Ayerscarpe

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search


5
Tested One
                       
Trait
Có thể tấn công tầm xa, tuy nhiên sát thương giảm xuống còn 80%
Có thể tấn công tầm xa, tuy nhiên sát thương giảm xuống còn 80%
Có thể tấn công tầm xa, tuy nhiên sát thương giảm xuống còn 80%

Notice: Undefined index: features3 in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424

Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /var/www/ak.kazdel.com/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/54d790feaa34e3666788164ef5678be2978436f3_0.wiki.Character.php on line 424
                       
DPS AoE
Melee
                       
Ayerscarpe
Limited
Kaji Yuuki
                               
NoriZC
Elite 0
Elite 1
                       
Elite 2
                   
                   Chỉ số[edit]

Chỉ số cơ bản[edit]

Tất cả chỉ số được lấy ở level cao nhất trong mức Elite
Chỉ số Elite0.png Elite 0 Elite1.png Elite 1 Elite2.png Elite 2 Trust Bonus
HP 1452 1911 2420
Sát thương 417 542 670 75
Phòng thủ vật lý 245 311 375
Kháng phép thuật 5 10 10
Thời gian tái triển khai 70s
Cost triển khai 17 19 19
Số địch chặn được 2 2 2
Tốc độ tấn công (Attack Interval) 1,3s
Tầm tấn công Range (7).png Range (8).png Range (8).pngPotential[edit]

Pot1.png Cost triển khai -1
Pot2.png Thời gian tái triển khai -4s
Pot3.png Sát thương +26
Pot4.png Tăng hiệu quả Talent
Pot5.png Cost triển khai -1

Trait & Talent[edit]

Có thể tấn công tầm xa và mục tiêu bay, tuy nhiên sát thương giảm xuống còn 80%{{{talent0a}}} Elite0.png Lv.1 {{{talentDes0a}}}
{{{talent0b}}} Elite0.png Lv.30 {{{talentDes0b}}}
{{{talent0c}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0}}}.png | 30px]] {{{talentDes0c}}}
{{{talent0d}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0d}}}.png | 30px]] {{{talentDes0d}}}
{{{talent0e}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0e}}}.png | 30px]] {{{talentDes0e}}}
{{{talent0f}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0f}}}.png | 30px]] {{{talentDes0f}}}
{{{talent0g}}} Elite0.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_0g}}}.png | 30px]] {{{talentDes0g}}}
Tracking Support Elite1.png Lv.1 +4 tốc độ tấn công cho bản thân và đồng đội trong 8 ô xung quanh.
Tracking Support Elite1.png Lv.1 Pot4.png +6 (+2) tốc độ tấn công cho bản thân và đồng đội trong 8 ô xung quanh.
{{{talent1c}}} Elite1.png Lv.55 {{{talentDes1c}}}
{{{talent1d}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1b}}}.png | 30px]] {{{talentDes1d}}}
{{{talent1e}}} Elite1.png Lv.1 {{{talentDes1e}}}
{{{talent1f}}} Elite1.png Lv.55 [[File:{{{talent_pot_1c}}}.png | 30px]] {{{talentDes1f}}}
Tracking Support Elite2.png Lv.1 +8 tốc độ tấn công cho bản thân và đồng đội trong 8 ô xung quanh.
Tracking Support Elite2.png Lv.1 Pot4.png +10 (+2) tốc độ tấn công cho bản thân và đồng đội trong 8 ô xung quanh.
{{{talent3a}}} Elite2.png Lv.1 {{{talentDes3a}}}
{{{talent3b}}} Elite2.png Lv.1 [[File:{{{talent_pot_3}}}.png | 30px]] {{{talentDes3b}}}


Skill[edit]

Combat Skill[edit]

Scattershot.png Multi-directional Scattershot Hồi 1 SP mỗi khi tấn công

Kích hoạt tự động


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng
Level 1 Đòn tấn công tiếp theo gây 110% sát thương phép thuật lên tối đa 2 mục tiêu và làm chậm chúng trong vòng 1 giây. 0 6
Level 2 Đòn tấn công tiếp theo gây 115% sát thương phép thuật lên tối đa 2 mục tiêu và làm chậm chúng trong vòng 1 giây. 0 6
Level 3 Đòn tấn công tiếp theo gây 120% sát thương phép thuật lên tối đa 2 mục tiêu và làm chậm chúng trong vòng 1 giây. 0 6
Level 4 Đòn tấn công tiếp theo gây 125% sát thương phép thuật lên tối đa 2 mục tiêu và làm chậm chúng trong vòng 1 giây. 0 5
Level 5 Đòn tấn công tiếp theo gây 130% sát thương phép thuật lên tối đa 2 mục tiêu và làm chậm chúng trong vòng 1 giây. 0 5
Level 6 Đòn tấn công tiếp theo gây 135% sát thương phép thuật lên tối đa 2 mục tiêu và làm chậm chúng trong vòng 1 giây. 0 5
Level 7 Đòn tấn công tiếp theo gây 140% sát thương phép thuật lên tối đa 3 mục tiêu và làm chậm chúng trong vòng 1 giây. 0 4
Mastery1.png Đòn tấn công tiếp theo gây 145% sát thương phép thuật lên tối đa 3 mục tiêu và làm chậm chúng trong vòng 1 giây. 0 4
Mastery2.png Đòn tấn công tiếp theo gây 150% sát thương phép thuật lên tối đa 3 mục tiêu và làm chậm chúng trong vòng 1 giây. 0 4
Mastery3.png Đòn tấn công tiếp theo gây 160% sát thương phép thuật lên tối đa 3 mục tiêu và làm chậm chúng trong vòng 1 giây. 0 3


Mở/đóng bảng:
Floating blades.png Unleash Floating Blades Hồi 1 SP mỗi giây

Kích hoạt thủ công


Cấp độ Miêu tả SP khởi điểm SP yêu cầu Thời lượng Tầm hoạt động
Level 1 Tăng tầm tấn công và chuyển sát thương sang dạng phép thuật. Mỗi đòn tấn công gây thêm 70% sát thương phép thuật lên tất cả kẻ địch bị chặn bởi đồng đội trong vòng 8 ô xung quanh (tính như sát thương cận chiến). 15 55 20 Range (11).png


Level 2 Tăng tầm tấn công và chuyển sát thương sang dạng phép thuật. Mỗi đòn tấn công gây thêm 80% sát thương phép thuật lên tất cả kẻ địch bị chặn bởi đồng đội trong vòng 8 ô xung quanh (tính như sát thương cận chiến). 16 55 20
Level 3 Tăng tầm tấn công và chuyển sát thương sang dạng phép thuật. Mỗi đòn tấn công gây thêm 90% sát thương phép thuật lên tất cả kẻ địch bị chặn bởi đồng đội trong vòng 8 ô xung quanh (tính như sát thương cận chiến). 17 55 20
Level 4 Tăng tầm tấn công và chuyển sát thương sang dạng phép thuật. Mỗi đòn tấn công gây thêm 100% sát thương phép thuật lên tất cả kẻ địch bị chặn bởi đồng đội trong vòng 8 ô xung quanh (tính như sát thương cận chiến). 18 54 20
Level 5 Tăng tầm tấn công và chuyển sát thương sang dạng phép thuật. Mỗi đòn tấn công gây thêm 110% sát thương phép thuật lên tất cả kẻ địch bị chặn bởi đồng đội trong vòng 8 ô xung quanh (tính như sát thương cận chiến). 19 54 20
Level 6 Tăng tầm tấn công và chuyển sát thương sang dạng phép thuật. Mỗi đòn tấn công gây thêm 120% sát thương phép thuật lên tất cả kẻ địch bị chặn bởi đồng đội trong vòng 8 ô xung quanh (tính như sát thương cận chiến). 20 54 20
Level 7 Tăng tầm tấn công và chuyển sát thương sang dạng phép thuật. Mỗi đòn tấn công gây thêm 130% sát thương phép thuật lên tất cả kẻ địch bị chặn bởi đồng đội trong vòng 8 ô xung quanh (tính như sát thương cận chiến). 21 53 21
Mastery1.png Tăng tầm tấn công và chuyển sát thương sang dạng phép thuật. Mỗi đòn tấn công gây thêm 140% sát thương phép thuật lên tất cả kẻ địch bị chặn bởi đồng đội trong vòng 8 ô xung quanh (tính như sát thương cận chiến). 22 52 22
Mastery2.png Tăng tầm tấn công và chuyển sát thương sang dạng phép thuật. Mỗi đòn tấn công gây thêm 150% sát thương phép thuật lên tất cả kẻ địch bị chặn bởi đồng đội trong vòng 8 ô xung quanh (tính như sát thương cận chiến). 23 51 23
Mastery3.png Tăng tầm tấn công và chuyển sát thương sang dạng phép thuật. Mỗi đòn tấn công gây thêm 170% sát thương phép thuật lên tất cả kẻ địch bị chặn bởi đồng đội trong vòng 8 ô xung quanh (tính như sát thương cận chiến). 25 50 25
Tầm hoạt động


Tầm hoạt động
 (unlock ở [[File:{{{range2_cond}}}.png | 32px]])

Infastructure Skill[edit]

Elite0.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill meet spd1.png Clue Collection·α Phòng tiếp tân Khi được bố trí ở Phòng tiếp tân, tốc độ nhận clue +10%
[[File:{{{skill_icon1b}}}.png | 32px]] {{{skill_name1b}}} {{{room1b}}} {{{des1b}}}
Elite0.png Level 30
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon2a}}}.png | 32px]] {{{skill_name2a}}} {{{room2a}}} {{{des2a}}}
[[File:{{{skill_icon2b}}}.png | 32px]] {{{skill_name2b}}} {{{room2b}}} {{{des2b}}}
Elite1.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
[[File:{{{skill_icon3a}}}.png | 32px]] {{{skill_name3a}}} {{{room3a}}} {{{des3a}}}
[[File:{{{skill_icon3b}}}.png | 32px]] {{{skill_name3b}}} {{{room3b}}} {{{des3b}}}
Elite2.png Level 1
Icon Kỹ năng Phòng Miêu tả
Bskill meet spd2.png Clue Collection·β Phòng tiếp tân Khi được bố trí ở Phòng tiếp tân, tốc độ nhận clue +20%
32px


Material[edit]

Elite Material[edit]

Elite Stage Vật liệu cần thiết
Elite0.pngElite1.png Lmd.png x 20000, Chip guard small.png x 4, Sugar.png x 4, Oriron.png x 3
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x , Chip guard large.png x 3, Oriron block.png x 6, Synthetic resin.png x 12
Elite1.pngElite2.png Lmd.png x 120000, Chip guard twin.png x 3, Oriron block.png x 6, Synthetic resin.png x 12


Skill Material[edit]

Bấm vào để mở/đóng bảng thông tin:
Elite0.png
1 → 2 Skill book 1.png x 4 2 → 3 Skill book 1.png x 4 Sugar substitute.png x 7 3 → 4 Skill book 2.png x 6 Polyester.png x 3
Elite1.png
4 → 5 Skill book 2.png x 6 Oriron.png x 4 5 → 6 Skill book 2.png x 6 Orirock cluster.png x 5 6 → 7 Skill book 3.png x 6 Oriron cluster.png x 2 Grindstone.png x 3
Elite2.png
Skill 1 Skill 2 Skill 3
Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Manganese trihydrate.png x 3 Integrated device.png x 2 Mastery1.png Skill book 3.png x 5 Rma70 24.png x 3 Manganese ore.png x 2 Mastery1.png
Mastery2.png Skill book 3.png x 6 Keton colloid.png x 3 Fined synthetic resin.png x 6 Mastery2.png Skill book 3.png x 6 White horse kohl.png x 3 Keton colloid.png x 5 Mastery2.png
Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Polymerization preparation.png x 4 White horse kohl.png x 5 Mastery3.png Skill book 3.png x 10 Polymerization preparation.png x 4 Manganese trihydrate.png x 4 Mastery3.png


Gallery[edit]

Thông tin cơ bản Kiểm tra tổng quát
Mật danh Ayerscarpe Thể lực Đạt tiêu chuẩn
Giới tính Nam Cơ động Tốt
Kinh nghiệm chiến đấu 1 năm Sức bền Tốt
Nơi sinh Rim Billiton Tư duy chiến thuật Đạt tiêu chuẩn
Ngày sinh 25/10 Kỹ năng chiến đấu Tốt
Chủng tộc Cautus Khả năng đồng hóa Originium Đạt tiêu chuẩn
Chiều cao 173cm Tình trạng phơi nhiễm Âm tính
Cân nặng {{{weight}}}
Chiều dài đuôi {{{tail}}}
Chiều dài sừng {{{horn}}}Info.png Thông tin cá nhân Hồ sơ và thoại dịch bởi :
Hợp đồng tuyển dụng
Vệ sĩ cho Catastrophe Messenger, Ayerscarpe, đến chi viện theo yêu cầu hợp đồng.

Tình hình thực tế so với điều mục trong hợp đồng khác nhau rất nhiều.

Ayerscarpe token.png Token
Một quyển sổ ghi chép về trinh sát và chống trinh sát. Theo cậu thì, "tốt nhất vẫn là nên giữ bản thân an toàn trong mọi trường hợp.”

Được sử dụng để cải thiện Potential của Ayerscarpe.

Hồ sơ cá nhân
Vệ sĩ của Catastrophe Messenger Leonhardt, cùng cậu gia nhập Rhode Island. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, điều tra, thâm nhập và du kích trong những điều kiện phức tạp.

Tham chiến sử dụng vũ khí mua từ chợ đen Rim Billiton, cậu có thể triển khai nhiều phương thức tấn công ở cự li trung và gần, thực hiện phương thức bảo vệ mục tiêu duy nhất của mình là tiêu diệt kẻ địch.

Hồ sơ y tế
Kết quả xét nghiệm cho thấy đường viền nội tạng đối tượng hình dáng rõ ràng, không có các bóng đen bất thường, kiểm tra đo lường Originium trong hệ thống tuần hoàn không bất thường, không có dấu hiệu nhiễm quặng. Ở thời điểm hiện tại, có thể xác nhận đối tượng không nhiễm bệnh.

【Tỉ lệ dung hợp của thể tế bào và Originium】0% Chỉ có vết thương và cơ bụng, không có dấu hiệu nhiễm bệnh.

【Mật độ kết tinh của Originium trong máu】0.07u/L Phát hiện tàn dư Originium trong hệ tuần hoàn, nhưng chiếm tỉ lệ cực thấp.

"Cái tên Cautus tóc vàng kia hẳn là đã sử dụng một loại Art bảo hộ cho tên này, nếu không thì cậu ta có khả năng đã hóa thành tro ở hoàn cảnh nhiệm vụ được nhắc đến trong hồ sơ." – Một cán bộ y tế không-khách-khí-cho-lắm

"Cơ bụng cậu ta khi sờ vào có cảm giác chắc chắn." - Cán bộ y tế bổ sung

Tư liệu lưu trữ 1
Trước khi gia nhập Rhodes Island, Ayerscarpe là Vệ sĩ của Catastrophe Messenger Leonhardt, công việc chủ yếu là bảo vệ cho Leonhardt trong quá trình điều tra và dự đoán thiên tai không bị thương. Đồng hành cùng với sự nhạy bén của Leonhardt, cả hai hiếm khi rơi vào những tình huống hiểm nghèo. Phần lớn thời gian, Ayerscarpe cũng chỉ cùng cậu tản bộ, hỗ trợ khuân vác dụng cụ hoặc ngồi nghe bạn thân kể đi kể lại về những việc vặt mà cậu cho là tuyệt vời lắm. Cho đến khi nguy hiểm kề cận, cậu thực hiện chức trách kia không trễ một khắc.

Các vệ sĩ có rất nhiều phương thức bảo vệ, có chút người thích dùng phòng ngự để ngăn chặn thương tổn, một số lại am hiểu về bố trí bẫy, trì hoãn kẻ địch công kích. Nhưng theo phương thức của Ayerscarpe, diệt trừ tận gốc kẻ địch mới đạt đến mục đích cuối cùng của việc bảo vệ - dù cho cậu ngày thường trầm tĩnh ít nói, cậu là kiểu Operator sẽ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bằng cách tấn công mãnh liệt.

Tư liệu lưu trữ 2
Ayerscarpe lựa chọn phương thức phòng hộ nguy hiểm cực cao, cũng không phù hợp với tư duy logic của người bình thường, nhưng bản thân cậu đã quyết định rằng phương thức này phù hợp để triển khai công tác bảo hộ. Điều này không chỉ dựa trên cơ sở là thân thủ xuất sắc cũng như năng lực phản ứng nhanh nhạy của cậu, mà còn do thứ vũ khí đặc thù của Operator này mang bên mình.

Hiện tại, vũ khí của cậu chưa có tên chính thức, những cái tên để gọi yêu như "Bảo bối" hay "Bé ngoan" mà cậu gọi cũng không có giá trị tham khảo. Dựa trên phương thức vận hành, chúng ta tạm gọi vũ khí đó là RT-01.

Trong phạm vi hiểu biết của chúng ta, không có vũ khí hay công cụ nào cùng loại với RT-01, nên chúng ta nhận định đây là một loại vũ khí thử nghiệm. Căn cứ theo những gì Operator này thuật lại, đây là vũ khí cậu mua từ chợ đen ở Rim Billiton. Vì nền công nghiệp khai thác mỏ ở đó rất phát đạt, nên có nhiều tổ chức khai thác tư nhân quy mô nhỏ được dựng lên, thường xuyên đấu đá và thâu tóm lẫn nhau, gián tiếp thúc đẩy thị trường chợ đen ở Rim Billiton. Rất nhiều tài nguyên được mua bán ở đây, để rồi cuối cùng rơi vào tay các cá nhân, đoàn thể hay thế lực nước ngoài. Để mua được món vũ khí này, Ayerscarpe đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, cộng thêm bản thân vũ khí cũng rất chất lượng, cậu đối với RT-01 có thể nói là yêu quý đến không muốn rời tay. Nếu thật muốn nói tới khuyết điểm, khả năng là chỉ "có tạp âm rất nhỏ khi sử dụng".

Operator phụ trách kiểm tra vũ khí cũng chưa nghe được, nhưng cậu nghe được rất rõ ràng.

Tư liệu lưu trữ 3
Ayerscarpe và Leonhardt là bạn tốt từ nhỏ, hai người cũng phân công công việc rõ ràng. Nếu yêu cầu đề cập đến giao thiệp hoặc khoáng vật, Leonhardt sẽ nhận; còn yêu cầu thể lực hay xâm nhập không bị phát hiện thì cứ giao cho Ayerscarpe. Đừng vì bề ngoài cậu luôn độc miệng với bạn thân, trước mặt người khác cũng không nể nang mặt mũi Leonhardt mà hiểu lầm. Một khi có điều gì đó xảy đến với đối phương, người đầu tiên có mặt, luôn là cậu. Đương nhiên, sau khi Leonhardt trở thành Catastrophe Messenger, Ayerscarpe đã tự nguyện trở thành vệ sĩ của cậu. Có được món vũ khí kia, cộng them thực lực của mình, Ayerscarpe thực ra dù làm gì cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn là làm hộ vệ cho Catastrophe Messenger. Nhưng cậu vẫn cứng đầu đi theo bảo vệ cho bạn mình, hơn nữa, cũng rạch ròi bắt phải trả tiền. Kết quả là Leonhardt vốn đã không giàu có, tiền lương bị cắt một phần để trả cho Ayerscarpe, lại càng túng thiếu hơn.

Tuy rằng chúng ta trước đây không biết Ayerscarpe đã dùng số tiền đó vào việc gì, nhưng sau khi trở thành cán Operator, có thể tiến hành điều tra tình hình tài chính cả hai. Kết quả ngoài chúng ta dự kiến.

Quan niệm quản lý tài chính của Leonhardt tương đối cởi mở, cậu giỏi kiếm lợi nhuận nhưng cũng giỏi tiêu phí. Sau khi gia nhập Rhodes Island, sinh hoạt ổn định cùng với tiền lương tăng lên, danh sách mua sắm của cậu cũng dài ra không ít. Ngoại trừ những dụng cụ công tác linh tinh, không thể phủ nhận trong đó có những món khá thú vị. Đa số là để thỏa mãn sở thích cá nhân của Leonhardt, những cái khác là quà tặng mà cậu tặng đến những Operator mình cho là “chưa được ngầu”. Việc tiêu xài thường xuyên như vậy đương nhiên cũng có những mặt trái, ví dụ như lúc bất chợt cần đến tiền. Những lúc như thế, còn ai ngoài Ayerscarpe sẽ giúp cậu bù vào khoản thiếu đây?

Ayerscarpe tiêu xài theo lối rất bảo thủ, ngoại trừ chi phí sinh hoạt và đậu tương luộc nước muối, cậu vẫn luôn để tiết kiệm. "Thù lao" khi làm hộ vệ cho Leonhardt, về căn bản đến thời điểm thích hợp sẽ trả về cho bạn cậu dưới dạng vật chất - cậu biết Leonhardt không giữ được tiền, nhất định sẽ có thời điểm muốn mua đồ nhưng túng quẫn. Lúc đó cậu sẽ dùng tiền này, mua đủ đồ cho bạn thân rồi gửi qua. Dù cho hiện tại quan hệ hai người không còn dính dáng đến tiền tài, cậu vẫn tự thân để dành một chút để bỏ vào lỗ hổng tài chính của Leonhardt. Cậu cũng biết Leonhardt sẽ có lúc đem trả lại phần tiền đó. Đây là sự ăn ý giữa hai người sau khoảng thời gian dài hợp tác, cũng bao hàm sự tin cậy của cậu đối với bạn thân.

Tư liệu lưu trữ 4
"Chúng ta phát hiện có thiết bị phát tín hiệu trong vũ khí của Ayerscarpe, đã tiến hành tháo bỏ, Operator không phát hiện."

"Thiết bị khi phát tín hiệu sẽ tự động tìm kiếm trạm thu, tiến hành truyền lần thứ hai, sau đó xóa bỏ dấu vết, truyền thẳng đến trạm mục tiêu."

"Các thiết bị truyền tin quân dụng của đại đa số quốc gia đều không có kỹ thuật khoa học ở cấp độ này."

"Sau khi giải mã đường truyền của thiết bị và giả lập chu trình phát, chúng ta có lí do để tin rằng -"

"Là Rhine Lab, xem hình thức vũ khí là biết."

"Trạm mục tiêu cuối cùng của tín hiệu là ở Ursus."

"Tiến hành thay đổi trạm mục tiêu rồi trực tiếp cắt bỏ số liệu sau khi node trên đường bị chặn, mánh khóe cũ rich."

"Ngươi thật sự cảm thấy loại vũ khí này là do đám người Ursus phát minh?"

"Kiếm dùng đạn xung, súng xác định mục tiêu, những mũi nhọn lơ lửng tự động."

"Bỏ thời gian đem tất cả công nghệ này tích hợp vào một hệ thống, chỉ có Rhine mới làm được."

"Hiểu rồi."

"Như vậy-"

"Làm sao mà một vũ khí thí nghiệm của Columbia lại trôi nổi đến Rim Billiton, còn rơi vào tay của một thanh niên không có dính líu gì đến bọn họ?"

"......"

"Kỳ thật chuyện này, rõ là có dấu rang của Rhine, để ta cho ngươi ví dụ."

"Được."

"Trên mặt đất rộng lớn này, luôn có những người thiên phú dị bẩm."

"Được chế tạo vũ khí riêng cho họ là niềm vui sướng."

"Khi vũ khí hoàn thành, phát huy sức mạnh cực đại trong tay một người thì ai cũng sẽ khát khao đạt được nó."

"Dù cho trong tay người thường thì "thần binh lợi khí" cũng không dùng tốt bằng rìu đốn củi."

"Mà việc Rhine muốn làm, kì thực chỉ có một."

"Thiết kế ra "thần binh lợi khí" rồi biến nó thành "rìu đốn củi"."

"Và cái này,"

"Cái này chính là một thất bại."

"Độ hợp nhất rất cao, nhưng phát sinh vấn đề rò điện nghiêm trọng khi chuyển hóa, độ chính xác của những mũi nhọn tự động chỉ ở mức tạm được."

"Nếu không phải bản thân Operator có sở thích bị điện giật thì vũ khí này không thể nào sử dụng được."

"Vậy chuyện này chúng ta xử lý như thế nào?"

"Xử lý? Không cần xử lý. Saria chỉ là không thích cách hành xự của một số bộ phận ở Rhine, sẽ không làm gì người giữ vũ khí đâu."

"Lo lắng lớn nhất của chúng ta là Rhine sẽ từ xa khống chế thiết bị phát tín hiệu để làm chuyện lén lút."

"Nếu phát hiện, lập tức tiêu hủy."

"Rhine dùng số liệu lấy được để làm cái gì, phải chăng đi tìm mục tiêu thí nghiệm tiếp theo, hay là chế tạo rìu đốn củi diệt thần."

"Rồi can hệ gì đến Rhodes Island chúng ta chứ?"

- không rõ thời gian, Rhodes Island, không rõ bản theo dõi ghi âm.

Hồ sơ thăng cấp
Ayerscarpe là người rất kỳ quái.

Ta biết rằng không nên tùy tiện phán xét người khác, nhưng cậu thật sự rất kỳ quái.

Như chuyện ăn đậu tương luộc nước muối.

Ta biết có người cảm thấy đồ ăn phương Đông mới lạ, có mong muốn muốn nếm thử, sau đó thì thích.

Nhưng ta không thể lý giải cách ăn của cậu nha.

Ăn cả vỏ.

Trực tiếp bỏ tất cả vào trong miệng.

Hồi đầu ta không hiểu, xem cậu ăn một hồi, ta cho rằng cách ăn đậu tương là như vậy, còn đang suy nghĩ tưởng vỏ là không ăn được, người phát minh ra ăn bỏ vỏ có tật xấu chăng?

Cho đến khi có người kêu ta lột vỏ ra.

Cậu còn làm cái hộp nhỏ mang theo bên mình chuyên môn chứa đậu tương, chắc là để dành ăn vặt.

Vì sao vậy trời, ta không biết luôn.

À đúng rồi, còn có chuyện này.

Tên này thiếu điện.

Ta nói thật đó.

Vũ khí của cậu có điện hay không thì ta không biết, dù sao nhìn tai của cậu run run lên xem chừng có điện thật.

Vậy vẫn chưa đủ, cậu còn đi tìm những người dùng điện hỏi người ta làm sao để có điện nữa.

Greyy nè, chú sửa ổ điện nè, còn có cả Leizi.

Cậu giống như đầu gỗ vậy, đi ngang hỏi Leizi: "Có phương pháp nào nhanh chóng gia tăng điện tích trên người không?"

Cậu ta là đồ ngốc sao?

Tên thợ cắt tóc ở Victoria còn thảm hại hơn, bản thân do bị bệnh Oripathy trên người điên cuồng tạo ra tĩnh điện, cậu còn suốt ngày đi theo nói: "Có thể cho ta một chút điện không?"

Bệnh tâm thần đó!

- một nhân viên quản lý hồ sơ đánh giá ở phụ lục

Voice Line
Dialogue Voice Description
Assign Secretary Trước khi ngài rời đi, ta sẽ phụ trách bảo vệ cho ngài.
Conversation 1 Doctor, có phương pháp nào nhanh chóng gia tăng điện tích trên người không? Tìm cán viên dùng điện sao? Có lý, ta sẽ thử.
Conversation 2 Phân loại khoáng thạch thì tìm Leonhardt đi, ta không am hiểu cái này.
Conversation 3 Người tai to mặt lớn bên Rhine nhìn thấy ta liền nhíu mày, giống như là thấy thứ gì đó độc hại. Ta động chạm đến cô ta khi nào, thật phiền toái.
Elite Promotion Conversation 1 Lỗ tai dựng thẳng lên? Không sao, ưm, chỉ là bị điện giật, ưm, có chút thoải mái. Một hồi, ưm, một hồi sẽ rũ xuống thôi.
Elite Promotion Conversation 2 Tốn hai năm dành dụm cùng một khoản nợ ta mới sở hữu bảo bối này. Nếu không phải nó rất có giá trị, gian thương chợ đen Cautus đã sớm nhét ta vào xe chở quặng đem đi. Ngày hôm nay có thể sống thoải mái, đều là nhờ cậu bé ngoan rò điện này
High Trust Conversation 1 A, ngài ở đây à, ta có một ít đậu tương muối ướp lạnh, ăn một miếng đi? Không cần? Ngài cần phải học cách ăn món này, cầm lên, ăn.
High Trust Conversation 2 Leonhardt quá ồn ào, việc lại nhiều, tuy nhiên chỗ này của ngài lại bình yên. Cái gì? Cậu đùa giỡn với người của bộ phận y tế rồi bị vây quanh? Cậu mãi không học được cách cư xử thế nào cho đúng mực, chậc. Khỉ thật, vây nguyên một vòng, Doctor ngài có tiện đi cùng không?
High Trust Conversation 3 Ta bảo hộ cho Leon, chúng ta từ nhỏ đã là như vậy. Nếu cậu xảy ra chuyện, ta sẽ giải quyết, ngược lại cũng vậy. Nhưng ta và ngài không có quan hệ ổn định lâu dài như vậy, đừng tưởng giúp ta dán băng keo cá nhân là có thể làm thân, hiểu chưa. Lần trước ta cũng nói như vậy sao? Chậc, hỏng bét.
Idle A?! A...... là ngài sao? Không có gì, ta nằm một chút để hồi sức thôi. Nếu ngài muốn nghỉ ở đây thì ta sẽ nhường chỗ.
Operator Reporting In Hộ vệ của thiên tai tín sử Ayerscarpe, rất vui được hợp tác.
Watching Combat Tape Thật chuyên nghiệp, rất đáng học tập.
Elite 1 Có phải tiền lương được cấp hơi nhiều không? Thăng chức? A, được, cảm ơn.
Elite 2 Hộ vệ không phải là phòng ngự mà là khống chế. Khống chế không gian xung quanh bản thân, quét dọn tất thảy uy hiếp. Để ta chứng minh cho ngài xem, được chứ?
Assign To Team Chờ đợi bố trí nhiệm vụ.
Assign To Team Leader Hành động dựa trên tiết tấu của bản thân đi.
Operation Sortie Xung quanh không có bất thường, tiểu đội có thể xuất phát.
Operation Start Phát hiện mục tiêu, tiến lên!
Select Operator 1 A.
Select Operator 2 Chờ mệnh lệnh của ngài
Deploy 1 Trang bị, khởi động
Deploy 2 Tiến hành
In Combat 1 Chậm chạp!
In Combat 2 Đoạt mạng của ngươi!
In Combat 3 Tấn công chính là cách bảo vệ tốt nhất.
In Combat 4 Chỉ có sinh tử, không quan trọng tcậug bại.
Complete Operation With 4 Stars Tất cả đều được kiểm soát không tệ, hừm, chúc mừng.
Complete Operation With 3 Stars Thời gian vừa hết, cần phải đi ngay.
Complete Operation With 2 Stars Những kẻ thoát đi đều nằm trong kế hoạch của ngài, ta cho rằng như vậy.
Failed Operation Vết thương trên người ta không có gì đáng để ý, chỉ cần ngài an toàn trở về là được.
Assign To Station Ngài sắp xếp đi, ta không có yêu cầu gì.
Poke Đừng chạm vào tai.
Trust Poke Ngài thoạt nhìn có vẻ bối rối. Nói đi, có chuyện gì.
Title Screen Minh Nhật Phương Chu (Arknights)
Greeting Có việc gì sao?

Điều hướng
Vanguard Saileach, Siege, Flametail, Saga, Bagpipe, Blacknight, Grani, Texas, Зима, Wild Mane, Reed, Chiave, Elysium, Vigna, Scavenger, Courier, Beanstalk, Myrtle, Vanilla, Fang, Plume, Yato
Guard Skadi, SilverAsh, Ch'en, Pallas, Surtr, Irene, Nearl the Radiant Knight, Hellagur, Mountain, Blaze, Thorns, Sideroca, Amiya (Guard), Tequila, Broca, Bibeak, Franka, Specter, La Pluma, Flint, Akafuyu, Tachanka, Swire, Indra, Lappland, Whislash, Savage, Flamebringer, Ayerscarpe, Astesia, Cutter, Utage, Frostleaf, Estelle, Jackie, Dobermann, Conviction, Mousse, Beehunter, Matoimaru, Arene, Midnight, Popukar, Melantha, Castle-3
Defender Saria, Mudrock, Horn, Eunectes, Nian, Penance, Blemishine, Hoshiguma, Croissant, Shalem, Heavyrain, Blitz, Asbestos, Hung, Liskarm, Bison, Aurora, Vulcan, Nearl, Ashlock, Dur-nar, Matterhorn, Гум, Cuora, Bubble, Spot, Cardigan, Beagle, Noir Corne
Specialist Gladiia, Mizuki, Lee, Phantom, Aak, Dorothy, Texas the Omertosa, Weedy, Manticore, Kirara, Snowsant, Frost (Rainbow), FEater, Waai Fu, Mr.Nothing, Cliffheart, Robin, Projekt Red, Kafka, Bena, Shaw, Rope, Ethan, Jaye, Gravel, THRM-EX
Sniper W, Schwarz, Rosmontis, Fartooth, Poca, Archetto, Ash, Fiammetta, Ch'en the Holungday, Exusiai, Andreana, Toddifons, Executor, Sesa, Aosta, Platinum, Provence, GreyThroat, Kroos the Keen Glint, Firewatch, Meteorite, April, Lunacub, Blue Poison, Pinecone, May, Meteor, Aciddrop, Ambriel, Shirayuki, Jessica, Vermeil, Catapult, Kroos, Adnachiel, Rangers, "Justice Knight"
Caster Mostima, Passenger, Ebenholz, Ifrit, Carnelian, Dusk, Ceobe, Goldenglow, Eyjafjalla, Pith, Mint, Nightmare, Amiya, Purgatory, Tomimi, Skyfire, Kjera, Absinthe, Corroserum, Leonhardt, Beeswax, Leizi, Iris, Gitano, Click, Greyy, Pudding, Haze, Indigo, Lava, Steward, Durin, 12F
Supporter Skadi the Corrupting Heart, Gnosis, Ling, Suzuran, Angelina, Magallan, Mayer, Istina, Tsukinogi, Pramanix, Scene, Shamare, Sora, Nine-Colored Deer, Glaucus, Quercus, Roberta, Podenco, Earthspirit, Deepcolor, Orchid
Medic Lumen, Shining, Kal'tsit, Nightingale, Silence, Breeze, Mulberry, Ceylon, Folinic, Ptilopsis, Tuye, Warfarin, Honeyberry, Whisperain, Gavial, Perfumer, Myrrh, Sussurro, Purestream, Hibiscus, Ansel, Lancet-2