Blacknight

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


5
Trait
Có thể chọn 1 điểm chiến lược để triệu hồi tiếp viện. Sát thương tăng lên 150% khi tấn công kẻ địch bị chặn bởi tiếp viện.
Có thể chọn 1 điểm chiến lược để triệu hồi tiếp viện. Sát thương tăng lên 150% khi tấn công kẻ địch bị chặn bởi tiếp viện.
Có thể chọn 1 điểm chiến lược để triệu hồi tiếp viện. Sát thương tăng lên 150% khi tấn công kẻ địch bị chặn bởi tiếp viện.

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
                       
Blacknight
Limited
                               
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   


Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 1038 1332 1625
Sát thương 275 362 442 60
Phòng thủ vật lý 78 112 133
Kháng phép thuật 0 0 0
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 12 14 14
Số địch chặn được 1 1 1
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 1s
Tầm tấn công Range (11).png Range (12).png Range (12).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -4s
Pot3.png Tốc độ tấn công +8
Pot4.png Thời gian tái triển khai -10s
Pot5.png Cost triển khai -1

Talent[edit]

Nightwalker Elite0.png Lv.1 Có thể triệu hồi 1 Hypnos tại điểm chiến thuật. Hypnos sẽ tự động hồi sinh sau 20 giây sau khi bị hạ.
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Nightwalker Elite1.png Lv.1 Có thể triệu hồi 1 Hypnos tại điểm chiến thuật. Hypnos sẽ tự động hồi sinh sau 17 giây sau khi bị hạ.
{{{talent1b}}} Elite1.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_1a}}}.png | 30px]] {{{talentDes1b}}}
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Nightwalker Elite2.png Lv.1 Có thể triệu hồi 1 Hypnos tại điểm chiến thuật. Hypnos sẽ tự động hồi sinh sau 15 giây sau khi bị hạ.
{{{talent2b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_2}}}.png | 30px]] {{{talentDes2b}}}
{{{talent3a}}} Elite2.png Lv.1 {{{talentDes3a}}}
{{{talent3b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_3}}}.png | 30px]] {{{talentDes3b}}}


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

半醒.png Drowsiness Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Nhận tức thì 11 cost, Hypnos rơi vào trạng thái ngủ đông và hồi phục 7% HP tối đa mỗi giây. Khi bị tấn công, Hypnos thức dậy và nhận hiệu ứng sát thương và tốc độ tấn công +20%, kéo dài 10 giây. 10 34 10
Level 2 Nhận tức thì 11 cost, Hypnos rơi vào trạng thái ngủ đông và hồi phục 8% HP tối đa mỗi giây. Khi bị tấn công, Hypnos thức dậy và nhận hiệu ứng sát thương và tốc độ tấn công +23%, kéo dài 10 giây. 10 33 10
Level 3 Nhận tức thì 11 cost, Hypnos rơi vào trạng thái ngủ đông và hồi phục 9% HP tối đa mỗi giây. Khi bị tấn công, Hypnos thức dậy và nhận hiệu ứng sát thương và tốc độ tấn công +26%, kéo dài 10 giây. 10 32 10
Level 4 Nhận tức thì 11 cost, Hypnos rơi vào trạng thái ngủ đông và hồi phục 10% HP tối đa mỗi giây. Khi bị tấn công, Hypnos thức dậy và nhận hiệu ứng sát thương và tốc độ tấn công +30%, kéo dài 10 giây. 12 31 10
Level 5 Nhận tức thì 11 cost, Hypnos rơi vào trạng thái ngủ đông và hồi phục 11% HP tối đa mỗi giây. Khi bị tấn công, Hypnos thức dậy và nhận hiệu ứng sát thương và tốc độ tấn công +33%, kéo dài 10 giây. 12 30 10
Level 6 Nhận tức thì 11 cost, Hypnos rơi vào trạng thái ngủ đông và hồi phục 12% HP tối đa mỗi giây. Khi bị tấn công, Hypnos thức dậy và nhận hiệu ứng sát thương và tốc độ tấn công +36%, kéo dài 10 giây. 12 29 10
Level 7 Nhận tức thì 11 cost, Hypnos rơi vào trạng thái ngủ đông và hồi phục 13% HP tối đa mỗi giây. Khi bị tấn công, Hypnos thức dậy và nhận hiệu ứng sát thương và tốc độ tấn công +40%, kéo dài 10 giây. 14 28 10
Mastery1.png Nhận tức thì 11 cost, Hypnos rơi vào trạng thái ngủ đông và hồi phục 14% HP tối đa mỗi giây. Khi bị tấn công, Hypnos thức dậy và nhận hiệu ứng sát thương và tốc độ tấn công +45%, kéo dài 10 giây. 15 27 10
Mastery2.png Nhận tức thì 11 cost, Hypnos rơi vào trạng thái ngủ đông và hồi phục 14% HP tối đa mỗi giây. Khi bị tấn công, Hypnos thức dậy và nhận hiệu ứng sát thương và tốc độ tấn công +50%, kéo dài 10 giây. 16 27 10
Mastery3.png Nhận tức thì 11 cost, Hypnos rơi vào trạng thái ngủ đông và hồi phục 14% HP tối đa mỗi giây. Khi bị tấn công, Hypnos thức dậy và nhận hiệu ứng sát thương và tốc độ tấn công +55%, kéo dài 10 giây. 17 25 10


安眠.png Peaceful Slumber Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Áp hiệu ứng Slumbering lên tất cả kẻ địch mặt đất xung quanh điểm chiến thuật trong vòng 4 giây và nhận 4 cost. Trong vòng 4 giây, đòn tấn công của Hypnos chuyển thành dạng sát thương phép thuật lan gây 120% sát thương lên mục tiêu trong trạng thái Slumbering. Có thể tích trữ 1 lần. 0 19
Level 2 Áp hiệu ứng Slumbering lên tất cả kẻ địch mặt đất xung quanh điểm chiến thuật trong vòng 4 giây và nhận 4 cost. Trong vòng 4 giây, đòn tấn công của Hypnos chuyển thành dạng sát thương phép thuật lan gây 125% sát thương lên mục tiêu trong trạng thái Slumbering. Có thể tích trữ 1 lần. 0 19
Level 3 Áp hiệu ứng Slumbering lên tất cả kẻ địch mặt đất xung quanh điểm chiến thuật trong vòng 4 giây và nhận 4 cost. Trong vòng 4 giây, đòn tấn công của Hypnos chuyển thành dạng sát thương phép thuật lan gây 130% sát thương lên mục tiêu trong trạng thái Slumbering. Có thể tích trữ 1 lần. 0 19
Level 4 Áp hiệu ứng Slumbering lên tất cả kẻ địch mặt đất xung quanh điểm chiến thuật trong vòng 4 giây và nhận 4 cost. Trong vòng 4 giây, đòn tấn công của Hypnos chuyển thành dạng sát thương phép thuật lan gây 135% sát thương lên mục tiêu trong trạng thái Slumbering. Có thể tích trữ 1 lần. 5 18
Level 5 Áp hiệu ứng Slumbering lên tất cả kẻ địch mặt đất xung quanh điểm chiến thuật trong vòng 4 giây và nhận 4 cost. Trong vòng 4 giây, đòn tấn công của Hypnos chuyển thành dạng sát thương phép thuật lan gây 140% sát thương lên mục tiêu trong trạng thái Slumbering. Có thể tích trữ 1 lần. 5 18
Level 6 Áp hiệu ứng Slumbering lên tất cả kẻ địch mặt đất xung quanh điểm chiến thuật trong vòng 4 giây và nhận 4 cost. Trong vòng 4 giây, đòn tấn công của Hypnos chuyển thành dạng sát thương phép thuật lan gây 145% sát thương lên mục tiêu trong trạng thái Slumbering. Có thể tích trữ 1 lần. 5 18
Level 7 Áp hiệu ứng Slumbering lên tất cả kẻ địch mặt đất xung quanh điểm chiến thuật trong vòng 5 giây và nhận 4 cost. Trong vòng 5 giây, đòn tấn công của Hypnos chuyển thành dạng sát thương phép thuật lan gây 150% sát thương lên mục tiêu trong trạng thái Slumbering. Có thể tích trữ 2 lần. 10 17
Mastery1.png Áp hiệu ứng Slumbering lên tất cả kẻ địch mặt đất xung quanh điểm chiến thuật trong vòng 5 giây và nhận 4 cost. Trong vòng 5 giây, đòn tấn công của Hypnos chuyển thành dạng sát thương phép thuật lan gây 170% sát thương lên mục tiêu trong trạng thái Slumbering. Có thể tích trữ 2 lần. 10 17
Mastery2.png Áp hiệu ứng Slumbering lên tất cả kẻ địch mặt đất xung quanh điểm chiến thuật trong vòng 5 giây và nhận 4 cost. Trong vòng 5 giây, đòn tấn công của Hypnos chuyển thành dạng sát thương phép thuật lan gây 190% sát thương lên mục tiêu trong trạng thái Slumbering. Có thể tích trữ 2 lần. 10 17
Mastery3.png Áp hiệu ứng Slumbering lên tất cả kẻ địch mặt đất xung quanh điểm chiến thuật trong vòng 6 giây và nhận 4 cost. Trong vòng 6 giây, đòn tấn công của Hypnos chuyển thành dạng sát thương phép thuật lan gây 210% sát thương lên mục tiêu trong trạng thái Slumbering. Có thể tích trữ 2 lần. 10 16


Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill train vanguard1.png Vanguard Specialization·α Phòng Tập luyện Khi ở trong Phòng Tập luyện, +30% tốc độ học kỹ năng của tất cả operator Vanguard.
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill train1 vanguard1.png Tactics Studies Phòng Tập luyện Khi ở trong Phòng Tập luyện, +30% tốc độ học kỹ năng của tất cả operator Vanguard. Nếu kỹ năng hiện tại đang được học lên Mastery 1, tăng thêm 45% tốc độ học.
32px


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 20000, Chip vanguard small.png x 4, Oriron.png x 4, Device.png x 2
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip vanguard large.png x 3, Silicic alloy block.png x 8, Loxic kohl.png x 15
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 120000, Chip vanguard twin.png x 3, Silicic alloy block.png x 8, Loxic kohl.png x 15


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 4 2 → 3 Skill book 1.png x 4 Damaged device.png x 4 3 → 4 Skill book 2.png x 6 Orirock cube.png x 4
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 6 Sugar.png x 5 5 → 6 Skill book 2.png x 6 Loxic kohl.png x 4 6 → 7 Skill book 3.png x 6 Manganese ore.png x 2 Cutting fluid.png x 3
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Keton colloid.png x 3 Synthetic resin.png x 2 Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Optimized device.png x 2 Oriron cluster.png x 3 Mastery1.png
Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Refined solvent.png x 3 Fined synthetic resin.png x 6 Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Orirock concentration.png x 2 Grindstone pentahydrate.png x 7 Mastery2.png
Mastery3.png Skill book 3.png x 10 D32 steel.png x 4 Keton colloid.png x 4 Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Crystal electronic unit.png x 4 Grindstone pentahydrate.png x 3 Mastery3.png


Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Blacknight Thể lực Bình thường
Giới tính Nữ Cơ động Đạt tiêu chuẩn
Kinh nghiệm chiến đấu 6 năm Sức bền Bình thường
Nơi sinh Rim Billiton Tư duy chiến thuật Tốt
Ngày sinh 2/11 Kỹ năng chiến đấu Đạt tiêu chuẩn
Chủng tộc Savra Khả năng đồng hóa Originium Đạt tiêu chuẩn
Chiều cao 166cm Tình trạng phơi nhiễm Dương tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :
Hợp đồng tuyển dụng
不论城市还是荒野,都是她自由穿梭的战场。

赏金猎人夜半,随时准备接受你的委托。

50px Token
一顶针织睡帽。制作手法粗糙,但触感很柔软。

用于提升夜半的潜能。

Hồ sơ cá nhân
夜半,赏金猎人,擅长驯兽。曾因某项委托进入大炎境内,并在尚蜀城与罗德岛干员克洛丝相识,后经当地官员介绍,与罗德岛达成合作,活跃在大炎周边的各项委派任务中。
Hồ sơ y tế
造影检测结果显示,该干员体内脏器轮廓模糊,可见异常阴影,循环系统内源石颗粒检测异常,有矿石病感染迹象,现阶段可确认为是矿石病感染者。

【体细胞与源石融合率】10% 四肢可见一定量源石结晶。

【血液源石结晶密度】0.31u/L 干员夜半长年在荒野奔波,并且从未树立过正确的防护意识,急需治疗和接受防护知识普及教育。

Tư liệu lưu trữ 1
长吻眠兽广泛分布于荒野地区,一般生活在干旱的沙地里,多以飞虫为食。其消化腺能分泌出一种特殊物质,该物质具有致使附近生物昏睡的作用。

捕捉长吻眠兽的风气由来已久。人们在捉住眠兽之后,会从它们体内提取消化液,分离有效成分,制成各种催眠类药品。近几十年,野生眠兽逐渐在移动城市周边绝迹,往往只有深入荒野的人才能见到它们。 荒地长吻眠兽性情温顺胆小,听觉灵敏,行动迅捷,难以接近。它们习惯于躲避大型动物,尤其是人类。曾有很多商人看上了它们可爱的外表,想将它们培养成适合人工饲养的宠物,但均以失败告终。 把多只荒地长吻眠兽当作宠物,并且成功训练它们,让它们能够完成多项复杂工作,无疑是极为困难的。夜半在驯兽方面具有强烈的兴趣与出色的天赋,这令她完成了许多动物行为学家都未必能轻松完成的事。 “靠近的时候小心一点,交流的时候耐心一点,夸奖的时候用心一点,不就行了吗?”在提到自己训练动物的经验时,夜半的语气,就像在描述早上起床是如何刷牙一般轻松自然。 根据观察,她与她的眠兽们的相处模式,与其说像主人与宠物,不如说更像家人。或许,这就是夜半驯养野生动物的诀窍吧。 补充记录:如果不希望无意“拐带”事件发生,在夜半下一次回到本舰述职的时候,需要提醒其他干员注意看管自己的宠物。 新增补充:那些看起来像小动物的非生物宠物也一样。

Tư liệu lưu trữ 2
关于夜半口中的那位“白老头”,办事处展开了一些简单的调查,发现他就是一位在尚蜀城生活了很多年的普通陶工。

可是据夜半自己所说,她在与这位姓白的老先生结识时,对方是一位跟随着行商队伍的说书人。当时,那支队伍正行进在大炎与莱塔尼亚之间的荒地上,进入了她的视野。她只当他是不义富商,误打误撞将他劫持。说书人对这帮荒野小贼毫不忌惮,甚至给她和她的伙伴们讲起了故事。她很喜欢这些包含了大炎风物与志怪传奇的故事,也意识到说书人为人清正,并非想象中的恶人,不久后就主动释放了说书人。 在与说书人分别之后,出于好奇,她弄清楚了那支行商队伍的来历,方才醒悟过来,自己本已惹上大祸,是说书人的不追究才让他们得以脱身。在那之后,年轻的赏金猎人对说书人除了佩服之外,更多了几分感激。她喜欢说书人口中的故事,也喜欢说书人为自己起的名字,因此后来无论是行走江湖,还是与罗德岛签订合同,都使用夜半两字作为自己的名号。 赏金猎人来去匆匆,夜半本以为自己不会再见到说书人。不曾想到,时隔多年,她再一次收到了说书人的消息。这一次,白老先生委托她去尚蜀城取一样东西。夜半只问了下具体的地点与目标外形,就匆匆上了路。她没有问那东西具体有什么意义,这不仅是出自赏金猎人的职业素养,也是由于这是说书人的委托。 夜半并不认为帮白老先生办事是还人情。她更喜欢把这说成“交情”。虽然,在与我们交谈的过程中,她提到过“白天师”这三个字,但我们更倾向于认为,她并不关心这位白老先生的真实身份。对夜半而言,白天师,还是白陶工,又或者是说书人,都像“夜半”一样,仅仅只是行走江湖的名号而已。

Tư liệu lưu trữ 3
据夜半自己说,她在十岁左右流落到一个荒地聚落,被一对猎人夫妇收养。远离移动城市的荫庇,荒地上的生活非常危险。除了要躲避随时可能降临的天灾之外,荒地人还需要抵御各种野兽的侵扰。但最大的挑战还是水与食物。想在荒地上长期种植农作物几乎是不可能的。一阵大风,一场急雨,带来的源石就会摧毁一块农田。人们随时都会过上不得不忍饥挨饿的日子。在养父母的教养下,夜半掌握了许多荒地生存的技巧。她能轻松地分辨出相对安全的地形,最能饱腹的果实,最易捕捉的野兽,还能辨认出好几种天灾来临前的预兆。而在所有养父母教会她的知识中,她记得最牢的只有一条——在荒野上,最珍贵的不是水,不是粮食,不是能遮风挡雨的屋舍,而是同伴。

聪明的荒地野兽从不落单,人也一样。一个人在荒漠面前是脆弱的,一群人却可能穿越荒漠。为了换取更多生活物资,从十三岁开始,夜半就带着一群聚落里的孩子,做起了赏金猎人的营生。凭着对荒地的熟悉,他们甚至能接一些成年猎人都无法完成的任务,很快就在周遭一带崭露头角。这段生活在旁人眼中或许称得上颠沛流离,夜半自己提起来时,却只有纯粹的快乐和些许骄傲。 可显而易见的是,夜半在拿着推荐信来到办事处登记时,陪伴着她的只有眠兽们。她的伙伴们到哪里去了?她并未向我们提起。经过简单调查,我们得知了她目前正背着一笔巨债。结合她过去在荒地上的经历,我们推测,她和她当时的同伴可能遭遇了一次失败,惹上了惹不起的人。作为领头人,夜半大概率将责任全部揽了下来,并且为了不波及同伴,独自离开了那支带给她许多温暖回忆的小团队。 每当看到夜半抱着她的眠兽们说话或者发呆的时候,我们都知道,她是在思念过去的同伴。一方面,我们相信夜半和她的伙伴们迟早会团聚。另一方面,看着夜半逐渐放下防备,愿意把其他干员当成新的同伴,而不是潜在的敌人,大家也越发欣慰。毕竟,谁想在午休的时候踩到夜半放在座位旁边的机关呢?

Tư liệu lưu trữ 4
登记成为合作干员时,夜半在常住地一栏写下了“荒地”。但她没有掩饰过自己是一名雷姆必拓人。她不仅仍然说着流利的雷姆必拓语,还给自己的眠兽们起了一大堆颇具雷姆必拓风味的名字。当她第一次在我们面前喊出“钻头”“镐子”的时候,真有干员误以为她会掏出相应的工具,因此闹出了好几次笑话。

根据夜半的描述,我们得知,她的父母都是就职于雷姆必拓某家矿场的工人。矿工们感染矿石病的比例不低,夜半父母也在一次小事故当中不幸染病。他们并不想从此就被绑在工作条件更艰苦的感染者矿场里,于是带着年幼的女儿离开雷姆必拓,加入了一支前往哥伦比亚的商队。 一路上,他们常对夜半描绘抵达哥伦比亚之后的新生活,他们可以得到平价药物,自由参与拓荒,在新的土地上安居乐业。就算到了双双病重的时候,他们也都不曾对女儿流露出任何绝望的情绪。虽然他们未能活着抵达哥伦比亚,但夜半永远都记得,爸爸妈妈在谈论未来的时候,眼睛里是有光的。 多年之后,夜半获知更多关于哥伦比亚的真相,也明白了父母的梦想或许是不切实际的。她翻出了那张从妈妈手里来到爸爸手里,最后落到她手里的地图,看着上面画出的一个又一个标记,写下的一条又一条计划,突然意识到,真正重要的并不是哥伦比亚,而是这趟旅程本身。直到生命的最后一刻,爸爸妈妈都不曾后悔过离开雷姆必拓,走上荒野。对他们而言,死在追逐梦想的道路上,远胜在矿场里消耗余生。 父母的意志始终影响着夜半,当她奔走在危机四伏的荒地上的时候,当她发现自己也感染了矿石病的时候,当她遭遇比自己强得多的敌人的时候,她都不曾停下脚步。就像荒地上的野兽一样,她选择自由地奔跑,奔向生命中的每一天。

Hồ sơ thăng cấp
驯服一头荒地兽有多困难?

首先,你必须表现得比对方更强悍。它会小心地接近你,试探你,挑衅你。只要你在一次较量中落败,你就会被反过来当成猎物。 等你证明了自己的强悍之后,你需要树立权威。对方服从命令的时候,你要给予奖赏。对方置你的命令于不顾的时候,你必须严厉地制止。 而最关键的是,你要与它建立信任关系。你为它提供食物和庇护,带着它挺过一次次危机。你要让它知道,跟着你,它才能更好地活下去。 到最后,你成功了的话,它会跟着你。它会将生命交托到你手上。一起托付给你的,还有比生命更重的东西,比如说,它的梦想和自由。

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary JP Voice 资料都整理好了。嗯?很快吗?上回你干活的时候,我又没在打瞌睡。你的工作习惯,我都记在脑子里了。
CN Voice
Conversation 1 JP Voice 别动!你碰到我的机关了,再动一下,这箭就会射穿你的脑袋。想知道一堆机关围着怎么睡觉?奇怪的问题,要是没了这些宝贝,我才睡不着。
CN Voice
Conversation 2 JP Voice 我们从莱塔尼亚贵族老爷们手里抢走的,本来就是他们从这片土地上攫取的。我们是荒地的孩子,但也懂点道理。龙门商队会行好事,叙拉古人讲规矩,我都管着大家不去碰。
CN Voice
Conversation 3 JP Voice 那个叫老鲤的,也在你们这里?上回不小心着了他的道,我想再跟他比划比划。放心,你告诉他,我对他身上那些叮呤咣啷的玩意都没兴趣。
CN Voice
Elite Promotion Conversation 1 JP Voice 感染者?只有城市里的人才会这么称呼自己。在那片广阔又危险的荒原上,无论是野兽还是我们,只要能活下来,就都是强者。
CN Voice
Elite Promotion Conversation 2 JP Voice 荒原对很多人来说是很恐怖的地方,对我来说却是家。我犯过一个错误,家也因此散了,只剩下眠兽们陪着我流浪。同样的错误,我绝不会犯第二次。
CN Voice
High Trust Conversation 1 JP Voice 夜半这个名字,是一个炎国说书人给我起的。过去我们总在入夜后行动,趁商队的人昏昏欲睡,打他们一个措手不及。我和我的眠兽们,取走了他们的钱财,也“吃”掉了他们的梦。
CN Voice
High Trust Conversation 2 JP Voice 别对我这么好......指不定什么时候我的弩就会顶在你脑袋上。怎么,你不信我是这样的人?不信就不信吧,我是没什么兴趣对付你这种身上没钱的好人。
CN Voice
High Trust Conversation 3 JP Voice 他们叫我一声老大,我就会保护他们,让他们有饭吃,有地方睡。而只要我一天没有赢过你,你就始终是我老大,我会护你性命,供你差遣。
CN Voice
Idle JP Voice ......抱着小帽睡着了?阿灯,把毯子取过来,动静小一些。
CN Voice
Operator Reporting In JP Voice 你就是罗德岛上最强的战术家?我叫夜半,麻烦跟我较量一下。要是我输了的话,以后你就是我老大,要负责好好教我的。
CN Voice
Watching Combat Tape JP Voice 嗯,都记住了。还有别的吗?
CN Voice
Elite 1 JP Voice 不怕我拿了赏钱就跑?开玩笑的。再说了,就你们这勋章,看起来也不值几个钱啊。
CN Voice
Elite 2 JP Voice 干活拿钱,我爸妈过去在雷姆必拓过的也是这样的日子吧?挺好的,不过,我不会让我的弩生锈。
CN Voice
Assign To Team JP Voice 刚好,我也不想闲着。
CN Voice
Assign To Team Leader JP Voice 让我带队?那就等着看我的表现吧。
CN Voice
Operation Sortie JP Voice 听好了,小家伙们,待会上了战场,你们也要听博士的。
CN Voice
Operation Start JP Voice 想跑吗?跑之前,记得把值钱的东西留下。
CN Voice
Select Operator 1 JP Voice 我在你旁边,别出声。
CN Voice
Select Operator 2 JP Voice 明白,按之前说好的来。
CN Voice
Deploy 1 JP Voice 我去那边。
CN Voice
Deploy 2 JP Voice 先解决这一路。
CN Voice
In Combat 1 JP Voice 小帽,左路诱敌!
CN Voice
In Combat 2 JP Voice 阿灯,骚扰最近的敌人!
CN Voice
In Combat 3 JP Voice 车车,把雷送到草丛里去!
CN Voice
In Combat 4 JP Voice 钻头,开洞!
CN Voice
Complete Operation With 4 Stars JP Voice 我和小家伙们干得怎么样?你就不想表扬我一下吗?
CN Voice
Complete Operation With 3 Stars JP Voice 不错嘛,我又学到了几招。
CN Voice
Complete Operation With 2 Stars JP Voice 我带人去下一个路口,争取收拾干净。
CN Voice
Failed Operation JP Voice 不行,你得离开这里!听我的,别中敌人圈套,我们回去想个更好的对策再来......
CN Voice
Assign To Station JP Voice 憋在屋子里,果然不如头顶夜空来得自在啊。
CN Voice
Poke JP Voice 谁?!
CN Voice
Trust Poke JP Voice 累了?小帽借你抱一会儿,明天早上记得还给我。
CN Voice
Title Screen JP Voice 明日方舟。
CN Voice
Greeting JP Voice 喂,小帽,不准在走廊上乱跑!别以为蹿进别人怀里我就会看不见......好吧,看在{@nickname}的分上,饶你一次。
CN Voice


Điều hướng
Vanguard Bagpipe, Saileach, Siege, Flametail, Saga, Зима, Wild Mane, Chiave, Reed, Elysium, Blacknight, Grani, Texas, Myrtle, Vigna, Scavenger, Courier, Beanstalk, Fang, Plume, Vanilla, Yato
Guard Blaze, Mountain, Thorns, Skadi, SilverAsh, Ch'en, Surtr, Pallas, Irene, Nearl the Radiant Knight, Hellagur, Akafuyu, Flint, Swire, Indra, Tachanka, Lappland, Savage, Whislash, Astesia, Flamebringer, Ayerscarpe, Sideroca, Amiya (Guard), Tequila, Broca, Bibeak, Franka, Specter, La Pluma, Matoimaru, Arene, Utage, Cutter, Estelle, Frostleaf, Dobermann, Jackie, Mousse, Conviction, Beehunter, Melantha, Popukar, Midnight, Castle-3
Defender Hoshiguma, Saria, Mudrock, Horn, Eunectes, Nian, Penance, Blemishine, Liskarm, Hung, Bison, Aurora, Vulcan, Nearl, Ashlock, Croissant, Shalem, Heavyrain, Blitz, Asbestos, Гум, Cuora, Bubble, Dur-nar, Matterhorn, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Phantom, Aak, Weedy, Gladiia, Mizuki, Lee, Mr.Nothing, Cliffheart, Projekt Red, Robin, Kafka, Bena, Manticore, Kirara, Snowsant, Frost (Rainbow), FEater, Waai Fu, Gravel, Shaw, Rope, Ethan, Jaye, THRM-EX
Sniper Ash, Fiammetta, Ch'en the Holungday, Exusiai, W, Rosmontis, Schwarz, Fartooth, Poca, Archetto, Kroos the Keen Glint, Meteorite, Firewatch, April, Blue Poison, Andreana, Toddifons, Sesa, Executor, Platinum, Aosta, Provence, GreyThroat, Shirayuki, Jessica, Vermeil, May, Pinecone, Aciddrop, Meteor, Ambriel, Kroos, Adnachiel, Catapult, Rangers, "Justice Knight"
Caster Goldenglow, Eyjafjalla, Mostima, Passenger, Ifrit, Ebenholz, Carnelian, Dusk, Ceobe, Skyfire, Absinthe, Kjera, Corroserum, Leonhardt, Beeswax, Iris, Leizi, Pith, Mint, Nightmare, Amiya, Tomimi, Purgatory, Indigo, Gitano, Click, Greyy, Pudding, Haze, Steward, Lava, Durin, 12F
Supporter Ling, Suzuran, Angelina, Magallan, Skadi the Corrupting Heart, Gnosis, Sora, Nine-Colored Deer, Quercus, Glaucus, Mayer, Istina, Tsukinogi, Pramanix, Scene, Shamare, Earthspirit, Deepcolor, Roberta, Podenco, Orchid
Medic Nightingale, Lumen, Shining, Kal'tsit, Ptilopsis, Tuye, Warfarin, Whisperain, Honeyberry, Silence, Breeze, Mulberry, Ceylon, Folinic, Sussurro, Purestream, Gavial, Perfumer, Myrrh, Ansel, Hibiscus, Lancet-2