Ch'en

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search
Logo Alter.png Alteration
Logo Alter.png Alteration

6
Ageless Afterglow
                       
Trait
Đòn tấn công cơ bản gây sát thương 2 lần
Đòn tấn công cơ bản gây sát thương 2 lần
Đòn tấn công cơ bản gây sát thương 2 lần

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
Nuker DPS
Melee
                       
Ch'en
Limited
Shizuka Ishigami
                               
唯@W
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 1684 2188 2880
Sát thương 361 469 610 50
Phòng thủ vật lý 221 288 352 50
Kháng phép thuật 0 0 0
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 19 21 23
Số địch chặn được 2 2 2
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 1.3s
Tầm tấn công Range (2).png Range (2).png Range (2).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -4s
Pot3.png Sát thương +23
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent thứ hai
Pot5.png Cost triển khai -1

Trait & Talent[edit]

Đòn tấn công cơ bản gây sát thương 2 lầnGuard đầu tiên sở hữu trait gây sát thương 2 lần trong game, mang lại sát thương vượt trội đối với mục tiêu phòng thủ thấp, nhưng bị giới hạn lại bởi chỉ số sát thương thấp.

Gdc.png

Dựa vào sơ đồ trên để thấy Ch'en hoạt động hiệu quả nhất đối với mục tiêu từ 400 giáp trở xuống, và phải dựa hoàn toàn vào kỹ năng đối với số còn lại.

{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Berate Elite1.png Lv.1 Khi triển khai, hồi 1 SP cho tất cả đồng minh có kỹ năng hồi SP theo tấn công/bị tấn công mỗi 5 giây.
{{{talent1b}}} Elite1.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_1a}}}.png | 30px]] {{{talentDes1b}}}
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Berate Elite2.png Lv.1 Khi triển khai, hồi 1 SP cho tất cả đồng minh có kỹ năng hồi SP theo tấn công/bị tấn công mỗi 4 giây.
{{{talent2b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_2}}}.png | 30px]] {{{talentDes2b}}}
Swordplay Elite2.png Lv.1 Sát thương tăng 5% , phòng thủ tăng 5% , né tránh vật lý tăng 10%
Swordplay Elite2.png Lv.1 Pot4.png Sát thương tăng 6% (+1%), phòng thủ tăng 6% (+1%), né tránh vật lý tăng 13% (+3%).


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

Sheath strike.png Sheath Strike Hồi 1 SP mỗi khi tấn công

Kích hoạt tự động


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Đòn tấn công tiếp theo gây 200% sát thương và làm choáng kẻ địch trong 1 giây. 0 7
Level 2 Đòn tấn công tiếp theo gây 210% sát thương và làm choáng kẻ địch trong 1 giây. 0 7
Level 3 Đòn tấn công tiếp theo gây 220% sát thương và làm choáng kẻ địch trong 1 giây. 0 7
Level 4 Đòn tấn công tiếp theo gây 230% sát thương và làm choáng kẻ địch trong 1.25 giây. 0 6
Level 5 Đòn tấn công tiếp theo gây 240% sát thương và làm choáng kẻ địch trong 1.25 giây. 0 6
Level 6 Đòn tấn công tiếp theo gây 250% sát thương và làm choáng kẻ địch trong 1.25 giây. 0 6
Level 7 Đòn tấn công tiếp theo gây 260% sát thương và làm choáng kẻ địch trong 1.5 giây. 0 5
Mastery1.png Đòn tấn công tiếp theo gây 280% sát thương và làm choáng kẻ địch trong 1.5 giây. 0 5
Mastery2.png Đòn tấn công tiếp theo gây 300% sát thương và làm choáng kẻ địch trong 1.5 giây. 0 5
Mastery3.png Đòn tấn công tiếp theo gây 320% sát thương và làm choáng kẻ địch trong 1.5 giây. 0 4


Mở/đóng bảng:
Crimson firmament quick draw.png Crimson Firmament: Quick draw Hồi 1 SP mỗi khi tấn công

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng Tầm hoạt động
Level 1 Gây đồng thời 330% sát thương vật lý330% sát thương phép thuật lên tối đa 4 mục tiêu trước mặt. 10 27 Range (8).png


Level 2 Gây đồng thời 340% sát thương vật lý340% sát thương phép thuật lên tối đa 4 mục tiêu trước mặt. 27 10
Level 3 Gây đồng thời 350% sát thương vật lý350% sát thương phép thuật lên tối đa 4 mục tiêu trước mặt. 27 10
Level 4 Gây đồng thời 370% sát thương vật lý370% sát thương phép thuật lên tối đa 5 mục tiêu trước mặt. 26 12
Level 5 Gây đồng thời 380% sát thương vật lý380% sát thương phép thuật lên tối đa 5 mục tiêu trước mặt. 26 12
Level 6 Gây đồng thời 390% sát thương vật lý390% sát thương phép thuật lên tối đa 5 mục tiêu trước mặt. 26 12
Level 7 Gây đồng thời 410% sát thương vật lý410% sát thương phép thuật lên tối đa 6 mục tiêu trước mặt. 25 14
Mastery1.png Gây đồng thời 440% sát thương vật lý440% sát thương phép thuật lên tối đa 6 mục tiêu trước mặt. 23 15
Mastery2.png Gây đồng thời 470% sát thương vật lý470% sát thương phép thuật lên tối đa 6 mục tiêu trước mặt. 21 16
Mastery3.png Gây đồng thời 500% sát thương vật lý500% sát thương phép thuật lên tối đa 7 mục tiêu trước mặt. 20 20
Tầm hoạt động


Tầm hoạt động
 (unlock ở [[File:{{{range2_cond}}}.png | 32px]])
Mở/đóng bảng:
Crimson firmament shadow assault.png Crimson Firmament: Shadow Assault Hồi 1 SP mỗi khi tấn công

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng Tầm hoạt động
Level 1 Tìm tới kẻ địch gần nhất, thi triển 10 nhát chém liên tục và gây 200% sát thương vật lý mỗi đòn, đồng thời gây choáng kẻ địch trong 2 giây ở nhát chém cuối cùng. 10 40 Range (28).png


Level 2 Tìm tới kẻ địch gần nhất, thi triển 10 nhát chém liên tục và gây 210% sát thương vật lý mỗi đòn, đồng thời gây choáng kẻ địch trong 2 giây ở nhát chém cuối cùng. 10 40
Level 3 Tìm tới kẻ địch gần nhất, thi triển 10 nhát chém liên tục và gây 220% sát thương vật lý mỗi đòn, đồng thời gây choáng kẻ địch trong 2 giây ở nhát chém cuối cùng. 10 40
Level 4 Tìm tới kẻ địch gần nhất, thi triển 10 nhát chém liên tục và gây 230% sát thương vật lý mỗi đòn, đồng thời gây choáng kẻ địch trong 2.5 giây ở nhát chém cuối cùng. 10 38
Level 5 Tìm tới kẻ địch gần nhất, thi triển 10 nhát chém liên tục và gây 240% sát thương vật lý mỗi đòn, đồng thời gây choáng kẻ địch trong 2.5 giây ở nhát chém cuối cùng. 10 38
Level 6 Tìm tới kẻ địch gần nhất, thi triển 10 nhát chém liên tục và gây 250% sát thương vật lý mỗi đòn, đồng thời gây choáng kẻ địch trong 2.5 giây ở nhát chém cuối cùng. 10 38
Level 7 Tìm tới kẻ địch gần nhất, thi triển 10 nhát chém liên tục và gây 260% sát thương vật lý mỗi đòn, đồng thời gây choáng kẻ địch trong 3 giây ở nhát chém cuối cùng. 10 36
Mastery1.png Tìm tới kẻ địch gần nhất, thi triển 10 nhát chém liên tục và gây 280% sát thương vật lý mỗi đòn, đồng thời gây choáng kẻ địch trong 3 giây ở nhát chém cuối cùng. 13 34
Mastery2.png Tìm tới kẻ địch gần nhất, thi triển 10 nhát chém liên tục và gây 300% sát thương vật lý mỗi đòn, đồng thời gây choáng kẻ địch trong 3 giây ở nhát chém cuối cùng. 16 32
Mastery3.png Tìm tới kẻ địch gần nhất, thi triển 10 nhát chém liên tục và gây 320% sát thương vật lý mỗi đòn, đồng thời gây choáng kẻ địch trong 4 giây ở nhát chém cuối cùng. 20 30
Tầm hoạt động


Tầm hoạt động
 (unlock ở [[File:{{{range2_cond}}}.png | 32px]])

Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill ctrl lungmen.png Ability & Integrity Phòng chỉ huy Khi được bố trí ở phòng chỉ huy, -0.05 tốc độ giảm điểm tinh thần tương ứng với mỗi Operator đến từ Lungmen Guard Bureau trong phòng chỉ huy.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill ctrl lungmen.png Ability & Integrity Phòng chỉ huy Khi được bố trí ở phòng chỉ huy, -0.05 tốc độ giảm điểm tinh thần tương ứng với mỗi Operator đến từ Lungmen Guard Bureau trong phòng chỉ huy.
Bskill meet spd3.png Superintendent Phòng tiếp tân Khi được bố trí ở Phòng tiếp tân, tốc độ nhận clue +25%


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 30000, Chip guard small.png x 5, Orirock cube.png x 12, Device.png x 3
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip guard large.png x 4, Polymerization preparation.png x 4, White horse kohl.png x 6
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 180000, Chip guard twin.png x 4, Polymerization preparation.png x 4, White horse kohl.png x 6


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 5 2 → 3 Skill book 1.png x 5 Orirock.png x 6 Damaged device.png x 4 3 → 4 Skill book 2.png x 8 Sugar.png x 5
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 8 Polyester.png x 4 Oriron.png x 4 5 → 6 Skill book 2.png x 8 Integrated device.png x 4 6 → 7 Skill book 3.png x 8 Loxic kohl.png x 5 Aketon.png x 4
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Manganese trihydrate.png x 4 Integrated device.png x 4 Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Grindstone pentahydrate.png x 4 Loxic kohl.png x 7 Mastery1.png Skill book 3.png x 8 Rma70 24.png x 4 Manganese ore.png x 5
Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Orirock concentration.png x 4 Grindstone pentahydrate.png x 9 Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Sugar lump.png x 4 Rma70 24.png x 8 Mastery2.png Skill book 3.png x 12 Sugar lump.png x 4 Rma70 24.png x 8
Mastery3.png Skill book 3.png x 15 Polymerization preparation.png x 6 White horse kohl.png x 7 Mastery3.png Skill book 3.png x 15 D32 steel.png x 6 Polyester lump.png x 6 Mastery3.png Skill book 3.png x 15 D32 steel.png x 6 Oriron block.png x 5


Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Ch'en Thể lực Tốt
Giới tính Nữ Cơ động Đạt tiêu chuẩn
Kinh nghiệm chiến đấu 4 năm Sức bền Tốt
Nơi sinh Lungmen Tư duy chiến thuật Tốt
Ngày sinh 07/07 Kỹ năng chiến đấu Xuất sắc
Chủng tộc Lung Khả năng đồng hóa Originium Đạt tiêu chuẩn
Chiều cao 168cm Tình trạng phơi nhiễm Không công khai
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :Lumi Aeth
Hợp đồng tuyển dụng
Ch'en, Đội trưởng Đội Thanh tra đặc biệt của Cục Cận vệ Lungmen, hiện đang hợp tác với Rhodes Island để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ theo hợp đồng giữa hai bên.

Một người rất đáng sợ khi nổi điên, nhưng kể cả khi cô ấy không điên thì cũng đừng nên lộn xộn.

Ch'en token.png Token
Vật này đã nằm phủ bụi từ lâu. Cô chưa từng quên nó, chỉ là cô không thể chịu được việc chạm vào những góc cạnh rỉ sét đó thêm lần nữa. Có lẽ đến một ngày, nó sẽ lại cháy bừng lên.

Dùng để tăng Potential cho Ch'en.

Hồ sơ cá nhân
Ch'en, Cảnh ti cấp cao, Đội trưởng Đội Thanh tra đặc biệt của Cục Cận vệ Lungmen, tốt nghiệp Học viện Cận vệ Hoàng gia Victoria với điểm số nổi trội và biểu hiện xuất sắc. Trong thời gian đảm nhận chức vụ ở Cục Cận vệ, cô đã ngăn chặn các hoạt động phi pháp, chống lại tội phạm có tổ chức, trấn áp những hành vi bạo lực, truy đuổi những kẻ đào tẩu có vũ trang, phá tan các âm mưu quốc tế... qua đó đạt được vô số thành tựu ấn tượng.

Hiện tại, cô là nhân viên đặc biệt của Rhodes Island, hỗ trợ chỉ huy chiến thuật ở hiện trường.

Hồ sơ y tế
[Thông tin không được công khai, theo yêu cầu của Cục Cận vệ Lungmen]

Cô ấy có đến kiểm tra, nhưng hồ sơ đã bị tịch thu, không có giữ ở đây. Tại sao ấy hả? Bên Lungmen muốn thế.

– Cán viên Trị liệu R.T.

Tư liệu lưu trữ 1
[Khái quát về Originium Arts]

Chưa ai từng thấy Ch'en sử dụng Originium Arts, vậy nên hầu hết mọi người đều nghĩ cô không có tài năng trong lĩnh vực này. Quả thực, Ch'en đã gặp rất nhiều khó khăn. Cô có thể bất thình lình làm hỏng pháp trượng, phá nát tường chống nổ, thổi tung các chồng hồ sơ, hoặc là gây thiệt hại không cần thiết lên các mục tiêu thử nghiệm. Dường như cô luôn phải cố gắng quá sức để thi triển Arts và sẽ nhanh chóng kiệt quệ. Sau khi thảo luận, đội ngũ thuật sư rút ra kết luận là Ch'en thiếu công cụ trung gian cần thiết để khống chế sức mạnh. Nói cách khác, cô không thể điều khiển và vận dụng nguồn năng lượng bùng phát nếu không có trang thiết bị thích hợp.


Tôi xem kết quả của cô ấy rồi. Pháp trượng càng mỏng càng sắc thì cô ấy càng thích ứng tốt hơn. Có thể nói cô ấy thiên về khả năng chi phối năng lượng Originium bên trong pháp trượng hơn là kiến tạo đối tượng mới. Nhưng có ý nghĩa gì đâu chứ? Nếu có thứ gì mang hình dạng như một thanh kiếm thì chắc là ổn đó, nhưng kiếm là để chém cơ mà! Ai lại đi làm cái trò vô bổ như thế...

– Cán viên Thuật sư D

Tư liệu lưu trữ 2
Ch'en tốt nghiệp Học viện Cận vệ Hoàng gia Victoria với thành tích cực kỳ nổi bật: một tràng điểm A trong tất cả các môn bắt buộc và hàng loạt lời tiến cử từ các giáo quan. Sau khi về đến Lungmen, cô gần như ngay lập tức gia nhập Cục Cận vệ.

Không ai biết gì về cuộc sống của Ch'en trước khi sang Victoria nhập học, cũng chẳng ai nghi ngờ năng lực của cô, hay sự tận tâm trong công việc và lòng căm ghét đối với cái ác. Tuy nhiên, khi phối hợp cùng các sĩ quan khác, cô thường bị phàn nàn về phong cách hành sự – quá nghiêm khắc, quá cay nghiệt. Ai cũng nghĩ cô sẽ bị chôn vùi trong xung đột quyền lực, và thứ nhuệ khí hừng hực kia sẽ lụi tàn sau vô vàn sự biến.

Thế nhưng, bất ngờ thay, cả tỉ lệ tội phạm lẫn tỉ lệ thương vong đều giảm liên tục trong hai năm tiếp theo. Thế hệ cảnh sát trẻ tuổi được đề bạt mỗi ngày một nhanh, không ngừng thể hiện năng lực của bản thân. Ch'en cũng không phải ngoại lệ: cô gia nhập một trong những đơn vị quan trọng nhất của Cục Cận vệ – Đội Thanh tra đặc biệt. Tuy vậy, thành viên của đội thường có nhiệm kỳ không quá hai năm, nhằm mục đích bảo vệ tính mạng của chính họ, hoặc là để giảm thiểu sai lầm do căng thẳng tích lũy lâu ngày. Đơn vị này, có lẽ tự nó đã không phù hợp để phục vụ lâu dài. Những thành viên kỳ cựu hầu như đều kết thúc sự nghiệp bằng một cái chết oanh liệt.

Nhưng Ch'en thì khác: cô chưa từng lùi bước. Hay nói đúng hơn, cô không thể, vì cô vốn chẳng biết cách bước lùi.

Ch'en là người thăng tiến nhanh nhất từng được ghi nhận trong lực lượng cảnh sát Lungmen, cũng là Đội trưởng trẻ nhất từ trước đến nay của Đội Thanh tra đặc biệt. Những kẻ từng cười nhạo cô, giờ đây ngả mũ trước ý chí kiên định và khí phách ngất trời. Suy cho cùng, chuẩn bị cho tương lai là một chuyện, tuân theo những dự định ấy mỗi ngày lại là một chuyện khác.

Tại sao lại dốc sức đến vậy? Tại sao lại chọn cách sống cực đoan đến vậy? Không ai hiểu được.

Trong thùng rác của Ch'en thường là giấy bị vo tròn hoặc xé thành mảnh vụn. Những dòng chữ viết trên đó dường như chất chứa sự phẫn nộ chẳng thể nào lý giải.

Tư liệu lưu trữ 3
Dĩ nhiên, Ch'en không hẳn là kẻ tham công tiếc việc.

Các sĩ quan và cán viên quen biết Ch'en cho rằng cô giống một người cầu toàn hơn. Thời gian làm việc được cô sắp xếp hợp lý và hiệu quả, cũng không bỏ qua ăn uống hay sở thích cá nhân. Trong một ngày của Ch'en, không có giây phút nào là vô nghĩa.

Nhưng như vậy chỉ khiến đồng nghiệp của cô càng thêm lo lắng. Việc cô bất thần hủy bỏ kỳ nghỉ hay đột nhiên mất tích giữa lúc nghỉ ngơi đã là chuyện bình thường. Cũng chẳng còn ai thấy lạ khi cô tăng ca đến tận đêm khuya, hay là khi cả núi giấy tờ bỗng dưng bay biến trong một ngày đẹp trời để cô có thể đi xem phim thì kết cục lại là phải đi họp gấp.

Ch'en như một cỗ máy, tuân thủ những quy tắc khắt khe để duy trì hiệu suất.

"Cô ổn không đấy?"

Người ta thường hỏi thế.

"Không vấn đề gì."

Và họ luôn nhận được cùng một câu trả lời.

Mỗi ngày trôi qua, Ch'en lại tiếp tục giải quyết các vấn đề của Lungmen, đồng thời rèn luyện cho thân thủ càng thêm linh hoạt, cho tâm trí càng thêm sắc bén. Cô liên tục cải thiện bản thân, chưa bao giờ đạt đến cực hạn.

Nhưng rốt cuộc, cô đang theo đuổi điều gì?

Có quá nhiều thứ Ch'en chỉ giữ cho riêng mình, ngay cả bạn bè thân thiết cũng không dám nói là họ hoàn toàn hiểu được cô.

Tư liệu lưu trữ 4
[Yêu cầu quyền truy cập]

"Phụ thân con đã đoạn tuyệt quan hệ với con rồi. Hắn chẳng còn liên quan gì đến ta nữa. Ta không quan tâm, hắn cũng vậy.

Con muốn rời khỏi nơi này sao?

Cũng được. Nhưng trước khi con đi, ta có chuyện muốn nói.

...Thật ra ta biết lão già đó là ai.

Nhưng ta rất hay quên, và ta đã quên không ít. Chẳng hạn như cái đêm con cùng bạn có một chuyến phiêu lưu nho nhỏ... Thật sự rất dễ quên.

Không sai, đó là lỗi của ta. Ta đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ.

Nhưng ta sẽ quên.

Nếu con muốn đi, ta sẽ đưa con đến một thành phố an toàn, giàu có và ổn định. Con sẽ có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Con sẽ nói lời từ biệt với mọi thứ ở đây. Ngôi nhà con ghê tởm, phố phường con ghét bỏ, những người con ruồng rẫy, tất cả.

Con cũng sẽ đánh mất cơ hội tìm ra sự thật. Chân tướng bị che giấu luôn là thứ nguy hiểm, ta không thể để người vô tội can dự vào.

Giận ư? Con giận ta? Con ghét ta?

Phải, dĩ nhiên rồi. Nếu là ta, ta cũng sẽ chán ghét một kẻ vô năng như thế.


Con còn một lựa chọn khác, nghe cho rõ đây.

Ở lại.

Từ giờ trở đi, ta sẽ huấn luyện con. Con có thể ghét ta, hận ta, thậm chí tìm cách giết ta cũng được.

Sao lại không chứ? Nếu con muốn, cứ việc ra tay. Nếu con ra tay, mọi việc sẽ tự nhiên trôi chảy.

Thân thể và tâm trí con thuộc về chính con. Ta có thể dạy con phân biệt đúng sai, nhưng sau này tự con sẽ phải cân nhắc.

Nếu con không muốn quên thì nên bắt đầu đi.

Làm một việc đúng đáng một đời nỗ lực, sửa một lỗi lầm phải trả giá nhân sinh.

Ngay cả ta cũng không biết thành phố này có gì đang chờ đợi. Cơ hội ở mọi nơi, chẳng thể nói trước được.

Con không hiểu cũng không sao. Từ từ con sẽ hiểu.

Phải, ta vẫn nhớ. Ta vẫn nhớ những lời cuối cùng đó.

Kiên trì, hay từ bỏ?

Chọn đi."


...Mô phỏng kết thúc...

...Quay về giao diện chính...

Hồ sơ thăng cấp
Cô ấy nhất định sẽ trở lại.

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary Doctor, việc bảo vệ ngài từ giờ do tôi đảm nhiệm.
Conversation 1 Tôi luôn cảm thấy những động thái của Rhodes Island rất khả nghi. Dĩ nhiên, bây giờ vẫn vậy.
Conversation 2 Sao ngài cứ nhìn tôi mãi thế? Không phải ngài còn công chuyện à?
Conversation 3 Hừm...
Elite Promotion Conversation 1 Mọi ngóc ngách của Lungmen tôi đều đã đi qua. Từng bến cảng, từng bảng đèn, từng con phố dốc... Trái tim này đã khắc ghi mọi thứ, không bao giờ quên được.
Elite Promotion Conversation 2 Tình hình xung quanh gần đây thường có thay đổi đột ngột, không hề ổn định. Tôi vẫn luôn duy trì cảnh giới, nhưng ngài cũng đừng nên lơ là.
High Trust Conversation 1 Có lẽ sẽ có một ngày tôi được người đó công nhận. Cho đến lúc đó thì...
High Trust Conversation 2 Amiya thật sự rất tin tưởng ngài. Mỗi lần nhìn thấy hai người, tôi lại không khỏi nghĩ rằng, liệu bên cạnh mình cũng có thể có được một người như thế...
High Trust Conversation 3 Tôi... chưa từng tin tưởng ai nhiều đến vậy, kể cả người đó cũng không...
Idle ...Doctor? Ngài ngủ rồi sao? Hmm, bất cẩn quá đấy.
Operator Reporting In Cục Cận vệ Lungmen, Đội trưởng Đội Thanh tra đặc biệt, Ch'en. Vì vài lý do mà tôi sẽ tạm thời lưu lại nơi này một thời gian. Chúng ta từng hợp tác, vốn đã quen biết nhau, vào việc ngay thôi.
Watching Combat Tape Tất cả đều nhằm mục đích nâng cao khả năng thi hành nhiệm vụ.
Elite 1 Thăng chức? Tôi không lạ gì chuyện này nữa.
Elite 2 Đã rõ. Những nhiệm vụ vượt ngoài khả năng của cán viên bình thường, cứ giao cho tôi.
Assign To Team Mou mantai.

(Không thành vấn đề.)

Assign To Team Leader Toàn đội nghe đây! Phối hợp và hỗ trợ, đảm bảo hành động hiệu quả.
Operation Sortie Tất cả, chuẩn bị chiến đấu!
Operation Start Sẵn sàng chưa? Cứ bám theo kế hoạch.
Select Operator 1 Ch'en đây.
Select Operator 2 Lúc nào cũng được.
Deploy 1 Đi thôi!
Deploy 2 Giải quyết nhanh lên.
In Combat 1 Trảm!
In Combat 2 Thiểm!
In Combat 3 Bỏ vũ khí xuống!
In Combat 4 Đừng coi thường ta!
Complete Operation With 4 Stars Tội ác không thể dung thứ, phải bị ngăn chặn bằng mọi giá.
Complete Operation With 3 Stars Dám đối đầu với ta, các ngươi tự tin quá nhỉ?
Complete Operation With 2 Stars Những người bị thương chờ đội trị liệu. Các cán viên khác giữ nguyên cảnh giới.
Failed Operation Đừng gấp! Giữ vững đội hình, tuần tự rút lui!
Assign To Station Đây là cơ sở vật chất bên trong Rhodes Island? Rộng hơn tôi nghĩ.
Poke Oi! Ngài làm gì vậy hả!
Trust Poke Doctor, ngài có vẻ đang vui, là do các chiến dịch gần đây diễn ra thuận lợi sao? Trùng hợp thật, tôi cũng vậy.
Title Screen Arknights.
Greeting Ô, Doctor đấy à?

Tổng Quan[edit]

Ch'en, cục trưởng Bộ Cận Vệ (Cục Bảo An) Long Môn, một con người chính trực và hết mình vì Long Môn.

Cô cũng đóng góp một vị trí quan trọng trong mạch truyện chính.

Trong Story[edit]

Main Story[edit]

Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8

Phụ[edit]

Code of Brawl
Heart of Surging Flame

Ch'en xuất hiện với tư cách là "Female Tourist C".

Beyond Here

Linh Tinh[edit]

  • Ch'en và Swire chửi nhau rất nhiều trong game.
    • "Văng tục kiểu Long Môn"
  • Ch'en lâu lâu cũng được dân CN so sánh với Thành Long vì ông cũng họ Trần và là người Hongkong, nơi tương xứng với Long Môn ở Terra.
    • Chữ Hán của Ch'en đọc là Trần (Giản thể: 陈 , Phồn thể: 陳)

Điều hướng
Vanguard Bagpipe, Saileach, Siege, Flametail, Saga, Wild Mane, Reed, Chiave, Elysium, Blacknight, Grani, Texas, Зима, Vigna, Scavenger, Courier, Beanstalk, Myrtle, Plume, Vanilla, Fang, Yato
Guard Mountain, Blaze, Thorns, Skadi, SilverAsh, Ch'en, Surtr, Pallas, Nearl the Radiant Knight, Hellagur, Swire, Indra, Tachanka, Lappland, Savage, Whislash, Ayerscarpe, Astesia, Flamebringer, Sideroca, Tequila, Amiya (Guard), Bibeak, Broca, Franka, Specter, La Pluma, Akafuyu, Flint, Matoimaru, Arene, Utage, Cutter, Estelle, Frostleaf, Dobermann, Jackie, Conviction, Mousse, Beehunter, Midnight, Melantha, Popukar, Castle-3
Defender Ashlock, Hoshiguma, Saria, Mudrock, Eunectes, Nian, Blemishine, Bison, Aurora, Vulcan, Nearl, Croissant, Shalem, Heavyrain, Blitz, Asbestos, Hung, Liskarm, Cuora, Bubble, Dur-nar, Matterhorn, Гум, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Aak, Weedy, Gladiia, Mizuki, Lee, Phantom, Robin, Projekt Red, Kafka, Bena, Manticore, Kirara, Snowsant, Frost (Rainbow), FEater, Waai Fu, Mr.Nothing, Cliffheart, Gravel, Shaw, Rope, Ethan, Jaye, THRM-EX
Sniper Fiammetta, Ch'en the Holungday, Exusiai, W, Schwarz, Rosmontis, Fartooth, Poca, Archetto, Ash, Firewatch, Meteorite, April, Blue Poison, Andreana, Toddifons, Executor, Sesa, Platinum, Aosta, Provence, GreyThroat, Kroos the Keen Glint, Shirayuki, Jessica, Vermeil, May, Pinecone, Aciddrop, Meteor, Ambriel, Adnachiel, Catapult, Kroos, Rangers, "Justice Knight"
Caster Goldenglow, Eyjafjalla, Mostima, Passenger, Ifrit, Carnelian, Dusk, Ceobe, Corroserum, Leonhardt, Beeswax, Leizi, Iris, Mint, Nightmare, Amiya, Tomimi, Purgatory, Skyfire, Absinthe, Kjera, Indigo, Gitano, Click, Greyy, Pudding, Haze, Steward, Lava, 12F, Durin
Supporter Angelina, Magallan, Skadi the Corrupting Heart, Gnosis, Ling, Suzuran, Nine-Colored Deer, Glaucus, Quercus, Mayer, Istina, Tsukinogi, Pramanix, Scene, Shamare, Sora, Earthspirit, Deepcolor, Roberta, Podenco, Orchid
Medic Shining, Kal'tsit, Nightingale, Tuye, Warfarin, Honeyberry, Whisperain, Silence, Breeze, Mulberry, Ceylon, Folinic, Ptilopsis, Purestream, Gavial, Perfumer, Myrrh, Sussurro, Ansel, Hibiscus, Lancet-2