, tôi sẽ tạo nên nó từ thực tiễn.
Deploy 1 File:Penance voice (21).mp3 Cây búa này mang sức nặng của công lý. Spero che siate pronti(Hy vọng các ngươi đã sẵn sàng).
Deploy 2 File:Penance voice (22).mp3 Ta đứng trên chiến trường không chỉ vì luật pháp. Mà còn vì công lý và những con người đức hạnh nằm ngoài vòng pháp luật.
In Combat 1 File:Penance voice (23).mp3 Luật pháp chính là công cụ kết án, bản thân nó không phải là bản án.
In Combat 2 File:Penance voice (24).mp3 Dù cho công lý tuyệt đối không tồn tại, ta vẫn sẽ luôn đặt niềm tin vào nó!
In Combat 3 File:Penance voice (25).mp3 Những tên tội phạm ngoài vòng pháp luật có nên bị trừng phạt bằng những phương thức nằm ngoài bộ luật không?
In Combat 4 File:Penance voice (26).mp3 Không thể nào bào chữa cho tội ác của ngươi được nữa.
Complete Operation With 4 Stars File:Penance voice (27).mp3 Dù có lún sâu vào vũng bùn tội ác đến mức nào, thì họ luôn có cơ hội để thay đổi bản thân. Cảm ơn anh đã giúp tôi lấy lại niềm tin vào sự thật này, Doctor.
Complete Operation With 3 Stars File:Penance voice (28).mp3 Việc đưa ra một bản án đơn thuần sẽ không thể mang lại bất kỳ thay đổi thực tế nào. Quan trọng là những gì chúng ta sẽ làm sau bản án đó. Doctor, tôi đã nhìn ra cách anh làm việc, và nó thật sự rất đáng ngưỡng mộ.
Complete Operation With 2 Stars File:Penance voice (29).mp3 Doctor, nhờ anh chuẩn bị một đội để truy bắt những kẻ chạy trốn. Lòng nhân từ và sự do dự khi thực thi công lý không khác nhau chút nào đâu. Chúng vẫn chưa nhận được bản án của mình.
Failed Operation File:Penance voice (30).mp3 Đôi khi bóng tối khiến chúng lệch đi quá xa con đường mà chúng ta có thể đặt chân tới… Nhưng anh hãy nhớ rằng, cơn mưa dù nặng hạt thế nào rồi cũng sẽ qua đi. Cho đến lúc đó chúng ta cần phải giữ vững ý chí và tiếp tục cố gắng.
Assign To Station File:Penance voice (31).mp3 Nơi này hoàn toàn khác với Siracusa bảo thủ, lạc hậu. Hơi thở của hy vọng đang lan tỏa tại đây.
Poke File:Penance voice (32).mp3 Xin anh vui lòng thể hiện chút tôn trọng với tôi.
Trust Poke File:Penance voice (33).mp3 Anh đến để thảo luận với tôi về tố tụng hình sự à? Không phải sao? Thật tốt quá. Hy vọng anh sẽ không bao giờ cần đến tôi trong lĩnh vực đó.
Title Screen File:Penance voice (34).mp3 Arknights.
Greeting File:Penance voice (35).mp3 Doctor, tôi đã phân loại tất cả các tài liệu này theo độ quan trọng của chúng. Để tôi nhắc lại cho anh rằng một số chiến dịch của anh thuộc phạm trù vùng xám hợp pháp. Tôi không định phản đối chúng nhưng anh vẫn cần phải coi lại toàn bộ. Tôi cũng sẽ đưa ra lời khuyên giúp anh.

Điều hướng
Vanguard Bagpipe, Saileach, Siege, Flametail, Saga, Texas, Зима, Wild Mane, Reed, Chiave, Elysium, Blacknight, Grani, Beanstalk, Myrtle, Vigna, Scavenger, Courier, Fang, Plume, Vanilla, Yato
Guard Irene, Nearl the Radiant Knight, Hellagur, Mountain, Blaze, Thorns, Skadi, SilverAsh, Ch'en, Surtr, Pallas, Specter, La Pluma, Akafuyu, Flint, Swire, Indra, Tachanka, Lappland, Savage, Whislash, Ayerscarpe, Astesia, Flamebringer, Sideroca, Tequila, Amiya (Guard), Bibeak, Broca, Franka, Matoimaru, Arene, Utage, Cutter, Estelle, Frostleaf, Dobermann, Jackie, Conviction, Mousse, Beehunter, Midnight, Melantha, Popukar, Castle-3
Defender Penance, Blemishine, Hoshiguma, Saria, Mudrock, Horn, Eunectes, Nian, Asbestos, Hung, Liskarm, Bison, Aurora, Vulcan, Nearl, Ashlock, Croissant, Shalem, Heavyrain, Blitz, Гум, Cuora, Bubble, Dur-nar, Matterhorn, Beagle, Spot, Cardigan, Noir Corne
Specialist Lee, Phantom, Aak, Dorothy, Texas the Omertosa, Weedy, Gladiia, Mizuki, Waai Fu, Mr.Nothing, Cliffheart, Robin, Projekt Red, Kafka, Bena, Manticore, Kirara, Snowsant, Frost (Rainbow), FEater, Gravel, Shaw, Rope, Ethan, Jaye, THRM-EX
Sniper Archetto, Ash, Fiammetta, Ch'en the Holungday, Exusiai, W, Schwarz, Rosmontis, Fartooth, Poca, Provence, GreyThroat, Kroos the Keen Glint, Firewatch, Meteorite, April, Blue Poison, Lunacub, Andreana, Toddifons, Executor, Sesa, Platinum, Aosta, Ambriel, Shirayuki, Jessica, Vermeil, May, Pinecone, Aciddrop, Meteor, Kroos, Adnachiel, Catapult, Rangers, "Justice Knight"
Caster Ceobe, Goldenglow, Eyjafjalla, Mostima, Passenger, Ifrit, Ebenholz, Carnelian, Dusk, Tomimi, Purgatory, Skyfire, Absinthe, Kjera, Corroserum, Leonhardt, Beeswax, Leizi, Iris, Pith, Mint, Nightmare, Amiya, Haze, Indigo, Gitano, Click, Greyy, Pudding, Steward, Lava, Durin, 12F
Supporter Ling, Suzuran, Angelina, Magallan, Skadi the Corrupting Heart, Gnosis, Scene, Shamare, Sora, Nine-Colored Deer, Glaucus, Quercus, Mayer, Istina, Tsukinogi, Pramanix, Earthspirit, Deepcolor, Roberta, Podenco, Orchid
Medic Nightingale, Lumen, Shining, Kal'tsit, Folinic, Ptilopsis, Tuye, Warfarin, Honeyberry, Whisperain, Silence, Breeze, Mulberry, Ceylon, Sussurro, Purestream, Gavial, Perfumer, Myrrh, Hibiscus, Ansel, Lancet-2