Pallas

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


6
Heritage
                       
Trait
Có thể tấn công mục tiêu ở xa, gây 120% sát thương khi tấn công kẻ địch không bị chặn bởi bản thân
Có thể tấn công mục tiêu ở xa, gây 120% sát thương khi tấn công kẻ địch không bị chặn bởi bản thân
Có thể tấn công mục tiêu ở xa, gây 120% sát thương khi tấn công kẻ địch không bị chặn bởi bản thân

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
DPS, Support
Melee
                       
Pallas
Limited
Inoue Marina
                               
aZLing4
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   


Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 1088 1413 1963 300
Sát thương 432 577 687 50
Phòng thủ vật lý 301 382 455
Kháng phép thuật 0 0 0
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 15 17 17
Số địch chặn được 2 2 2
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 1,05s
Tầm tấn công Range (3).png Range (3).png Range (3).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -4s
Pot3.png Sát thương +25
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent thứ 2
Pot5.png Cost triển khai -1

Talent[edit]

{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Birth of a Hero Elite1.png Lv.1 Khi triển khai, tất cả Operator đến từ Minos nhận hiệu ứng Vigor tăng 15% sát thương khi HP cao hơn 80%.

{{{talent1b}}} Elite1.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_1a}}}.png | 30px]] {{{talentDes1b}}}
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Birth of a Hero Elite2.png Lv.1 Khi triển khai, tất cả Operator đến từ Minos nhận hiệu ứng Vigor tăng 25% sát thương khi HP cao hơn 80%.

{{{talent2b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_2}}}.png | 30px]] {{{talentDes2b}}}
Goddess's Inspiration Elite2.png Lv.1 Hồi phục cho bản thân và đồng đội trước mặt 40 HP mỗi đòn tấn công.
Goddess's Inspiration Elite2.png Lv.1 Pot4.png Hồi phục cho bản thân và đồng đội trước mặt 45 (+5) HP mỗi đòn tấn công.


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

胜利的连击.png Strikes of Victory Hồi 1 SP mỗi khi tấn công

Kích hoạt tự động


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Đòn tấn công tiếp theo gây 110% sát thương và tấn công 2 lần. 0 4
Level 2 Đòn tấn công tiếp theo gây 115% sát thương và tấn công 2 lần. 0 4
Level 3 Đòn tấn công tiếp theo gây 120% sát thương và tấn công 2 lần. 0 4
Level 4 Đòn tấn công tiếp theo gây 125% sát thương và tấn công 2 lần. 0 3
Level 5 Đòn tấn công tiếp theo gây 130% sát thương và tấn công 2 lần. 0 3
Level 6 Đòn tấn công tiếp theo gây 135% sát thương và tấn công 2 lần. 0 3
Level 7 Đòn tấn công tiếp theo gây 145% sát thương và tấn công 2 lần. 0 3
Mastery1.png Đòn tấn công tiếp theo gây 155% sát thương và tấn công 2 lần. 0 3
Mastery2.png Đòn tấn công tiếp theo gây 165% sát thương và tấn công 2 lần. 0 3
Mastery3.png Đòn tấn công tiếp theo gây 175% sát thương và tấn công 2 lần. 0 2


信念的长鞭.png Whip of Conviction Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Tầm tấn công +1, sát thương +20%. Mỗi đòn tấn công có 50% áp hiệu ứng lên mục tiêu trong vòng 0,2 giây. 0 35 20
Level 2 Tầm tấn công +1, sát thương +25%. Mỗi đòn tấn công có 50% áp hiệu ứng lên mục tiêu trong vòng 0,2 giây. 0 34 20
Level 3 Tầm tấn công +1, sát thương +30%. Mỗi đòn tấn công có 50% áp hiệu ứng lên mục tiêu trong vòng 0,2 giây. 0 33 20
Level 4 Tầm tấn công +1, sát thương +35%. Mỗi đòn tấn công có 60% áp hiệu ứng lên mục tiêu trong vòng 0,2 giây. 5 32 20
Level 5 Tầm tấn công +1, sát thương +40%. Mỗi đòn tấn công có 60% áp hiệu ứng lên mục tiêu trong vòng 0,2 giây. 5 31 20
Level 6 Tầm tấn công +1, sát thương +45%. Mỗi đòn tấn công có 60% áp hiệu ứng lên mục tiêu trong vòng 0,2 giây. 5 30 22
Level 7 Tầm tấn công +1, sát thương +50%. Mỗi đòn tấn công có 70% áp hiệu ứng lên mục tiêu trong vòng 0,2 giây. 10 29 22
Mastery1.png Tầm tấn công +1, sát thương +60%. Mỗi đòn tấn công có 70% áp hiệu ứng lên mục tiêu trong vòng 0,2 giây. 10 28 22
Mastery2.png Tầm tấn công +1, sát thương +70%. Mỗi đòn tấn công có 80% áp hiệu ứng lên mục tiêu trong vòng 0,2 giây. 10 28 22
Mastery3.png Tầm tấn công +1, sát thương +80%. Mỗi đòn tấn công có 85% áp hiệu ứng lên mục tiêu trong vòng 0,2 giây. 10 25 25


英勇的祝福.png Blessing of Heroism Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Sát thương +40%, tấn công thêm 2 mục tiêu. Khi có 1 Operator cận chiến trước mặt, bật hiệu ứng sau lên Operator đó: Vigor tăng 30% sát thương khi HP cao hơn 80%, phòng thủ vật lý +15%, số địch chặn được +1 (nếu không có Operator cận chiến trước mặt, bật tất cả hiệu ứng lên bản thân). 20 60 30
Level 2 Sát thương +45%, tấn công thêm 2 mục tiêu. Khi có 1 Operator cận chiến trước mặt, bật hiệu ứng sau lên Operator đó: Vigor tăng 30% sát thương khi HP cao hơn 80%, phòng thủ vật lý +15%, số địch chặn được +1 (nếu không có Operator cận chiến trước mặt, bật tất cả hiệu ứng lên bản thân). 20 60 30
Level 3 Sát thương +50%, tấn công thêm 2 mục tiêu. Khi có 1 Operator cận chiến trước mặt, bật hiệu ứng sau lên Operator đó: Vigor tăng 30% sát thương khi HP cao hơn 80%, phòng thủ vật lý +15%, số địch chặn được +1 (nếu không có Operator cận chiến trước mặt, bật tất cả hiệu ứng lên bản thân). 20 60 30
Level 4 Sát thương +55%, tấn công thêm 2 mục tiêu. Khi có 1 Operator cận chiến trước mặt, bật hiệu ứng sau lên Operator đó: Vigor tăng 35% sát thương khi HP cao hơn 80%, phòng thủ vật lý +20%, số địch chặn được +1 (nếu không có Operator cận chiến trước mặt, bật tất cả hiệu ứng lên bản thân). 25 55 30
Level 5 Sát thương +60%, tấn công thêm 2 mục tiêu. Khi có 1 Operator cận chiến trước mặt, bật hiệu ứng sau lên Operator đó: Vigor tăng 35% sát thương khi HP cao hơn 80%, phòng thủ vật lý +20%, số địch chặn được +1 (nếu không có Operator cận chiến trước mặt, bật tất cả hiệu ứng lên bản thân). 25 55 30
Level 6 Sát thương +65%, tấn công thêm 2 mục tiêu. Khi có 1 Operator cận chiến trước mặt, bật hiệu ứng sau lên Operator đó: Vigor tăng 35% sát thương khi HP cao hơn 80%, phòng thủ vật lý +20%, số địch chặn được +1 (nếu không có Operator cận chiến trước mặt, bật tất cả hiệu ứng lên bản thân). 25 55 30
Level 7 Sát thương +70%, tấn công thêm 2 mục tiêu. Khi có 1 Operator cận chiến trước mặt, bật hiệu ứng sau lên Operator đó: Vigor tăng 40% sát thương khi HP cao hơn 80%, phòng thủ vật lý +25%, số địch chặn được +1 (nếu không có Operator cận chiến trước mặt, bật tất cả hiệu ứng lên bản thân). 30 50 30
Mastery1.png Sát thương +80%, tấn công thêm 2 mục tiêu. Khi có 1 Operator cận chiến trước mặt, bật hiệu ứng sau lên Operator đó: Vigor tăng 45% sát thương khi HP cao hơn 80%, phòng thủ vật lý +30%, số địch chặn được +1 (nếu không có Operator cận chiến trước mặt, bật tất cả hiệu ứng lên bản thân). 30 50 30
Mastery2.png Sát thương +90%, tấn công thêm 2 mục tiêu. Khi có 1 Operator cận chiến trước mặt, bật hiệu ứng sau lên Operator đó: Vigor tăng 45% sát thương khi HP cao hơn 80%, phòng thủ vật lý +30%, số địch chặn được +1 (nếu không có Operator cận chiến trước mặt, bật tất cả hiệu ứng lên bản thân). 35 50 30
Mastery3.png Sát thương +100%, tấn công thêm 2 mục tiêu. Khi có 1 Operator cận chiến trước mặt, bật hiệu ứng sau lên Operator đó: Vigor tăng 50% sát thương khi HP cao hơn 80%, phòng thủ vật lý +35%, số địch chặn được +1 (nếu không có Operator cận chiến trước mặt, bật tất cả hiệu ứng lên bản thân). 35 50 30


Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill man limit&cost1.png 智慧之境 Trạm Sản xuất Khi ở trong Trạm Sản xuất, giới hạn sản xuất +8 và mood giảm mỗi giờ -0,25
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill man limit&cost1.png 智慧之境 Trạm Sản xuất Khi ở trong Trạm Sản xuất, giới hạn sản xuất +8 và mood giảm mỗi giờ -0,25
Bskill man exp1.png 胜利之计 Trạm Sản xuất Khi ở trong Trạm Sản xuất, +25% tốc độ sản xuất thẻ Exp.


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 30000, Chip guard small.png x 5, Orirock cube.png x 12, Device.png x 3
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip guard large.png x 4, Crystal electronic unit.png x 4, White horse kohl.png x 6
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 180000, Chip guard twin.png x 4, Crystal electronic unit.png x 4, White horse kohl.png x 6


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 5 2 → 3 Skill book 1.png x 5 Sugar substitute.png x 5 Diketon.png x 4 3 → 4 Skill book 2.png x 8 Polyester.png x 5
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 8 Oriron.png x 4 Sugar.png x 3 5 → 6 Skill book 2.png x 8 Integrated device.png x 4 6 → 7 Skill book 3.png x 8 Loxic kohl.png x 5 Aketon.png x 4
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Grindstone pentahydrate.png x 4 Loxic kohl.png x 7 Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Orirock concentration.png x 4 Grindstone.png x 7 Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Fined synthetic resin.png x 4 Orirock cluster.png x 11
Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Silicic alloy block.png x 4 Rma70 24.png x 8 Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Keton colloid.png x 4 Fined synthetic resin.png x 9 Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Optimized device.png x 3 Oriron block.png x 6
Mastery3.png Skill book 3.png x 15 Crystal electronic unit.png x 6 Oriron block.png x 4 Mastery3.png Skill book 3.png x 15 Bipolar nanoflake.png x 6 Silicic alloy block.png x 5 Mastery3.png Skill book 3.png x 15 Polymerization preparation.png x 6 Fined synthetic resin.png x 7


Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Pallas Thể lực Đạt tiêu chuẩn
Giới tính Nữ Cơ động Bình thường
Kinh nghiệm chiến đấu 3 năm Sức bền Đạt tiêu chuẩn
Nơi sinh Minos Tư duy chiến thuật Tốt
Ngày sinh 8/2 Kỹ năng chiến đấu Đạt tiêu chuẩn
Chủng tộc Forte Khả năng đồng hóa Originium Tốt
Chiều cao 164cm Tình trạng phơi nhiễm Dương tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :Angton
Hợp đồng tuyển dụng
Cô ấy sẽ luôn vui vẻ trò chuyện cùng mọi người, đặc biệt là khi người kia cũng tốt bụng và chung đam mê với cô ấy.

Pallas, một nữ tu sĩ đến từ Minos.

50px Token
Một sử thi về những Vị Anh Hùng người Minos. ”Anh Hùng đến từ nhân dân rồi trở về với nhân dân”, những từ này được viết ở đầu trang và được khoanh tròn.

Được dùng để cải thiện Potential của Pallas.

Hồ sơ cá nhân
Pallas từng là một nữ tu sĩ ở Minos. Cô ấy đã rời khỏi thành bang Athenus để đến làm việc tại một ngôi làng ở Akrotiri, nơi mà cô ấy lãnh đạo mọi người kháng chiến lâu dài với một bộ lạc từ Sargon đang xâm lấn. Và đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các ngành du lịch và công nghiệp văn hóa tại khu vực đó. Sau đó, cô bị nhiễm bệnh Oripathy nên đã bí mật đi đến Rhodes Island để được điều trị.
Hồ sơ y tế
Qua kiểm tra cho thấy phần ngoài của phần nội tạng có một số đốm đen bất thường không rõ ràng. Những hạt pha lê Originium đã được phát hiện bên trong hệ thống tuần hoàn, xác nhận cô ấy bị nhiễm bệnh Oripathy.

【Tỉ lệ đồng hóa tế bào Originium】8% Có dấu hiệu của bệnh Oripathy nằm ở dưới phần mắt cá chân trái.

【Mật độ Originium trong máu】0.18u/L Tình trạng bệnh của cô ấy tương đối ổn định, không hề có dấu hiệu bệnh lan nhanh ở hiện tại.

“Operator này có một lượng kiến thức y tế chuyên sâu nên nắm rõ cách giúp bản thân luôn trong tình trạng khỏe mạnh trong một thời gian dài, nhờ đó đã hạn chế được tình trạng bệnh. Tuy nhiên, việc duy trì sức khỏe thể chất không hoàn toàn ngăn chặn sự lây lan của bệnh. Cô Pallas đã đến Rhodes Island để được chữa trị và cô ấy phải biết sẵn sàng để trải qua quá trình theo dõi và điều trị lâu dài, tôi rất hi vọng cô ấy sẽ tích cực và ngoan ngoãn hợp tác hơn trong lần điều trị kế tiếp. Ví dụ như là ….Bảo cổ uống rượu ít thôi!" --- Một Medic Operator cho biết.

Tư liệu lưu trữ 1
Pallas, một nữ tu sĩ từ Minos, ban đầu đến Rhodes Island là một bệnh nhân đặc biệt để được điều trị bí mật. Sau khi qua những bài kiểm tra khám sức khỏe ban đầu, hầu hết thông tin về cô đều được giữ bí mật và cô ấy còn được hộ tống bởi một người Sarkaz. Một thời gian ngắn sau, theo lời kể của chính Pallas, cô ấy cảm thấy hứng thú với Rhodes Island sau một thời gian chữa trị tại đây, và hào hứng tới nỗi cô ấy tự nguyện được trở thành một Operator của Rhodes Island sau khi tình trạng bệnh được ổn định.

“Một quyết định tuyệt vời! Vẻ ngoài giản dị cũng không thể che giấu tấm chân tình của những người ở Rhodes Island. Sự chân thành này sẽ không bao giờ phụ lòng mong mỏi của mọi người, và nó sẽ trở thành một thứ sức mạnh vững chắc.”

Ngay sau đó, cô Pallas đã nhanh chóng được chuyển qua thành một Operator và trở thành “Operator Pallas”. Có người nói rằng khi cô ấy đang làm thủ tục để trở thành Operator thì có một Sarkaz, người mà đã giúp cô điền những thông tin cần thiết trong việc chọn bộ phận hậu cần hay là bộ phận y tế, nhưng theo yêu cầu của Pallas, cô đã quyết định chuyển thành một đơn vị chiến đấu và sẽ ra chiến trường để tiến hành những chiến dịch khác nhau.

“Cái cô nữ tu vô lý này! Cô có biết tình trạng hiện tại điều cô cần nhất là ‘ở ẩn’ và ‘an toàn’ không?


“Ôi, chiến binh Sarkaz đáng quý, dũng cảm và trung thành của ta, ta có thể hiểu sự quan tâm và chăm sóc cho những người yếu, đây là khía cạnh ấm áp mà ta đã giúp trên con đường của cậu. Tuy nhiên, ta không hề yếu đâu, ta cũng không cần phải che giấu vẻ rạng ngời của mình khi mọi người cần. Nếu ánh sáng chỉ rọi lên một mình ta, mà không cho phép ta được rọi nó lên những linh hồn khác, thế thì ta sẽ không thể hoàn thành sứ mệnh của mình như một nữ tu….”

“*Văng tục kiểu Sarkaz*, thôi được, nếu cô muốn ở lại với cái hố địa ngục đẫm máu này, thì tôi sẽ không ở lại với cô nữa!”

“Được thôi, cậu được quyền tự chọn lấy cuộc sống của mình, chiến binh tâm đắc của ta…. Ủa? Ê, cậu đi thật đấy hả?.....ơ này....”

Và như vậy, người Sarkaz thậm chí còn chưa rõ tên đó rời đi trong sự bực tức.

Tư liệu lưu trữ 2
Cô Pallas có thể thích nghi rất nhanh, chỉ sau một thời gian ngắn ở cùng mọi người, đã có nhiều Operator đã nhanh chóng làm quen với cô ấy.

Có lẽ không chỉ là “làm quen” thôi đâu, mà còn.... rất nhiệt tình nữa là khác. Điều đầu tiên bạn cần làm là đi nói chuyện với cô ấy, rồi bạn sẽ có thể học được nhiều điều về kinh nghiệm “dẻo miệng” của cô ấy. Pallas không hề khó chịu khi nói về xuất thân của mình. Cô ấy xuất thân từ một gia đình nổi tiếng ở Minos, trưởng thành với một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, và khao khát được trở thành một nữ tu sĩ. ”Cô ấy đã học về ngành y, nhưng không chịu nổi sự nhàm chán trong nó nên đã chuyển sang học cách chiến đấu để tham gia hội nghị của các chiến binh, và còn tham gia vào cuộc thi đua xe ngựa để ăn mừng tuổi trưởng thành của mình... Tóm lại, Pallas có rất nhiều sở thích khác nhau, nhưng cô vẫn không quên nghĩa vụ của một nữ tu sĩ, đồng thời cũng có một tâm hồn cởi mở và tận hưởng tinh thần vui vẻ và giải trí, đó là một văn hóa quan trọng của người Minos.

Những ngày tháng vô tư và trọn vẹn như vậy kéo dài đến khi có một tai nạn xảy ra. Mắt cá chân trái của cô Pallas từng có một vết thương, và pha lê Originium đã xuất hiện trên sẹo của vết thương đó khiến cô ấy bị nhiễm bệnh. Tai nạn xảy ra khi cô Pallas đang trong một chuyến đi nghỉ ngơi dài ngày và vô tình tiếp xúc với Originium, sau đó cô trở về để điều trị thì đã quá muộn.

Từ cái nhìn u ám của những người thân khi đến thăm cô ấy, Pallas đã nhận ra số phận của mình. Một người bị nhiễm bệnh không thể được phép tiếp tục làm nữ tu ở Đền thờ 12 Vị Anh Hùng, cho dù giấu kín việc nữ tu bị nhiễm bệnh cũng không thay đổi được gì. Mặc dù cô ấy rất buồn khi phải chuyển khỏi một thành bang thịnh vượng, nơi cô ấy từng sống trong nhiều năm, cô Pallas vẫn mong muốn được tiếp tục là một nữ tu trong khu vực xa xôi khác. Thế nên, sau khi gia đình cô sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, một nữ tu sĩ ở Đền thờ 12 Vị Anh Hùng, Pallas lặng lẽ rời khỏi tầm mắt mọi người và đến một ngôi làng nhỏ, ít được biết đến tên Akrotiri, và tiếp tục trở thành một nữ tu sĩ bí mật ở đó.

Khi được hỏi về cuộc sống ở làng Akrotiri, cô Pallas trông rất hoài niệm và kể lại rất nhiều câu chuyện thú vị về những gì đã xảy ra ở ngôi làng. Ví dụ như, dưới sự gợi ý và hướng dẫn của cô ấy, dân làng đã dựng nên một Quảng Trường Anh Hùng, từ đó bắt đầu tổ chức diễn nhiều vở kịch và những cuộc tranh tài khác nhau, đồng thời phát triển ngành du lịch tại đây để thu hút thêm khách tham quan. Cô Pallas không giải thích rõ làm cách nào mà cô lại có thể phát triển những dự án đó, mà chỉ chia sẻ những gì xảy ra trong khu vực. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành dự án phát triển ngành du lịch và văn hóa của cô Pallas, có một thứ liên quan không thể không nhắc tới - Cuộc kháng chiến lâu dài ở các vùng xa xôi của Minos do bộ lạc người Sargon muốn xâm chiếm.

Tư liệu lưu trữ 3
Sargon đã từng xâm chiếm những vùng Minos hơn trăm năm, điều này đã ảnh hưởng nặng nề lên lịch sử của Minos và gây ra nhiều thảm họa liên quan đến văn hóa. Trong suốt những năm chiếm đóng, những thủ lĩnh người Sargon đã lấy đi nhiều tài sản và tác phẩm nghệ thuật quý giá của người Minos, rồi tiến hành một cuộc thanh trừng tàn bạo và trực tiếp lên nền văn hóa của người Minos. Người Sargon đã nhận ra rằng phải phá hủy niềm tin thì mới có thể khiến Minos quỳ gối. Nên đám lính đã thiêu tất cả cung điện và đền thờ anh hùng, cấm người Minos tổ chức những cuộc thi thố, những sự kiện cúng bái, ngay cả những vở kịch trên sân khấu cũng đã từng bị cấm.

Nhưng tinh thần kháng chiến của người dân Minos chưa từng chấm dứt. Khi chiến tranh nội bộ của Sargon suy giảm, thì những hoạt động kháng chiến lại còn mạnh mẽ hơn ở khắp Minos, đỉnh điểm của nó là một hành động dũng cảm hơn tất cả, chiến dịch “Chiếm lại ngôi Đền” được tiến hành bởi 12 vị lãnh đạo trong địa phương, nó đã trở thành một thành công lớn. Những vị anh hùng đó đưa người dân đến Đền thờ và chiếm lại nó, đồng thời sửa chữa và duy trì Đền. Từ đó, tinh thần của người dân Minos như được tiếp thêm sức mạnh, Minos càng ngày lớn mạnh và không còn sống trong nỗi sợ hãi trước sự cai trị những thủ lĩnh Sargon, và cuối cùng đã đẩy lùi thực dân Sargon thành công.

Tuy nhiên, mặc dù thành bang trung tâm đang dần trở nên thịnh vượng và mạnh mẽ hơn sau hàng năm khôi phục và phát triển. Những ngôi làng ở rìa biên giới vẫn còn bị quấy phá bởi những người Sargon man rợ. Làng Akrotiri là một trong số đó, cũng là một trong những ngôi làng có ý chí kháng chiến mạnh mẽ nhất. Khi nữ tu sĩ Pallas đến ngôi làng, cuộc kháng chiến đã và đang diễn ra nhiều năm liền, nhưng việc phân thắng bại vẫn rất khó khăn, họ không thể giải quyết triệt để vấn đề liên tục bị xâm lăng bởi thực dân Sargon.

“Việc cô ấy đến đây đã trở thành một nguồn hi vọng mới cho làng. Những người biết được cô ấy đến đây từ một điện thờ anh hùng ở Athenus, bọn họ đương nhiên sẽ ngưỡng mộ cô ấy. Và cô ấy không chỉ đối xử tích cực với dân làng mà còn tự nguyện tham gia vào tuyến đầu, chỉ huy một số trận đấu, to nhỏ đều có, cùng với lòng quyết tâm hạ gục Sargon.”

“Những cảnh chiến đấu tuy không hoành tráng, chiến thuật của cô cũng có hơi thô bạo. Nhưng sao cũng được... Cho dù bị tấn công bao nhiêu lần đi nữa, thì cô ấy vẫn luôn đảm bảo trụ vững cho đến khi phía khác đã đẩy lùi dân Sargon thành công. Càng thắng nhiều trận, càng nhiều người tin vào sự trưởng thành của cô ấy. Sau đó, sau khi ký kết 'Hiệp ước không xâm lược' với những bộ lạc Sargon xung quanh bằng cách thống nhất những làng khác xung quanh Minos, niềm tin của người dân vào cô ấy đã đạt tới ngưỡng cuồng tín.”

“Những gì mà cậu đang nói, sao tôi nghe quen quen...”

“Câu chuyện kể về ‘Nữ Thần Chiến Tranh’ và ‘Nữ Thần Thông Thái’ đã được lan truyền ở Minos vài năm gần đây ấy, cậu đã nghe qua chưa?

“Ý cậu là, cô Pallas chính là ...!” “Shhhhhhhhh.”

Thật không may, người Sarkaz hộ tống cho cô ấy không còn ý định tiết lộ thêm thông tin gì khác nên hồ sơ này sẽ kết thúc tại đây.

Tư liệu lưu trữ 4
【Hồ sơ cần thẩm quyền】

“..... Người đầu tiên liên lạc với Rhodes Island để có thể hoàn thành kế hoạch chữa trị cho Pallas chính là Sarkaz đã hộ tống cô ấy.”

“Sau vài lần trao đổi thông tin chính thức, Nữ tu sĩ Pallas đã cẩn thận chọn đến Rhodes Island và rời khỏi Minos trong bí mật.

“Tôi nghĩ nguyên nhân khiến cô ấy muốn che giấu bệnh của mình không phải vì tình trạng nhiễm bệnh khiến cô cảm thấy tự ti - Thực ra, Nữ tu Pallas có thái độ rất tích cực trong việc cố gắng cải thiện tình trạng bệnh của mình. Thứ mà cô ấy thực sự quan tâm là cô không muốn những người lính và người dân đã từng chiến đấu bên cạnh cô ấy cảm thấy nghi ngờ về hình ảnh của một vị thần đã được hình thành.”

“Nếu muốn bảo vệ thành quả của sự giải phóng, huyền thoại về người anh hùng không được xuất hiện những sai sót khiến người dân chỉ trích. Cô Pallas không hề muốn sự tin tưởng giữa cô và mọi người đã đạt được cũng như những nỗ lực mà cô đã phải bỏ ra bị tan biến chỉ vì những nghi ngờ như vậy, thế nên cô ấy đã từ bỏ danh phận của mình và lại rời đi một cách bí mật.”

“Nhưng có thực sự ổn nếu cứ tiếp tục giữ một vẻ đẹp anh hùng hoàn hảo thế này chỉ để người dân không nhận ra cái giá mà người đó phải trả và người dân cứ tán thưởng câu chuyện về một vị anh hùng hoàn hảo?”

“.....Cách suy nghĩ của cậu cũng không phải là vô lý. Hẳn cô Pallas cũng đã từng vật lộn về điều này.”

“Nhưng đó là tình trạng hiện tại ở Minos. Chỉ cần sự thật về việc Pallas bị nhiễm bệnh được phơi bày, mọi thành quả do cô tạo ra sẽ ngay lập tức quay về con số 0, người dân không thể chấp nhận được việc một vị thần đã cứu lấy Minos là một người bị nhiễm bệnh. Bi kịch của bản thân sẽ khiến niềm tin của những người xung quanh bị lay động, nó còn tệ hơn gấp bội đối với những tín đồ trung thành.”

“Nhưng sau khi quyết định rời khỏi Minos, Pallas có lẽ sẽ tìm thấy câu trả lời mà cô cần. Việc trải qua cuộc sống ở Rhodes có thể giúp cô bỏ bớt đi những gánh nặng trên vai về bản thân ở quá khứ và suy ngẫm về những vấn đề mà cô đã trải qua.”

“Không phải lo, cô ấy là một người hi sinh vì nghĩa và là một người giải phóng. Sau khi chứng kiến cơn thịnh nộ đến từ sự bất công mà mọi người phải gánh chịu, Pallas chắc chắn sẽ một lần nữa lại cầm vũ khí trên tay thôi.”

“Vào lúc cô ấy đang tự nguyện tham gia Rhodes Island như thế thì chúng ta cũng không nên từ chối.”

... --- Một bản ghi lại một phần cuộc trò chuyện giữa Dr Kal’tsit và một thành viên từ Bộ phận Nhân Sự ở một cuộc họp.

Hồ sơ thăng cấp
Được trở thành anh hùng là tham vọng và niềm tin của nhiều người ở Minos.

Cô Pallas có một tấm lòng tôn kính đối với các anh hùng. Ở Minos, được gọi là “anh hùng” có nghĩa là bạn đang nhận được sự tôn trọng cao nhất từ mọi người, và cô Pallas rõ ràng cũng có ước muốn trở thành một anh hùng. Có lẽ cô Pallas nghĩ rằng, ở Minos, cái danh “Nữ Thần” nó không được tôn vinh và kính trọng bằng “Anh Hùng” được, thế nên cô ấy vẫn đang trên con đường rèn luyện và luyện tập đầy chông gai. Trong từng lời nói và hành động của bản thân, cô Pallas hầu như lúc nào cũng thể hiện nỗi nhớ và niềm tự hào của bản thân dành cho Minos.

Thế nhưng cô ấy lại bị ép buộc phải rời quê hương của mình, biến ước mong trở thành anh hùng lý tưởng của cô ở Minos thành một hi vọng khó thành hiện hiện thực. Đây cũng có thể là lý do nhiều nhân viên thường thấy cô ấy đứng trên cầu, say khướt một mình đến tận khuya.

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary Làm phụ tá cho anh à? Nếu việc đó giống với việc của một nữ tu ở Đền Thờ 12 Vị Anh Hùng thì chắc tôi sẽ làm tốt đấy.
Conversation 1 Ựa... *tiếng nấc* L-Lần sau mình không nên uống nhiều thế này…. Ơ kìa, Doctor, sao hôm nay nhìn anh đi cứ lắc qua lắc lại thế?
Conversation 2 Khu vực thành bang lúc nào cũng nhộn nhịp với nhiều hoạt động khác nhau ở lễ hội. Có vở kịch này, rượu này, cả hội thao nữa, … Tôi thật ra cũng có tham gia cuộc thi đua xe ngựa nữa Và cái xe đó tốn tôi không ít đâu, tôi không biết liệu vận mệnh sẽ đưa cái xe đó được trao lại cho người khác, hay là sẽ bị bỏ rơi sau khi tôi rời đi nữa.
Conversation 3 Thật tuyệt vời khi ở Rhodes Island có rất nhiều cùng chí hướng với nhau. Phải, thơ ca! Chiến tranh! Tự do! Nơi này có thể tập hợp sức mạnh của mọi người từ dòng chảy lịch sử để có thể chiến đấu và thay đổi vùng đất này. Quả là một cảm giác đầy cảm hứng! Sẽ có những câu chuyện bi thảm và phi thường nên được viết và lưu lại trong sử sách.
Elite Promotion Conversation 1 Sau khi bị nhiễm Oripathy, tôi đã di cư đến một ngôi làng nhỏ ở rìa Minos. Lúc đó có một cuộc chiến đang diễn ra do người Sargon muốn xâm chiếm… Kết quả thì người Minos đã chiến thắng. Nhưng mà, tôi ước gì nó sẽ được kể lại như một câu chuyện chứ không thật sự xảy ra.
Elite Promotion Conversation 2 Một ngọn lửa kháng chiến kháng chiến sẽ được thắp lên và sẽ sớm thôi, nó bùng cháy dữ dội. Câu chuyện về “Nữ Thần Chiến Tranh” sẽ được kể lại cho những người mong muốn được giải phóng. Tất cả những gì tôi có bây giờ chỉ là một cơ thể bị nhiễm bệnh và một niềm tin vững chắc không bao giờ lay chuyển.
High Trust Conversation 1 Vậy ra đó chính là cựu nhà vô địch trong nghề rèn vũ khí, Vulcan đó sao? Cô ấy thật sự ở đây. Tuyệt! Đã có vô số thợ rèn gặp không ít khó khăn khi bảo trì cho vũ khí của tôi, anh thấy chữ ký này không? Là của cô ấy đấy ... Hửm? Tôi nên giữ chuyện này bí mật à?
High Trust Conversation 2 Câu chuyện về những vị anh hùng ở Minos ...Vui vẻ có, đau buồn cũng có. Tuy vậy, điều tuyệt vời nhất về 12 Vị Anh Hùng Minos này chính là, như một lẽ dĩ nhiên, sau khi trở thành Anh Hùng, họ lại trở thành một con người giản dị và bình thường.
High Trust Conversation 3 Những con người bị áp bức, những con người phải chịu sự đau khổ quá lâu, lâu đến nỗi khiến họ trở nên vô cảm, họ sẽ không thể đứng lên với sự phẫn nộ khi hi vọng đã không còn trong tim họ. Tôi không hề muốn mọi người phải đối mặt đau khổ, nhưng nếu họ khao khát trở thành một chiến binh, họ cần có niềm tin, một tia lửa động lực và một người dẫn đầu.
Idle Tôi cũng thường hay ngủ gật lắm. Lúc đó mọi người sẽ chọc tôi để thử xem tôi có ngủ gật thật không.
Operator Reporting In Tôi là Pallas, một nữ tu đến từ Minos, và tôi sẽ nghỉ ngơi ở Rhodes Island một thời gian... Mặc dù tôi rất muốn được uống rượu và tìm hiểu những câu chuyện ở đây, nhưng tôi còn muốn được ra chiến trường hơn thế nữa.
Watching Combat Tape Có thể ghi lại phong cách chiến đấu của một chiến binh theo một cách chân thực tới mức này luôn à. Đúng là tiện thật.
Elite 1 Từ bỏ vinh quang của bản thân, vị Anh Hùng đó quyết định trở về cuộc sống bình thường, nhưng cô ấy lại không được tận hưởng cuộc sống đó vì đã nhiễm bệnh Oripathy? ... Không, nó không nên được kể như thế...
Elite 2 Tôi là... Một người tin vào ước muốn của những Anh Hùng. Vũ khí của tôi sẽ không bao giờ bị phá hủy hay rỉ sét , nó sẽ được sử dụng để chống lại những sự bất công và tàn bạo. Tấm lòng nhân từ của tôi sẽ không bao giờ bị lãng quên, nó sẽ giúp tôi luôn nhớ về sứ mệnh bác ái của mình.
Assign To Team Hãy chúc phúc cho những vị anh hùng chiến thắng, và tôi sẽ nhận được lời chúc phúc từ mọi người.
Assign To Team Leader Tôi sẽ kề vai sát cánh và cùng anh chiến đấu, hỡi vị chiến binh vĩ đại.
Operation Sortie Khi ta quay lưng lại và trở về nhà, chiến thắng sẽ là thứ ta mang theo.
Operation Start Không cần phải sợ hãi, chúng ta có thể chống lại được những kẻ liều lĩnh này!
Select Operator 1 Tôi rất vui!
Select Operator 2 Tới ngay đây!
Deploy 1 Không còn thời gian để hối hận đâu.
Deploy 2 Không cần phải rút lui nữa.
In Combat 1 Hỡi những vị Anh Hùng, hãy vì tấm lòng chân thành này mà sát cánh cùng với chúng tôi.
In Combat 2 Hãy run sợ khi đối mặt với bản lĩnh thật sự này.
In Combat 3 Hãy than khóc rên rỉ đi, vì niềm tin của ngươi quá mỏng manh.
In Combat 4 Đây sẽ là nơi ngươi sẽ quỳ xuống.
Complete Operation With 4 Stars Chúng ta đã thực sự thành công rồi... Tôi, hiện đang cảm thấy một niềm vinh dự và hạnh phúc tột độ.
Complete Operation With 3 Stars Hãy trở về thôi, những chiến binh. Chúng ta đã có một chiến thắng hoàn hảo rồi, giờ là lúc để trở về và tận hưởng một bữa tiệc.
Complete Operation With 2 Stars Hãy lắng nghe kìa, những tiếng than khóc giờ đã dừng lại. Đó là chính là sự tĩnh lặng của hạnh phúc và bình yên trong tương lai phía trước.
Failed Operation Cho dù chiến tranh không bao giờ chấm dứt đi nữa…. Tại thời điểm này, chúng ta phải bảo vệ vị trí mà mạng sống mà chúng ta có. hãy rút lui thôi, nhưng vẫn luôn phải ngẩng cao đầu.
Assign To Station Cặp sừng này đôi khi có thể sẽ va phải một số đồ dùng trong phòng, tôi sẽ cố gắng cẩn thận hết sức.
Poke Anh sẽ làm gì nếu anh sở hữu trí khôn và sức mạnh?
Trust Poke Có một dự án làm phòng thoát hiểm đa dụng theo phong cách của Minos đấy, anh qua chơi thử không?
Title Screen Arknights
Greeting Anh đã nghỉ ngơi đủ chưa đấy, Doctor?

Điều hướng
Vanguard Saga, Bagpipe, Saileach, Siege, Flametail, Grani, Texas, Зима, Wild Mane, Reed, Chiave, Elysium, Blacknight, Vigna, Scavenger, Courier, Beanstalk, Myrtle, Vanilla, Fang, Plume, Yato
Guard SilverAsh, Ch'en, Pallas, Surtr, Irene, Nearl the Radiant Knight, Hellagur, Mountain, Blaze, Thorns, Skadi, Broca, Bibeak, Franka, Specter, La Pluma, Flint, Akafuyu, Tachanka, Swire, Indra, Lappland, Whislash, Savage, Flamebringer, Ayerscarpe, Astesia, Sideroca, Amiya (Guard), Tequila, Dobermann, Jackie, Conviction, Mousse, Beehunter, Matoimaru, Arene, Cutter, Utage, Frostleaf, Estelle, Midnight, Popukar, Melantha, Castle-3
Defender Mudrock, Horn, Eunectes, Nian, Penance, Blemishine, Hoshiguma, Saria, Blitz, Asbestos, Hung, Liskarm, Bison, Aurora, Vulcan, Nearl, Ashlock, Croissant, Shalem, Heavyrain, Matterhorn, Гум, Cuora, Bubble, Dur-nar, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Mizuki, Lee, Phantom, Aak, Dorothy, Texas the Omertosa, Weedy, Gladiia, Snowsant, Frost (Rainbow), FEater, Waai Fu, Mr.Nothing, Cliffheart, Robin, Projekt Red, Kafka, Bena, Manticore, Kirara, Rope, Ethan, Jaye, Gravel, Shaw, THRM-EX
Sniper Fartooth, Poca, Archetto, Ash, Fiammetta, Ch'en the Holungday, Exusiai, W, Schwarz, Rosmontis, Andreana, Toddifons, Executor, Sesa, Aosta, Platinum, Provence, GreyThroat, Kroos the Keen Glint, Firewatch, Meteorite, April, Lunacub, Blue Poison, Meteor, Aciddrop, Ambriel, Shirayuki, Jessica, Vermeil, Pinecone, May, Kroos, Adnachiel, Catapult, Rangers, "Justice Knight"
Caster Ebenholz, Ifrit, Carnelian, Dusk, Ceobe, Goldenglow, Eyjafjalla, Mostima, Passenger, Nightmare, Amiya, Purgatory, Tomimi, Skyfire, Kjera, Absinthe, Corroserum, Leonhardt, Beeswax, Leizi, Iris, Pith, Mint, Greyy, Pudding, Haze, Indigo, Gitano, Click, Lava, Steward, Durin, 12F
Supporter Skadi the Corrupting Heart, Gnosis, Ling, Suzuran, Angelina, Magallan, Istina, Tsukinogi, Pramanix, Scene, Shamare, Sora, Nine-Colored Deer, Glaucus, Quercus, Mayer, Podenco, Earthspirit, Deepcolor, Roberta, Orchid
Medic Shining, Kal'tsit, Nightingale, Lumen, Breeze, Mulberry, Ceylon, Folinic, Ptilopsis, Tuye, Warfarin, Honeyberry, Whisperain, Silence, Myrrh, Sussurro, Purestream, Gavial, Perfumer, Hibiscus, Ansel, Lancet-2