Frostnova

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search

Thông tin cơ bản[edit]

Frostnova
FN
Một pháp sư kiêm lãnh đạo của Reunion, và là một trong số ít pháp sư có khả năng chiến thắng ở cự ly gần. Trong số những đội cô ta lãnh đạo bao gồm tiểu đội Yeti theo chân hỗ trợ trong những chiến dịch đặc biệt.
Chủng loại Cấp bậc Kiểu tấn công Vị trí
-"-" is not in the list (Động vật dại, Máy bay không người lái, Sarkaz, Zombie, Lính RM thường) of allowed values for the "EnemyClass" property. Boss Phép thuật - Tầm xa Mặt đất
Hp.png HP Atk.png Sát thương Defense.png Phòng thủ vật lý Resistance.png Kháng phép thuật
S B C A
Kỹ năng cơ bản
Gây sát thương phép thuật lên các operator xung quanh, đồng thời làm giảm tốc độ tấn công của các Operator đó
Xuất hiện ở
4-10 Extinguished Flames

Thông tin chi tiết[edit]

Sát thương Tốc độ tấn công Phạm vi HP Phòng thủ vật lý Kháng phép thuật
420 3,7s 2 25000 250 50
Tốc độ hồi HP Cân nặng Kháng im lặng Kháng choáng Tốc độ di chuyển Tốc độ hồi SP
0 5 0,5 0
Nội tại
Hồi sinh sau khi bị hạ lần đầu tiên, hồi sinh mất 5 giây và hồi phục 100% HP.

Sau khi hồi sinh, sát thương +50% và mất khả năng kháng hiệu ứng ngủ.

Kỹ năng
Tên Cooldown khởi điểm Cooldown Hiệu ứng
Ice Ring 8,5 8,5 Khóa mục tiêu vào một Operator trong phạm vi 2,5 ô, gây sát thương phép thuật lan tương đương 150% sát thương gốc lên mục tiêu và các Operator trong phạm vi 2 ô. Đồng thời -50 tốc độ tấn công của tất cả mục tiêu trong 8 giây.
Frozen 30 30 Đóng băng 2 ô ngẫu nhiên trong phạm vi 2 ô. Triệt hạ ngay lập tức các Operator trong vị trí và ngăn cản triển khai Operator mới lên vị trí đó.
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '


Sát thương Tốc độ tấn công Phạm vi HP Phòng thủ vật lý Kháng phép thuật
620 3,7s 2 35000 350 50
Tốc độ hồi HP Cân nặng Kháng im lặng Kháng choáng Tốc độ di chuyển Tốc độ hồi SP
0 5 0,5 0
Nội tại
Hồi sinh sau khi bị hạ lần đầu tiên, hồi sinh mất 5 giây và hồi phục 100% HP.

Sau khi hồi sinh, sát thương +50% và mất khả năng kháng hiệu ứng ngủ.

Kỹ năng
Tên Cooldown khởi điểm Cooldown Hiệu ứng
Ice Ring 8,5 8,5 Khóa mục tiêu vào một Operator trong phạm vi 2,5 ô, gây sát thương phép thuật lan tương đương 150% sát thương gốc lên mục tiêu và các Operator trong phạm vi 2 ô. Đồng thời -50 tốc độ tấn công của tất cả mục tiêu trong 8 giây.
Frozen 21 21 Đóng băng 2 ô ngẫu nhiên trong phạm vi 2 ô. Triệt hạ ngay lập tức các Operator trong vị trí và ngăn cản triển khai Operator mới lên vị trí đó.
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '


Danh sách kẻ địch[edit]

Điều hướng
Common Soldier, Airborne Soldier, Airborne Soldier Leader, Dual Swordman, Dual Swordman Leader, Light-Armored Soldier, Light-Armored Soldier Leader, Wraith, Avenger, Wraith Leader, Rioter, Rioter Leader, Shielded Soldier, Shielded Soldier Leader, Junkman, Veteran Junkman, Arts Guard, Bladed Fighter, Bladed Fighter Leader, Logger, Armed Militant, Spec Ops Soldier, Breaker, Breaker Leader, Crossbowman, Cocktail Thrower Leader, Crossbowman Leader, Spellcaster, Spellcaster Leader, Mortar Gunner, Mortar Gunner Leader, Cocktail Thrower, Spec Ops Caster, Originium Slug, Originium Slug · α, Originium Slug · β, Acid Originium Slug, Acid Originium Slug · α, Infused Originium Slug, Infused Originium Slug · α, Metal Crab, Infused Glacial Originium Slug, Infused Glacial Originium Slug α, Lurker, Invisible Crossbowman, Invisible Crossbowman Leader, Invisible Caster, Invisible Caster Leader, Monster, Oneiros, Monster Mk.II, Defender-4, Bombtail, Bombtail-G, Arts Master A1, Arts Master A2, Frost, Sicilian, Sicilian Leader, Brawler, Marksman, Marksman Leader, Hound, Hound Pro, Rabid Hound Pro, Frostfang, Razorfrost, Infantry, Infantry Leader, Sniper Agent, Sniper Agent Leader, Authorized Caster, Authorized Caster Leader, Shielded Guard, Shielded Guard Leader, Possessed Soldier, Possessed Soldier Leader, Possessed Junkman, Possessed Veteran Junkman, Possessed Heavy Defender, Ergate, Ergate Leader, Sarkaz Greatswordman, Sarkaz Lancer Leader, Sarkaz Sentinel, Sarkaz Sentinel Leader, Sarkaz Crossbowman, Sarkaz Swordman, Sarkaz Swordman Leader, Sarkaz Lancer, Technical Scout, Yeti Operative, Yeti Sniper, Yeti Sniper Leader, Yeti Caster, Yeti Caster Leader
Elite Heavy Defender, Heavy Defender Leader, Heavy Defender Lieutenant, Big Adam, Hateful Avenger, Arts Guard Leader, Veteran Logger, Butcher, Veteran Butcher, Senior Armed Militant, Defense Crusher, Defense Crusher Leader, Demolitionist, Demolitionist Leader, Senior Spellcaster, Senior Spellcaster Leader, Shielded Senior Caster, Spec Ops Caster Leader, Raptor, Brawler Leader, Bully, Bulldozer, Fanatic, Desperate Fanatic, Greytail, Greytail Leader, Heavy Defender Type-N, Heavy Defender Type-S, Enraged Possessed Bonethrower, Possessed Heavy Defender Leader, Enraged Possessed Soldier, Enraged Possessed Soldier Leader, Enraged Possessed Thrower, Agent, Agent Leader, Rockbreaker, Rockbreaker Leader, Sarkaz Accuser, Sarkaz Lead Accuser, Sarkaz Bladeweaver, Sarkaz Bladeweaver Leader, Sarkaz Greatswordman Leader, Sarkaz Crossbowman Leader, Sarkaz Caster, Sarkaz Caster Leader, Yeti Icecleaver, Yeti Icecleaver Leader
Boss Big Bob, Crownslayer, Faust, Frostnova, Frostnova (Winter Scar), Rat King, Mephisto, Patriot, Sarkaz Centurion, Skullshatterer, Pompeii, W (Boss)