Myrrh

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


4
Bitter Herbs
                       
Trait
Trị thương cho 1 đồng đội
Trị thương cho 1 đồng đội
Trị thương cho 1 đồng đội

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
Healing
Ranged
                       
Myrrh
Limited
Yuuki Kana
                               
下野宏铭
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 1060 1278 1420
Sát thương 264 372 465 60
Phòng thủ vật lý 83 104 131
Kháng phép thuật 0 0 0
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 16 18 18
Số địch chặn được 1 1 1
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 2,85s
Tầm tấn công Range (11).png Range (12).png Range (12).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -4s
Pot3.png Sát thương +23
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent
Pot5.png Cost triển khai -1

Trait & Talent[edit]

Trị thương cho đồng đội{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
First Aid Kit Elite1.png Lv.1 Khi triển khai, hồi phục cho toàn đội lượng HP tương đương 100% sát thương.
First Aid Kit Elite1.png Lv.1 Pot4.png Khi triển khai, hồi phục cho toàn đội lượng HP tương đương 110% (10%) sát thương.
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
First Aid Kit Elite2.png Lv.1 Khi triển khai, hồi phục cho toàn đội lượng HP tương đương 150% sát thương.
First Aid Kit Elite2.png Lv.1 Pot4.png Khi triển khai, hồi phục cho toàn đội lượng HP tương đương 160% (10%) sát thương.
{{{talent3a}}} Elite2.png Lv.1 {{{talentDes3a}}}
{{{talent3b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_3}}}.png | 30px]] {{{talentDes3b}}}


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

Double heal.png Double Heal Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt tự động


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Lần trị thương tiếp theo hồi phục lượng HP tương đương 100% sát thương và hồi phục thêm 1 mục tiêu. Có thể tích trữ 1 lần. 0 10
Level 2 Lần trị thương tiếp theo hồi phục lượng HP tương đương 102% sát thương và hồi phục thêm 1 mục tiêu. Có thể tích trữ 1 lần. 0 10
Level 3 Lần trị thương tiếp theo hồi phục lượng HP tương đương 104% sát thương và hồi phục thêm 1 mục tiêu. Có thể tích trữ 1 lần. 0 10
Level 4 Lần trị thương tiếp theo hồi phục lượng HP tương đương 106% sát thương và hồi phục thêm 1 mục tiêu. Có thể tích trữ 2 lần. 0 9
Level 5 Lần trị thương tiếp theo hồi phục lượng HP tương đương 108% sát thương và hồi phục thêm 1 mục tiêu. Có thể tích trữ 2 lần. 0 9
Level 6 Lần trị thương tiếp theo hồi phục lượng HP tương đương 110% sát thương và hồi phục thêm 1 mục tiêu. Có thể tích trữ 2 lần. 0 9
Level 7 Lần trị thương tiếp theo hồi phục lượng HP tương đương 112% sát thương và hồi phục thêm 1 mục tiêu. Có thể tích trữ 3 lần. 0 9
Mastery1.png Lần trị thương tiếp theo hồi phục lượng HP tương đương 116% sát thương và hồi phục thêm 1 mục tiêu. Có thể tích trữ 3 lần. 0 8
Mastery2.png Lần trị thương tiếp theo hồi phục lượng HP tương đương 120% sát thương và hồi phục thêm 1 mục tiêu. Có thể tích trữ 3 lần. 0 8
Mastery3.png Lần trị thương tiếp theo hồi phục lượng HP tương đương 125% sát thương và hồi phục thêm 1 mục tiêu. Có thể tích trữ 3 lần. 0 8


Healing field.png Healing Field Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Sát thương +5%, tăng thêm 1 mục tiêu trị thương. 5 65 25
Level 2 Sát thương +10%, tăng thêm 1 mục tiêu trị thương. 5 65 25
Level 3 Sát thương +15%, tăng thêm 1 mục tiêu trị thương. 5 65 25
Level 4 Sát thương +20%, tăng thêm 1 mục tiêu trị thương. 10 60 25
Level 5 Sát thương +25%, tăng thêm 1 mục tiêu trị thương. 10 60 25
Level 6 Sát thương +30%, tăng thêm 1 mục tiêu trị thương. 10 60 25
Level 7 Sát thương +35%, tăng thêm 1 mục tiêu trị thương. 15 55 25
Mastery1.png Sát thương +45%, tăng thêm 1 mục tiêu trị thương. 17 53 25
Mastery2.png Sát thương +55%, tăng thêm 1 mục tiêu trị thương. 18 53 25
Mastery3.png Sát thương +65%, tăng thêm 1 mục tiêu trị thương. 20 50 25


Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill ws evolve2.png Pharmacology·α Trạm Tổng hợp Khi được bố trí trong Trạm Tổng hợp và chế tạo nguyên liệu elite, tỉ lệ ra sản phẩm phụ +75%.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill ws evolve2.png Pharmacology·α Trạm Tổng hợp Khi được bố trí trong Trạm Tổng hợp và chế tạo nguyên liệu elite, tỉ lệ ra sản phẩm phụ +75%.
Bskill dorm single1.png Empathetic Dorm Khi ở trong Dorm, tăng 0,55 tốc độ hồi phục tinh thần mỗi giờ của một operator ngẫu nhiên dưới mức tinh thần tối đa trừ bản thân (Khi xếp chồng, chỉ hiệu ứng cao nhất có tác dụng).
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon4a}}}.png | 32px]] {{{skill_name4a}}} {{{room4a}}} {{{des4a}}}
[[File:{{{skill_icon4b}}}.png | 32px]] {{{skill_name4b}}} {{{room4b}}} {{{des4b}}}


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 15000, Chip medic small.png x 3, Polyester.png x 1, Orirock cube.png x 1
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 60000, Chip medic large.png x 5, Aketon.png x 14, Polyester.png x 12
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip medic twin.png x 5, Aketon.png x 14, Polyester.png x 12


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 2 2 → 3 Skill book 1.png x 2 Ester.png x 4 3 → 4 Skill book 2.png x 3 Oriron.png x 2
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 3 Polyketon.png x 2 5 → 6 Skill book 2.png x 3 Manganese ore.png x 2 6 → 7 Skill book 3.png x 4 Grindstone.png x 2
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 2 Rma70 24.png x 1 Manganese ore.png x 3 Mastery1.png Skill book 3.png x 2 Orirock concentration.png x 1 Grindstone.png x 4 Mastery1.png
Mastery2.png Skill book 3.png x 4 Sugar lump.png x 2 Rma70 24.png x 2 Mastery2.png Skill book 3.png x 4 Polyester lump.png x 2 Orirock concentration.png x 3 Mastery2.png
Mastery3.png Skill book 3.png x 6 D32 steel.png x 2 Oriron block.png x 2 Mastery3.png Skill book 3.png x 6 Polymerization preparation.png x 2 Manganese trihydrate.png x 2 Mastery3.png
Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Myrrh Thể lực Bình thường
Giới tính Nữ Cơ động Đạt tiêu chuẩn
Kinh nghiệm chiến đấu Không có Sức bền Bình thường
Nơi sinh Không rõ Tư duy chiến thuật Bình thường
Ngày sinh 05/05 Kỹ năng chiến đấu Bình thường
Chủng tộc Vulpo Khả năng đồng hóa Originium Đạt tiêu chuẩn
Chiều cao 143cm Tình trạng phơi nhiễm Âm tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :
Hợp đồng tuyển dụng
Cô có thể ngọt ngào nhưng thảo mộc của cô rất đắng.


Myrrh, Medic của Rhodes Island, cung cấp chăm sóc y tế cho mọi người từ thảo mộc của cô.

Myrrh token.png Token
Một viên thuốc làm từ nhiều loại thảo mộc. Nó sẽ có ích khi bạn ngã bệnh. Bên cạnh đó, mỗi viên thuốc đều được bọc cẩn thận.


Dùng để cải thiện Potential của Myrrh.

Hồ sơ cá nhân
Myrrh, nơi sinh không rõ, 1 dược sư. Cho thấy nhiều hứa hẹn về Ma thuật và nghiên cứu y học.


Hiện là thành viên của đội ngũ nhân viên y tế Rhodes Island và cung cấp dịch vụ về dược phẩm.

Hồ sơ y tế
Các hình ảnh xét nghiệm cho thấy đường viền rõ ràng của cơ quan nội tạng, không có đốm đen bất thường. Không có Originium trong hệ tuần hoàn và dấu hiệu nhiễm trùng. Tại thời điểm này, cô được cho là không bị nhiễm bệnh.


[Mật độ đồng hóa Tế bào] 0%

Myrrh không có triệu chứng Oripathy.


[Mật độ tinh thể Originium] 0.19u/L

So với các Operator không bị nhiễm bệnh khác, Myrrh cho thấy mật độ tinh thể trong máu của cô cao hơn. Khuyến nghị kiểm tra hàng ngày với cường độ cao.

Tư liệu lưu trữ 1
Dù chỉ là một bác sĩ bình thường, Myrrh vẫn rất coi trọng trách nhiệm này. Cô đi làm sớm và về muộn mỗi ngày, cống hiến hết mình để cung cấp các dược phẩm chất lượng. Myrrh có hiểu biết độc đáo về dược phẩm y học và luôn mong muốn tìm kiếm được nguyên liệu mới trong tự nhiên.


Nhưng cô tỏ ra khó khăn trong giao tiếp với mọi người. Cuối cùng khó xử với tất cả trừ người bạn thân nhất của mình, Myrrh không có khả năng duy trì mối quan hệ bền vững và lâu dài.

Tư liệu lưu trữ 2
Sau khi trở thành nhân viên chính thức của Rhodes Island, Myrrh đã thể hiện sự tích cực đáng quý của mình. So với các Operator có kinh nghiệm khác, Myrrh tỏ ra khá kém khi làm quen với các giao thức trong công việc hoặc chiến đấu. Nhưng cô đã cố gắng vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất đó, đặc biệt là khi người bạn Harmonia của cô vẫn đang hồi phục, điều này càng củng cố quyết tâm của cô để đến được Rhodes Island.


Myrrh hòa nhập nhanh hơn nhiều so với các tân binh khác. Cô đã nắm được sơ đồ phức tạp và hệ thống kiểm tra của Rhodes Island mà không cần quá cố gắng, và không bao giờ bị lạc. Cô cũng đưa ra vài gợi ý hữu ích để có được các nguồn tài nguyên đặc biệt tại những nơi xa xôi. Tất cả những thứ đó đã khiến Rhodes Island nhanh chóng chú ý đến cô.

Tư liệu lưu trữ 3
Hỗn hợp thảo dược của Myrrh được coi là một loại thuốc tuyệt vời, nhưng nó có tất cả nhược điểm của dược phẩm thời đại trước: Thành phần độc đáo, quy trình phức tạp, hương vị khó dùng và cả các yếu tố tâm linh cũng là một phần của công thức. Cộng đồng y học hiện đại coi nó như một di sản lỗi thờ.


Nhưng trước sự khẳng định của Myrrh, Tiến sĩ Kal'tsit đã thực hiện một khóa đào tạo đặc biệt về công nghệ hiện đại dành riêng cho cô. Buổi đào tạo đã mang lại những kết quả khả quan.


Myrrh nhanh chóng thành thạo một quy trình dược phẩm đơn giản hóa và áp dụng nó vào công việc. Trong khi kết quả chưa được khả quan, các biện pháp khắc phục mà cô đưa ra đã thu được phản hồi tích cực về hiệu quả.


Với sự hỗ trợ từ nhân viên tại phòng điều dưỡng, Myrrh hiện đang cố gắng khắc phục nhược điểm cuối cùng của mình.

Tư liệu lưu trữ 4
Đối với lý lịch của cô và Harmonia, Myrrh chưa bao giờ đưa ra câu trả lời thẳng thắn. Cô nói về "tàn tích" và "thế giới bí mật", có lẽ để đánh lạc hướng, hoặc là cô chẳng biết về nó. Những thứ biết được là họ đến từ khu vực không có sự bảo vệ của quốc gia nào, dựa vào quy tắc nghiêm ngặt để ngăn người ngoài biết về nó. Điều đó đã cản trở cuộc điều tra về vấn đề này.


Theo lời kể của Myrrh, Harmonia - bạn thân của cô - đã bị nhiễm trùng trong một nhiệm vụ thám hiểm mà Myrrh đã mắc sai lầm. Nhưng Myrrh chưa cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về cuộc thám hiểm hay nguyên nhân khiến Harmonia bị lây nhiễm. Trong cuộc phỏng vấn, rõ ràng là Myrrh đã bị mất trí nhớ do chấn thương và không thể nhớ lại sự kiện đó.


Chú ý: Không có thông tin về triệu chứng và bệnh án của Harmonia trong kho lưu trữ. Bệnh nhân hiện đang được điều trị như một Infected thông thường, nhưng đã từ chối mọi cuộc tư vấn và yêu cầu.

Hồ sơ thăng cấp

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary Pardon, but that report you submitted to Dr. Kal'tsit... we could barely read the last few lines. Please don't submit sloppy reports done late at night...
Conversation 1 Wow, there are so many things in here I've never seen before... Oh, sorry, I shouldn't have looked around without your permission... sorry...
Conversation 2 I know my herbs are rather bitter, but I'd like to point out how effective they are...
Conversation 3 Um, Doctor... is Harmonia still not getting any better? ... I see... I'll pay her a visit as soon as I finish work.
Elite Promotion Conversation 1 I know my herbs aren't popular because they're bitter... but I don't know how to make them taste better... Oh, you mean I should ask around for tips? B-but... I'm not that good at small talk... I'll do my best, though!
Elite Promotion Conversation 2 Harmonia and I would explore all sorts of places together when we were kids. Yeah, we grew up in the city ruins and were really curious about the world outside...
High Trust Conversation 1 Harmonia is my oldest friend... and my best friend, too. It's my fault that she got sick in the first place. She may be bedridden now because of Oripathy... but I'll find a cure and bring her back to her old self one day, I promise!
High Trust Conversation 2 Ms. Perfumer suggested that I add some spices into my herbs and now they taste much better! I'm so glad I managed to summon the courage to ask her for advice...
High Trust Conversation 3 Harmonia says I'm in higher spirits these days. Do you think so too? It's all thanks to you and your timely advice. I wouldn't know what to do without you...
Idle Doctor... oh, are you asleep? Yay! Now I can look around the office to my heart's content.
Operator Reporting In Uh, I'm Myrrh, a herbalist. Dr. Kal'tsit gave me this title... she said myrrh symbolizes the ephemerality of life and wanted me to keep this in mind.
Watching Combat Tape Thank you so much! This way I'll be able to concoct even better medicine.
Elite 1 This is called a... promotion? Is that it...? Um, I don't really know much about stuff like that...
Elite 2 I used to explore secret places and abandoned buildings just like this with Harmonia. The more dangerous the place was, the rarer the ingredients we could find.
Assign To Team Uh... I'll try my best not to drag everyone down...
Assign To Team Leader I'll start by doing my best to make eye contact...
Operation Sortie Ah, Doctor, I'm ready to go.
Operation Start I'll do my best to make sure no one gets hurt...!
Select Operator 1 I'm here.
Select Operator 2 They are coming.
Deploy 1 I need to be careful.
Deploy 2 Does anyone need healing?
In Combat 1 Gotta aim more carefully...
In Combat 2 I've brought the medicine!
In Combat 3 Here's the medicine. Please, take it!
In Combat 4 It's okay, it's curable!
Complete Operation With 4 Stars We won? Really? Even against those really tough opponents? Wow... you're so cool, Doctor!
Complete Operation With 3 Stars So... was my medicine effective this time? ...Uh, forget it, I'll ask when we get back...
Complete Operation With 2 Stars I had so much to do in so little time... what a relief I didn't mess up too badly...
Failed Operation The bottles... the bottles are all shattered...
Assign To Station Uh... I can still smell herbs on my clothes...
Poke Wahh!
Trust Poke Uh, Doctor... I made some herb soup good for soothing the body and calming the mind. It's just... a bit bitter...
Title Screen Arknights.
Greeting G-good morning, Doctor.

Điều hướng
Vanguard Bagpipe, Saileach, Siege, Flametail, Saga, Reed, Chiave, Elysium, Blacknight, Grani, Texas, Зима, Wild Mane, Vigna, Scavenger, Courier, Beanstalk, Myrtle, Plume, Vanilla, Fang, Yato
Guard Mountain, Blaze, Thorns, Skadi, SilverAsh, Ch'en, Pallas, Surtr, Irene, Hellagur, Nearl the Radiant Knight, Lappland, Whislash, Savage, Flamebringer, Ayerscarpe, Astesia, Sideroca, Amiya (Guard), Tequila, Broca, Bibeak, Franka, Specter, La Pluma, Flint, Akafuyu, Indra, Tachanka, Swire, Matoimaru, Arene, Cutter, Utage, Frostleaf, Estelle, Dobermann, Jackie, Conviction, Mousse, Beehunter, Midnight, Popukar, Melantha, Castle-3
Defender Hoshiguma, Saria, Mudrock, Horn, Eunectes, Nian, Penance, Blemishine, Vulcan, Nearl, Ashlock, Croissant, Shalem, Heavyrain, Blitz, Asbestos, Hung, Liskarm, Aurora, Bison, Cuora, Bubble, Dur-nar, Matterhorn, Гум, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Weedy, Gladiia, Mizuki, Lee, Phantom, Aak, Robin, Projekt Red, Kafka, Bena, Manticore, Kirara, Snowsant, Frost (Rainbow), FEater, Waai Fu, Mr.Nothing, Cliffheart, Gravel, Shaw, Rope, Ethan, Jaye, THRM-EX
Sniper Fiammetta, Ch'en the Holungday, Exusiai, W, Schwarz, Rosmontis, Fartooth, Poca, Archetto, Ash, Firewatch, Meteorite, April, Blue Poison, Andreana, Toddifons, Executor, Sesa, Aosta, Platinum, Provence, GreyThroat, Kroos the Keen Glint, Vermeil, Pinecone, May, Meteor, Aciddrop, Ambriel, Jessica, Shirayuki, Adnachiel, Catapult, Kroos, Rangers, "Justice Knight"
Caster Goldenglow, Eyjafjalla, Mostima, Passenger, Ebenholz, Ifrit, Carnelian, Dusk, Ceobe, Leonhardt, Beeswax, Leizi, Iris, Pith, Mint, Nightmare, Amiya, Purgatory, Tomimi, Skyfire, Kjera, Absinthe, Corroserum, Indigo, Gitano, Click, Greyy, Pudding, Haze, Lava, Steward, 12F, Durin
Supporter Magallan, Skadi the Corrupting Heart, Gnosis, Ling, Suzuran, Angelina, Nine-Colored Deer, Glaucus, Quercus, Mayer, Istina, Tsukinogi, Pramanix, Scene, Shamare, Sora, Earthspirit, Deepcolor, Roberta, Podenco, Orchid
Medic Lumen, Shining, Kal'tsit, Nightingale, Warfarin, Honeyberry, Whisperain, Silence, Breeze, Mulberry, Ceylon, Folinic, Ptilopsis, Tuye, Purestream, Gavial, Perfumer, Myrrh, Sussurro, Ansel, Hibiscus, Lancet-2