3rd Anniversary Event

From Arknights VN WIKI
Jump to navigation Jump to search

Cn may 2022 1.png

Phần 1[edit]

Side Story Event [Stultifera Navis][edit]

Cn may 2022 2.png

Miêu tả: Trong giai đoạn event, các màn chơi của [Stultifera Navis] sẽ được mở khóa. Người chơi có thể nhận phần thưởng đặc biệt thông qua màn chơi và cửa hàng sự kiện. Điều kiện mở khóa: Đã hoàn thành 0-10_Dilemma.

Màn chơi event sẽ được mở khóa theo 3 đợt:

◆ "Granfallo", “Lost Flagship” và “Nameless Sea”: 16:00, 1/5 – 03:59, 22/5

◆ "Dusted Altas" : 16:00, 8/5 – 03:59, 22/5

◆ "Image in the Mirror" : 16:00, 15/5 – 03:59, 22/5

Cn may 2022 3.png

Miêu tả: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể hoàn thành nhiệm vụ để nhận các phần thưởng. Bao gồm Event Operator [★★★★★★: Lumen], trang phục Lancet-2 [Bloodline of Combat Series - Shore Rescue Modification], mảnh nội thất thuộc set [Stultifera Meeting Room] và [Rusted Compass]

[Bitterscale Pub] Giai đoạn: 16:00, 1/5 – 03:59, 22/5 Miêu tả: Người chơi có thể nhận [Rusted Compass] bằng cách hoàn thành nhiệm vụ và màn chơi để đổi lấy phần thưởng trong mục [Business Exhibition]. Bao gồm: Trust token cho [Lumen], mảnh nội thất thuộc set [Stultifera Meeting Room], vé Headhunting, nguyên liệu cấp cao, thẻ EXP và LMD,...

[Limited Headhunting] Series – [Sea Corrosion][edit]

Cn may 2022 4.png

Giai đoạn: 16:00, 1/5 – 03:59, 15/5

Miêu tả: Rate-up cho các Operator

★★★★★★: Specter the Unchained [Limited] / Irene (70% khi ra 6*)

★★★★★★: W [Limited] / Rosmontis [Limited] / Skadi the Corrupted Heart [Limited] (tỉ lệ ra cao gấp 5 lần 6* khác)

★★★★★: Windflit (50% khi ra 5*)

Special Log-in Event[edit]

Cn may 2022 5.png

Giai đoạn: 16:00, 1/5 – 03:59, 15/5

Miêu tả: Đăng nhập trong thời gian trên để nhận [Lighthouse in Morning Mist Headhunting Permit], chỉ có thể dùng thay vé Headhunting x10 cho banner [Sea Corrosion].

Daily Headhunting[edit]

Cn may 2022 6.png

Giai đoạn: 16:00, 1/5 – 03:59, 15/5

Miêu tả: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày người chơi sẽ được 1 Free Roll trong banner [Sea Corrosion]. Thời gian Reset mỗi ngày là 4:00 (GMT+8).

Limited Time Sign-in Event[edit]

Cn may 2022 7.png

Giai đoạn: 16:00, 1/5 – 03:59, 15/5

Miêu tả: Trong giai đoạn sự kiện người chơi có thể đăng nhập trong 10 ngày để nhận nhiều phần thưởng

Bao gồm: Trang phục Frostleaf [Bloodline of Combat Series - Break the Ice], nội thất, PO,...

Operator mới[edit]

Cn may 2022 8.png

Bao gồm:

★★★★★★: Specter the Unchained [Limited]

★★★★★★: Irene

★★★★★★: Lumen

★★★★★: Windflit

Trang phục mới thuộc Series Bloodline of Combat[edit]

Cn may 2022 9.png

Giai đoạn: 16:00, 1/5 – 03:59, 15/5

Bao gồm:

[Bloodline of Combat Series - Sublimation] - Skadi the Corrupted Heart

[Bloodline of Combat Series - Forerunner] - Gnosis

[Bloodline of Combat Series - Polar Catcher] - Aurora

Cn may 2022 10.png

Mở bán lại các trang phục: [Bloodline of Combat Series - Dark Cloud] - Mountain

[Bloodline of Combat Series - Forgemaster] - Eunectes

[Bloodline of Combat Series - Gorgeous Flower] - Flint

[Bloodline of Combat Series - Tested One] - Ayerscarpe

[EPOQUE Series - Trance] - W

Trang phục mới thuộc Series Ambience Synesthesia[edit]

Cn may 2022 11.png

Giai đoạn: 16:00, 1/5 – 03:59, 15/5

Bao gồm:

[Ambience Synesthesia Series - Obsidian] - Mudrock

[Ambience Synesthesia Series - Card Winner] - Tequila

[Ambience Synesthesia Series - Emerald Holiday] - Reed

Cn may 2022 12.png

Mở bán lại các trang phục:

[Ambience Synesthesia Series - Burst Feline] - Blaze

[Ambience Synesthesia Series - Speechless Sound] - Courier

[Ambience Synesthesia Series - Black Wave] - Vigna

Rhodes Island Fashion Review[edit]

Cn may 2022 13.png

Giai đoạn: 16:00, 1/5 – 03:59, 29/5

Miêu tả: Mở bán lại 30 trang phục cũ.

Mở bán set nội thất mới[edit]

Cn may 2022 14.png

Giai đoạn: 16:00, 1/5 – 03:59, 22/5

Miêu tả: Set nội thất [Stultifera Meeting Room] được mở bán trong cửa hàng.

Gourd Mining Area Provisional Mining Permit[edit]

Cn may 2022 15.png

Giai đoạn: 16:00, 1/5 – 03:59, 15/5

Miêu tả: Trong giai đoạn sự kiện, người chơi có thể khai thác 1 lần mỗi ngày tại Popping Valley Mining Area. Kết quả có thể thu được bao gồm Originium Coarse Ore (400 AO), Originium Vein (1000 AO) hoặc Originium Ore (ở giũa 2 kết quả trước). Con số AO chính xác sẽ hiện ra sau khi khai thác.

Nâng cấp hệ thống hỗ trợ[edit]

Cn may 2022 16.png

Bao gồm 4 gói nâng cấp sau:

Cn may 2022 17.png

  • [PTRS Auto Annihilation Card]*

Miêu tả: Thẻ [PTRS Auto Annihilation Card] có thể được sử dụng trong chế độ Annihilation để bỏ qua giai đoạn chiến đấu và nhận thẳng phần thưởng hoàn thành dựa trên thành tích cao nhất. Thẻ có thể được nhận thông qua hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày.

Cn may 2022 17.png

  • [Sanity Regents Volume Upgrade]*

Miêu tả: Từ 4:00 ngày 1/5 gói [Emergency Sanity Regent] (60 Sanity) từ thẻ tháng sẽ được tự động nâng cấp lên [Emergency Sanity Booster] (80 Sanity). Từ 4:00 ngày 2/5 gói [Emergency Sanity Extractant] (100 Sanity) từ nhiệm vụ tuần sẽ được tự động nâng cấp lên [Emergency Sanity Concentrate] (120 Sanity).

Cn may 2022 18.png

  • [Daily/Weekly Missions Reward Upgrade]*

Miêu tả: Từ 4:00 ngày 2/5 gói nhiệm vụ ngày sẽ có thêm 2 hạng:

- [PTRS Auto Annihilation Card] x1

- Lmd.png x6000, Tactical Combat Report.png x6

Gói nhiệm vụ tuần sẽ có thêm 1 hạng:

- Lmd.png x10000, Strategic Combat Report.png x 5

Cn may 2022 20.png

  • [New Stages in Resource Collection]*

Miêu tả: Từ 16:00 ngày 1/5 2 màn chơi nguyên liệu mới sẽ được mở khóa:

- CE-6 trong mục [Cargo Delivery]

- LS-6 trong mục [Tactical Training]

Operator [Savage] miễn phí[edit]

Cn may 2022 21.png

Miêu tả: Thư chứa Operator [★★★★★: Savage] sẽ được gửi đến hòm thư cho tất cả người chơi

Đăng nhập để nhận [Elite Operator Recruitment Permit][edit]

Cn may 2022 22.png

Miêu tả: Thư chứa 5s pick.png x1 sẽ được gửi đến tất cả người chơi, có thể được dùng để chọn 1 Operator 5* bất kỳ.

Hình nền phòng chờ miễn phí[edit]

Cn may 2022 23.png

Giai đoạn: 16:00, 1/5 – 03:59, 1/6

Miêu tả: Trong giai đoạn trên, người chơi có thể đăng nhập để nhận hình nền miễn phí [Ceremony]

Tái khởi động phần thưởng nạp lần đầu[edit]

Cn may 2022 31.png

Miêu tả: Từ 16:00 ngày 1/5 tất cả gói Originite sẽ được khởi động lại phần thưởng nạp lần đầu cho tất cả người chơi.

Gói kỷ niệm đặc biệt[edit]

Cn may 2022 24.png

Giai đoạn: 16:00, 1/5 – 03:59, 29/5

[ID Info Reset Package] (Free)

[ID Info Reset Package] (30 RMB)

Bao gồm: Vé đổi tên x1


[Duck Lord’s Purse] (45 RMB)

Bao gồm: Op.png x13, Lmd.png x300000


[Elite Operator Training Package] (128 RMB)

Bao gồm: Op.png x37, [Elite Operator Special Training Invitation] x1 [Elite Operator Special Training Invitation] có thể được dùng để thăng cấp 1 Operator 5* chưa Elite 2 lên mức Elite 2 tức thời.


[Invocation Permit Pack] (198 RMB)

Bao gồm: X10 headhunting.png x1, 6s pick.png

Các Operator có thể được chọn: Ch'en, Blaze, Exusiai, Siege, Ifrit, Hoshiguma, Shinning, Silverash, Nightingale, Ejyafjalla, Hellagur, Saria, Mostima, Bagpipe, Magallan, Phantom, Skadi, Angelina, Schwarz, Ceobe, Weedy, Rosa, Suzuran, Thorns, Eunectes, Surtr, Blemishine, Mudrock, Mountain, Archetto, Saga, Passenger, Kal'tsit, Carnelian, Pallas, Mizuki, Saileach, Fartooth


[Rhodes Island Anniversary Pack] (328 RMB)

Bao gồm: Op.png x90, X10 headhunting.png x1 , Lmd.png x260000, Strategic Combat Report.png x30, Tactical Combat Report.png x40, Skill book 3.png x20, Skill book 2.png x40, Chip additive.png x4, Part.png x500


Cn may 2022 25.png

[Sea Corrosion Chip Pack]

Giai đoạn: 16:00, 1/5 – 03:59, 29/5

Bao gồm: Chip specialist large.png x8, Chip specialist small.png x5, Lmd.png x210000


[Messenger Chip Pack]

Giai đoạn: 16:00, 1/5 – 03:59, 29/5

Bao gồm: Chip guard large.png x8, Chip guard small.png x5, Lmd.png x210000

Màn Annihilation mới [Night Champion Show][edit]

Cn may 2022 26.png

Giai đoạn: 16:00, 7/5 – 03:59, 2/6

Điều kiện mở khóa: Hoàn thành 2-8

[Night Champion Show] sẽ thay thế [Hillock Countryside]. [Hillock Countryside] sẽ được vào danh sách Annihilation Target.

Mở khóa toàn bộ màn Annihilation[edit]

Cn may 2022 27.png

Giai đoạn: 4:00, 2/5 – 03:59, 30/5

Toàn bộ màn chơi Annihilation sẽ được mở khóa trong giai đoạn sự kiện.

Phần 2[edit]

Contingency Contract Season #9: Operation Deepness[edit]

Cn may 2022 28.png

Giai đoạn: 16:00, 19/5 – 03:59, 2/6

Điều kiện mở khóa: Hoàn thành 2-10 Beyond Cure

Phần thưởng bao gồm Operator [★★★★★: Erato], LMD, nguyên liệu cấp cao,...

Limited Time Headhunting [Joint Action][edit]

Cn may 2022 29.png

Giai đoạn: 16:00, 19/5 – 03:59, 2/6

Miêu tả: Banner chỉ bao gồm các Operator sau:

★★★★★★: Exusiai/Skadi/Kal'tsit/Mountain

★★★★★: Lappland/Akafuyu/Liskarm/Provence/FEater/Tsukinogi

Mở toàn bộ các Map tài nguyên[edit]

Cn may 2022 30.png

Giai đoạn: 16:00, 19/5 – 03:59, 2/6