Breeze

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


5
Trait
Trị thương tối đa cho 3 đồng đội cùng lúc
Trị thương tối đa cho 3 đồng đội cùng lúc
Trị thương tối đa cho 3 đồng đội cùng lúc

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
Healing Support
Ranged
                       
Breeze
Limited
Ikezawa Haruna
                               
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   Stats[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 1008 1260 1595 200
Sát thương 202 274 343 30
Phòng thủ vật lý 97 126 153
Kháng phép thuật 0 0 0
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 15 17 17
Số địch chặn được 1 1 1
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 2,85s
Tầm tấn công Range (15).png Range (16).png Range (16).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -4s
Pot3.png Sát Thương +20
Pot4.png Thời gian tái triển khai -6s
Pot5.png Cost triển khai -1


Trait & Talent[edit]

Trait:

Trị thương cho tối đa cho 3 đồng đội cùng lúc{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Medic Class Protection Elite1.png Lv.1 Khi kĩ năng được kích hoạt, bật hiệu ứng Resist (giảm 50% thời gian hiệu lực của các hiệu ứng choáng, cóng và đóng băng) cho tất cả Medic.

{{{talent1b}}} Elite1.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_1a}}}.png | 30px]] {{{talentDes1b}}}
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Medic Class Protection Elite2.png Lv.1 Khi kĩ năng được kích hoạt, bật hiệu ứng Resist (giảm 50% thời gian hiệu lực của các hiệu ứng choáng, cóng và đóng băng) cho tất cả Medic và Support.

{{{talent2b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_2}}}.png | 30px]] {{{talentDes2b}}}
{{{talent3a}}} Elite2.png Lv.1 {{{talentDes3a}}}
{{{talent3b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_3}}}.png | 30px]] {{{talentDes3b}}}


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

Focused Healing.png Focused Healing Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Tăng +70% sát thương, số lượng đồng minh được hồi máu giảm 1 20 40 25s
Level 2 Tăng +75% sát thương, số lượng đồng minh được hồi máu giảm 1 20 39 25s
Level 3 Tăng +80% sát thương, số lượng đồng minh được hồi máu giảm 1 20 38 25s
Level 4 Tăng +85% sát thương, số lượng đồng minh được hồi máu giảm 1 20 37 28s
Level 5 Tăng +90% sát thương, số lượng đồng minh được hồi máu giảm 1 20 36 28s
Level 6 Tăng +95% sát thương, số lượng đồng minh được hồi máu giảm 1 20 35 28s
Level 7 Tăng +100% sát thương, số lượng đồng minh được hồi máu giảm 1 20 34 31s
Mastery1.png Tăng +110% sát thương, số lượng đồng minh được hồi máu giảm 1 20 33 32s
Mastery2.png Tăng +120% sát thương, số lượng đồng minh được hồi máu giảm 1 20 33 33s
Mastery3.png Tăng +140% sát thương, số lượng đồng minh được hồi máu giảm 1 20 30 35s


Spread Healing.png Spread Healing Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Tăng +110% sát thương, có cơ hội hồi lan sang các đồng minh xung quanh mục tiêu đang được hồi máu ( 8 ô xung quanh ).Lượng hồi máu cho các đồng minh đó giảm 50% so với mục tiêu chính được hồi 40 80 35s
Level 2 Tăng +120% sát thương, có cơ hội hồi lan sang các đồng minh xung quanh mục tiêu đang được hồi máu ( 8 ô xung quanh ).Lượng hồi máu cho các đồng minh đó giảm 50% so với mục tiêu chính được hồi 40 80 36s
Level 3 Tăng +130% sát thương, có cơ hội hồi lan sang các đồng minh xung quanh mục tiêu đang được hồi máu ( 8 ô xung quanh ).Lượng hồi máu cho các đồng minh đó giảm 50% so với mục tiêu chính được hồi 40 80 37s
Level 4 Tăng +150% sát thương, có cơ hội hồi lan sang các đồng minh xung quanh mục tiêu đang được hồi máu ( 8 ô xung quanh ).Lượng hồi máu cho các đồng minh đó giảm 50% so với mục tiêu chính được hồi 44 80 38s
Level 5 Tăng +160% sát thương, có cơ hội hồi lan sang các đồng minh xung quanh mục tiêu đang được hồi máu ( 8 ô xung quanh ).Lượng hồi máu cho các đồng minh đó giảm 50% so với mục tiêu chính được hồi 44 80 39s
Level 6 Tăng +170% sát thương, có cơ hội hồi lan sang các đồng minh xung quanh mục tiêu đang được hồi máu ( 8 ô xung quanh ).Lượng hồi máu cho các đồng minh đó giảm 50% so với mục tiêu chính được hồi 44 80 40s
Level 7 Tăng +190% sát thương, có cơ hội hồi lan sang các đồng minh xung quanh mục tiêu đang được hồi máu ( 8 ô xung quanh ).Lượng hồi máu cho các đồng minh đó giảm 50% so với mục tiêu chính được hồi 48 80 41s
Mastery1.png Tăng +210% sát thương, có cơ hội hồi lan sang các đồng minh xung quanh mục tiêu đang được hồi máu ( 8 ô xung quanh ).Lượng hồi máu cho các đồng minh đó giảm 50% so với mục tiêu chính được hồi 52 80 42s
Mastery2.png Tăng +230% sát thương, có cơ hội hồi lan sang các đồng minh xung quanh mục tiêu đang được hồi máu ( 8 ô xung quanh ).Lượng hồi máu cho các đồng minh đó giảm 50% so với mục tiêu chính được hồi 56 80 43s
Mastery3.png Tăng +250% sát thương, có cơ hội hồi lan sang các đồng minh xung quanh mục tiêu đang được hồi máu ( 8 ô xung quanh ).Lượng hồi máu cho các đồng minh đó giảm 50% so với mục tiêu chính được hồi 60 80 45s


Infastructure Skill[edit]

Icon Kỹ năng Điều kiện Phòng Miêu tả
Clue Collection·α.png Clue Collection·α Level 1 Tiếp tân Khi được bố trí ở Phòng tiếp tân, tốc độ nhận clue +10%
Declining Nobility.png Declining Nobility Elite2.png Level 1 Tiếp tân Khi được bố trí ở Phòng tiếp tân, tốc độ nhận clue +10% và tăng tỉ lệ nhận clue từ Glasgow
[[File:{{{skill_icon3}}}.png | 32px]] {{{skill_name3}}} {{{room3}}} {{{des3}}}

Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 20.000, Chip medic small.png x 4, Device.png x 3, Orirock cube.png x 4
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip medic large.png x 3, Optimized device.png x 5, Loxic kohl.png x 18
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 120.000, Chip medic twin.png x 3, Optimized device.png x 5, Loxic kohl.png x 18


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 4 2 → 3 Skill book 1.png x 4 Damaged device.png x 4 3 → 4 Skill book 2.png x 6 Orirock cube.png x 4
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 6 Sugar.png x 5 5 → 6 Skill book 2.png x 6 Grindstone.png x 3 6 → 7 Skill book 3.png x 6 Rma70 12.png x 2 Polyester pack.png x 3
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Rma70 24.png x 3 Manganese ore.png x 2 Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Orirock concentration.png x 3 Grindstone.png x 4 Mastery1.png
Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Sugar lump.png x 3 Rma70 24.png x 5 Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Polyester lump.png x 3 Orirock concentration.png x 6 Mastery2.png
Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Polymerization preparation.png x 4 White horse kohl.png x 5 Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Bipolar nanoflake.png x 4 Polyester lump.png x 4 Mastery3.png


Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Breeze Thể lực Bình thường
Giới tính Nữ Cơ động Đạt tiêu chuẩn
Kinh nghiệm chiến đấu 1 năm Sức bền Bình thường
Nơi sinh Victoria Tư duy chiến thuật Đạt tiêu chuẩn
Ngày sinh 24/06 Kỹ năng chiến đấu Kém
Chủng tộc Vulpo Khả năng đồng hóa Originium Xuất sắc
Chiều cao 162cm Tình trạng phơi nhiễm Dương tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :
Hợp đồng tuyển dụng
Remember, bitter herbs make the best medicine.

Breeze, Medic Operator of Rhodes Island, will prove that teasing and treatment go hand in hand.

Breeze token.png Token
A family seal that has been wiped down so many times that its pattern is fading, still polished and shining impeccably.

Được sử dụng để tăng cường Potential của Breeze.

Hồ sơ cá nhân
Breeze's real name is Grace Arizona, the only daughter of a noble branch family from Victoria. In the course of her medical training, she came into contact with Rhodes Island, at which point she applied to join the company. She is particularly skilled in pharmacology and clinical theory. She provides battlefield medicine and first aid services to Rhodes Island.
Hồ sơ y tế
Imaging tests reveal blurry outlines of this operator's internal organs, clouded with abnormal dark spots. Her circulatory system shows an abnormally high rate of Originium particulate matter, with other signs of Oripathy infection, we can confirm that the operator is indeed Infected.

[Somatic Cell-Originium Fusion Rate] 3% The level of infection remains low, and has not yet had an effect on the body.

[Blood Originium-Crystal Density] 0.21u/L At this point, spread of the infection is steadily increasing, and we will need to proceed with a period of observation and control treatments.

Tư liệu lưu trữ 1
Operator Breeze was born in one of Victoria's small border counties, to an ancient aristocratic family. Her clan was particularly rigid in their adherence to ancient rules of nobility, meaning they were left behind by the waves of development that swept over Victoria, giving Breeze certain ideas about leaving home. Like many young people looking for better lives, Breeze left Victoria to travel alone, against the fervent objections of her parents. Once she was free of her hometown, she began to realize the degree to which she had been shackled by aristocratic dogma. Little by little, Breeze began to experience what life truly was. And her talent for medicine taught her to focus on the present, pushing her to save more and more of the displaced innocents of the world.
Tư liệu lưu trữ 2
Thanks to a period of foreign study in her early years, Breeze's medical prowess has not been limited in either clinical or theoretical respects. The young girl with the jet black staff strides through refugee camps and shelters all the year round. Although she is often mistaken for some kind of missionary cultist and sent away, her excellent healing Arts have saved many lives. Breeze does not rely too much on Originium Arts, nor does she rely too much on pharmacology or equipment. On the contrary, she does what she can on the fringes of the art, making especially good use of herbal medicines. She can often be seen out in the fields picking herbs with a big smile on her face, making her famous in many towns and villages. In a way, Breeze, who never considered herself part of the nobility, is fulfilling an aristocratic duty to the people. Maybe.
Tư liệu lưu trữ 3
Wh- while it may not be right to compare her to Miss Franka, I think Miss Breeze is also something of a mischievous Vulpo girl. Since becoming friendly with me, she never misses an opportunity to tease or taunt me. Could this be some racial aptitude of the Vulpo? Addendum: While Miss Breeze will indeed tease her friends, it is only after they return fire, so to speak, that she considers it truly open season. Yes, although it can be hard to shoot back, after getting used to it, I think Miss Breeze is actually quite nice? I'm not sure if Liskarm actually needs this information...

--Record of an anonymous operator.

Tư liệu lưu trữ 4
The mighty oak will be felled by the storm, while only the little grass will remain.

In such times, it does not matter where Breeze's staff comes from. It may be the correct choice for her and her family to stay as they are. The world has little need of more strongmen or conspirators. It is unfortunate that she became Infected, but Breeze is still doing what she can for those common people who have yet to be crushed by the Catastrophes. I have nothing against people like Breeze. Not at all. She has chosen the object of her faith. She believes in hope, light, Rhodes Island, and you, Doctor. You cannot let such people down.

Hồ sơ thăng cấp
The truth is, when I left home, Dad slipped a "eulogy" into my bag, thinking I didn't know. Of course I knew. As big as my bag is, and that "eulogy" can't even be folded... But if I think about it, it's because of all those rules and traditions that I abandoned Dad and left the family to begin with, so how is it that I end up carrying around this family heirloom, our symbol of aristocratic dogma, right here on my person? That Dad, he really is a...

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary If you need help, I will gladly help out. Just remember to return the favor some time.
Conversation 1 Verna... Err, I mean, Miss Siege, always gives me a feeling that I can't describe. Why is that...?
Conversation 2 My dad? Oh my, you're asking me that even though you know I ran away from home? Doctor, are you perhaps socially awkward?
Conversation 3 {@nickname}, be sure to try my dishes...did you taste the herbs? Oh my, why would I ever use the Doctor as my taste tester? Heehee...
Elite Promotion Conversation 1 I used to think that my parents were numb and stuffy so I ran away from home to look for a new life. After going far and wide and experiencing a lot, I think I'm beginning to understand how they felt. Haha, what do you think you're doing~
Elite Promotion Conversation 2 {@nickname}, do you see those scattered clouds over there? That's the direction of my hometown.
High Trust Conversation 1 "Faith" is an interesting topic. Although I didn't have the chance to go to Laterano, I didn't expect to hear all about Laterano's deeds on Rhodes Island. Always thought it was too… Hey, that energetic girl over there... was Laterano always such a lively place?
High Trust Conversation 2 The boats in Toron need the lighthouse to make their way back to port, and Rhodes Island is the safe haven at the end of my last journey. So, {@nickname}, it's up to you… you have to be able to do what I can't.
High Trust Conversation 3 Right here, right now, is where Grace Arizona places her faith. Dr. {@nickname}, you hold my hopes in your hands, forever more.
Idle ...You made a strange expression in your dream. Are you feeling uneasy, Doctor?
Operator Reporting In Breeze, a traveling scholar from Toron County. It is a pleasure to meet you, Doctor. I've had enough of formal etiquette, so this will be the last of it.
Watching Combat Tape ...Stunning medical skills, thats Rhodes Island for you.
Elite 1 I shall bestow this blessing upon you for your gift, Doctor. Hmm? Your reaction was such a downer. This calls for a serious hand-kiss, you know. Hurry up and get to it!
Elite 2 Well, this time won't be as formal as the last. Are you looking forward to it? I will dedicate everything to Rhodes Island, a pledge that transcends my consciousness.
Assign To Team Leave the medical work to me.
Assign To Team Leader Thank you for your trust. I will make sure to prioritize the safety of the Operators.
Operation Sortie It's getting windy...
Operation Start Those who seek to inflict harm on others have no right to ask for forgiveness.
Select Operator 1 Present.
Select Operator 2 Please direct me.
Deploy 1 Let's do this quickly.
Deploy 2 Make sure to look after yourself.
In Combat 1 Eulogy echoes!
In Combat 2 The wind sings an elegy...
In Combat 3 Willpower!
In Combat 4
Complete Operation With 4 Stars Everyone, victory is ours.
Complete Operation With 3 Stars Every victory creates a kindling that will flourish into an everlasting fire.
Complete Operation With 2 Stars Keep your senses alert, for danger lurks ahead.
Failed Operation Why are you always fixated on hurting others...
Assign To Station What a unique facility.
Poke Wait, wait!
Trust Poke Doctor, would you like to hear the story of my hometown?
Title Screen Arknights.
Greeting Hello, Doctor.

Điều hướng
Vanguard Bagpipe, Saileach, Siege, Flametail, Saga, Texas, Зима, Wild Mane, Reed, Chiave, Elysium, Blacknight, Grani, Beanstalk, Myrtle, Vigna, Scavenger, Courier, Fang, Plume, Vanilla, Yato
Guard Irene, Nearl the Radiant Knight, Hellagur, Mountain, Blaze, Thorns, Skadi, SilverAsh, Ch'en, Surtr, Pallas, Specter, La Pluma, Akafuyu, Flint, Tachanka, Swire, Indra, Lappland, Whislash, Savage, Ayerscarpe, Astesia, Flamebringer, Sideroca, Tequila, Amiya (Guard), Bibeak, Broca, Franka, Matoimaru, Arene, Utage, Cutter, Frostleaf, Estelle, Jackie, Dobermann, Conviction, Mousse, Beehunter, Midnight, Melantha, Popukar, Castle-3
Defender Penance, Blemishine, Hoshiguma, Saria, Mudrock, Horn, Eunectes, Nian, Asbestos, Hung, Liskarm, Firewhistle, Bison, Aurora, Vulcan, Nearl, Ashlock, Croissant, Shalem, Heavyrain, Blitz, Гум, Cuora, Bubble, Dur-nar, Matterhorn, Beagle, Spot, Cardigan, Noir Corne
Specialist Lee, Phantom, Aak, Dorothy, Texas the Omertosa, Weedy, Gladiia, Mizuki, Waai Fu, Mr.Nothing, Cliffheart, Robin, Projekt Red, Kafka, Bena, Manticore, Kirara, Snowsant, Frost (Rainbow), FEater, Gravel, Shaw, Rope, Ethan, Jaye, THRM-EX
Sniper Archetto, Ash, Fiammetta, Ch'en the Holungday, Exusiai, W, Schwarz, Rosmontis, Fartooth, Poca, Provence, GreyThroat, Kroos the Keen Glint, Firewatch, Meteorite, April, Blue Poison, Lunacub, Andreana, Toddifons, Executor, Sesa, Platinum, Aosta, Ambriel, Shirayuki, Jessica, Vermeil, May, Pinecone, Aciddrop, Meteor, Kroos, Adnachiel, Catapult, Rangers, "Justice Knight"
Caster Ceobe, Goldenglow, Eyjafjalla, Mostima, Passenger, Ifrit, Ebenholz, Carnelian, Dusk, Lin, Tomimi, Purgatory, Skyfire, Absinthe, Kjera, Corroserum, Leonhardt, Beeswax, Leizi, Iris, Pith, Mint, Nightmare, Amiya, Haze, Indigo, Gitano, Click, Greyy, Pudding, Steward, Lava, Durin, 12F
Supporter Ling, Suzuran, Angelina, Magallan, Skadi the Corrupting Heart, Gnosis, Scene, Shamare, Sora, Nine-Colored Deer, Glaucus, Quercus, Mayer, Istina, Tsukinogi, Pramanix, Earthspirit, Deepcolor, Roberta, Podenco, Orchid
Medic Nightingale, Lumen, Shining, Kal'tsit, Folinic, Ptilopsis, Tuye, Warfarin, Honeyberry, Whisperain, Silence, Breeze, Mulberry, Ceylon, Sussurro, Purestream, Gavial, Perfumer, Myrrh, Hibiscus, Ansel, Lancet-2