Glaucus

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


5
Exterminator in the Square
                       
Trait
Đòn tấn công gây sát thương phép thuật và áp hiệu ứng Slow Tốc độ di chuyển giảm 80% lên mục tiêu
Đòn tấn công gây sát thương phép thuật và áp hiệu ứng Slow Tốc độ di chuyển giảm 80% lên mục tiêu
Đòn tấn công gây sát thương phép thuật và áp hiệu ứng Slow Tốc độ di chuyển giảm 80% lên mục tiêu

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
Slow Crowd-Control
Ranged
                       
Glaucus
Limited
Nanoka Ai
                               
下野宏铭
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 800 1013 1267 300
Sát thương 314 419 505 35
Phòng thủ vật lý 65 84 100
Kháng phép thuật 10 15 20
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 13 15 15
Số địch chặn được 1 1 1
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 1,9s
Tầm tấn công Range (16).png Range (16).png Range (16).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -4s
Pot3.png Sát thương +23
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent
Pot5.png Cost triển khai -1

Trait & Talent[edit]

Sát thương phép thuật, làm chậm mục tiêu{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Counter Device Elite1.png Lv.1 Ưu tiên tấn công drone, sát thương +25% khi tấn công drone.
Counter Device Elite1.png Lv.1 Pot4.png Ưu tiên tấn công drone, sát thương +30% (+5%) khi tấn công drone.
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Counter Device Elite2.png Lv.1 Ưu tiên tấn công drone, sát thương +50% khi tấn công drone.
Counter Device Elite2.png Lv.1 Pot4.png Ưu tiên tấn công drone, sát thương +55% (+5%) khi tấn công drone.
{{{talent3a}}} Elite2.png Lv.1 {{{talentDes3a}}}
{{{talent3b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_3}}}.png | 30px]] {{{talentDes3b}}}


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

Parallel reload.png Parallel Reload Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Sát thương +20%, tấn công thêm 1 mục tiêu. 0 35 16
Level 2 Sát thương +20%, tấn công thêm 1 mục tiêu. 2 35 17
Level 3 Sát thương +20%, tấn công thêm 1 mục tiêu. 4 35 18
Level 4 Sát thương +30%, tấn công thêm 1 mục tiêu. 6 35 19
Level 5 Sát thương +30%, tấn công thêm 1 mục tiêu. 8 35 20
Level 6 Sát thương +30%, tấn công thêm 1 mục tiêu. 10 35 21
Level 7 Sát thương +40%, tấn công thêm 1 mục tiêu. 12 35 22
Mastery1.png Sát thương +43%, tấn công thêm 1 mục tiêu. 14 35 23
Mastery2.png Sát thương +46%, tấn công thêm 1 mục tiêu. 16 35 24
Mastery3.png Sát thương +50%, tấn công thêm 1 mục tiêu. 20 35 25


Mở/đóng bảng:
64pxCấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng Tầm hoạt động
Level 1 Khai hỏa sóng điện từ ra xung quanh, gây 200% sát thương phép thuật lên kẻ địch xung quanh và trói chân 3,5 giây. Nếu kẻ địch là drone, sát thương tăng gấp đôi và hiệu ứng trói chân chuyển thành hiệu ứng gây choáng. 10 40 Range (22).png


Level 2 Khai hỏa sóng điện từ ra xung quanh, gây 220% sát thương phép thuật lên kẻ địch xung quanh và trói chân 3,5 giây. Nếu kẻ địch là drone, sát thương tăng gấp đôi và hiệu ứng trói chân chuyển thành hiệu ứng gây choáng. 10 49
Level 3 Khai hỏa sóng điện từ ra xung quanh, gây 240% sát thương phép thuật lên kẻ địch xung quanh và trói chân 3,5 giây. Nếu kẻ địch là drone, sát thương tăng gấp đôi và hiệu ứng trói chân chuyển thành hiệu ứng gây choáng. 10 48
Level 4 Khai hỏa sóng điện từ ra xung quanh, gây 260% sát thương phép thuật lên kẻ địch xung quanh và trói chân 4 giây. Nếu kẻ địch là drone, sát thương tăng gấp đôi và hiệu ứng trói chân chuyển thành hiệu ứng gây choáng. 13 47
Level 5 Khai hỏa sóng điện từ ra xung quanh, gây 280% sát thương phép thuật lên kẻ địch xung quanh và trói chân 4 giây. Nếu kẻ địch là drone, sát thương tăng gấp đôi và hiệu ứng trói chân chuyển thành hiệu ứng gây choáng. 13 46
Level 6 Khai hỏa sóng điện từ ra xung quanh, gây 300% sát thương phép thuật lên kẻ địch xung quanh và trói chân 4 giây. Nếu kẻ địch là drone, sát thương tăng gấp đôi và hiệu ứng trói chân chuyển thành hiệu ứng gây choáng. 13 45
Level 7 Khai hỏa sóng điện từ ra xung quanh, gây 320% sát thương phép thuật lên kẻ địch xung quanh và trói chân 4,5 giây. Nếu kẻ địch là drone, sát thương tăng gấp đôi và hiệu ứng trói chân chuyển thành hiệu ứng gây choáng. 16 44
Mastery1.png Khai hỏa sóng điện từ ra xung quanh, gây 340% sát thương phép thuật lên kẻ địch xung quanh và trói chân 5 giây. Nếu kẻ địch là drone, sát thương tăng gấp đôi và hiệu ứng trói chân chuyển thành hiệu ứng gây choáng. 17 43
Mastery2.png Khai hỏa sóng điện từ ra xung quanh, gây 360% sát thương phép thuật lên kẻ địch xung quanh và trói chân 5,5 giây. Nếu kẻ địch là drone, sát thương tăng gấp đôi và hiệu ứng trói chân chuyển thành hiệu ứng gây choáng. 18 42
Mastery3.png Khai hỏa sóng điện từ ra xung quanh, gây 400% sát thương phép thuật lên kẻ địch xung quanh và trói chân 6 giây. Nếu kẻ địch là drone, sát thương tăng gấp đôi và hiệu ứng trói chân chuyển thành hiệu ứng gây choáng. 20 40
Tầm hoạt động


Tầm hoạt động
 (unlock ở [[File:{{{range2_cond}}}.png | 32px]])

Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill pow spd1.png Electromagnetic Charging·α Phòng Năng lượng Khi được bố trí tại phòng năng lượng, tốc độ hồi drone mỗi giờ tăng +10%.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill pow spd2.png Electromagnetic Charging·β Phòng Năng lượng Khi được bố trí tại phòng năng lượng, tốc độ hồi drone mỗi giờ tăng +15%.
32px


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 20000, Chip support small.png x 4, Polyketon.png x 4, Device.png x 2
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip support large.png x 3, Keton colloid.png x 7, Integrated device.png x 10
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 120000, Chip support twin.png x 3, Keton colloid.png x 7, Integrated device.png x 10


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 4 2 → 3 Skill book 1.png x 4 Diketon.png x 5 3 → 4 Skill book 2.png x 6 Device.png x 2
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 6 Orirock cube.png x 8 5 → 6 Skill book 2.png x 6 Manganese ore.png x 4 6 → 7 Skill book 3.png x 6 Grindstone.png x 2 Orirock cluster.png x 4
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Orirock concentration.png x 3 Grindstone.png x 4 Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Sugar lump.png x 3 Rma70 12.png x 3 Mastery1.png
Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Polyester lump.png x 3 Orirock concentration.png x 6 Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Oriron block.png x 3 Sugar lump.png x 5 Mastery2.png
Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Bipolar nanoflake.png x 4 Polyester lump.png x 4 Mastery3.png Skill book 3.png x 10 D32 steel.png x 4 Oriron block.png x 3 Mastery3.png


Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Glaucus Thể lực Bình thường
Giới tính Nữ Cơ động Bình thường
Kinh nghiệm chiến đấu 4 năm Sức bền Xuất sắc
Nơi sinh Ægir Region Tư duy chiến thuật Xuất sắc
Ngày sinh 27/07 Kỹ năng chiến đấu Đạt tiêu chuẩn
Chủng tộc Không rõ Khả năng đồng hóa Originium Bình thường
Chiều cao 159cm Tình trạng phơi nhiễm Âm tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :
Hợp đồng tuyển dụng
Please keep the receipt for that portable communication device.

Glaucus, weapon reviewer of Raythean, is ready to take down enemy machines with the latest technology.

Glaucus token.png Token
A dead battery. The final purpose of a useless item is to be part of a collection.

Used to improve the Potential of Glaucus.

Hồ sơ cá nhân
Glaucus was born in the Ægir Region, but left at an early age to wander about. By chance, she happened to join Rhodes Island and is now a Raythean cutting-edge weapon tester.

In addition to performing research on cutting-edge weapon modification, Glaucus also carries out assaults on air missions when required.

Hồ sơ y tế
Imaging tests reveal clear, normal outlines of internal organs, and no abnormal shadows have been detected. Originium granules have not been detected in the circulatory system and there is no sign of infection. At this time, this operator is believed to be uninfected.

[Cell-Originium Assimilation] 0% Glaucus shows no signs of Oripathy.

[Blood Originium-Crystal Density] 0.11u/L Glaucus very rarely comes into contact with Originium.

Tư liệu lưu trữ 1
Glaucus's methods in combat are very unusual. This is probably due to her weapon. She personally doesn't seem to do much. Instead, those vexing enemy drones just drop to the ground wherever she goes, it is unclear how this was achieved. Although she can quite reliably manage the drones, I personally wish she would be more mindful of her surroundings. After all, if she keeps having to dip into her own pockets to help her fellow operators repair the facilities after battle, she's going to run into long-term money issues...

--Anonymous operator

Tư liệu lưu trữ 2
Glaucus's internal evaluation is very interesting. It is unknown if this is just her nature or if she's just used to going with the flow, but as a newcomer, Glaucus does not speak much. Though she has quickly integrated herself with other operators, in the majority of situations, she prefers to listen and not speak. When speaking is required of her, she is smooth and evasive, and reveals very little of her actual thinking. She has also been admonished for repeatedly spacing out during meetings. According to the results of her current observation, it is only when discussing technology and machinery with Vulcan, Mayer, and Closure that Glaucus expresses her opinions with any enthusiasm. It is with Closure's referral that Glaucus became a Raythean weapon tester. She has displayed astonishing talent in the areas of electrical application and electromagnetism.
Tư liệu lưu trữ 3
According to her health report, Glaucus's lower body only has half the strength of a normal adult and her muscles continue to atrophy. Naturally, her exoskeletal equipment is designed to make up for deficiencies in mobility.

As Glaucus herself tells it, her muscular atrophy is due to a hereditary disease passed down in her family. Even in a special ecological environment such as the Ægir Region, incidence of such hereditary disease is rare and there is currently no treatment available. However she does not seem dispirited by her situation. On the contrary, her passion for technology seems to come from the exoskeletal equipment designed to help her overcome these hardships. Something worth mentioning is that Glaucus was born with antibodies that fight against irritants and poisons. Apart from conventional poisons, nerve paralyzers and hallucinogens are essentially ineffective. Glaucus is eager to accompany the medics' research. To put it more precisely, she pretends to understand what they're saying and nods along. Sometimes they are concerned whether she is even really following along with what they're saying...

Tư liệu lưu trữ 4
[Observation Supplemental Report]

Glaucus is one of the few operators willing to try Blue Poison's desserts. She is also friends with Deepcolor, though most of the time she just watches Deepcolor paint. She seems to have some kind of reverence for Skadi. Apart from this, she spends a great amount of time in her room performing weapon maintenance and adjustment. There is very little activity related to things she is personally interested in. Even more rarely does she leave her room. In short, she is a somewhat dull and awkward child who prefers silently doing her own things.

As a result, I believe that the allegation that Glaucus and her relatives are involved in a secret heretical organization in the Ægir Region is not related to her current operational performance. I hope that the Justice Division has reservations about acting on this. ——■ ■ ■

Hồ sơ thăng cấp
Glaucus's weapon, "Raythean Franker," didn't in fact originally have such an outrageous function. It could even be said to have been a defective product. When it was originally designed, it was only intended to disrupt enemy communications. Afterawards, it was discovered that this weapon's high frequency electromagnetic spectrum capabilities could not be controlled. The first thing that was damaged was the communications device in the user's own pocket. As a result, it was abandoned. It was Glaucus who took a look at it during an overhaul of her exoskeletal equipment and took it back to Rhodes Island for a very low price. Unexpectedly, after some modifications performed by Glaucus, it was able to inflict powerful destructive power against enemy machines. However, it also damaged a large amount of our own equipment. Is this why Silence and Mayer suggested that Glaucus should work on her own?

Whether this operator can shoulder the burden of individual missions is judged solely on objective conditions and must never be mixed with personal factors. ——Kal'tsit

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary I'll be quiet modifying the Raythean Franker close by... I won't disturb you, I promise.
Conversation 1 Why does everyone always keep their distance from Blue Poison? Am I missing something...? All right.
Conversation 2 Anything you would like to say, Doctor? No? Well, anyway, I'm here.
Conversation 3 No one in a hot dorm is going to have any appetite... Oh, it's a family thing, I'm not actually complaining.
Elite Promotion Conversation 1 Why would I leave home to come here if I can't even run free?
Elite Promotion Conversation 2 While Vulcan doesn't appreciate "old things" like me, I still feel we have different fundamental philosophies.
High Trust Conversation 1 So, Doctor, Blue Poison said I always seem to be hiding something. Do I? Occasionally? No way...
High Trust Conversation 2 It's not I don't want to talk, it's just that I seldom had the right to in the past, so I got used to not speaking up! Hope you won't take it the wrong way, {@nickname}.
High Trust Conversation 3 Two memories stand out to me. One is the wide-open, splendid scenery I saw the first time I ran with the child. For the other, I'll say right here, right now on Rhodes Island.
Idle Hey, when did the Doctor fall asleep...?
Operator Reporting In Operator Glaucus reporting. May I go back to my room now?
Watching Combat Tape Huh? Yes, I see. Got it.
Elite 1 I named the weapon, actually. Maybe that's what I really think... What, did they just announce my name for promotion?
Elite 2 Trust...? Well, I don't know how to show it, but I'll keep trying.
Assign To Team Have the members followed the proper landing procedure?
Assign To Team Leader What? I'm the captain? Did I agree without realizing it?
Operation Sortie What interesting thing will we pick up this time?
Operation Start EMP field ready.
Select Operator 1 Calling for me?
Select Operator 2 Fully charged and ready to go.
Deploy 1 Feeling the surface...
Deploy 2 Don't worry, it's a successful landing.
In Combat 1 Discharge!
In Combat 2 Never mind accidents now...!
In Combat 3 Increase microwave frequency!
In Combat 4 Time to fall!
Complete Operation With 4 Stars Enemy silent. Please check damage on yourself.
Complete Operation With 3 Stars All units silent, EMP field canceled. Nice work, everyone.
Complete Operation With 2 Stars Did some enemy escape? Aren't we pursuing?
Failed Operation EMP field is canceled. Call for backup, quickly!
Assign To Station No problem, as soon as I find that screw first...
Poke Oops...
Trust Poke Mind taking a walk with me, Doctor?
Title Screen Arknights.
Greeting Good morning, Doctor.

Điều hướng
Vanguard Bagpipe, Saileach, Siege, Flametail, Saga, Texas, Зима, Wild Mane, Reed, Chiave, Elysium, Blacknight, Grani, Beanstalk, Myrtle, Vigna, Scavenger, Courier, Fang, Plume, Vanilla, Yato
Guard Irene, Nearl the Radiant Knight, Hellagur, Mountain, Blaze, Thorns, Skadi, SilverAsh, Ch'en, Surtr, Pallas, Specter, La Pluma, Akafuyu, Flint, Swire, Indra, Tachanka, Lappland, Savage, Whislash, Ayerscarpe, Astesia, Flamebringer, Sideroca, Tequila, Amiya (Guard), Broca, Bibeak, Franka, Matoimaru, Arene, Utage, Cutter, Estelle, Frostleaf, Dobermann, Jackie, Conviction, Mousse, Beehunter, Midnight, Melantha, Popukar, Castle-3
Defender Penance, Blemishine, Hoshiguma, Saria, Mudrock, Horn, Eunectes, Nian, Asbestos, Hung, Liskarm, Bison, Aurora, Vulcan, Nearl, Ashlock, Croissant, Shalem, Heavyrain, Blitz, Гум, Cuora, Bubble, Dur-nar, Matterhorn, Beagle, Spot, Cardigan, Noir Corne
Specialist Lee, Phantom, Aak, Dorothy, Texas the Omertosa, Weedy, Gladiia, Mizuki, Waai Fu, Mr.Nothing, Cliffheart, Robin, Projekt Red, Kafka, Bena, Manticore, Kirara, Snowsant, Frost (Rainbow), FEater, Gravel, Shaw, Rope, Ethan, Jaye, THRM-EX
Sniper Archetto, Ash, Fiammetta, Ch'en the Holungday, Exusiai, W, Schwarz, Rosmontis, Fartooth, Poca, Provence, GreyThroat, Kroos the Keen Glint, Firewatch, Meteorite, April, Blue Poison, Lunacub, Andreana, Toddifons, Executor, Sesa, Platinum, Aosta, Ambriel, Shirayuki, Jessica, Vermeil, May, Pinecone, Aciddrop, Meteor, Kroos, Adnachiel, Catapult, Rangers, "Justice Knight"
Caster Ceobe, Goldenglow, Eyjafjalla, Mostima, Passenger, Ifrit, Ebenholz, Carnelian, Dusk, Tomimi, Purgatory, Skyfire, Absinthe, Kjera, Corroserum, Leonhardt, Beeswax, Leizi, Iris, Pith, Mint, Nightmare, Amiya, Haze, Indigo, Gitano, Click, Greyy, Pudding, Steward, Lava, Durin, 12F
Supporter Ling, Suzuran, Angelina, Magallan, Skadi the Corrupting Heart, Gnosis, Scene, Shamare, Sora, Nine-Colored Deer, Glaucus, Quercus, Mayer, Istina, Tsukinogi, Pramanix, Earthspirit, Deepcolor, Roberta, Podenco, Orchid
Medic Nightingale, Lumen, Shining, Kal'tsit, Folinic, Ptilopsis, Tuye, Warfarin, Honeyberry, Whisperain, Silence, Breeze, Mulberry, Ceylon, Sussurro, Purestream, Gavial, Perfumer, Myrrh, Hibiscus, Ansel, Lancet-2