Dobermann

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


4
Lieutenant
                       
Trait
Có thể tấn công mục tiêu ở xa, gây 120% sát thương khi tấn công kẻ địch không bị chặn bởi bản thân
Có thể tấn công mục tiêu ở xa, gây 120% sát thương khi tấn công kẻ địch không bị chặn bởi bản thân
Có thể tấn công mục tiêu ở xa, gây 120% sát thương khi tấn công kẻ địch không bị chặn bởi bản thân

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
DPS Support
Melee
                       
Dobermann
Limited
Tanezaki Atsumi
                               
LLC
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 1019 1324 1840
Sát thương 342 457 545 30
Phòng thủ vật lý 252 320 382 30
Kháng phép thuật 0 0 0
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 13 15 15
Số địch chặn được 2 2 2
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 1,05s
Tầm tấn công Range (3).png Range (3).png Range (3).png


Potential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -4s
Pot3.png HP tối đa +150
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent
Pot5.png Cost triển khai -1

Trait & Talent[edit]

Có thể tấn công mục tiêu ở xa


{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Instructor Elite1.png Lv.1 +5% sát thương cho tất cả operator 3*.
Instructor Elite1.png Lv.1 Pot4.png +6% (+1%) sát thương cho tất cả operator 3*.
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Instructor Elite2.png Lv.1 +10% sát thương cho tất cả operator 3*.
Instructor Elite2.png Lv.1 Pot4.png +11% (+1%) sát thương cho tất cả operator 3*.
{{{talent3a}}} Elite2.png Lv.1 {{{talentDes3a}}}
{{{talent3b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_3}}}.png | 30px]] {{{talentDes3b}}}


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

Powerful strike type beta.png Powerful Strike·Type β Hồi 1 SP mỗi khi tấn công

Kích hoạt tự động


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Đòn tấn công tiếp theo gây 170% sát thương. 0 5
Level 2 Đòn tấn công tiếp theo gây 175% sát thương. 0 5
Level 3 Đòn tấn công tiếp theo gây 180% sát thương. 0 5
Level 4 Đòn tấn công tiếp theo gây 185% sát thương. 0 4
Level 5 Đòn tấn công tiếp theo gây 190% sát thương. 0 4
Level 6 Đòn tấn công tiếp theo gây 195% sát thương. 0 4
Level 7 Đòn tấn công tiếp theo gây 200% sát thương. 0 4
Mastery1.png Đòn tấn công tiếp theo gây 210% sát thương. 0 4
Mastery2.png Đòn tấn công tiếp theo gây 220% sát thương. 0 4
Mastery3.png Đòn tấn công tiếp theo gây 230% sát thương. 0 3


Supervision.png Supervision Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Sát thương +30%, hiệu quả Talent tăng 2,1 lần. 30 80 25
Level 2 Sát thương +30%, hiệu quả Talent tăng 2,2 lần. 30 79 25
Level 3 Sát thương +30%, hiệu quả Talent tăng 2,3 lần. 30 78 25
Level 4 Sát thương +40%, hiệu quả Talent tăng 2,4 lần. 32 77 25
Level 5 Sát thương +40%, hiệu quả Talent tăng 2,5 lần. 32 76 25
Level 6 Sát thương +40%, hiệu quả Talent tăng 2,6 lần. 32 75 25
Level 7 Sát thương +50%, hiệu quả Talent tăng 2,7 lần. 34 74 25
Mastery1.png Sát thương +60%, hiệu quả Talent tăng 2,8 lần. 36 73 25
Mastery2.png Sát thương +70%, hiệu quả Talent tăng 2,9 lần. 38 73 25
Mastery3.png Sát thương +80%, hiệu quả Talent tăng 3 lần. 40 70 25


Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill ctrl cost.png Competent Trạm Chỉ huy Khi được bố trí trong Trạm Chỉ huy, -0,05 tốc độ giảm mood của tất cả operator trong Trạm.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill ctrl cost.png Competent Trạm Chỉ huy Khi được bố trí trong Trạm Chỉ huy, -0,05 tốc độ giảm mood của tất cả operator trong Trạm.
Bskill train all.png Instructor Phòng Tập luyện Khi được bố trí trong Phòng Tập luyện, tăng 25% tốc độ học kỹ năng của tất cả operator.
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon4a}}}.png | 32px]] {{{skill_name4a}}} {{{room4a}}} {{{des4a}}}
[[File:{{{skill_icon4b}}}.png | 32px]] {{{skill_name4b}}} {{{room4b}}} {{{des4b}}}


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 15000, Chip guard small.png x 3, Sugar.png x 1, Polyester.png x 1
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 60000, Chip guard large.png x 5, Manganese ore.png x 15, Loxic kohl.png x 11
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip guard twin.png x 5, Manganese ore.png x 15, Loxic kohl.png x 11


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 2 2 → 3 Skill book 1.png x 2 Sugar substitute.png x 4 3 → 4 Skill book 2.png x 3 Polyester.png x 2
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 3 Oriron.png x 2 5 → 6 Skill book 2.png x 3 Orirock cluster.png x 3 6 → 7 Skill book 3.png x 4 Sugar pack.png x 3
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 2 Polyester lump.png x 1 Orirock cluster.png x 5 Mastery1.png Skill book 3.png x 2 Oriron block.png x 1 Sugar pack.png x 4 Mastery1.png
Mastery2.png Skill book 3.png x 4 Keton colloid.png x 2 Polyester lump.png x 2 Mastery2.png Skill book 3.png x 4 Optimized device.png x 1 Oriron block.png x 2 Mastery2.png
Mastery3.png Skill book 3.png x 6 Bipolar nanoflake.png x 2 Manganese trihydrate.png x 2 Mastery3.png Skill book 3.png x 6 D32 steel.png x 2 White horse kohl.png x 2 Mastery3.pngGallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Dobermann Thể lực Đạt tiêu chuẩn
Giới tính Nữ Cơ động Đạt tiêu chuẩn
Kinh nghiệm chiến đấu 6 năm Sức bền Đạt tiêu chuẩn
Nơi sinh Bolívar Tư duy chiến thuật Xuất sắc
Ngày sinh 27/05 Kỹ năng chiến đấu Xuất sắc
Chủng tộc Perro Khả năng đồng hóa Originium Đạt tiêu chuẩn
Chiều cao 163cm Tình trạng phơi nhiễm Dương tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}


Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :
Hợp đồng tuyển dụng
You could always use the advice of a veteran.

Dobermann, Starter instructor of Rhodes Island, is always ready to offer advice on the battlefield.

Dobermann token.png Token
A red pamphlet. It records a tough battle.

Được sử dụng để tăng cường Potential của Dobermann.

Hồ sơ cá nhân
Former Bolívarian military, Dobermann joined Rhodes Island as a drill instructor, primarily training entry-level Operators. She also assists with prisoner interrogation when necessary.

Proficient in military operations of various scales, Dobermann is a highly disciplined soldier and often leads the charge in battle as a guard.

Hồ sơ y tế
Imaging test for this Operator showed blurry outline of internal organs with visible unusual dark spots. Unusually high concentration of Originium particles were present in her circulation, indicating signs of infection and confirming her as infected at this stage.

[Cell-Originium Assimilation] 14% Operator Dobermann currently showed no conspicuous symptoms of infection.

[Blood Originium-Crystal Density] 0.26u/L Infection still in early stages, no apparent threat to physical health detected as yet.

Tư liệu lưu trữ 1
A stone-faced drill instructor.

Every new Operator joining Rhodes Island must endure Dobermann's "welcome," regardless of what glorious background they may come from. Even the rowdiest, most unruly recruit falls in line after her boot camp.

Tư liệu lưu trữ 2
Dobermann isn't the only drill instructor at Rhodes Island. She oversees a squad of well-trained instructors in charge of various lessons and drills.

Nearly all of these officers were once low-level Operators taught by Dobermann herself and hand-picked through a rigorous process. It's not an exaggeration to say they have the island's future on their shoulders.

Tư liệu lưu trữ 3
A career military woman, Dobermann is heavy on discipline. There are many strict rules under her training regimen and no transgression or violation is tolerated, which has put off many Operators.

At the same time, however, Dobermann cares about each Operator's diet, physical condition and even emotional state. She has never forced anyone to do more than what they were capable of doing. It's just that her commitment is a bit too subtle. Naturally, this stems from Dobermann's inability to properly express herself. Hopefully more people will come to understand her.

Tư liệu lưu trữ 4
Hồ sơ thăng cấp

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary Doctor, are the new recruits keeping up with my basic training regimen?
Conversation 1 A balanced, regular diet is also an important part of daily training. Complainers get fifty laps around the deck, now.
Conversation 2 As a military instructor, it's important to achieve the perfect balance between strictness and leniency. To be honest... I may be a bit too hard on Fang...
Conversation 3 When putting your Operators into squads, it's crucial to assign them positions where they can exercise their skills to the fullest. It's true that recruiting talented Operators is important, but your tactics play an even bigger role.
Elite Promotion Conversation 1 Doctor, when training Operators, you need to not only improve their physiques and skills but also work on spiritual fulfillment. After all, they need to be mentally strong enough to survive interrogations and all sorts of attacks on their minds.
Elite Promotion Conversation 2 You looking for the newbies? They're training out on the Rhodes Island deck. Yeah, I know what the weather's like right now, of course. Got a problem with that?
High Trust Conversation 1 Anomalies... ha. You can never fool the eyes of the "Hound".
High Trust Conversation 2 If you believe that being in a commanding position allows you to slack off whenever you want, I have several methods to make sure you change your mind, Doctor.
High Trust Conversation 3 If I hope to remain at your side through all sorts of tough situations, I must be even harder on myself. After all, with the world around us being like this... the only way we could stay together for a long time is to train ourselves to become mentally strong.
Idle No slacking off!
Operator Reporting In Attention! I am Dobermann, former military instructor for the Bolívarian armed forces. Now, let's cut to the chase. Please hand over the list of Operators in need of training.
Watching Combat Tape Training hard pays off.
Elite 1 Promotion, huh? Thanks. I'm just doing my job.
Elite 2 The responsibility for training the future of Rhodes Island is on my shoulders. I will do my best to be worthy of that responsibility.
Assign To Team Understood.
Assign To Team Leader Well, please show me the briefing documents for the mission.
Operation Sortie Calling all hands. This is not a drill!
Operation Start Time to interrogate.
Select Operator 1 On standby.
Select Operator 2 Orders?
Deploy 1 Understood.
Deploy 2 Commence tracking.
In Combat 1 Filthy scum.
In Combat 2 Take that!
In Combat 3 Tear 'em up!
In Combat 4 Hang in there!
Complete Operation With 4 Stars No matter how difficult the situation, basic combat skills still come in handy from time to time.
Complete Operation With 3 Stars Come back when you're less mediocre garbage.
Complete Operation With 2 Stars The operation was successful, but we still have room for improvement.
Failed Operation We have failed. I am the one to blame.
Assign To Station The newbies are intimidated by me, you say? That's only natural.
Poke Please try to set a good example.
Trust Poke You want to cheer me up? Hm, let me interrogate someone, then.
Title Screen Arknights.
Greeting Good morning, Doctor.

Điều hướng
Vanguard Siege, Flametail, Saga, Bagpipe, Saileach, Grani, Texas, Зима, Wild Mane, Chiave, Reed, Elysium, Vigna, Scavenger, Courier, Beanstalk, Myrtle, Vanilla, Fang, Plume, Yato
Guard Skadi, SilverAsh, Ch'en, Surtr, Pallas, Hellagur, Nearl the Radiant Knight, Blaze, Mountain, Thorns, Sideroca, Amiya (Guard), Tequila, Broca, Bibeak, Franka, Specter, La Pluma, Akafuyu, Flint, Indra, Tachanka, Swire, Lappland, Whislash, Savage, Astesia, Flamebringer, Ayerscarpe, Frostleaf, Estelle, Dobermann, Jackie, Mousse, Conviction, Beehunter, Matoimaru, Arene, Utage, Cutter, Midnight, Popukar, Melantha, Castle-3
Defender Saria, Mudrock, Eunectes, Nian, Blemishine, Hoshiguma, Heavyrain, Blitz, Asbestos, Liskarm, Hung, Aurora, Bison, Vulcan, Nearl, Ashlock, Croissant, Dur-nar, Matterhorn, Гум, Cuora, Bubble, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Gladiia, Mizuki, Phantom, Aak, Weedy, Manticore, Kirara, Snowsant, Frost (Rainbow), FEater, Waai Fu, Mr.Nothing, Cliffheart, Projekt Red, Robin, Kafka, Bena, Rope, Ethan, Jaye, Gravel, Shaw, THRM-EX
Sniper W, Rosmontis, Schwarz, Fartooth, Poca, Archetto, Ash, Ch'en the Holungday, Exusiai, Andreana, Toddifons, Sesa, Executor, Platinum, Aosta, Provence, GreyThroat, Meteorite, Firewatch, April, Blue Poison, Aciddrop, Meteor, Ambriel, Jessica, Shirayuki, Vermeil, May, Pinecone, Catapult, Kroos, Adnachiel, Rangers, "Justice Knight"
Caster Mostima, Passenger, Ifrit, Carnelian, Dusk, Ceobe, Eyjafjalla, Mint, Nightmare, Amiya, Purgatory, Tomimi, Skyfire, Kjera, Absinthe, Corroserum, Leonhardt, Beeswax, Iris, Leizi, Click, Greyy, Pudding, Haze, Indigo, Gitano, Lava, Steward, Durin, 12F
Supporter Skadi the Corrupting Heart, Gnosis, Suzuran, Angelina, Magallan, Mayer, Istina, Tsukinogi, Pramanix, Scene, Shamare, Sora, Glaucus, Podenco, Earthspirit, Deepcolor, Roberta, Orchid
Medic Shining, Kal'tsit, Nightingale, Silence, Breeze, Mulberry, Ceylon, Folinic, Ptilopsis, Tuye, Warfarin, Whisperain, Honeyberry, Perfumer, Myrrh, Sussurro, Purestream, Gavial, Hibiscus, Ansel, Lancet-2