Ceylon

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


5
1
Trait
Tăng phạm vi trị thương, tuy nhiên hiệu quả bị giảm xuống còn 70% đối với mục tiêu ở xa
Tăng phạm vi trị thương, tuy nhiên hiệu quả bị giảm xuống còn 70% đối với mục tiêu ở xa
Tăng phạm vi trị thương, tuy nhiên hiệu quả bị giảm xuống còn 70% đối với mục tiêu ở xa

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
Healing
Ranged
                       
Ceylon
Limited
Arakawa Miho
                               
Skade
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 1050 1251 1455 200
Sát thương 254 353 442 40
Phòng thủ vật lý 80 100 126
Kháng phép thuật 5 5 5
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 20 22 22
Số địch chặn được 1 1 1
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 2,85s
Tầm tấn công Range (12).png Range (20).png Range (20).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -10s
Pot3.png Cost triển khai -1
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent
Pot5.png Cost triển khai -1

Trait & Talent[edit]

Tăng phạm vi trị thương, tuy nhiên khả năng trị thương bị giảm xuống còn 70% đối với mục tiêu ở xa{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Lakeside Rambler Elite1.png Lv.1 Sát thương +3%. Khi màn chơi có ô nước, sát thương +9%.
Lakeside Rambler Elite1.png Lv.1 Pot4.png Sát thương +4% (+1%). Khi màn chơi có ô nước, sát thương +15% (+6%).
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Lakeside Rambler Elite2.png Lv.1 Sát thương +5%. Khi màn chơi có ô nước, sát thương +18%.
Lakeside Rambler Elite2.png Lv.1 Pot4.png Sát thương +6% (+1%). Khi màn chơi có ô nước, sát thương +24% (+6%).
{{{talent3a}}} Elite2.png Lv.1 {{{talentDes3a}}}
{{{talent3b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_3}}}.png | 30px]] {{{talentDes3b}}}


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

Concentrated hydrotherapy.png Concentrated Hydrotherapy Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt tự động


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Lần hồi phục tiếp theo sẽ hồi phục 1 lượng HP tương đương 140% sát thương và không bị giảm bởi trait. Có thể tích 1 lần. 0 10
Level 2 Lần hồi phục tiếp theo sẽ hồi phục 1 lượng HP tương đương 145% sát thương và không bị giảm bởi trait. Có thể tích 1 lần. 0 10
Level 3 Lần hồi phục tiếp theo sẽ hồi phục 1 lượng HP tương đương 150% sát thương và không bị giảm bởi trait. Có thể tích 1 lần. 0 10
Level 4 Lần hồi phục tiếp theo sẽ hồi phục 1 lượng HP tương đương 155% sát thương và không bị giảm bởi trait. Có thể tích 1 lần. 0 9
Level 5 Lần hồi phục tiếp theo sẽ hồi phục 1 lượng HP tương đương 160% sát thương và không bị giảm bởi trait. Có thể tích 1 lần. 0 9
Level 6 Lần hồi phục tiếp theo sẽ hồi phục 1 lượng HP tương đương 165% sát thương và không bị giảm bởi trait. Có thể tích 1 lần. 0 9
Level 7 Lần hồi phục tiếp theo sẽ hồi phục 1 lượng HP tương đương 170% sát thương và không bị giảm bởi trait. Có thể tích 2 lần. 0 9
Mastery1.png Lần hồi phục tiếp theo sẽ hồi phục 1 lượng HP tương đương 180% sát thương và không bị giảm bởi trait. Có thể tích 2 lần. 0 8
Mastery2.png Lần hồi phục tiếp theo sẽ hồi phục 1 lượng HP tương đương 190% sát thương và không bị giảm bởi trait. Có thể tích 2 lần. 0 8
Mastery3.png Lần hồi phục tiếp theo sẽ hồi phục 1 lượng HP tương đương 200% sát thương và không bị giảm bởi trait. Có thể tích 3 lần. 0 8


Water spirit protection.png Water Spirit's Protection Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Sát thương +30%, mục tiêu hồi phục +1, bật hiệu ứng Resist cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. 20 80 20
Level 2 Sát thương +30%, mục tiêu hồi phục +1, bật hiệu ứng Resist cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. 22 80 21
Level 3 Sát thương +30%, mục tiêu hồi phục +1, bật hiệu ứng Resist cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. 24 80 23
Level 4 Sát thương +40%, mục tiêu hồi phục +1, bật hiệu ứng Resist cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. 26 80 25
Level 5 Sát thương +40%, mục tiêu hồi phục +1, bật hiệu ứng Resist cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. 28 80 26
Level 6 Sát thương +40%, mục tiêu hồi phục +1, bật hiệu ứng Resist cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. 30 80 27
Level 7 Sát thương +50%, mục tiêu hồi phục +1, bật hiệu ứng Resist cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. 32 80 30
Mastery1.png Sát thương +53%, mục tiêu hồi phục +1, bật hiệu ứng Resist cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. 34 80 33
Mastery2.png Sát thương +56%, mục tiêu hồi phục +1, bật hiệu ứng Resist cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. 36 80 36
Mastery3.png Sát thương +60%, mục tiêu hồi phục +1, bật hiệu ứng Resist cho tất cả đồng đội trong tầm tấn công. 40 80 40


Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill ws evolve3.png Scholar Trạm Tổng hợp Khi được bố trí trong Trạm Tổng hợp và chế tạo nguyên liệu elite, tỉ lệ ra sản phẩm phụ +80%.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill ws evolve3.png Scholar Trạm Tổng hợp Khi được bố trí trong Trạm Tổng hợp và chế tạo nguyên liệu elite, tỉ lệ ra sản phẩm phụ +80%.
Bskill man originium2.png Originium Research Trạm Sản xuất Khi ở trong Trạm Sản xuất, tốc độ sản xuất các sản phẩm Originium +35%.


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 20000, Chip medic small.png x 4, Oriron.png x 4, Polyketon.png x 2
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip medic large.png x 3, Oriron block.png x 7, Aketon.png x 10
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 120000, Chip medic twin.png x 3, Oriron block.png x 7, Aketon.png x 10


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 4 2 → 3 Skill book 1.png x 4 Oriron shard.png x 5 3 → 4 Skill book 2.png x 6 Polyketon.png x 3
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 6 Device.png x 3 5 → 6 Skill book 2.png x 6 Loxic kohl.png x 4 6 → 7 Skill book 3.png x 6 Manganese ore.png x 2 Rma70 12.png x 3
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Grindstone pentahydrate.png x 3 Loxic kohl.png x 4 Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Rma70 24.png x 3 Manganese ore.png x 2 Mastery1.png
Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Sugar lump.png x 3 Rma70 24.png x 5 Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Polyester lump.png x 3 Orirock concentration.png x 6 Mastery2.png
Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Polymerization preparation.png x 4 White horse kohl.png x 5 Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Bipolar nanoflake.png x 4 Polyester lump.png x 4 Mastery3.png


Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Ceylon Thể lực Bình thường
Giới tính Nữ Cơ động Bình thường
Kinh nghiệm chiến đấu Không có Sức bền Bình thường
Nơi sinh Siesta (Thành phố độc lập) Tư duy chiến thuật Đạt tiêu chuẩn
Ngày sinh 25/09 Kỹ năng chiến đấu Đạt tiêu chuẩn
Chủng tộc Liberi Khả năng đồng hóa Originium Xuất sắc
Chiều cao 162cm Tình trạng phơi nhiễm Âm tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :
Hợp đồng tuyển dụng
She might have forgotten that she is on the battlefield.

Ceylon, researcher of Rhodes Island, will provide you with knowledge and technical support on Originium in her spare time.

Ceylon token.png Token
A notebook with no more space to write. Here one finds all extant knowledge on Originium research. It's so detailed that it could be published as a book titled Originium Research: From Basics to Mastery.

Được sử dụng để cải thiện Potential của Ceylon.

Hồ sơ cá nhân
A graduate of the Victorian National University who majored in Originium Research, she now works as an assistant researcher to Dr. Kal'tsit on her indoor research work.

She has a precocious level of master in water arts and can provide reliable treatment to allies on the battlefield.

Hồ sơ y tế
Imaging tests reveal clear, normal outlines of internal organs, and no abnormal shadows have been detected. Originium granules have not been detected in the circulatory system and there is no sign of infection. At this time, this operator is believed to be uninfected.

[Somatic Cell-Originium Fusion Rate] 0% Although for occupational reasons, the patient must come into extended contact with Originium, the operator has taken the appropriate steps to protect herself. As a result, she shows no sign of infection.

[Blood Originium-Crystal Density] 0.21u/L The numbers are on the high side of normal, but Originium researchers do not yet believe there is anything to be concerned about.

Tư liệu lưu trữ 1
She is a somewhat arrogant and spoiled young lady.

The reason why I say "young lady" instead of "researcher" is because she gives such a strong impression of a spoiled noble lady that any time she is mentioned, they will say "Ah! That Lady!" even if they know the content of her work. Of course, even though they'll ridicule her as "the Lady," there isn't anybody who actually dislikes her. This is because most of the time, she is right, and if she is wrong, she is not stingy with her apologies.

Tư liệu lưu trữ 2
Ceylon's hometown, Siesta, is a rare independent city.

Its rareness lies not just in the fact that it's a non-nomadic city, but also that it's an independent city, and even more so in that it is currently in a state of rapid development. In truth, on Terra, even though there are many long-established nations, nations are not a widespread concept. Independent city-states, however, are. It should be said that in the context of the present day, the social collectives referred to by "nation" were city-states in the past. The predecessors of several nations were independent cities gathered together. Additionally, even today, some nomadic cities that nominally belong to certain nations still to varying degrees retain the customs and traditions of the city as opposed to those of the nation. However, it must be conceded that the concept of an independent city is falling by the wayside, although the old-fashioned and elderly might refuse to admit it. That is because the concept of a nation is more powerful. Now, even though there is still a considerable number of independent cities on Terra, their leaders have already recognized that independent cities are no match for nations. In recent years, there have been many such independent cities that have surrendered to neighboring nations. However, Siesta's special characteristics may be able to take them in a new direction.

Tư liệu lưu trữ 3
In order to better facilitate understanding, Ceylon did not mention her specific area of study when introducing herself. In fact, the discipline of Originium Research has a large number of sub-categories, both in the applied area of the doctrine as well as the theoretical. Ceylon specializes in researching the history of applied development of Originium.

Before the modern academics managed to specialize the research, many precious historical materials on Originium were not well preserved. In fact, collecting clues from past historical data to infer the paths of development of the various Originium schools was also an important part of modern Originium research. Although today, with the development of science and technology, the study of historical materials has gradually become less concerned with the development of theory and more the verification of it. Of course, the importance of recording history itself is self-evident for the meaning of a civilization. Naturally, although Ceylon has only just graduated from university, her intellectual reserves and enthusiasm for the study of Originium is breath-taking, and one can clearly see how much effort Ceylon put into her studies. For Rhodes Island, the addition of such an outstanding talent is a most unexpected surprise.

Tư liệu lưu trữ 4
The reason why Schwarz's presence is not mentioned in Ceylon's file is the same reason Ceylon was not mentioned in Schwarz's.

The reason is very simple, and that's becuase it's simply not necessary. Words cannot be used to sufficiently describe the depth of feeling they have for one another. However, one point that may be worth recording is that while they regard one another as the most important thing in each other's lives, their worlds are not merely limited to one another. Ceylon still eats with other researchers, works with them, and can argue theory until the wee hours of the morning. Schwarz can independently carry out her tasks as well as hit the taverns with other mercenary operators and engage in hand-to-hand combat with them in the practice area. They both have their own independent lives, and after joining Rhodes Island, they expanded their horizons even more. We can intuit that they will become more accustomed to this life while still remaining as important to one another as they've always been. This could be described as a "profound mutual affection," with emphasis put on "profound."

Hồ sơ thăng cấp

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary I'll be writing reports or reading nearby, just call when you need me.
Conversation 1 I believe you reap what you sow, and have always followed that principle.
Conversation 2 …Wait, I didn’t know Oripathy could take on this characteristic! This needs to be investigated immediately! Doctor, if you’d excuse me… Hmm, I wonder if there are any suitable subjects in Rhodes Islands…
Conversation 3 The day is not complete without tea. Would you like a cup too, Doctor? I have the best tea leaves in all Victoria.
Elite Promotion Conversation 1 I've been with Schwarz since childhood. I know everything about her, including her past before we met. But I'm not giving that up so easily.
Elite Promotion Conversation 2 If I could find a cure for Schwarz, wouldn't that mean I could cure other infected too? Worry not, Doctor, I'm not that selfish. But please also know that Schwarz is dearest to my heart.
High Trust Conversation 1 Originium research is still a vastly unexplored territory, Doctor. But I just want to find a cure, which is why I longed for Rhodes Island ever since I heard about it.
High Trust Conversation 2 Doctor, did you know, I hate those who would discriminate against Schwarz because of her infection. But, there are no people like that here at Rhodes Island. No-one here will reject her, and I can further my medical knowledge… I’m really glad that I came here.
High Trust Conversation 3 Regardless of how good a leader is, there's still a chance she could be blinded by selfish interest, so you must watch out for that, Doctor. But as long as I'm around, I'll put you back on the right path anytime you stray.
Idle Doctor, it’s not good to sleep while sitting up… Mm, I guess it’s fine. Let me at least get a blanket for you.
Operator Reporting In Hello, I'm Ceylon, graduate of the Victoria National University with a major in Originium research. I start my internship on Rhodes Island today with Dr. Kal'tsit's approval. Nice to meet you, Doctor.
Watching Combat Tape An excellent application of Originium. Rhodes Island sure lives up to its reputation!
Elite 1 So I'm officially recognized by Rhodes Island? Thank you, Doctor, I'll work even harder!
Elite 2 Rhodes Island does boast amazing Originium research! I will cure Schwarz one day if I keep working here! Please help me too, Doctor!
Assign To Team A mission? Perfect time to try out my new Originium ability.
Assign To Team Leader Relax, I'm a pretty good commander.
Operation Sortie I wonder if we'll find rare materials along the way?
Operation Start Don't panic, handle it with composure.
Select Operator 1 Where's the wounded?
Select Operator 2 Huh?
Deploy 1 Leave the support work to me.
Deploy 2 The wounded shouldn't move around.
In Combat 1 Battle in peace, everyone.
In Combat 2 Concentrate on the enemy ahead!
In Combat 3 This move should be better for the present situation.
In Combat 4
Complete Operation With 4 Stars Phew… Hehe, it feels like I just finished a difficult experiment. I might be tired, but I feel a sense of accomplishment.
Complete Operation With 3 Stars The enemy should be gone now, so I'm going to look around the perimeter.
Complete Operation With 2 Stars They wouldn't have gotten away if I were Schwarz...
Failed Operation Don't just stand there, Doctor, give me a hand with the wounded!
Assign To Station Maybe talk to the other doctors on base.
Poke Wait, my hair is getting messed up!
Trust Poke Don't tell me the Doctor dozed off in the chair again...
Title Screen Arknights.
Greeting How are you, Doctor? Care for some tea with me?

    • Funfact:
Ceylon là tên một loại trà đen (trà tích lan)

Điều hướng
Vanguard Siege, Flametail, Muelsyse, Saga, Bagpipe, Saileach, Blacknight, Grani, Texas, Зима, Wild Mane, Reed, Chiave, Elysium, Vigna, Scavenger, Courier, Beanstalk, Myrtle, Vanilla, Fang, Plume, Yato
Guard Skadi, SilverAsh, Ch'en, Surtr, Pallas, Irene, Nearl the Radiant Knight, Hellagur, Mountain, Blaze, Thorns, Sideroca, Tequila, Amiya (Guard), Bibeak, Broca, Franka, Specter, La Pluma, Akafuyu, Flint, Swire, Indra, Tachanka, Lappland, Savage, Whislash, Ayerscarpe, Astesia, Flamebringer, Estelle, Frostleaf, Dobermann, Jackie, Conviction, Mousse, Beehunter, Matoimaru, Arene, Utage, Cutter, Midnight, Melantha, Popukar, Castle-3
Defender Saria, Mudrock, Horn, Eunectes, Nian, Penance, Blemishine, Hoshiguma, Shalem, Heavyrain, Blitz, Asbestos, Hung, Liskarm, Firewhistle, Bison, Aurora, Vulcan, Nearl, Ashlock, Croissant, Dur-nar, Matterhorn, Гум, Cuora, Bubble, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Gladiia, Mizuki, Lee, Phantom, Aak, Dorothy, Texas the Omertosa, Weedy, Manticore, Kirara, Snowsant, Frost (Rainbow), FEater, Waai Fu, Mr.Nothing, Cliffheart, Robin, Projekt Red, Kafka, Bena, Rope, Ethan, Jaye, Gravel, Shaw, THRM-EX
Sniper W, Schwarz, Rosmontis, Fartooth, Poca, Archetto, Ash, Fiammetta, Ch'en the Holungday, Exusiai, Andreana, Toddifons, Executor, Sesa, Platinum, Aosta, Provence, GreyThroat, Kroos the Keen Glint, Firewatch, Meteorite, April, Blue Poison, Lunacub, Aciddrop, Meteor, Ambriel, Shirayuki, Jessica, Vermeil, May, Pinecone, Catapult, Kroos, Adnachiel, Rangers, "Justice Knight"
Caster Mostima, Passenger, Ifrit, Ebenholz, Carnelian, Dusk, Lin, Ceobe, Goldenglow, Eyjafjalla, Mint, Nightmare, Amiya, Tomimi, Purgatory, Skyfire, Absinthe, Kjera, Corroserum, Leonhardt, Beeswax, Leizi, Iris, Pith, Click, Greyy, Pudding, Haze, Indigo, Gitano, Lava, Steward, Durin, 12F
Supporter Skadi the Corrupting Heart, Gnosis, Ling, Suzuran, Angelina, Magallan, Mayer, Istina, Tsukinogi, Pramanix, Scene, Shamare, Sora, Nine-Colored Deer, Glaucus, Quercus, Podenco, Earthspirit, Deepcolor, Roberta, Orchid
Medic Lumen, Shining, Kal'tsit, Nightingale, Silence, Breeze, Mulberry, Ceylon, Folinic, Ptilopsis, Tuye, Warfarin, Honeyberry, Whisperain, Perfumer, Myrrh, Sussurro, Purestream, Gavial, Hibiscus, Ansel, Lancet-2