Crownslayer

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search

Thông tin cơ bản[edit]

Crownslayer
CS
Một trong các lãnh đạo của Reunion, chuyên về xâm nhập và ám sát. Bậc thầy trong cận chiến và vượt qua hàng rào phòng thủ. Khả năng ẩn giấu và xâm nhập tài tình đã làm vô số kế hoạch bắt giữ ả thất bại.
Chủng loại Cấp bậc Kiểu tấn công Vị trí
-"-" is not in the list (Động vật dại, Máy bay không người lái, Sarkaz, Zombie, Lính RM thường) of allowed values for the "EnemyClass" property. Boss Vật lý - Cận chiến Mặt đất
Hp.png HP Atk.png Sát thương Defense.png Phòng thủ vật lý Resistance.png Kháng phép thuật
B B C A
Kỹ năng cơ bản
Dịch chuyển xuyên qua mục tiêu khi bị chặn
Xuất hiện ở
1-8 Resolve, 3-3 Convolution, 4-4 Nerves of Steel, Contigency Contract/Cinder, Contigency Contract/Pyrite, H5-3 Operation Inferno-3

Thông tin chi tiết[edit]

Sát thương Tốc độ tấn công Phạm vi HP Phòng thủ vật lý Kháng phép thuật
400 2,8s 0 6000 120 50
Tốc độ hồi HP Cân nặng Kháng im lặng Kháng choáng Tốc độ di chuyển Tốc độ hồi SP
0 1 1,4 0
Nội tại
'
Kỹ năng
Tên Cooldown khởi điểm Cooldown Hiệu ứng
Flash Step 15 15 Khi bị chặn, bật trạng thái [Unstoppable] trong 1 giây, và dịch chuyển 1,5 ô về hướng căn cứ (khi không có căn cứ nào hiện hữu, mục tiêu chuyển sang hướng di chuyển hiện tại). Trạng thái dịch chuyển kéo dài 0,5 giây (tàng hình, chặn tất cả sát thương và hiệu ứng xấu). Nếu điểm đến dịch chuyển nằm bên trong một ô không thể di chuyển qua, kỹ năng dịch chuyển sẽ không kích hoạt (trạng thái [Unstoppable] không bị ảnh hưởng).
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '


Sát thương Tốc độ tấn công Phạm vi HP Phòng thủ vật lý Kháng phép thuật
550 2,8s 0 10000 150 50
Tốc độ hồi HP Cân nặng Kháng im lặng Kháng choáng Tốc độ di chuyển Tốc độ hồi SP
0 1 1,4 0
Nội tại
'
Kỹ năng
Tên Cooldown khởi điểm Cooldown Hiệu ứng
Flash Step 15 15 Khi bị chặn, bật trạng thái [Unstoppable] trong 1 giây, và dịch chuyển 1,5 ô về hướng căn cứ (khi không có căn cứ nào hiện hữu, mục tiêu chuyển sang hướng di chuyển hiện tại). Trạng thái dịch chuyển kéo dài 0,5 giây (tàng hình, chặn tất cả sát thương và hiệu ứng xấu). Nếu điểm đến dịch chuyển nằm bên trong một ô không thể di chuyển qua, kỹ năng dịch chuyển sẽ không kích hoạt (trạng thái [Unstoppable] không bị ảnh hưởng).
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '


Sát thương Tốc độ tấn công Phạm vi HP Phòng thủ vật lý Kháng phép thuật
700 2,8s 0 20000 250 50
Tốc độ hồi HP Cân nặng Kháng im lặng Kháng choáng Tốc độ di chuyển Tốc độ hồi SP
0 1 1,4 0
Nội tại
'
Kỹ năng
Tên Cooldown khởi điểm Cooldown Hiệu ứng
Flash Step 15 15 Khi bị chặn, bật trạng thái [Unstoppable] trong 1 giây, và dịch chuyển 1,5 ô về hướng căn cứ (khi không có căn cứ nào hiện hữu, mục tiêu chuyển sang hướng di chuyển hiện tại). Trạng thái dịch chuyển kéo dài 0,5 giây (tàng hình, chặn tất cả sát thương và hiệu ứng xấu). Nếu điểm đến dịch chuyển nằm bên trong một ô không thể di chuyển qua, kỹ năng dịch chuyển sẽ không kích hoạt (trạng thái [Unstoppable] không bị ảnh hưởng).
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '


Danh sách kẻ địch[edit]

Điều hướng
Common Soldier, Airborne Soldier, Airborne Soldier Leader, Dual Swordman, Dual Swordman Leader, Light-Armored Soldier, Light-Armored Soldier Leader, Wraith, Avenger, Wraith Leader, Rioter, Rioter Leader, Shielded Soldier, Shielded Soldier Leader, Junkman, Veteran Junkman, Arts Guard, Bladed Fighter, Bladed Fighter Leader, Logger, Armed Militant, Spec Ops Soldier, Breaker, Breaker Leader, Crossbowman, Cocktail Thrower Leader, Crossbowman Leader, Spellcaster, Spellcaster Leader, Mortar Gunner, Mortar Gunner Leader, Cocktail Thrower, Spec Ops Caster, Originium Slug, Originium Slug · α, Originium Slug · β, Acid Originium Slug, Acid Originium Slug · α, Infused Originium Slug, Infused Originium Slug · α, Metal Crab, Infused Glacial Originium Slug, Infused Glacial Originium Slug α, Lurker, Invisible Crossbowman, Invisible Crossbowman Leader, Invisible Caster, Invisible Caster Leader, Monster, Oneiros, Monster Mk.II, Defender-4, Bombtail, Bombtail-G, Arts Master A1, Arts Master A2, Frost, Sicilian, Sicilian Leader, Brawler, Marksman, Marksman Leader, Hound, Hound Pro, Rabid Hound Pro, Frostfang, Razorfrost, Infantry, Infantry Leader, Sniper Agent, Sniper Agent Leader, Authorized Caster, Authorized Caster Leader, Shielded Guard, Shielded Guard Leader, Possessed Soldier, Possessed Soldier Leader, Possessed Junkman, Possessed Veteran Junkman, Possessed Heavy Defender, Ergate, Ergate Leader, Sarkaz Greatswordman, Sarkaz Lancer Leader, Sarkaz Sentinel, Sarkaz Sentinel Leader, Sarkaz Crossbowman, Sarkaz Swordman, Sarkaz Swordman Leader, Sarkaz Lancer, Technical Scout, Yeti Operative, Yeti Sniper, Yeti Sniper Leader, Yeti Caster, Yeti Caster Leader
Elite Heavy Defender, Heavy Defender Leader, Heavy Defender Lieutenant, Big Adam, Hateful Avenger, Arts Guard Leader, Veteran Logger, Butcher, Veteran Butcher, Senior Armed Militant, Defense Crusher, Defense Crusher Leader, Demolitionist, Demolitionist Leader, Senior Spellcaster, Senior Spellcaster Leader, Shielded Senior Caster, Spec Ops Caster Leader, Raptor, Brawler Leader, Bully, Bulldozer, Fanatic, Desperate Fanatic, Greytail, Greytail Leader, Heavy Defender Type-N, Heavy Defender Type-S, Enraged Possessed Bonethrower, Possessed Heavy Defender Leader, Enraged Possessed Soldier, Enraged Possessed Soldier Leader, Enraged Possessed Thrower, Agent, Agent Leader, Rockbreaker, Rockbreaker Leader, Sarkaz Accuser, Sarkaz Lead Accuser, Sarkaz Bladeweaver, Sarkaz Bladeweaver Leader, Sarkaz Greatswordman Leader, Sarkaz Crossbowman Leader, Sarkaz Caster, Sarkaz Caster Leader, Yeti Icecleaver, Yeti Icecleaver Leader
Boss Big Bob, Crownslayer, Faust, Frostnova, Frostnova (Winter Scar), Rat King, Mephisto, Patriot, Sarkaz Centurion, Skullshatterer, Pompeii, W (Boss)