Bombtail-G

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search

Thông tin cơ bản[edit]

Bombtail-G
D6
Máy bay không người lái tốc độ thấp. Chúng mang một đầu đạn gây nổ kích hoạt khi đến gần Operator, gây sát thương vật lý lên khu vực xung quanh. Thiết kế có vẻ lấy cảm hứng từ một sinh vật trong thần thoại. Dù chúng mất khả năng tấn công sau khi thả bom, tốc độ bay lại tăng vọt nhờ vào trọng lượng giảm sút.
Chủng loại Cấp bậc Kiểu tấn công Vị trí
Drone"Drone" is not in the list (Động vật dại, Máy bay không người lái, Sarkaz, Zombie, Lính RM thường) of allowed values for the "EnemyClass" property. Common Vật lý - Tầm xa Trên không
Hp.png HP Atk.png Sát thương Defense.png Phòng thủ vật lý Resistance.png Kháng phép thuật
B A+ C B
Kỹ năng cơ bản
Ném bom gây sát thương vật lý lan lên 8 ô xung quanh mục tiêu chính, tốc độ di chuyển tăng mạnh sau khi thả bom
Xuất hiện ở
5-5 Endless War, 5-6 Suspects, S5-7 Hover-1

Thông tin chi tiết[edit]

Sát thương Tốc độ tấn công Phạm vi HP Phòng thủ vật lý Kháng phép thuật
1500 5s 2 6000 220 30
Tốc độ hồi HP Cân nặng Kháng im lặng Kháng choáng Tốc độ di chuyển Tốc độ hồi SP
0 1 0,6 0
Nội tại
Gây sát thương vật lý lan lên 8 ô xung quanh mục tiêu chính
Kỹ năng
Tên Cooldown khởi điểm Cooldown Hiệu ứng
Explosion B 1 1 Tốc độ di chuyển +200% sau khi thả bom
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '
' ' ' '


Danh sách kẻ địch[edit]

Điều hướng
Common Soldier, Airborne Soldier, Airborne Soldier Leader, Dual Swordman, Dual Swordman Leader, Light-Armored Soldier, Light-Armored Soldier Leader, Wraith, Avenger, Wraith Leader, Rioter, Rioter Leader, Shielded Soldier, Shielded Soldier Leader, Junkman, Veteran Junkman, Arts Guard, Bladed Fighter, Bladed Fighter Leader, Logger, Armed Militant, Spec Ops Soldier, Breaker, Breaker Leader, Crossbowman, Cocktail Thrower Leader, Crossbowman Leader, Spellcaster, Spellcaster Leader, Mortar Gunner, Mortar Gunner Leader, Cocktail Thrower, Spec Ops Caster, Originium Slug, Originium Slug · α, Originium Slug · β, Acid Originium Slug, Acid Originium Slug · α, Infused Originium Slug, Infused Originium Slug · α, Metal Crab, Infused Glacial Originium Slug, Infused Glacial Originium Slug α, Lurker, Invisible Crossbowman, Invisible Crossbowman Leader, Invisible Caster, Invisible Caster Leader, Monster, Oneiros, Monster Mk.II, Defender-4, Bombtail, Bombtail-G, Arts Master A1, Arts Master A2, Frost, Sicilian, Sicilian Leader, Brawler, Marksman, Marksman Leader, Hound, Hound Pro, Rabid Hound Pro, Frostfang, Razorfrost, Infantry, Infantry Leader, Sniper Agent, Sniper Agent Leader, Authorized Caster, Authorized Caster Leader, Shielded Guard, Shielded Guard Leader, Possessed Soldier, Possessed Soldier Leader, Possessed Junkman, Possessed Veteran Junkman, Possessed Heavy Defender, Ergate, Ergate Leader, Sarkaz Greatswordman, Sarkaz Lancer Leader, Sarkaz Sentinel, Sarkaz Sentinel Leader, Sarkaz Crossbowman, Sarkaz Swordman, Sarkaz Swordman Leader, Sarkaz Lancer, Technical Scout, Yeti Operative, Yeti Sniper, Yeti Sniper Leader, Yeti Caster, Yeti Caster Leader
Elite Heavy Defender, Heavy Defender Leader, Heavy Defender Lieutenant, Big Adam, Hateful Avenger, Arts Guard Leader, Veteran Logger, Butcher, Veteran Butcher, Senior Armed Militant, Defense Crusher, Defense Crusher Leader, Demolitionist, Demolitionist Leader, Senior Spellcaster, Senior Spellcaster Leader, Shielded Senior Caster, Spec Ops Caster Leader, Raptor, Brawler Leader, Bully, Bulldozer, Fanatic, Desperate Fanatic, Greytail, Greytail Leader, Heavy Defender Type-N, Enraged Possessed Bonethrower, Heavy Defender Type-S, Possessed Heavy Defender Leader, Enraged Possessed Soldier, Enraged Possessed Soldier Leader, Enraged Possessed Thrower, Agent, Agent Leader, Rockbreaker, Rockbreaker Leader, Sarkaz Accuser, Sarkaz Lead Accuser, Sarkaz Bladeweaver, Sarkaz Bladeweaver Leader, Sarkaz Greatswordman Leader, Sarkaz Crossbowman Leader, Sarkaz Caster, Sarkaz Caster Leader, Yeti Icecleaver, Yeti Icecleaver Leader
Boss Big Bob, Crownslayer, Faust, Frostnova, Frostnova (Winter Scar), Rat King, Mephisto, Patriot, Sarkaz Centurion, Skullshatterer, Pompeii, W (Boss)